فهرست مطالب

تحقیقات مالی اسلامی - پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • امیر خادم علیزاده، محمدهادی حبیب الهی* صفحات 5-32
  لیبرالیسم اقتصادی مهم ترین اصل فکری و فلسفی نظام سرمایه داری است که به آزادی بی حد و حصر در خصوص سرمایه و به تعبیر دیگر سود طلبی مطلق منجر می شود. این پژوهش با هدف بررسی موضوع حداکثرسازی سود در نظام های مالی برخاسته از نظام سرمایه داری، و با روش توصیفی – تحلیلی و تفسیر موضوعی قرآن، آیات مربوط به مال و ثروت در قرآن را استخراج کرده و بر بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم در همه ابعاد کسب، توزیع و مصرف ثروت، محدودیت هایی را قائل شده است و کسب مال باید با رعایت حدود الهی و بدون انگیزه ثروت اندوزی مازاد بر احتیاجات ضروری دنیوی باشد، لذا ثروت اندوزی هر چند ممکن است به طور فردی مجاز قلمداد شود، ولی نمی تواند به عنوان تنها هدف یک نظام مالی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سود، قرآن، نظام سرمایه داری، نظام مالی متعارف
 • محمد مهدی عسگری، مجید کریمی ریزی *، علی مصطفوی ثانی صفحات 33-56
  از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تامین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه در تامین مالی پروژه های زیرساختی خود با مشکل مواجه اند و طراحی راه حل بهینه در تامین مالی این نوع از پروژه ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تامین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه ها است. استفاده از نوآوری های مالی اسلامی که مبتنی بر عقود اسلامی است می تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تامین مالی مطرح می گردد: تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی مبتنی بر مالکیت. دولت ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده اند که از طریق اول، یعنی مبتنی بر بدهی تامین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تامین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تامین مالی را دارا می باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تامین مالی بهینه ای را برای این نوع از پروژه ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل های تامین مالی، علی رغم تاثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل های تامین مالی بر آنها تاثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل های مختلف ارائه شده نیز بررسی می گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه های زیرساختی می توان از آسیب های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع- مشارکت- سهام» بیشترین تطبیق را دارد.
  کلیدواژگان: صکوک استصناع، تامین مالی مبتنی بر مالکیت، تسهیم ریسک، پروژه های زیرساختی
 • محمدنقی نظرپور *، روح الله عبادی، فاطمه بنی جمالی صفحات 57-90
  در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست هایحمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ ناپذیری، تطابق با معیار های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی و در راستای بهره گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تامین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می کند. با توجه به وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می کند.از مهم ترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی ها، تسهیل فرآیند تامین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی های بنگاه های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد. با توجه به مشکل تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه های محدود و غیرکارآ به بخش های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش ها در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های پرسشنامه ای، روش AHPو با به کارگیری شاخص های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می نماید» بررسی و تایید شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه، سیاست های ابلاغی، روش AHP
 • محمد توحیدی* صفحات 91-126
  انتشار اوراق بهادار اسلامی گامی مهم در راستای توسعه بازار سرمایه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و نقطه عطفی در استقرار آن محسوب می گردد.