فهرست مطالب

پیام چارسو - پیاپی 4 (زمستان 1396)

فصلنامه پیام چارسو
پیاپی 4 (زمستان 1396)

 • 304 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/02/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • شعر
  نیلوفر امانت چی صفحه 4
 • سرمقاله
  ناهید طباطبایی صفحه 7
 • ده ساخته ی برتر از اتللو
  رابرت مک کرام ترجمه: باران عابدنیا صفحه 11
 • روایت و تحلیل رویی اتللو
  مارسیا ماکاولی ترجمه: سارا صالحی پور صفحه 23
 • درون مایه ی حسادت در نمایش نامه ی اتللو
  سرنا اسکرنی ترجمه: مریم صالحی صفحه 49
 • نژادپرستی، زن گریزی و... در اتللو
  کرنان ریان ترجمه: سمیرا پورحسنی صفحه 57
 • تجزیه و تحلیل اتللوی شکسپیر
  کوری ام. جی ترجمه: سمیه صادقی صفحه 65
 • چند رویکرد در نقد اتللو
  ویرجینیا میسون وون ترجمه: فرناز حائری صفحه 115
 • بررسی جامعه شناسی زبان در «اتللو»
  جیمز پرشیچتی ترجمه: سکینه عرب نژاد صفحه 125
 • اتللو برای مخاطب مدرن
  متئو شفرد ترجمه: حسن جنت مکان صفحه 137
 • مروری بر اجرایی مدرن از اتللو
  الکسیس سولوسی ترجمه: شادی شاه علی صفحه 145
 • اتللو و نژاد در فیلم
  لارا رایتز ویلسون ترجمه: سمانه جنت مکان صفحه 151
 • فعل سازی، ابداعات زبان شکسپیر
  دیوید کریستال ترجمه: باران عابدنیا صفحه 175
 • اتللو در ایران
  رضا آشفته صفحه 183
 • مضمون «کلام» در تراژدی های اصلی شکسپیر
  هلن اولیایی نیا صفحه 235
 • گزارشی از سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
  نگار بیگی صفحه 259
 • مصاحبه با کریستوفر روپینپ
  صفحه 271
 • نمایش نامه های اقتباسی
  ساناز سیداصفهانی صفحه 278
 • نمایش نامه
  گلچین دامغانی صفحه 281