فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 45-2 (بهار 1397)
 • پیاپی 45-2 (بهار 1397)
 • ویژه چهاردهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت
 • 298 صفحه، بهای روی جلد: 295,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/02/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • روح الله شاکری زواردهی، زهرا عواطفی صفحه 269
  یکی از برترین آموزه های دینی که امری پذیرفته شده و مشترک در بین مذاهب مختلف اسلامی است، اعتقاد به مهدویت است فارغ از تفاوت های جزئی که ذیل این اصل بیان می کنند، آیا امکان بهره گیری از این قابلیت، از سوی اصحاب رسانه جهت تقریب مذاهب امکان پذیر است؟ رویکرد سلبی و ایجابی پیش روی رسانه، نقش اساسی در هم گرایی و واگرایی جامعه دارد. اتخاذ راهبردهای مناسب، جهت سرمایه گذاری از این پتانسیل باید در اولویت سیاست گذاری متصدیان رسانه قرار گیرد؛ فرصت یابی آن ها از این ظرفیت ناب و مشترک، جهت هم گرایی و برون رفت از معضلات و گسست های مذهبی، ضرورت برنامه ریزی در این زمینه را آشکارتر می سازد. لازمه چنین راهکاری، اقداماتی را طلب می کند که یکی از آن ها متعهد شدن متولیان رسانه به مجموعه ای از استانداردهای اخلاقی است که دارای مقبولیت اجتماعی و برخاسته از بطن و فرهنگ جامعه مورد نظر است. براساس چنین آموزه مشترکی می توان در راستای همفکری و همکاری میان ادیان آسمانی، به ویژه مسلمانان اقدام کرد و بر طبق الگوی مدینه فاضله عصر موعود، زندگی امروز و قبل از حضور آن حضرت را سامان و نظم بخشید. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی _ تحلیلی، هنجارهای اخلاقی رسانه را در طرح مباحث مهدویت در سه محور اخلاقی: رویکردها، روش ها و تبیین و پردازش، معطوف به همگرایی مذهبی دنبال کند تا زمینه های انسجام و وفاق ملی که مقدمه زمینه سازی ظهور است را فراهم کند.
  کلیدواژگان: بایسته های اخلاقی، رسانه اخلاق گرا، آموزه های مهدوی، فریقین، همگرایی مذهبی
 • محمود ملکی راد صفحه 299
  در تبیین کارکردی اندیشه مهدویت، می توان به کارکردهای آن در تغییر و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی اشاره نمود و آن را یکی از کارکردهای مهم آن بر شمرد. زیرا اندیشه مهدویت مبتنی بر مبانی کلامی متقنی است که بر اساس آن مبانی می تواند ارزش هایی را به وجود آورد و به تبع آن، هنجارها، رفتارها و کنش هایی را ایجاد کند که در اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی تاثیرگذار باشند و متناسب با آن رفتارهای مناسب فردی و اجتماعی را شکل دهند. کنش ها و رفتارها یکی از لایه های مهم و تاثیرگذار فرهنگ به حساب می آیند. در حقیقت کنش ها و رفتارهای هنجاری، برآمده از بینش ها و ارزش ها و بازتاب آن ها هستند. اندیشه مهدویت در سه سطح در تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی کاربرد دارد:الف) در سطح برون دینی با تاکید بر منجی باوری؛ با این رویکرد برای شکل گیری و تغییر و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی، باور به منجی موعود پیشنهاد می شود و در این زمینه از راهکارهایی چون: تکیه بر باور مشترک بین الادیانی؛ هویت و ارزش ها و هنجارهای مشترک بین پیروان ادیان و مذاهب، برخوردار است؛ ب) در سطح درون دینی با تاکید بر ایده مشترک مذاهب اسلامی در باور به مهدویت؛ با این نگاه برای تغییر و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی، عنصر انتظار از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این باره راهکارهایی چون: رفتار مبتنی بر امید؛ تعهد و مسولیت؛ ایمان و تقوا و اصلاح و تغییر رفتار بر محور صبر و پایداری پیشنهاد می شود؛ ج) در سطح درون مذهبی با تاکید بر اندیشه ولایت و امامت؛ با این رویکرد برای تغییر و اصلاح رفتار فردی و اجتماعی، باور و یقین به وجود حجت خدا در زمین مد نظر است و در این زمینه از راهکارهایی چون: تغییر و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی مبتنی بر باور به آموزه امامت، مبتنی بر محور نظارت امام مهدی بر زندگی، شکل گیری رفتارهای فردی و اجتماعی بر محور ویژگی های زمینه سازان ظهور و... را دربر دارد.