از آغاز انتشار اوراق اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه تا کنون انواع متنوعی از این اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی و سفارش ساخت به مرحله انتشار رسیده است. آمار و ارقام نشان دهنده این است که تا به حال 21 مورد اوراق اجاره به ارزش بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال، 4 مورد اوراق مرابحه به ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، یک مورد اوراق سفارش ساخت به ارزش تقریبی 6/1 هزار میلیارد ریال، 3 مورد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش 9/2 هزار میلیارد و حدود 24 مورد اوراق مشارکت به ارزش بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. مقایسه آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی در ایران و جهان نشان دهنده این است که ایران فاصله زیادی با آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی جهانی داشته و لازم است ضمن آسیب شناسی جدی بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران، راهکارهای عملیاتی لازم جهت توسعه روزافزون این بازار ارائه گردد. براساس جلسات آسیب شناسی برگزار شده در خصوص اوراق بهادار اسلامی، یکی از چالش های جدی بر سر راه توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی اصلاح و تعدیل رکن ضامن است. در این تحقیق سعی گردیده راهکاری نوین جهت ضمانت اوراق بهادار اسلامی ارائه گردد که در صورت تحقق می تواند راه ورود شرکت ها و بنگا های مختلف با سطوح اعتباری متفاوت را به بازار اوراق بهادار اسلامی تسهیل نموده و به توسعه همراه با ثبات بازار اوراق بهادار اسلامی کمک نماید.طراحی صندوق ضمانت راهکاری مبتنی بر مشارکت متقابل بانیان انتشار اوراق بهادار اسلامی در ضمانت اوراق بهادار خودشان است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و محقق به دنبال آن است تا با شناسایی مولفه های مهم در طراحی صندوق، به تجزیه و تحلیل این مولفه های مهم در طراحی صندوق بپردازد. بنابراین در این تحقیق مولفه هایی چون ساختار مالکیتی و مدیریتی صندوق، نحوه تجهیز منابع، استراتژی های سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک نکول توسط صندوق مورد بحث و برسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، صندوق ضمانت، تکافل، صندوق سرمایه گذاری
 • موسی احمدی *، سعید احمدی صفحات 127-162
  تصمیم گیری راجع به ادغام و تملک، از تصمیمات استراتژیکمدیران ارشد شرکت ها تلقی می شود. ادغام و تملک در عمل، فرآیندهای بسیار پیشرفته هستند که پیامدهای گسترده مدیریتی، حقوقی، مالی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارند و در مواردی سبب تغییرات گسترده در ثروت و کیفیت تخصیص منابع می شوند. نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در این حوزه بیانگر آن است که دستیابی به استراتژی نفوذ در بازار، اجرای برنامه های نوآورانه، اصلاح ساختار، منطقی تر نمودن زنجیره تامین و ایجاد یک مرکزیت مشترک ارائه خدمات از جمله اهداف ادغام و تملک در صنایع مختلف می باشد. در فرآیند ادغام و تملک مشکل اصلی عدم دستیابی به منابع مختلف مالی ارزان و به هنگام می باشد. با توجه به گسترش استفاده از روش های تامین مالی ادغام و تملک، لزوم طراحی ابزارهای مالی در زمینه تامین مالی فرآیند ادغام و تملک مبتنی بر اصول شریعت اسلام بیش از پیش نمایان می شود. درایننوشتارکهباروشتوصیفیتحلیلیصورت می پذیرد، ضمن بررسی ابعاد مختلف ادغام و تملک در شرکت ها، کوشش شدهبا توجهبهالزاماتکشور، به تبیینمدلیجهتانتشاراوراقی که علاوه بر همسویی با اقتصاد واقعی منجر به کارآمدی در تامین مالی فرآیند ادغام و تملک شرکت ها می شود دستیابیم.ازاین روباتوجهبهتحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار،اوراق مشارکت کاهنده مبتنی بر عقد مشارکت کاهنده به عنوان الگویی نوین و موثر جهت تامین مالی فرآیند ادغام و تملک شرکت ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ادغام و تملک، صکوک، مشارکت کاهنده، اوراق تناقص، تامین مالی، ابزارهای مالی اسلامی
 • سیدامیرحسین اعتصامی*، محمد سلیمانی صفحات 163-190
  عدم تطابق نرخ سود اسمی اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار در اوراق با سررسیدهای میان و بلندمدت، موجب ایجاد ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و همچنین برای ناشران اوراق می گردد. در صورتی که انتظارات از نرخ های سود میان مدت و بلندمدت نزولی باشد، تعیین نرخ سود اوراق، بالاتر از نرخ انتظاری موجب افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران و به زیان بانی یا ناشر خواهد شد؛ و بالعکس این نکته برای انتظارات صعودی نرخ ها نیز صادق است. بنابراین به منظور کاهش ریسک نرخ سود، باید در نرخ سود و یا سررسید اوراق تعدیل صورت گیرد. انتشار اوراق با سررسید های کوتاه مدت منضم به اختیار تمدید سررسید یکی از راهکارهای کاهش ریسک نرخ سود برای طرفین معامله (بانی و سرمایه گذاران) است. به عبارت دیگر این روش به نوعی یک پوشش بیمه ای در نرخ سود برای یک دوره زمانی ایجاد خواهد کرد. در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، این اوراق معرفی گردیده و ضمن بیان ریسک های آن به تبیین فقهی این نوع اوراق پرداخته شده است. پنج نوع اوراق بهادار اسلامی شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و اوراق اسناد خزانه اسلامی قابل تمدید مورد بررسی فقهی قرار گرفت. اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت دینی بودن، قابلیت تمدید سررسید را نخواهند داشت ولی اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد قابلیت تمدید یا تعویق سررسید را خواهند داشت.
