فهرست مطالب

تحقیقات در ارولوژی - سال دوم شماره 1 (زمستان 1396)
 • سال دوم شماره 1 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 5
|
 • حسین امیرزرگر، محمدعلی امیرزرگر *، مرضیه ابراهیمی، حسین بهاروند، عباس بصیری، قاسم سلگی، محمود غلیاف، فرحناز دادرس، فرهاد خوشجو، مهدی حسینی مقدم صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  هدف از مطالعه پیش رو، ارزیابی تاثیر سلول های بنیادی دهنده بر بهبود بقای پیوند و کاهش نیاز به مصرف داروهای سرکوبگر ایمنی در بیماران پیوند کلیه است.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی دو گروه بیمار وارد مطالعه شدند؛ بدین صورت که تعداد 5 بیمار افزون بر پیوند کلیه از دهنده غیر خویشاوند (Living Unrelated Donor)، هم زمان سلول های بنیادی تهیه شده از خون محیطی دهنده (cells/case 109 × 23-18) را در چهار نوبت، پیش و پس از پیوند دریافت کردند (گروه مداخله)؛ و تعداد 8 بیمار فقط پیوند کلیه را از دهنده غیر خویشاوند دریافت کردند (گروه کنترل). میزان کایمریسم در خون محیطی، براساس تطابق نداشتن HLA و به روش تلفیقی PCR-flowcytometry در ماه های اول، سوم و دوازدهم پس از پیوند مشخص شد.
  یافته ها
  5/12% بیماران در گروه کنترل، عفونت CMV و 5/37% عفونت ادراری، داشتند و 12/5% دچار مشکلات گوارشی شدند. 5 مورد از 8 بیمار گروه کنترل (62/5%) در مقایسه با 2 بیمار از 5 مورد گروه مداخله، حملات رد حاد پیوند را نشان دادند. افزون بر این، در هر گروه تعداد یک مورد رد تسریع یافته گزارش شد. ارزیابی کایمریسم فعال محیطی در دو بیمار با پیوند پایدار و با عملکرد نرمال نشان داد که تا سه ماه پس از پیوند، کایمریسم محیطی قابل تشخیص بوده و در حضور کایمریسم هیچ گونه علائمی از حملات رد پیوند گزارش نگردید.
  نتیجه گیری
  تزریق سلول های بنیادی دهنده، می تواند در گیرنده پیوند کلیه، کایمریسم محیطی ایجاد کند و این تزریق با بهبود عملکرد پیوند و افزایش بقای آن ارتباط مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، سلول بنیادی، کایمریسم
 • حسین امیرزرگر، محمدعلی امیرزرگر *، سید حبیب الله موسوی بهار صفحات 9-14
  زمینه و هدف
  پیشرفت های چشمگیر در اندویورولوژی در دهه های اخیر، چگونگی درمان و برخورد با بیماری تنگی محل اتصال حالب به لگنچه (UPJO) را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. بااین وجود، تحقیق درباره اثربخشی و موفقیت این روش درمانی در اطفال کمتر انجام شده است. ازاین رو نگارندگان این مطالعه کوشیده اند تا اثربخشی و بی خطر بودن درمان اندوپیلوتومی آنته گراد را در کودکان بررسی و ارزیابی کنند. اهداف نهایی این مطالعه ارزیابی نیاز به مداخله مجدد جراحی اندوپیلوتومی و پیلوپلاستی باز و همچنین ثبت هرگونه آسیب پارانشیمال کلیه و طول مدت بستری در بیمارستان است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر، تعداد 58 بیمار کودک 2 تا 7 ساله که دچار بیماری UPJO بودند و به طریق اندوپیلوتومی آنته گراد از سال 1380 تا 1391ش درمان شده اند، بررسی گردیدند.
  یافته ها
  اندوپیلوتومی آنته گراد با موفقیت در 53 کودک از 58 بیمار مطالعه شده 91/3)% ) بدون هیچ گونه عارضه یا نیاز به مداخله بیشتر در آینده انجام شد؛ اما در 5 کودک، تکرار اندوپیلوتومی، و در 2 کودک، جراحی باز پیلوپلاستی ضرورت یافت. علت مداخله در این بیماران، لگنچه بسیار متسع و تاخیر در تخلیه ادرار از لگنچه بود. اسکن DMSA پیش و پس از اندوپیلوتومی آنته گراد برای تمام بیماران صورت گرفت که هیچ گونه آسیب پارانشیمی را نشان نداد. میانگین مدت بستری در بیمارستان 2.5 روز بود. DTPA نیز در تمام بیماران برای بررسی موفقیت اندوپیلوتومی پیش و پس از عمل انجام شد.