  کلیدواژگان: کارکرد، مهدویت، رفتار، فرد، اجتماع
 • سیدعبدالله هاشمی صفحه 321
  آرمان شهر و مدینه فاضله یکی از دغدغه های دیرین بشر بوده که حتی ذهن فلاسفه را نیز درگیر خود نموده است. در دین اسلام نیز پرداختن به این آرمان، یکی از محورهای اصلی را شکل می دهد و گزارش های فراوانی را با رویکرد آخرالزمانی می توان در معارف آن یافت. در قرآن کریم نیز، به عنوان مهم ترین و معتبرترین منبع مکتوب اسلامی، از این نکته غفلت نشده و آیات متعددی را با رویکرد آرمان شهر می توان در آن یافت. در این مقاله از زاویه ای دیگر، به بررسی این مسئله در قرآن کریم پرداخته شده است و اصل این پدیده در قالب تحلیل دو ماجرای قرآنی بهشت حضرت آدم و شهر بنی اسرائیل، ثابت و امکان تکرار دوباره آن در آخرالزمان، بر اساس آیاتی دیگر از قرآن، بررسی و اثبات گردیده است.
  کلیدواژگان: آرمان شهر مهدوی، بهشت حضرت آدم (ع)، شهر بنی اسرائیل، قرآن کریم
 • ابوذر رجبی صفحه 335
  مسئله بی معنایی زندگی و پوچ انگاری آن در سده اخیر در جوامع انسانی و به خصوص در مغرب زمین از سوی متفکرانی مطرح شده و درصدد تبیین فلسفی و ارائه استدلال برای هیچ انگاری و نفی امید به زندگی و آینده روشن برای بشریت برآمده اند. قائلان به پوچی مسائلی چون رنج و مصیبت در زندگی، مرگ و آینده مبهم بعد از مرگ را به عنوان چالش های جدی بر معناداری زندگی می دانند و نهایتا با توجه به این که نمی توانند، ترسیمی از آینده حیات بشر داشته باشند، زندگی این جهانی را یا با خوشی زودگذر می پذیرند و برای موجه بودن آن نظریه پردازی می کنند؛ یا این که راهکار خودکشی را برای رهایی از رنج ها و مصیبت های پیش روی انسان ها طرح می نمایند. قائلان به معنادار بودن زندگی در مقابل رویکرد هیچ انگاری، استدلال های متعددی را ارائه می کنند. اما همه این دیدگاه ها از رویکرد یکسانی طرف داری نمی کنند. یکی از این رویکردها که ادیان الهی از آن دفاع می نمایند، نظریه فراطبیعت گرایی است. اندیشه مهدویت ضمن پذیرش فراطبیعت گرایی در حوزه معناداری زندگی، ارتباط انسان با وحی، غیب و ملکوت هستی را از مسیر امامت امکان پذیر می داند. در دوران غیبت امام معصوم از این اعتقاد با عنوان باورداشت مهدویت یا اندیشه انتظار یاد می شود.