  کلیدواژگان: صکوک قابل تمدید، ارزش گذاری اوراق، درخت دو جمله ای، تمدید سررسید قرارداد
 • علی صادقی پور، سعید فراهانی فرد*، رضا غلامی جمکرانی صفحات 191-218
  پرداخت وجوهات واجب شرعی چون زکات و خمس، علاوه بر توزیع ثروت بین نیازمندان و کاهش فقر و فاصله طبقاتی، طبق نص صریح قرآن و روایات باعث پاک شدن جان ها و اموال می گردد. از طرفی در اقتصاد شرکت پایه امروزی، به کارگیری اموال به عنوان سرمایه های پولی و مالی از عمومی ترین منابع کسب درآمد است. انجام فرآیند سرمایه گذاری و کسب سود با استفاده از سرمایه پاک موجب می شود صاحب سرمایه بتواند در سودهای حاصله، تصرف حلال نماید و این به نوبه خود آثار فردی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
  در مقاله پیش رو به دنبال این هستیم که سرمایه پاک را معرفی کرده و راهکار رسیدن به آن و نقش راهبری شرکتی در این خصوص را بیان کنیم. برای این منظور، پس از مطالعه مبانی نظری و با استفاده از روش های تفسیری و تحلیلی و تهیه پرسشنامه، استنتاج منطقی حاصل و در نهایت، به طراحی مدل مفهومی منتهی گردید. پرسشنامه نهایی بین متخصصان حوزوی و دانشگاهی، توزیع و پس از نظرسنجی، نظر 71 نفر از خبرگان گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل آماری نیز از نرم افزار SPSSاستفاده شده است.
  نتایج پژوهش نشان داد، توافق عمومی خبرگان نسبت به تعریف ارائه شده از عبارت جدید سرمایه پاک و راهکار رسیدن به آن وجود دارد. همچنین انجام فرآیند پاک سازی سرمایه، با استفاده از ابزار نظارتی و هدایت گر راهبری (حاکمیت) شرکتی و طراحی سازوکار هیات نظارت شرعی، امکان پذیر است. در این راه ضرورت تدوین مقررات و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد تایید خبرگان قرار گرفت. در این تحقیق، سرمایه پاک و مباحث مربوط به آن منحصر به اظهار داوطلبانه و در اشخاص حقیقی می باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه پاک، سرمایه گذاری پاک، زکات، خمس، راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی
 • علی خوزین * صفحات 219-246
  بازارهای پولی و مالی توسعه یافته مقدمه افزایش تولید و اشتغال، توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعی هستند. هدف این پژوهش رتبه بندی عوامل موثر بر گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. عوامل مختلف براساس مطالعه پیشینه تحقیق شناسایی شده و با استفاده از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی شده و به وسیله تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی دارای بیشترین اهمیت بوده در مراتب بعدی به ترتیب عوامل مربوط به سرمایه گذاران، عوامل فقهی، عوامل ساختاری و فنی و عوامل قانونی قرار دارند. در میان عوامل فرعی نیز بازدهی مناسب صکوک برای جلب توجه سرمایه گذاران، تبلیغات رسانه های گروهی در مورد صکوک، افزایش اعتقادات دینی و مذهبی و افزایش آگاهی های سرمایه گذاران در مورد صکوک جز مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر به کارگیری اثربخش و گسترش سرمایه گذاری بر روی صکوک در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. گسترش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی در مورد وجود و مزایای صکوک در میان آحاد جامعه ایران که به طور عمده معتقد به مبانی دینی و اسلامی هستند، کمک فراوانی به گسترش سرمایه گذاری عمومی و تامین مالی بنگاه های اقتصادی و رفع بسیاری از مشکلات مالی آنها کرده و در نهایت منجر به افزایش تولید و اشتغال و رفاه عمومی می گردد.
