فهرست مطالب

مشکوه - پیاپی 137 (زمستان 1396)

فصلنامه مشکوه
پیاپی 137 (زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد مهدی رکنی یزدی * صفحات 4-26
  در منظومه اصول عقاید اسلامی آفریدگار جهان عدل مطلق و احسن الخالقین است، از سوی دیگر وقوع حوادثی ویرانکننده مانند سیل و زلزله با آن عقیده ناسازگار به نظر میرسد. مقاله در پاسخ این شبهه نوشته شده و نشان میدهد که این رویدادها طبیعی و اجتنابناپذیر است و در راستای یکی از سنتهای قطعی خداوند که آزمون انسان است میباشد، تا معلوم شود آدمی در هر پیشامد و موقعیت چه رفتاری دارد.
  اگر نگاهی گسترده _ نه موردی خاص _ و از بالا به حوادث جهان داشته باشیم میبینیم چنان که از آیات قرآن برمیآید آنچه ما شر میخوانیم نه تنها ضروری است، بلکه در نظام کلی دنیا «خیر» است، یا اگر برای گروهی شر است در کل خیر آن بیش از شرش میباشد، و خیر و شر مانند دو قطب مثبت و منفی در مدار الکتریکی است که به ظاهر مخالفاند اما برای ایجاد برق و روشنایی مددکار یکدیگراند.
  شر واقعی از شیطان و نفس بدفرمای است که «شر اخلاقی» است، و تباهی افراد و خانواده ها و جامعه از آن است، و از آن بدتر ظلمی که مستکبران با جنگافروزی به کشورهای دیگر میکنند، نه از حوادثی نادرالوقوع مثل زلزله.
  کلیدواژگان: خیر و شر، آیات قرآن، آزمون انسان، عدل الهی، خیر و شر دو قطب در مدار هستی
 • جواد صیدانلو *، محمد کرمی نیا، مصطفی کورکور کشکلی صفحات 27-45
  از دیرباز این پرسش بین مفسران و متکلمان مطرح بوده که خداوند در قرآن با بندگان خود از چه سبک و شیوه گفتمانی استفاده کرده است. زبان فطرت، از جمله نظریات مهم در این مسئله است که از سوی مفسر معاصر، آیت الله جوادی آملی (حفظه الله ) مطرح شده است. بدین صورت که اگر قرآن‏کریم به مکان و زمان ویژه‏ای اختصاص ندارد، لاجرم باید از زبان گسترده‏ای بهره جوید که همیشگی، جهانی و همگانی باشد و نسبت به احوال و اطوار و اوضاع مختلف فراگیر باشد. به بیان اصطلاحی می‏بایست دارای سه ویژگی دوام، کلیت و اطلاق باشد و چنین زبانی، زبان فطرت است که نه متعدد می‏شود و نه تحول می‏پذیرد. در این مقاله تلاش شده تا با آوردن تعریف و بیان ویژگی های زبان فطرت و نیز بررسی ادله و شواهد آن، ابعاد گوناگون این نظریه و نیز وجه امتیاز آن با دیگر دیدگاه ها که در مسئله زبان قرآن مطرح شده است، مشخص گردد.
  کلیدواژگان: ویژگی های فطزت، زبان فطرت، زبان قرآن، مولفه های زیان فطرت، جوادی آملی
 • حسین دیبا، علیرضا مکتبدار * صفحه 46
  بررسی آموزه های اسلامی نشانگر نقش اثرگذار اخلاق در پایه گذاری قواعد حقوقی در گام نخست و اجرای آن‏ها در گام بعدی است. این نقش، به ویژه در مورد بسیاری از قواعد حقوقی ای که برای طرفین درگیری در جریان منازعات مسلحانه تدوین گردیده، برجسته است. بی تردید در حقوق بشردوستانه قواعدی وجود دارد که جز به وسیله اصول اخلاقی‏ای که مبنای آن‏ها قرار گرفته، توجیه پذیر نخواهد بود، از این رو بررسی نقش این اصول اخلاقی در تبیین و اجرای قواعد حقوق بشردوستانه ضروری می‏نماید. این نوشتار در پی آن است که پس از بررسی رابطه اخلاق و حقوق_ به صورت کلی_، به بررسی ارتباط پاره ای از آموزه های اخلاقی اسلام با قواعد حقوق بشردوستانه و نقش آن‏ها در اجرای قواعد یادشده بپردازد.