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر باور و کارکرد مهدویت در تغییر نگرش به جهان و زندگی، به تحلیل انتقادی قائلان به پوچی و هیچ انگاری می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه دیدگاه های مختلف در حوزه معنای زندگی توانسته اند، در نفی پوچی، مسئله امید به زندگی را به بشر ارائه کنند، اما میزان تاثیر باور به مهدویت و مسئله انتظار منجی موعود، از کارآمدی بیشتر و معنویت بخشی افزون تری از دیدگاه های رقیب و بدیل برخوردار است.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، پوچی، بی معنایی حیات، مهدویت، امید به زندگی
 • محمدهادی منصوری، صدیقه گوهری بهاری صفحه 365
  یکی از محورهای مشترک آموزه های مهدوی مبتنی بر آیه 33 سوره توبه، مسئله اتمام نور الهی و غلبه دین اسلام بر سایر ادیان است که اندیشمندان و فرزانگان شیعه و سنی در تفسیر آن اشتراکاتی دارند. اکثر مفسران شیعه و اهل سنت معتقدند منظور از لیظهره علی الدین کله، غلبه خارجی و فعلی است که تاکنون محقق نشده است. عمده تفاسیر شیعه با استناد به روایات، به ظهور مهدی اشاره نموده و سیطره دین حق را به عصر ظهور اختصاص می دهند. سدی که از تابعان است، در تفسیر آیه مذکور، رایی شبیه تفاسیر شیعی دارد و بسیاری از تفاسیر اهل سنت که چنین دیدگاهی را موجه دانسته اند، از طریق سدی این مطلب را گزارش کرده اند. اهل فن در شیعه یا سنی بودن سدی کبیر اختلاف نظر دارند. از این رو و با توجه به جایگاه علمی، تقدم تاریخی و ویژگی های دیگری که سدی دارد، تبیین دیدگاه این مفسر تابعی اهمیت به سزایی در تقریب اندیشه مهدویت میان مذاهب اسلامی دارد. لذا نوشتار پیش رو تلاش دارد با روش توصیفی _ تحلیلی، ضمن تبیین کیستی سدی، تفسیر تطبیقی آیه 33 سوره توبه را با محوریت آراء وی بررسد و از این رهگذر گامی در همگرایی و تقریب مبانی اعتقادی فریقین در عرصه مهدویت بردارد. با کاربست روش تفسیر قرآن با قرآن و دقت در معناشناسی اتمام و چرایی کاربست آن، خواهیم دانست همان گونه که نعمت در آیه اکمال به معنای ولایت الله و اتمام آن به ولایت رسول الله  است، مراد از نور الهی ولایت الله و اتمام آن به برپایی حکومت الهی در سرتاسر گیتی است که با غلبه دین اسلام بر سایر ادیان در زمان ظهور حضرت مهدی به وقوع می پیوندد.
  کلیدواژگان: امام مهدی (ع)، آیه 33 سوره توبه، سدی کبیر، فریقین، اظهار دین اسلام
 • مرتضی آقا محمدی، یحیی جهانگیری، زهرا طیه صفحه 385
  اشغال مسجدالحرام در تاریخ 1/1/1400 هجری به دست جماعت سلفی محتسبه و بیعت با مهدی آخرالزمان، فصل جدیدی را در تاریخ سلفیت معاصر و مسائل جهان اسلام رقم زد. از جمله ویژگی های منحصر به فرد این قیام که علیه حاکمان سعودی شکل می گرفت بیعت با شخصی بود که مهدی موعود مذکور در روایات اسلامی خوانده می شد. مقاله پیشروی تلاشی است توصیفی _ تحلیلی برای درک مبانی ایدئولوژیک و عقیدتی موجود در تفکر وهابی که در نهایت به قیام علیه حاکم مسلمان و بیعت با مهدی برای رهایی از فتنه ها انجامید. در این جا نیاز به تبیین دیدگاه آنان درباره آخرالزمان و فتنه های آن، جایگاه رویا و منحصر بودن راه نجات در قیام مهدی است. سپس به تاثیر این قیام بر حکومت سعودی پرداخته خواهد شد. تغییر رویه مصرف گرایی و غربزدگی و تظاهر بیشتر به دین و نیز افزایش تبلیغ علیه شیعه و ایران از مهمترین آثار این قیام در رویکرد داخلی و بین المللی حکومت آل سعود بود.
 • محسن سلمانی صفحه 401
  نظریه پردازی و مفهوم پردازی در موضوع مهدویت و ویژگی های دوران ظهور قائم آل محمد، از طریق بررسی روش مند قرآن، احادیث و روایات معتبر، تنها راه صحیح، ممکن و مطلوبی است که در برابر اندیشمندان و پژوهشگران قرار دارد. مقاله حاضر براساس تحلیل محتوای احادیث و روایات معتبر مرتبط با عدالت و قسط در حکومت مهدوی در عصر ظهور تدوین گردیده است. تحلیل محتوای احادیث و روایات عصر ظهور مهدی، با استفاده از فرآیند چهار مرحله ای شامل «انتخاب واحد تحلیل»، «مقوله بندی»، «شمارش فراوانی هر مقوله» و «تفسیر نتایج» انجام گرفت. در این پژوهش از بسامد (فراوانی) برای شمارش مقوله های فرعی و برای طبقه بندی مقوله های اصلی از روش تکوین استقرایی استفاده شد. براساس نتایج تحلیل محتوای احادیث و روایات، سیمای عدالت مهدوی در عصر ظهور در ابعاد و مولفه های هشت گانه زیر شناسایی، تعیین، طبقه بندی، سازمان دهی و مدل مفهومی آن را تدوین گردید: بعد عدالت جهانی (با 4 مقوله فرعی)، بعد محو ستم، فساد و فقر (با 14 مقوله فرعی)، بعد تعالی فردی (با 5 مقوله فرعی)، بعد تعالی اجتماعی (با 17 مقوله فرعی)، بعد عدالت مادی (با 5 مقوله فرعی)، بعد عدالت معنوی (با 6 مقوله فرعی)، بعد احیاء دین و اخلاق (با 12 مقوله فرعی) و بعد احیاء محیط زیست (با 4 مقوله فرعی).