  کلیدواژگان: صکوک، سرمایه گذاری، اوراق بهادار اسلامی، رتبه بندی عوامل
|
 • Amir Khadem Alizadeh, Mohammad Hadi Habib Allahi * Pages 5-32
  Economic liberalism is the most important intellectual and philosophical principle in capitalism, a fact which leads to unlimited freedom in regard to capital and consequently an absolute profit-making. This study aims to survey the maximum profit-making in capitalist financial systems, and through a descriptive- analytical method and Quranic interpretation, it has extracted Quranic verses about money and wealth to explain the issue on the basis of topic-based interpretation of financial economics. The results show that the Holy Quran has imposed limitations on all aspects of obtaining, distributing and consuming wealth, and money must be earned by observing divine limitations and without the intention of gaining wealth beyond one’s necessary worldly needs. Therefore, making wealth, though permitted at individual level, cannot be taken as the sole objective of a financial system.
  Keywords: Profit, Quran, Capitalism, Conventional Financial System
 • Mohammad Mehdi Askari, Majid Karimi Rizi *, Ali Mostafavi Sani Pages 33-56
  Economic liberalism is the most important intellectual and philosophical principle in capitalism, a fact which leads to unlimited freedom in regard to capital and consequently an absolute profit-making. This study aims to survey the maximum profit-making in capitalist financial systems, and through a descriptive- analytical method and Quranic interpretation, it has extracted Quranic verses about money and wealth to explain the issue on the basis of topic-based interpretation of financial economics. The results show that the Holy Quran has imposed limitations on all aspects of obtaining, distributing and consuming wealth, and money must be earned by observing divine limitations and without the intention of gaining wealth beyond one’s necessary worldly needs. Therefore, making wealth, though permitted at individual level, cannot be taken as the sole objective of a financial system.
  Keywords: Profit, Quran, Capitalism, Conventional Financial System
 • Mohammad Naghi Nazarpour *, Rohallah Ebadi, Fatemeh Binjamali Pages 57-90
  In the framework of resistance economy, economic support policies, independence, solidity, complying with local and cultural standards and economic flexibility should be taken into account. As a result, there will be an interaction among different economic sectors based on identifying the internal and external pressures and shocks. Money market together with capital and insurance markets play an important role in financing domestic economy. With regard to the imposed sanctions and the lack of liquidity in the country, robustness of capital market will certainly lead to a robust economy. Among the main tasks of the capital market in the Islamic financial system of the country are suitable allocation of financial resources, reduction in the cost of transactions, acceleration of transactions, increase of the liquidity of assets, facilitating the financing of businesses, fair valuation of business assets based on the supply and demand mechanism, transparency of information and monitoring the performance of businesses. With regard to the difficulties in financing various economic sectors in the country and the direct relation of the capital market with some sections of Resistance Economy Policies and the role of this market in directing limited but efficient capitals to the productive sectors, and facilitating the process of transferring capital to these sectors, this research by adopting a descriptive/ analytical method using questionnaire data together with AHP method using the resistance economy indicators has confirmed its hypothesis, i.e. “The capital market can positively and effectively play a role in realizing the objectives of resistance economy.
  Keywords: Economic Strength, Capital Market, Communicated Policies, AHP Method
 • Mohammad Tohidi * Pages 91-126
  Issuing sukuk is an important step in developing Islamic capital market in Iran. Since the start of issuing sukuk, different types of sukuk including musharakah, ijarah, murabaha, parallel salaf, and istisna have been issued. A comparison of statistics and data related to issuing sukuk in Iran and other Islamic countries shows that the volume of sukuk in Iran is much smaller than that in other Islamic countries. We need, therefore, to identify the problems and challenges of sukuk market in Iran and present operational solutions to develop this market. The pathological study of the Islamic sukuk has shown that one of the serious challenges in its development is related to guarantee principle and return of issued sukuk.
  In this research, we present an initiative solution for guaranteeing Islamic sukuk which can help opening the door for small and medium entrepreneurships and corporations with different levels of credit risk to enter the Islamic sukuk market resulting in its expansion and persistence. Sukuk guarantee fund is a mechanism based on mutual participation of fund members who are originators of issuing sukuk. In this research, we try to identify and analyze important components in designing sukuk guarantee fund, so we discuss components like managerial and ownership structure, mobilization of resources, investment strategies, and default risk coverage through sukuk guarantee fund.