  کلیدواژگان: اخلاق، حقوق بشردوستانه، عدالت، اخلاص، وفای یه عهد، تقوا
 • طیبه یزدان مدد *، فاطمه یزدان مدد صفحه 66
  در جهان سنت های گوناگونی حاکم است. با تامل در این سنت ها می توان گفت آن‏ها با یکدیگر در ارتباط بوده، برخی به عنوان مقدمه و پیش‏نیاز دیگری و برخی، به عنوان نتیجه یا ابزار سنت دیگر مطرح هستند. یکی از این سنت ها، تزیین است. سنت تزیین به سنتی گفته می شود که با ظهورش اموری را نزد بشر زیبا جلوه می-دهد. سنت تزیین به دو دسته سنت تزیین مطلق و مقید نسبت به اهل حق و باطل قابل تقسیم است. هر یک از این اقسام، ابزارها و ویژگی های خاصی دارند و به شکل متفاوتی ظهور می کنند.
  کلیدواژگان: سنن الهی، سنت تزیین، قرآن، ارتبا سنت ها، سنت آزمایش
 • مهری حقیقی *، سعیدرضا ابدی، اصغر عربیان، محمد جلالی صفحات 84-105
  مدیریت نقش بسزایی در کارآمدی و تحقق هدف‏های فردی، گروهی و سازمانی دارد که در حقوق عمومی، حاکمیت و حکمرانی تلقی میž گردد. برای دستیابی دولتž ها به کارآیی و کارآمدی، نظارت بر امور مالی و اقتصادی کشور امری گریزناپذیر است، چرا که در دنیای کنونی، قوام و استحکام یک کشور بدون تردید در گرو موفقیت در مدیریت منابع مالی ا‏ست که پژوهشگران در جستجوی مبانی نوین آن مولفهž هایی را معرفی می‏نمایند. از سوی دیگر، دین مبین اسلام که بهترین آیین زندگی است در همه ابعاد راهگشاست. این مقاله به بررسی مولفهž های مدیریت کارآمد مالی در سیره حضرت امیرالمومنین علی7 در سطح حکمرانی می‏پردازد که ضمن تلاش برای ارائه راهکاریی برای برون رفت از ضعفž های مدیریتی در برخی حوزهž های کلان و خرد اقتصاد کشور و مبارزه با فساد، بیانگر ترقی و روشنفکری در حکمرانی بزرگان دین ما در صدها سال پیش خواهد بود.
  کلیدواژگان: مبانی نوین مدیریت، مدیریت مالی علوی، سازماندهی، مولفه های کنترل
 • زهرا محققیان *، حدیثه کریمی، لیلا پهلوان نژاد صفحات 106-125
  در روابط میان انسان‏ها، از جمله روابط اعضای خانواده با یکدیگر، ارتباط‏های غیرکلامی، پیام‏های متنوعی را القا می‏نمایند که علاوه بر تاثیر بسیار زیاد در کاهش یا تقویت پیوند میان اعضا، نقش بسیار ویژه‏ای در سلامت روانی خانواده ایفا می‏کنند.
  در این راستا پژوهش حاضر درصدد است با نگاهی میان رشته‏ای متون روایی ائمه را از منظر نشانه‏های ارتباط غیر کلامی و تاثیر آن در تقویت و استحکام بنیان خانواده بررسی کند. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که ائمه بزرگوار، بر اهمیت این نوع ارتباط‏ها در تحکیم عواطف خانوادگی نظر دارند و معتقدند پیام‏های گوناگونی که به‏واسطه ارتباط‏های غیرکلامی بین اعضای خانواده مبادله می‏شود، نقش بسیار موثری در تحکیم روابط خانوادگی داشته، محبت میان اعضای خانواده را افزایش می‏دهد.