  کلیدواژگان: عدالت، عدالت مهدوی، عصر ظهور، ظلم، جور، عدل، قسط
 • رحمان عشریه، حسن رضایی هفتادر، محمدعلی اسماعیلی صفحه 425
  فلسفه وجودی امام مهدی را در دو حوزه «تشریعی» و «تکوینی» می توان مورد مطالعه قرار داد؛ حوزه تکوینی نیز شامل حوزه های هستی شناسی، معرفت شناسی و مانند اینها می شود. با توجه به ضرورت واکاوی مسئله مهدویت _ به مثابه شاخه ای از مسئله امامت _ از یکسو و نهادینه بودن اندیشه منجی گرایی در نهاد همه انسان ها از سوی دیگر، در نوشتار حاضر به تبیین کارکرد هستی شناسانه امام زمان پرداخته شده است. از ره گذر این جستار، مشخص می شود که در روایات اهل بیت در تبیین جایگاه حجت الهی در منظومه هستی، علاوه بر شئون اجتماعی به تبیین شئون هستی شناسانه حجت الهی در عالم امکانی نیز پرداخته شده و تحلیل ارائه شده در حکمت متعالیه و عرفان نظری از مسئله ولایت و انسان کامل با منظومه روایات امامیه سازگاری زیادی دارد. حجت الهی در منظومه عالم امکان از سه کارکرد هستی شناسانه مهم، شامل وساطت در فیض الهی، علیت غایی و مظهریت اسماء و صفات الهی برخوردار است.
  کلیدواژگان: امام زمان (عج)، امامت، کارکرد هستی شناسانه، حجت الهی، حکمت متعالیه
 • رضا شجاعی مهر، سیدعلی پورطباطبایی، شمس الله مریجی صفحه 451
  با ظهور امام مهدی علاوه بر تحولات علمی و فرهنگی، که به طور عام در گستره جهانی به وقوع می پیوندد. برخی از شهرها و نواحی به صورت خاص مبتلا به دگرگونی های آخرالزمانی می شود. منطقه شام به ویژه شهر بیت المقدس از نقاط حادثه خیزی است که با حضور امام مهدی دستخوش دگرگونی هایی می شود. جنگ با سفیانی، نزول عیسی بن مریم از آسمان، درگیری و نبرد امام با دجال و اظهار معجزه برای یهودیان توسط امام مهدی، در این منطقه رقم خواهد خورد. در پژوهش حاضر، با جستجو در متون روایی فریقین، در پی واکاوی مکان دقیق وقوع این اتفاقات خواهیم بود. همچنین نگارنده با تکیه بر روایات موجود در منابع فریقین، درصدد اثبات وقوع تحولات آخرالزمانی در جغرافیای بیت المقدس و اطراف آن است.
  کلیدواژگان: امام مهدی (عج)، بیت المقدس، شام، دریاچه طبریه، سفیانی، دجال
 • سید محمد فهیمی اصفهانی، حسین حبیبی تبار، مریم پودینه صفحه 479
  اعتقاد به ظهور منجی در آخرالزمان، ریشه در دل تاریخ داشته و منحصر به اسلام و تشیع نیست، بلکه کم و بیش همه ادیان الهی، صرف نظر از نوع جهان بینی و اختلاف هایی که در ویژگی های منجی موعود دارند، نوید آمدن وی را داده اند و برای او نشانه هایی ذکر کرده اند. در دین اسلام یعنی در میان شیعه و اهل سنت، تفسیر روشنی از ظهور مهدی ارائه شده و چگونگی قیام و حوادثی که به عنوان نشانه نزدیکی ظهور رخ خواهد داد بیان شده است. اما با این وجود برخی از مستشرقان به عنوان محقق و پژوهشگر علوم مذهبی و دینی، قدم در این عرصه گذاشته و بدون اطلاع و آگاهی کافی و درست از اصل موعود اسلام و مسئله «مهدویت»، درصدد ارائه نظریات نادرست و زیر سوال بردن مسئله «وجود مهدی» برآمده اند و با عنوان کردن مطالبی بدون سند و نسبت دادن آن مطالب به اهل سنت، سعی در تخریب و انکار باور مهدویت دارند و بدین ترتیب موجب انحراف و به غلط افتادن مخاطبان، در شناخت اسلام، تشیع و حضرت مهدی موعود می شوند. در حالیکه بزرگان اهل سنت، خود در مهم ترین و قدیمی ترین کتاب هایشان مسئله اعتقاد به مهدی و ظهور ایشان را با آیات قرآن و روایات فراوان مطرح ساخته اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی _ کتابخانه ای و با رویکردی تحلیلی بر آن است تا ابتدا معنا و مفهوم واژه «مهدی» را که در دائره المعارف بریتانیکا در مقاله «مهدی» نوشته شده بررسی و نقد نماید، همچنین با طرح شبهات موجود در این مقاله، به نقد آن ها با استفاده از منابع مهم شیعه و اهل سنت بپردازد.
