فهرست مطالب

مطالعات بیداری اسلامی - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • احمد نادری *، علیرضا طاقتی، محسن منجی صفحات 8-22
  پدیده داعش دارای ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی است و از آنجا که ابعاد مذکور دارای مولفه ها و تاثیرات خاص خود می باشند، می توان هر یک از این ابعاد را مورد بررسی قرار داد البته در عین حال باید به تاثیرات متقابل این ابعاد نیز توجه داشت. یکی از بحث برانگیز ترین پرونده های مربوط به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) از زمان تاسیس و شروع فعالیت های نظامی خود در سوریه و عراق،شیوه برخورد و تعامل آن با ادیان ، مذاهب و فرقه ها و اقلیت های قومی و مذهبی است. در این بین، بررسی ادبیات دینی حاکم بر این گروه از اهمیت زیادی برخوردار است. این گفتار دینی که ریشه در اسلام سلفی دارد نیازمند بررسی دقیق تری است؛ دست کم آنجا که پای برخورد این گروه با دیگر گروه های قومی و مذهبی درمیان است.در این مقاله برآنیم نگاه داعش به عنوان یک گروه منتسب به جریان سلفی- جهادی را به گروه های قومی و مذهبی دیگر و به طورکلی برخورد و حساسیت این گروه را را نسبت به «دیگری» و «غیرخودی ها» بررسی کنیم.
  کلیدواژگان: فرقه گرایی، داعش، گروه های قومی، مذهبی
 • علمی ترویجی
 • ایرج سوری *، محسن بهشتی سرشت صفحات 42-62
  با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت بازرگان و شورای انقلاب متصدی امور دوران انتقالی قدرت، ساخت اولیه نهادهای بوروکراتیک دولتی، سامان سیاسی - اقتصادی کشور، و نیز انتظام قوای نظامی - پلیسی گردیدند. عواملی مختلف از جمله، تعدد احزاب سیاسی با مبانی ایدئولوژیکی متفاوت، توقعات فزاینده و هیجان انقلابی، بی ثباتی دوره انتقالی ، ضرورت بازگشت به روال عادی و سامان سیاسی – اقتصادی کشور را برای دولت موقت و شورای انقلاب دشوار کرده بود. لذا مقاله حاضر با هدف، بررسی نحوه ساخت نهادهای انقلابی و تصویب و اعلام مشروعیت نظام برآمده از انقلاب توسط دولت موقت و شورای انقلاب، تفاسیر ایدئولوژیکی موجودمی باشد. با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی تلاش بر آن است نحوه ساخت نهادهای مدنی و قانون اساسی مطابق شعایر و رسالت انقلاب اسلامی را بررسی نماید. تنوع احزاب و وجود ایدئولوژی های رقیب متضاد سبب تاکید امام خمینی به نیروهای طرفدار ایشان در شورای انقلاب و بعدا در مجلس خبرگان قانون اساسی بر دفاع از تصویب متمم قانون اساسی مطابق شریعت اسلامی گردید. این امر با حمایت اکثریتی مردم و هوشیاری امام و نیروهای پیرو خط ایشان در جهت رسالت انقلاب اسلامی با همه چالش های محیطی میسر گردید.
  کلیدواژگان: دولت موقت، ساخت نهادهای انقلابی، شورای انقلاب، امام خمینی
 • صدیقه زودرنج، زهرا کوچکی نیت * صفحات 64-76
  خیزش و بیداری اسلامی بحر ین بیش از هر جنبش دیگری در جهان معاصر عرب، از آموزه-های اسلامی نهضت حسینی و حادثه ماندگار عاشورا تاثیر پذیرفته است؛ چرا که در میان این ملت، شورش امام حسین (ع) علیه بیدادگری، وجدان های خفته را بیدار کرد، جامعه را تشنه فرمانروایی صالحان نمود و به سرمشقی بی بدیل برای جنبش های آزادی بخش جهان به ویژه جهان تشیع شد. شاعران انقلابی و شیعی بحر ین در اشعار خود با الهام از این حادثه شورانگیز دینی و قهرمانان الهام بخش آن، اهداف والای انسانی و اسلامی قیام مردم بحر ین علیه ستمگری حاکمان مستبد و خودکامه را به تصویر کشیده اند. در اشعار انقلابی، مضا مینی چون ستم ستیزی و خوار ستیزی غریبانه، مرگ سرخ در کنار ولایت پذیری، شکیبایی در هنگامه غیبت مهد ی (عج(، روح پایداری و بیداری و احیاء عزت و کرامت، برگرفته از پیام عاشورا موج می زند. از این رو، چگونگی ظهور مضامین حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین، به عنوان مسئله تحقیق حاضر مطرح است و پژوهش حاضر در تلاش است تا با روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد: مهمترین مضامین قیام امام حسین (ع) در شعر بیداری اسلامی بحرین کدام اند؟
  کلیدواژگان: امام حسین (ع)، بیداری اسلامی، پایداری، خیزش بحرین، شاعران انقلابی و شیعی