  Keywords: Islamic Securities (Sukuk), Guarantee Fund, Takaful, Investment Fund
 • Saeed Ahmadi *, Saeed Ahmadi Pages 127-162
  Making decisins on mergers and acquisitions is one of the strategic decisions of top managers in different corporations. Mergers and acquisitions (M&A) are complex processes which have vast managerial, legal, financial, cultural, social and political outcomes and may lead to major increase in the wealth and quality of resource allocation. Researches show that achieving the penetration strategy in the market, implementing innovative programs, restructuring, reengineering the supply chain and creating shared service providing center are among the main objectives of mergers and acquisitions in different industries. The main problem here is the lack of access to reasonable and quick financial resources. Due to the expansion in mergers and acquisitions methods, it is necessary to create innovative financial instruments for them according to Islamic Sharia Principals. This study, by using descriptive- analytical method, has provided the structure of new Islamic financial instruments for the financing of mergers and acquisitions. Tenaghos sukuk has been introduced based on decreasing partnership (mosharakat) contract as a modern M&A financing method for the Iranian financial market.
  Keywords: Integration, Ownership, Sukuk, Decreasing participation, Partial Bonds, Financing, Islamic Financial Instruments
 • Sayyed Amir Hossein Etesami *, Mohammad Soleimani Pages 163-190
  In long and midterm maturity securities, mismatched nominal interest rate and required rate of return impose interest rate risk on investors and issuers. If long term and midterm expected interest rates are downward, fixing interest rate of securities higher than the expected rate would cause the attractiveness of securities for investors and losses for originators. The opposite of this point is also true. Thus for decreasing the interest rate risk, maturity or interest rate of securities should be adjusted. One solution to the decrease of interest rate risk for both parties is issuance of short term securities with embedded extendible option. In other words, this solution provides some insurance for the interest rate in a determined time. In this paper, with analytical – descriptive method, this extendible security has been introduced and the specific risks and jurisprudential aspects of this kind of sukuk are explained. Jurisprudential aspects of five types of Islamic securities including musharaka, ijarah, murabaha, parallel salaf Sukuk and Islamic Treasury Bill have been investigated. The results show that because of their debt nature, extending the maturity for murabahah Sukuk and Islamic Treasury Bill is not permitted, whereas that of musharakah, ijarah and parallel Salaf Sukuk is permitted.
  Keywords: Extendible Sukuk, Extended Maturity of Contracts, Islamic Securities, Extended Contract Expiration
 • Ali Sadeghipour, Saeed Farahani Farhad *, Reza Gholami Jamkarani Pages 191-218
  According to the explicit words of the Quran and Hadith, payment of religious obligations, especially Zakat and Khums, by community members can, in addition to the distribution of wealth among needy people and reduction in poverty and social gaps, purify people and their property. On the other hand, one of the most common sources of acquiring wealth is to employ financial capital in the modern corporate-based economy. If investment and acquiring profits are done through clean (pak) capital, the possession of profits by investors is Halal (permitted). So, in this article, we define Pak capital, and express the strategy to achieve it and the role of corporate governance in this regard. To do this, by studying the theoretical basis and the data obtained from submitted questionnaires, using interpretive and analytical methods and logical inference, an ultimate conceptual model was designed. The final questionnaire was distributed among religious experts and academics and then the comments of 71 experts were gathered and analyzed. This was done by SPSS software. The findings of this research indicate that there is a consensus on the definition of Pak capital and the strategy to achieve it. The existing regulatory and directional tool in corporate governance and Shariah Supervisory Board make the purification of capital possible. To achieve this, the necessity of regulating and codifying accounting and auditing has been confirmed by experts.
  Keywords: Pak Capital, Pak Investment, Zakat, Khums, Corporate Governance in Islamic, Approach
 • Ali Khozein * Pages 219-246
  In Islamic financial markets, it is well known that sharia-compliant stocks and sukuk (Islamic bonds) are primary investment instruments for constructing optimal Islamic and non-islamic investment portfolios. In this paper, the factors affecting the development of investment in sukuk were identified and ranked by fuzzy analytical hierarchy process. Various factors have been identified based on the study of literature and the data were collected by using questionnaires handed out to experts. The results showed that cultural factors are the most important ones, and factors related to investors, juridical factors, structural, technical, and legal factors come next in the hierarchy. Among the sub-factors, appropriate return of sukuk for attracting investors, related media advertising, fostering religious beliefs about the issue and rising investor's awareness about the sukuk are the most important ones. Enhancing Iranian public awareness, who strongly believe in Islamic and religious foundations, helps to expand public investment and businesses financing. Effective financing leads to production increase, job creation and social prosperity.
  Keywords: Sukuk, Investment, Islamic Bonds, Analytical Hirarchy Process