  کلیدواژگان: دائره المعارف، بریتانیکا، مهدویت، اهل سنت، آخرالزمان، مدعیان دروغین
 • علی یزدانی احمدآبادی صفحه 513
  مهدویت از عقاید و باورهایی است که عمدتا با آموزه های بسیاری از ادیان و مذاهب سازگار گشته است. دغدغه این پرسمان ها تنها به طالبان مطالعات منجی باوری محدود نمی باشد، بلکه هرکس به پژوهش در تاریخ علاقه مند است، ناگزیر با آن سر و کار خواهد یافت. با همه فراگیری اندیشه مهدویت، این اندیشه در همه فرقه های اسلامی به یک قوت و شکل نیست. پیشینه این بحث با پرسمان هایی چون چیستی و چرایی مهدویت پیوند می یابد. از این رو امروزه در بسیاری از تحقیقات به ردیابی، ریشه یابی علل و عوامل این باور می پردازند.
  در میان فرق گوناگون اسلامی از جمله زیدیه شواهد متعددی گویای مطرح بودن و کاربست آن در حوزه تاریخ، فرهنگ و فکر این فرقه است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به چیستی و چرایی کاربست این عقیده در فرقه زیدیه می باشد تا دلائل طرح آن را از دیدگاه رهبران و فعالان فکر زیدی، مورد پژوهش و بررسی قرار دهد. در این تحقیق زیدیه به عنوان متغییر وابسته و مهدویت به عنوان متغییر مستقل مطرح شده است.
  نوشتار پیش رو به شیوه استقرائی و با روش توصیفی _ تحلیلی نشان می دهد که نیازهای سیاسی و تاریخی رهبران این گروه شیعی و استفاده ابزاری از باورداشت اجتماعی مهدویت، موجب شده تا رهبران این جریان شیعی با اعتقاد به مهدویت شخصی، مهدویت نوعی و مهدویت نسبی به استفاده سیاسی و ابزاری از این باور سوق پیدا نمایند و هیچگاه در فکر ارائه اندیشه ای استوار و مشخص از آموزه مهدویت نبوده اند. از این رو و در هر دوره، بنا به مقتضیات به نوعی آن را مطرح کرده اند.
  کلیدواژگان: زیدیه، مهدویت، مهدویت شخصی، مهدویت نوعی، مهدویت نسبی، منجی، فرقه حسینیه، غیبت پسین، غیبت پیشین
|
 • R. Shakeri, Z. Avatefi Page 269
  Media in a positive perspective is a useful mean at service of religious teachings. One of the transcendental doctrines that is accepted amongst different denominations of Islam is the belief of Mahdaviyyat; however, there are the minor differences on this principle. Adopting appropriate strategies should be considered a priority for administrators who manage media policies in order to benefit of Mahdaviyyat’s potential. Seeking for an opportunity by means of this pure and common capacity between different sects of Islam shows the necessity of programming about. As a result, it makes to achieve unity and proximity among denominations, and it also helps to get rid of religious problems and disagreements. Eventually, the need for such an approach is to commit to a set of ethical standards that are socially acceptable and based on the culture of target’s community. This study attempts to follow the ethical norms of the media in Mahdaviyyat in three ethical aspects with the descriptive-analytical
  Method
  approaches, methods and explanation and processing with focusing on unity of denominations.