 • سوده کریمی * صفحات 78-104
  لزوم توانمندی هر نظام حکومتی در عرصه بین المللی با توجه به عناصر اساسی تشکیل کشور مانند حاکمیت - به مفهوم حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی(استقلال)- سبب می شود هر کشور در این موضوع، دارای ایدئولوژی منحصر به خود باشد. این ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران با بررسی دیدگاه های بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و سیاست های ثانویه آشکار می گردد. در این مقاله با بررسی طرح های عام الشمول سال های گذشته برخی دولت ها مانند نقشه های خاورمیانه در ارتباط با طرح جنگ سوریه به این سوال اساسی پاسخ داده خواهد شد که ایدئولوژی ایران برای حضور در سوریه چیست؟ واقعیت امر چنین است که حفظ بنیان های اساسی انقلاب در هسته های مقاومت خارج از ایران موجب مهار خطر تخاصم در مرزهای ژئوفیزیک داخلی خواهد شد؛ به عبارت دیگر با مداقه در تحولاتی کنونی آسیای غربی در صورت عدم مقابله با متخاصمان مهاجم، ایران در تعاقب اهداف پیگیری شده نقشههای کلان خاورمیانه، باید در مرزهای داخلی به مقابله با متخاصمان بپردازد؛ به علاوه باید بیان نمود که اسلام در نظام حقوقی خود ماهیت جهانی دارد و منحصر به زمان و مکانی خاص نیست و بر همین اساس، یاری به «مظلومان جهان» از وظایف مسلمانان در مداخلات بشردوستانه محسوب می شود.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، حضور مستشاری، تاکتیکی، راهبردی، عملیاتی، مداخله بشردوستانه
 • مقاله پژوهشی
 • نجمیه گراوند*، سهراب مروتی صفحات 106-124
  تاریخ اندیشه سیاسی در تمدن اسلامی، بیانگر تغییر و تحول در میزان اقتدارگرایی حکومت هاست. و از آن جایی که اسلام به اقتدارگرایی امت ها و جوامع اسلامی اهمیت فراوان داده است؛ لذا اتخاذ موضع معرفت شناختی نسبت به مبانی آن در قرآن، ضروری و اساسی است. تا بتوان از ورای تنوعات ملموس در جریان های مختلف سیاسی، به بنیاد روش شناختی مکنون در اندیشه های سیاسی اسلامی دست یافته و بر برخی مشکلات ناشی از سیطره ی دیدگاههای مستبدانه و خودکامه فائق آید. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل مطالب، به بررسی و بیان مبانی اقتدار گرایی در اسلام پرداخته، سپس با در نظر گرفتن این مهم که بیداری اسلامی در ایران، به این کشور اقتدار ویژه ای در سطح منطقه ای و جهانی بخشیده است، به واکاوی و بازشناسی دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران درباره اقتدارگرایی امت ها از طریق بیداری اسلامی خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: اقتدار، بیداری اسلامی، اعتقادات، سنت، مبانی عقلی قانونی
|
 • Ahmad Naderi *, Alireza Taaghati, Mohsen Monji Pages 8-22
  The emergence of The group known as the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, ISIS, or IS) can be seen from different aspects. Various socio-political factors, military conflicts and, in general, social, cultural, and ideological tensions in the region have led to the rise of the group in Iraq and Syria. However, the close examination of the religious discourse informing every facet of ISIS's practices is of great importance. As we are witnessing the ongoing confrontations among ISIS and other ethnic and religious groups, we need to scrutinize this religious worldview, usually thought to be rooted in Salafi Islam. In this article we analyzed Salafi- jihadist views of ISIS toward other ethnic and religious groups and, in general, the sensitivity of this group to "Others" and "outsiders". our question was that in what circumstances a particular religious discourse would give rise to, and legitimize a process of "Otherization"? An exploration of ideological aspects of ISIS will help us to better perceive this emerging phenomenon and pave the way for its social-political resolution.