  کلیدواژگان: ارتباط های غیر کلامی، روایت های ائمه (ع)، تحکیم خانواده، ارتباط زن و شوهر، ارتباط رفتاری، ارتباط دیداری
 • فرزانه ابدالی تکلو *، وریا حفیدی صفحات 126-140
  هدف این پژوهش پیمایشی، بررسی تاثیر انتشار تصویرهای بدون پوشش شرعی در شبکه‏های اجتماعی بر وضعیت حجاب دختران نوجوان شهر مشهد است. جامعه آماری دانش آموزان دبیرستانی هفت ناحیه آموزش و پرورش شهر مشهد است که با انتخاب یک دبیرستان از هر ناحیه صورت گرفت. تعداد کل اعضای جامعه تحقیق، 338نفر به دست آمد و با استفاده از جدول مورگان، تعداد اعضای نمونه 180نفر تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر دختران نوجوان در شبکهž های اجتماعی حضور دارند و در گروه‏های گوناگون عضو هستند. میانگین باور و التزام عملی به پوشش اسلامی در سطح جامعه شرایط مناسبی دارد. این در حالی است که وضعیت باور و التزام به رعایت حجاب اسلامی در بین نوجوانان دختر در فضای مجازی کمتر از حد متوسط است. از میان انتشار تصویرهای بدون پوشش در فضای مجازی توسط خانواده، آشنایان و افراد مشهور، تاثیر انتشار تصویرهای بدون پوشش شرعی در شبکهž های اجتماعی مجازی توسط افراد مشهور بیش از دیگر عوامل بود.
  کلیدواژگان: حجاب اسلامی، شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، الگوگیری نوجوانان، تصویرهای افراد مشهور
|
 • Muhammad Mahdi Rukni Yazdi * Pages 4-26
  Two Islamic tenets of the Creator of the world are absolute justice and the Best of creators. On the other hand, devastating incidents such as floods and earthquakes seem to be incompatible with those tenets. The article is written in response to this misconception and shows that these incidents are natural and inevitable and are in line with one of the definite Divine precedents, i.e., human trial, in order to reveal what conduct man would show in any situation and incident.
  If we have a panoramic look – and not a close-up glance – at the world incidents, we would see that, as implied from the verses of the Qur’an, what we call evil is not only necessary, but is also good in the overall world order; or if it is evil for some, its goodness is generally more than its evil, like the positive and negative poles in an electric circuit.
  The real evil comes from Satan and the misleading self, which is “moral evil”, leading families and the society to destruction and worst of all, it is the injustice that the arrogant powers do to other countries with their belligerence, rather than the rare incidents like earthquakes.
  Keywords: good, evil, verses of the Qur’an, human trial, Divine justice, evil as two poles of the world of being
 • Jawad Saydanlu*, Muhammad Kariminia, Mostafa Kurkur Kashkali Pages 27-45
  Since long ago the question has been raised among the interpreters and theologians as to what style and method God has made use of to talk to His servants. The language of innate disposition is among the most important theories on this issue, which Ayatollah Javadi Amoli has brought up. To put it more clearly, if the Qur’an does not belong to a specific time and place, it necessarily needs to enjoy an extensive language that is eternal, universal, and general and encompass various states, modes of being, and circumstances. In other words, it has to enjoy three features of durability, generality, and application and such a language is the language of innate disposition that would neither vary nor transform. It is tried in this article, while giving a definition of and expressing the lingual features of disposition as well as explaining its proofs and evidences, to specify various dimensions of this theory and its superiority over other viewpoints brought up concerning the language of the Qur’an. Keywords: features of disposition, language of disposition, language of the Qur’an, components of the language of disposition, Javadi Amoli.
  Keywords: features of disposition, language of disposition, language of the Qur’an, components of the language of disposition, Javadi Amoli
 • Hosein Diba, Alireza Maktabdar * Page 46
  Study of Islamic doctrines depicts the effective role of ethics in foundation of legal rules in the first step and their implementation in the second. This role is especially outstanding about the legal rules that have been devised for the two parties involved in armed conflicts. Undoubtedly, there are certain rules in humanitarian law that are not justifiable except through ethical principles underlying them. Thus, studying the role of these ethical principles seems essential in explanation and implementation of the rules of humanitarian law. Upon examining the relation between ethics and law in general, this paper is intended to study the relation of some of the ethical doctrines of Islam to the rules of humanitarian law and their role in implementation of the above-mentioned rules.