  Keywords: Requirements, Ethicalism Media, Mahdaviyyat's Teachings, Two Denominations of Islam
 • M. Malekirad Page 299
  In explaining the function of thought of Mahdaviyyat, its functions in modifying individual and social behaviors can be mentioned and considered as one of the most important functions. Because the thought of Mahdaviyyat is based on the verbal foundations. These foundations can create values and, consequently, create norms, behaviors and actions. They are effective on the individual and social behaviors modification and accordingly create appropriate individual and social behaviors. Acts and behaviors are one of the most important and effective layers of culture. In fact, normative acts and though in modifying individual and social behaviors is useful at three levels:A) at the external level of religion, with an emphasis on savior; according to this approach, for the personal and social behavior formation and modification, the belief in the promised savior is suggested, and in this context, such solutions as: relying on the common interfaith belief; identity and values and common norms between religions followers. B) At the inner level of religion, emphasizing the common idea of Islamic religions in believing in Mahdaviyyat; in this view the modification of individual and social behavior, the concept of expectation has a great importance. In this way such approaches is suggested: Behavior that consists hope; commitment and responsibility; faith and piety; and modifying behavior on the basis of patience and sustainability. C) At the Shia religion level, with emphasis on the thought of the province and Imamat; with this approach for modifying the individual and social behavior, belief and certainty of the existence of God's authority on the earth is considered, and in this context such approaches like modifying the Individual and social behaviors, based on the teachings of Imamat, on the basis of the supervision of Imam Mahdi; and involve the formation of individual and social behaviors on the basis of the characteristics to create epiphany conditions and so on.
  Keywords: Function, Mahdaviyyat, Behavior, Individual, Community
 • S.A. Hashemi Page 321
  Idealism and Medina of the utopia were one of the longstanding concerns of mankind that even involved the minds of the philosophers. In Islamic religion, addressing this aspiration forms one of the main axes and can be found in many studies with the apocalyptic approach. In the Holy Quran, as the most important and authoritative source of Islamic writing, this point is not neglected, and many verses can be found in the ideal city. In this article, from another angle, this issue is investigated in the Holy Quran, and the principle of this phenomenon is based on the analysis of two Qura nic experiences of Adam and the city of Israel, and the possibility of repeating it again in the Apocalypse, based on verses Another of the Quran has been reviewed and proved.
  Keywords: The ideal of Mahdavi, the Paradise of Adam, the city of Israel, the Ho ly Quran
 • Abuzar Rajabi Page 335
  Recently, Nihilism and doctrine saying life is meaningless have been raised by some scholars, especially from occident world. They have attempted to explain the denial or lack of belief towards the reputedly They also have tried to render reasons in order to reject any hope to life and clear future for human beings. A nihilist considers some problems such as sufferings, disasters, death and unclear future after death, serious challenges for being life meaningful. As a result, according to their lack of ability to scheme a big picture of human’s future, they inevitably accept that this world is exclusive in temporary pleasures. Thus, nihilists have started to present theories in order to justify this pointlessness aspect of human’s life, or they have suggested suicide to get rid of sufferings. In contrast to Absurdism and Nihilism, believers to the meaningful and significant of life present various arguments; however, there is no a unanimity between their One of these attitudes is Supernaturalism, which is supported by divine religions. The thought of Mahdaviyyat not only accepts Supernaturalism in the field of meaningful of life but also believes in human’s relationship with the unseen world, revelation and heavens through Imamat. This belief is called Mahdaviyyat or the thought of waiting for the reappearance of twelfth Imam (AJ) during the occultation of innocence Imam (AS).
  This research studies the effect of Mahdaviyyat and its function on changing viewpoints towards life and universe. In addition, this investigation critically analyses Absurdism and Nihilism. The results of the research show that however, various perspectives about meaningful of life can present the issue of life expectancy, the belief of Mahdaviyyat and the issue of waiting for promised savior have more practical. Moreover, it has a more spiritual effect on human’s life in compared with alternative views.