  نتیجه گیری
  اندوپیلوتومی آنته گراد روشی موثر و بی خطر برای درمان UPJO در اطفال است و از آنجا که روشی کم تهاجمی است، می تواند جایگزین عمل جراحی پیلوپلاستی باز شود.
  کلیدواژگان: UPJO، antegrade endopyelotomy، pyeloplasty
 • سید محمد ذوالحواریه *، محمود رضایی، پریسا رسولی صفحات 15-22
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بخش اورولوژی از خدمات ارائه شده و مقایسه آن با رضایت بیماران در سایر بخش های بستری در بیمارستان شهید بهشتی همدان در سال 92 انجام شد. از آنجا که رضایت مندی فرآیندی چندعاملی است، مسئولین بیمارستان ها به منظور ارتقای رضایت مندی باید به نظرات بیماران توجه کرده و دوره های آموزشی لازم را برای کارکنان خدمات سلامت برگزار کنند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق توصیفی تعداد 531 بیمار بستری با روش نمونه گیری سهمیه ای در نیمه اول و نیمه دوم سال انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه انجام شد. آنالیز اطلاعات براساس روش کی اسکوار تست و ضریب همبستگی اسپیرمن و توصیف آماری با نرم افزار SPSS نسخه 16 و اکسل به عمل آمد.
  یافته ها
  رضایت کلی در نیمه اول سال 71/6 و در نیمه دوم سال 69/8 بود. حداکثر میزان رضایت مندی برای زمان خدمات پزشکی و حداکثر میزان نارضایتی برای آموزش به بیماران بود. رضایت مندی در بخش اورولوژی در نیمه اول سال 68/8 و در نیمه دوم سال 67/8 درصد بود. نتایج نشان از این داشت که نمره رضایت مندی در بخش اورولوژی هم در نیمه اول سال و هم در نیمه دوم سال از متوسط رضایت مندی کلی بیمارستان پایین تر بود. ارتباط آماری بین رضایت مندی کامل بیمار و سن و جنس او وجود نداشت ولی بین رضایت مندی و سواد بیمار، ارتباط وجود داشت.
  نتیجه گیری
  استفاده از نظرهای بیماران برای بالابردن سطح خدمات پزشکی و بهبود وضعیت هتلینگ بیمارستان ها برای افزایش رضایت مندی بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: تحول نظام سلامت، رضایت مندی بیمار، خدمات پزشکی و پرستاری
 • محمود رضایی، سید محمد ذوالحواریه *، حسن جلالوند، روناک حمزه ای صفحات 23-28
  زمینه و هدف
  کمبود پسودوکولین استراز (PChE) یک ناهنجاری آنزیمی است که منتج به هیدرولیز آهسته داروهایی می شود که همانند ساکسینیل کولین ساختمان کولین استری دارند و ایجاب می کند که کسانی که دچار این بیماری هستند تا برگشت قوام عضلانی به حد طبیعی به مدت طولانی از تنفس مکانیکی استفاده کنند.
  گزارش مورد: دو بیمار زن، با نسبت خویشاوندی (دخترعمو) در این پژوهش بررسی شده اند. اولی به علت T.U.L و دومی به علت کیست تخمدان بیهوشی عمومی چه به صورت اورژانس و چه به صورت الکتیو گرفته بودند و دچار آپنه طولانی مدت و شلی کامل عضلات تا حدود 8 ساعت پس از تزریق دوز اولیه ساکسینیل کولین شدند. در این دو بیمار، تنها دوز اولیه ساکسینیل کولین برای لوله گذاری نائی تزریق شده و از تکرار آن یا استفاده از دیگر شل کننده های عضلانی نان دپلاریزان اجتناب شده بود و پس از پایان عمل جراحی، بیماران همچنان دچار آپنه و شلی عضلات بودند. پس از بررسی های متعدد، تشخیص کمبود آنزیم کولین استراز پلاسما مطرح شد. بنابراین برای درمان آن ها به روش های درمانی مرسوم ازجمله تزریق FFP یا خون تازه کراس مچ شده (رگ به رگ) اقدام شد.
