فهرست مطالب

پیام چارسو - پیاپی 3 (پاییز 1396)

فصلنامه پیام چارسو
پیاپی 3 (پاییز 1396)

 • 276 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/10/20
 • تعداد عناوین: 17
|
 • شعر
  علیرضا بهنام صفحه 4
 • سرمقاله
  نسیم مرعشی صفحه 5
 • ده ساخته ی برتر از رومئو و ژولیت
  مارسلینام مورفین ترجمه: باران عابدنیا صفحه 9
 • عشق و نفرت
  دوروتی روو ترجمه: شادی شاه علی صفحه 19
 • استفاده ی شکسپیر از روابط رمانتیک
  لیا هالس ترجمه: مریم دادخواه صفحه 25
 • رومئو و ژولیت 1595
  پیتر کش ترجمه: سمیه صادقی صفحه 39
 • خشونت رومئو و ژولیت
  اندرو دیکسون ترجمه: حسن جنت مکان صفحه 105
 • نقدی بر اجرای رومئو و ژولیت در شکسپیرگلوب
  پاول تیلور ترجمه: باران عابدنیا صفحه 111
 • کارناوال و مرگ در نمایشنامه ی رومئو و ژولیت
  رونالد نولز ترجمه: احسان پناه بر صفحه 119
 • سرنوشت و اقبال در رومئو و ژولیت
  دی داگلاس وارتز ترجمه: حسن جنت مکان صفحه 141
 • جستاری انتقادی پیرامون برداشت از رومئو و ژولیت در ایران
  رضا آشفته صفحه 165
 • نمایش سایه بازی در ترکیه
  آنا (راف) میلر ترجمه: کیانوش حیدری صفحه 199
 • گفت و گو با پیتر بروک
  ترجمه: رضا سرور صفحه 213
 • نسبت تئاتر، سیاست با فلسفه از نظرگاه آلن بدیو
  رسول نورمحمدزاده صفحه 235
 • گزارش تصویری از حضور فصلنامه ی پیام چارسو در نمایشگاه مطبوعات
  صفحه 244
 • نمایشنامه اقتباسی / دو نمایشنامه منتخب
  صفحه 251
 • نمایشنامه
  محمد امیریاراحمدی صفحه 263