  Keywords: Meaning of Life, Absurdity, Pointlessness of Life, Mahdaviyyat, Life Expectancy
 • Mh. Mansouri, S. Gohari Page 365
  It is of those common Mahdavi doctrines, derived from 33rd verse of Chapter al-Towbah, that Allah shall perfect his light and the religion of Islam shall prevail over all religions. The Shiite and the Sunnite prominent exegetes have a lot in common in this respect. Most of the Shiite and the Sunnite exegetes are of the view that the verse ‘áöíõÙúåöÑóåõ Úóáóì ÇáÏöøíäö ßõáöøåö’ [the true religion that He may make it prevail over all religions], signifies an objective overcome which have not been fulfilled yet. A great number of Shiite exegetes, taking recourse to the traditions, have pointed to Imam Mahdi’s appearance and hold that the true religion will overcome other religions exclusively in the era of Imam Mahdi [a.s]. Sudai, being one of the followers of the prophet’s companions, in commenting the very verse, believes what the Shiite exegeses favor most. Thus, most of the Sunnite exegetes who have found this interpretation more logical and justifiable, related this point from him. The experts hold disagreeing accounts on whether or not he belonged to a Shiite or Sunnite denomination. Due to Sudai’s scholarly position, his historical precedence, and his characteristics, it will be of high significance to explain his exegetical account for he can play a vital part in bringing the Islamic sects closer to Mahdavi doctrine. Therefore, the current paper, following descriptive-explanatory methods, attempts to shed light on his biography, and his exegetical account on verse 33 of Chapter al-Towbah. The writer holds that it can be a step forward in seeking proximity to the Shiite's and Sunnite’s fundamental principles on the issue of Imam Mahdi (a.s). The researcher applies the Quran by Quran exegetical method in explaining the meanings of ‘perfection’, ‘its philosophy’ and etc. it will be unfolded that the meaning of ‘blessing’ in the verse of perfection [Maidah: 3], is the divine authority and its completion means the authority of the prophet and those vested with authority among you. What is meant by divine light is the divine authority and its completion means establishment of a divine state in the whole universe. This promise, the prevail of Islam over all other religions, will be fulfilled in the era of Imam Mahdi and his appearance.
  Keywords: Imam Mahdi (as), verse 33 of Chapter al-Towbah, Sudai Kabir, the Shiite, the Sunnite, the prevail of Islam over all other religions
 • M. Agha Mohammadi, Y. Jahangiri Page 385
  The occupation of Sacred Mosque (masjed alharam) on 1/1/1400 Hijri with the hands of Mohtasaba Salafi Crowd and homage with apocalyptic Mahdi opened a new page in the history of contemporary Salafism and Islamic world issues. One of the unique features of this uprising which was shaped against Saudi rulers was homage with a person who was called Maoud Mahdi in Islamic narratives. This article is an descriptive interpretive attempt for comprehension of existing idealogic and doctrinal basis in Wahhabi thought which was ultimately result in uprising against Muslim ruler and homage with Mahdi for deliverance from seditions. Here there are needs for indicating their viewpoints about Apocalypse and its seditions, station of dream and exclusion of rescue in Mahdi uprising. Then the influence of this uprising over Saudi regime will be illustrated. The change of consumption pattern and Westernism and more eyewash to religion and increase of propaganda against Shia and Iran was the most important influences of this uprising in domestic and international approach of Saudi government.
  Keywords: Mahdaviyyat, Ahlussuna, Religious Movment, Wahhabisim, Al Saud
 • M. Salmani Page 401
  Theorizing and conceptualization in the subject of Mahdaviyyat And the Characteristics of the reappearance age, Through the methodical review of the Quran, hadiths and valid narrations, The only correct, possible, and desirable way is that it is against the thinkers and scholars.
  The present paper is based on the analysis of the contents of the hadith and valid narrations, Related to Justice in Mahdavi's Government In the of the reappearance age of Mahdi, Using the four-step process, including selecting the unit of analysis, categorization, frequency counting of each category and interpreting the results. In this research, the induction genesis method was used to classify the main categories.Based on the results of the analysis of the contents of the hadith and narrations, the features of Mahdavi's Justice In the reappearance age, In the dimensions and components of the octagon, the following was identified, defined, categorized, organized and conceptualized:Global justice dimension (with 4 sub categories), Destruction of oppression, Poverty and corruption dimension (with 14 sub categories), Individual Excellence dimension (with 5 sub categories), social Excellence dimension (with 17 sub categories), material justice dimension (with 5 sub categories), spiritual justice dimension (with 6 sub categories), Reviving Religion and Ethics dimension (with 12 sub categories), ), Reviving the environment dimension (with 4 sub categories).