  نتیجه گیری
  کمبود پسودو کولین استراز ممکن است در الگوی خانوادگی و نه تنها در نسل اول، بلکه در نسل دوم خانواده نیز اتفاق بیفتد. بهترین راه درمان، تداوم حمایت تهویه مکانیکی و صبر و شکیبایی تا هیدرولیز کامل ساکسینیل کولین توسط PChE است. همچنین توصیه می شود تا حد امکان از مصرف ساکسینیل کولین، جز در موارد اورژانسی، خودداری شود و به جای آن از شل کننده های عضلانی نان دپلاریزان استفاده شود.
  کلیدواژگان: کولین استراز پلاسما، پسودو کولین استراز، ساکسینیل کولین، آپنه
 • محمد عباسی، ساره بصیری * صفحات 29-32
  زمینه و هدف
  سرطان پروستات در 70 درصد مردان دیده می شود و دومین علت مرگ و میر مردان است که با غربالگری و تشخیص به موقع می توان از مرگ و میر و عوارض آن کاست.
  گزارش مورد: این مطالعه از نوع گزارش موردی است. بیمار مرد 52 ساله با شکایت از کمردرد هشت ماهه و تشخیص ندادن علت آن مراجعه کرد و در بررسی اولیه مشخص شد که تومور اینفیلتراتیو استخوان داشته است. ابتدا برای بیمار تشخیص مالتیپل میلوما داده می شود و بیمار کموتراپی می شود که به علت پاسخ داده نشدن به درمان در مراجعه به انکولوژیست، تشخیص سرطان متاستاتیک پروستات داده شد و تحت درمان مناسب قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  در علم پزشکی با وجود پیشرفت انواع وسایل کمک تشخیصی و افزایش دقت آزمایش ها هنوز هم معاینه بالینی جایگاه خود را از دست نداده و جزء اصلی تشخیص بیماری است.
  کلیدواژگان: سرطان، پروستات
|
 • Hossein Amirzargar Dr., Mohammad Ali Amirzargar Dr. *, Marzieh Ebrahimi Dr., Hossein Baharvand Dr, Abbas Basiri Dr, Ghasem Solgi Dr., Mahmood Gholyaf Dr., Farahnaz Dadras Dr, Frhad Khoshjoo Dr., Mehdi Hosseini Moghadam Dr Pages 1-8
  Background And Objective
  The present study investigated the effect of donor stem cells on improving transplant survival and reducing the need to use repressive drugs in patients with kidney transplant.
  Methods
  The clinical trial included two groups of patients. A total of five patients received stem cells prepared from the peripheral blood (18–23 ×109 cells/case) four times before and after the transplantation (intervention group). This was in addition to renal transplantation from an unrelated donor. The control group comprised eight patients who received renal transplantation from non-relative recipients. The level of peripheral blood chimerism was determined by the incompatibility of HLA and using a PCR-flow cytometry combined method in the first, third, and twelfth-month after the transplantation.
  Results
  CMV infection was present in 12.5% of patients in the control group whereas 37.5% had urinary tract infection and 12.5% had digestive problems. Five out of eight patients in the control group acutely rejected the transplant in comparison with two out of five patients in the intervention group. Additionally, in each group, a case of exponential rejection was reported. The evaluation of peripheral active chimerism in two patients with stable transplant and normal function showed that peripheral chimerism was detectable up to 3 months after transplantation. No sign of transplant rejection was observed in the presence of chimerism.
  Conclusion
  Injection of donor stem cells can cause peripheral chimerism in kidney transplant recipients. The injection has a direct relation to the improvement of transplant function and increases in its survival.
  Keywords: kidney transplant, stem cell, chimerism
 • Hossein Amirzargar Dr., Mohammad Ali Amirzargar Dr. *, Seyed Habibollah Mousavi Bahar Dr. Pages 9-14
  Background And Objective
  Significant advances in the endourology and utilization of minimally invasive procedures have resulted in the improvement of the management of cases with ureteropelvic junction obstruction (UPJO). However, the effectiveness and successfulness of this technique have not been evaluated in children. Hence, the present study assessed the efficacy and safety of antegrade endopyelotomy in children.
  Methods
  We retrospectively reviewed a case series study from 2001 to 2012 consisting of 58 patients, aged two days to seven years, who were diagnosed with UPJO and treated with antegrade endopyelotomy. The study endpoint was to assess the necessity for scheduling repeated endopyelotomy, performing open pyeloplasty as well as recording any damage to parenchyma and length of hospital stay.