  Keywords: Ethics, humanitarian law, Justice, sincere devotion, fulfillment of pledge, Godwariness
 • Tayyebeh Yazdanmadad *, Fatemeh Yazdanmadad Page 66
  Various customs ( sunan ) prevail the world over. With a deliberation on these customs, it can be said that they are interrelated and some of the traditions are preliminary steps and are a prerequisite for another custom and some are regarded as the result or an instrument for another custom. One of these customs concerns decoration. Custom of decoration is one that, when carried out, represents some matters as beautiful to humankind. Custom of decoration is divisible into two categories of absolute and restricted customs of decoration in relation to the people of Truth and people of falsity. Each of these types has specific tools and features and is displayed in a different way. Similarly, each one of them is somehow connected to other traditions.
  Keywords: Divine precedents, custom of decoration, the Qur’an, relation of customs, custom of trial
 • Mehri Haqiqi *, Saeed Reza Abadi, Asghar Arabian, Muhammad Jalali Pages 84-105
  Management has a significant role in the efficiency and actualization of individual, group, and organizational objectives, which is considered as governance and rulership in public law. In order for the governments to achieve efficiency and productivity, it is inevitable to supervise the state’s financial and economic affairs, since in the present world the consistency of a country is undoubtedly dependent upon success in management of financial sources, for which the researchers would introduce certain components in search of its modern principles. On the other hand, the true religion of Islam, which is viewed as a code of conduct for life, is pioneer in all dimensions. This article undertakes to study the components of the efficient financial management in the sīra of Amīr al-Mu’minīn Ali (A.S.) on governorship level. While providing working procedures for disengagement from the managerial weaknesses in some macro and micro fields of the state economy and to struggle against corruption in the present era, this article introduces the abovementioned sīra as a symbol of epiphany, progress, and intelligence in the governance of our religious dignitaries in hundreds of years ago.
  Keywords: modern principles of management, Alaw? management, organization, control components
 • Zahra Mohaqqiqiyan *, Hadiseh Karimy, Layla Pahlavan Nezhad Pages 106-125
  In human interrelationship, including relationship of family members with each other, attention to nonverbal communication inculcates various messages, which besides its great impact on reduction or strengthening of family bonds, plays a substantial role in the mental health of the family. In this respect, the present research seeks to study the narrative texts of the Imams (A.S.) from the perspective of nonverbal signs and their impact on strengthening and consolidation of Family through an interdisciplinary outlook. The research findings indicate that the noble Imams (A.S.) have been concerned with the importance of this kind of communication in strengthening affection among the family members and believe that the various messages that are conveyed to other members of the family by means of nonverbal communications have a very impressive role in consolidation of family relationship and cause increase of affection among the family members.
  Keywords: nonverbal communications, traditions of the Imams (A.S.), consolidation of family, the wife, husband’s relationship, behavioral communication, visual communication
 • Farzaneh Abdali Takallou *, Voria Hafidi Pages 126-140
  The objective of this measurement research is to study the impact of circulating pictures of unveiled women in social networks on the condition of Islamic dress code ( ḥ ijāb ) of the adolescent girls in Mashhad. The high school students of 7 districts of Mashhad Department of Education were selected as the statistical population, with one high school chosen from every district. The total number of research population members amounted to 338; of these, using the Morgan Table, the number of sample members was determined to be 180. The research findings showed that most of the adolescent girls become members of social networks and members of various groups. The average belief in and practical commitment to maintaining Islamic dress code among adolescent girls is in a suitable condition, whereas belief in and commitment to maintaining Islamic dress code among the adolescent girls in cyberspace is lower than the average. Among the pictures of the unveiled women circulated in cyberspace by families, acquaintances, and celebrities, the impact of the pictures of the unveiled women circulated in cyberspace social networks is more than other factors.
  Keywords: Islamic dress code, Social Networks, Cyberspace, the adolescents’ modeling, pictures of celebrities