  Keywords: Justice, the Mahdavi's Justice, the reappearance age, Oppression
 • R. Oshryeh, H. Rezaei, Ma. Esmaeili Page 425
  The existential philosophy of Imam Mahdi (AS) can be studied in the two fields of "religious" and "developmental". The field named as developmental includes the fields of ontology, epistemology, and the like. Regarding the necessity of studying the issue of Mahdaviyyat as a branch of the issue of Imamate on the one hand and the institutionalization of the concept of salvation in the institution of all human beings, on the other hand, the present paper explains the ontological function of the Imam of Time (aj) . It is clear from this passage that in the narrations of the Ahl al-Bayt (as) in explaining the position of divine authority in the system of being, in addition to social affairs, the explanation of the ontological significance of divine authority in the world of thought is also discussed and the analysis presented In transcendental philosophy and mysticism. The notion of the providence and the perfect man is compatible with the system of Imams. Divine power in the worldly universe has the potential of three important ontological functions, including mediation in divine grace, ultimate causation, and manifestation of divine names and attributes.
  Keywords: Imam of time (aj), Imamate, ontological function, divine authority, transcendental wisdom
 • R. Shogaei, S.A. Pour Tabatabaei, Sh. Mariji Page 451
  With the advent of Imam Mahdi (AS) some cities and regions are particularly affected by apocalyptic transformations, in addition to the scientific and cultural developments which generally occur in the global context. In the Shamat (Levant) area, especially the city of Jerusalem, one of the most dramatic events that is predicted to occur in the sudden presence of Imam Mahdi (AS). The battle with Sufyani, the descent of Jesus Christ or Isa Bin Maryam (AS) from the sky, the clashes and battle of the Imam with the Antichrist, and the declaration of a miracle for the Jews by Imam Mahdi, will all happen in this area. In the present study, by searching the narrative texts of the denominations, we will investigate the exact location of the occurrence of these events. Also, the author, based on narratives in sources of denominations, seeks to show the occurrence of apocalyptic changes in the geography of Jerusalem and its surroundings.
  Keywords: Imam Mahdi, Jerusalem, Levant, Lake Taberi, Sufyani, Dajjal
 • M. Fahimi, H. Habibi Tabar, M. Poudineh Page 479
  Believing in the emergence of a Savior in the end of the world is a common teaching in all divine religions, including Islam, despite their disputes over His characteristics and signs. A majority of Muslim scholars, whether Shia or Sunni, reveal a clear explanation on the quality of the emergence of Mahdi, their believed Savior, and its concurrent events.
  However some orientalists, due to their insufficient knowledge over the doctrine of Mahdaviyyah in Islam, tend to relate some inaccurate non-documented statements about it. These statements not only put the whole doctrine under question but also misguide the audience who get interested in knowing Islam, Shiism and Mahdi, the Promised.
  Based on a descriptive-analytical method and getting use of significant Shii and Sunni sources, this paper aims at a critical survey of first: the definition of the term Mahdi in an entry of Encyclopedia Britannica, under the same name; second: the demurs and claims through the entry, as well as proving their baselessness and lack of reliable documents.
  According to our findings, the authors of the entry, due to their insufficient knowledge over the doctrine of Mahdaviyyah in Islam, tend to relate some inaccurate non-documented statements about it, as quotations ascribed to Muslim scholars.
  Keywords: Savior, Mahdaviyyah, End of the World, Encyclopedia Britannica
 • A. Yazdani Page 513
  Mahdaviyyat is one of beliefs and beliefs that is largely consistent with the teachings of many religions and religions. The concern for these questions is not limited to Taliban guided studies, but anyone interested in research in history will inevitably deal with it. With all the knowledge of Mahdiism, this idea is not in all forms of Islamic sects. The background to this discussion is with questions such as what and why Mahdaviyyat is bound. Hence, today, in many researches, tracing, rooting causes and factors of this belief.
  Among the various Islamic differences, including Zaidi, there are numerous indications of the importance of applying it in the field of history, culture and thought of this cult. Therefore, the present study seeks to answer the question of why this belief should be applied to Zaidi's sect to study the reasons for its design from the perspective of Zaidi's leaders and activists. In this research, Zaidi is considered as an independent variable and Mahdaviyyat as an independent variable.
  The present paper is presented in an inductive and descriptive-analytical way The political and historical needs of the leaders of this Shiite group and The use of a means of socializing Mahdaviyyat, Has led the leaders of this Shiite uprising to believe in personal Mahdaviyyat, a kind of Mahdaviyyat and attribution of Mahdiism To use political and instrumental means of this belief and They have never been thinking of providing a firm and distinct idea of Mahdaviyyat's doctrine. Hence, in each period, they have, as required, somehow suggested it.
  Keywords: Zaidi, Mahdaviyyat, Personal Mahdaviyyat, Kindness Mahdaviyyat, Comparative Mahdaviyyat, Husseinieh SECT, Late absence, Antecedent absence