  Results
  Antegrade endopyelotomy was successfully performed in 53 out of 58 studied children (91.3%) without any complications or necessity for further interventions. However, repeated endopyelotomy was scheduled for five cases, and open pyeloplasty was conducted in two cases because of the large size of pelvis and delay in urine drainage. DMSA scanning before and after antegrade endopyelotomy for all patients revealed no parenchymal damage. The mean hospital stay was also 2.5 days. DTPA was performed in all patients to evaluate the success of endopyelotomy before and after the operation.
  Conclusion
  Antegrade endopyelotomy is a safe and efficacious method for treating UPJO in children. It, therefore, provides a minimally invasive alternative to conventional open pyeloplasty.
  Keywords: UPJO, antegrade endopyelotomy, pyeloplasty
 • Seyed Mohammad Zolhavarieh *, Mahmod Rezaee, Parisa Rassoli Pages 15-22
  Background And Objective
  The present study evaluated the efficacy of services provided by the caregivers to the hospitalized patients in the Urology ward and compared it with that provided to patients in other wards at the Hamedan Shahid Beheshti Hospital in 2013. As patient satisfaction is a multi-factorial process, hospital authorities should focus on patient’s suggestions and feedback to conduct necessary educational courses for healthcare personals with an aim to improve satisfaction rate among patients.
  Methods
  In this descriptive study, 531 hospitalized patients were selected using the quota sampling method during the first and second halves of the year. The data were collected through questionnaires and analyzed using the chi-square test and Spearman’s correlation and descriptive statistics with SPSS–16 software and MS Excel.
  Results
  We obtained a satisfaction of 71.6 in the first half of the year and 69.8 in the second half. Maximum satisfaction rate was the time of Medical services, and maximum dissatisfaction rate was for the education of patients. The satisfaction rate in the Urology ward was 68.8 and 67.8 in the first and second halves of the year, respectively. The results show that the satisfaction rate for Urology ward during first and second halves of the year was lower than the average rate of satisfaction at the hospital. No analytic correlation existed between complete satisfaction rate with age and sex of the patient. However, the study reported a relationship between the satisfaction rate and level of education.
  Conclusion
  It is crucial to utilize patient’s feedback for increasing the level of medical services provided by the staff and developing the hospital’s receptivity to improve the overall satisfaction rate.
  Keywords: health sector evolution, patient's satisfaction, medical, nursery services
 • Mahmoud Rezaei Dr, Seyed Mohammad Zolhavarieh Dr *, Hasan Jalalvand Dr, Ronak Hamzehei Pages 23-28
  Background And Objective
  A deficiency of the enzyme pseudo cholinesterase (PChE) leads to slow hydrolysis of drugs having choline ester structure such as succinylcholine. The patients with this enzymatic disturbance should be provided long-term mechanical ventilation support until the return of normal muscle tonicity.
  Case Presentation
  The current study was performed on two female patients with family relation (cousins). The first operation was an emergent transurethral lithotripsy (TUL), and the second operation was an elective ovarian cystectomy. All operations were performed under general anesthesia. At the end of operations, the patients still suffered from long-time apnea and muscle weakness such that complete muscle relaxation occurred 8 h after one dose of succinylcholine. No additional dose or use of another non-depolarization muscle relaxant was required. The investigation reported a deficiency in PChE. Therefore, the patients were treated with conventional therapies, including FFP injection and newly cross-matched blood (vessel-to-vessel).
  Conclusion
  PChE deficiency is a familial trait and can occur not only in the first but also in the second generation of a family. The best treatment includes supporting mechanical ventilation and patience until complete succinylcholine hydrolysis by PChE is achieved. It is recommended to avoid using succinylcholine except for emergency situations; instead, depolarization muscle relaxants should be utilized.
  Keywords: cholinesterase plasma, pseudo cholinesterase, succinylcholine, apnea
 • Mohammad Abbasi, Sareh Basiri * Pages 29-32
  Background And Objective
  Prostate cancer is reported to affect approximately 70% of men and is the second leading cause of death in men. An early diagnosis and screening can reduce the associated complications and mortality rate.
  Case Presentation
  A 52-year-old man complaining of a backache for eight months reported to the hospital. The initial examination showed him to be suffering from an infiltrative bone tumor. The patient was initially diagnosed with multiple myeloma and was provided chemotherapy. Owing to a lack of response of the patient to the treatment, he was referred to an oncologist. Further evaluations showed him to be suffering from metastatic prostate cancer, and appropriate treatment was initiated.
  Conclusion
  Despite the advances in diagnostic tools and increasing accuracy of tests, clinical examination is important and considered a key component of the diagnosis of prostate cancer.
  Keywords: prostate, cancer