 • Iraj Soori *, Mohsen Beheshtiseresht Pages 42-62
  with the victory of the Islamic Revolution , the interim government and businessmen Revolutionary Council, the transition of power, the original construction state bureaucratic agencies , political - economic order and discipline , the country's military - police forces . a variety of factors , including the multiplicity of political parties with different ideological foundations , increasing expectations and revolutionary excitement , instability of the transitional period , the necessity of returning to normal , the country's political - economic for the interim government and the Revolutionary Council was difficult . So , with the aim of the present paper, how to build a revolutionary agencies and the adoption of the system and the legitimacy of the revolution by the interim government and the Revolutionary Council , ideological interpretations of the descriptive research method - is trying to build civil institutions and in accordance with the constitution of the Islamic Revolution rites and mission . diversity and parties are competing ideologies due to conflicting Imam Khomeini loyalists to emphasis on the Revolutionary Council , and later to the Assembly of Experts, the Constitution defending the constitutional amendment in accordance with Islamic Sharia . This majority , with the support of the people and intelligence forces and followers of Imam their line in the direction of the Islamic Revolution in global mission with all possible environmental challenges .
  Keywords: interim government, revolutionary agencies, the Revolutionary Council, Imam Khomeini
 • Sedigheh Zoodranj, Zahra Kochaki Niyat * Pages 64-76
  Islamic acknowledgment and movement in Bahrain is influenced by the Islamic teachings of Ashura as compared with the other movements within all Arabic countries. Because such people have affected by Imam Hussein’s revolution against injustices and their hidden consciousness got aroused. This could govern truth and control the society. At last, it became unique sample in point of the freedom movements all over the world, especially among Shias. Revolutionary and Shia poets in Bahrain are drawn their deep and revolutionary goals in concerning to Bahrainian revolution against the cruelties of governs. There are concepts as anti-oppression, objection-fighting lonely,consisting on struggle against oppression and colonizing, pay attention to Islamic and Shied thoughts as well as contents of Quran and of traditions, rising and acknowledgment, inventing to Islamic uniformity and collocation and reject of split (result of being the whole people), patriotism, the Red Death with leadership, be patient in absentia of Imam Mahdi, resistance and acknowledgment and humanity and Islamic munificence taken by Ashura message. Here, we can expose how to emerge the Hussein concepts in Islamic acknowledged poems as an investigative method. Therefore, we will try to answer questions by analytic- descriptive method. The most changeable concepts in concerning to Imam Hussein (peace be upon him) within the Islamic – acknowledged poems.
  Keywords: Islamic acknowledgment, resistance, Bahrainian revolution, Shias, revolutionary poets
 • Soode Karimi * Pages 78-104
  The need to empower any system of government on the international stage According to the basic elements of statehood, including the Sovereignty )The concept of right and freedom to make decisions in all matters Within its borders and lack of affiliation with any internal or external power Independence) Each country is unique in this regard has an ideology Islamic Republic of Iran in connection with this ideology with the views of the founder of Islamic Revolution Imam Khomeini (RA) and secondary obvious policy In this paper we explore universal themes of previous years Some states, including maps of the Middle East in connection with the Syria war plan to the main question that will be answered Iran to attend the advisor of ideology in Syria? The reality is that Preserving basic fundamental revolution in the nuclei of resistance abroad will inhibit the risk of internal conflict within the borders of Geophysics in the other words With consideration of current developments in East Asia If you do not deal with aggressive adversaries In pursuance of the objectives pursued strategic map of the Middle East At internal borders must deal with their adversaries In addition, it should be stated that the global nature of Islam in their legal system And is not limited to particular time and place And thus contribute to "the oppressed of the world" The duty of humanitarian intervention is considered Muslims.
  Keywords: Islamic Republic of Iran, the advisor, sterategic, tactical, operational, humanitarian intervention
 • N.Geravand *, S.Morovati Pages 106-124
  The history of political thought in Islamic civilization represents the transformation of the level of authoritarianism of the state. And since Islam has given great importance to the authoritarianism of the Islamic nations and societies, the adoption of an epistemological position in relation to its foundations in the Quran is essential and fundamental. In order to be able to overcome the tangible variations in various political movements to the methodological foundation of Islamic political thought and overcome some problems arising from the dominance of authoritarian and authoritarian views. This research seeks to investigate and express the principles of authoritarianism in Islam using the library method and analysis of the material. Then, considering that the Islamic awakening in Iran has given this country a special authority on the regional and global levels, it is to examine and recognize the viewpoint of Imam Khomeini (RA) as the founder of the Islamic Republic of Iran about the authoritarianism of the Gentiles. We will go through the Islamic Awakening.
  Keywords: authority, Islamic awakening, beliefs, tradition, legal rationales