فهرست مطالب

اطلاعات حکمت و معرفت - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 145، اردیبهشت 1397)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 145، اردیبهشت 1397)
 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/02/25
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سخن سردبیر
 • زیست سالم و معنا
  علیرضا رضایت صفحه 4
 • دفتر ماه
 • سلامت معنوی؛ زندگی اصیل / گفت و گو با مسعود عارف نظری
  نغمه پروان صفحه 5
 • ماهیت و ارزیابی سلامت معنوی
  دان دبلیو فیشر ترجمه: علی اخلاقی صفحه 10
 • ملاحظات مفهومی و الهیاتی در تعریف سلامتی و مفاهیم وابسته به آن
  مارک جی هنسن ترجمه: میترا سرحدی صفحه 15
 • دشواری ها و راهکارهای دین درباره چالش های معنوی و بهزیستی و سلامت معنوی
  هشام ابو رایا، کنت آی، پاراگامنت، نیل کرواس ترجمه: الهام صادقی صفحه 19
 • دین و پزشکی یا بعد معنوی شفا
  کورینا دیما کوزما ترجمه: معصومه زهدی زیرک صفحه 25
 • چشم اندازهای الهیاتی و پیوستگی دین و معنویت در حوزه بهداشت و سلامت
  اولریش اچ کورتنر ترجمه: علیرضا رضایت صفحه 28
 • سازوکارهای معنوی سلامت معنوی
  اصغر افتخاری صفحه 32
 • ادبیات و هنر
 • سینما چیست؟
  نوئل کرول ترجمه: شیدا معظمی صفحه 40
 • سروده های زندان: دریچه ای به الهیات دیتریش بونهوفر
  حیدر عیوضی صفحه 44
 • مقدمه ای بر تاریخ زیبایی شناسی مدرن
  پل گایر ترجمه: سیدجواد فندرسکی صفحه 49
 • اندیشه و نظر
 • دین و عرفان مقایسه ای
  انشاءالله رحمتی صفحه 55
 • ایمان
  هان هیک ترجمه: لطیفه عباسزاده صفحه 60
 • کتاب
 • غزالی پژوهان معاصر ایران
  سیدمسعود رضوی صفحه 64
 • نقد، گفت و گو و معرفی کتاب / بودلر به روایت شایگان
  منیره پنج تنی صفحه 67
 • پژوهشی درباره گل و مرغ در هنر نقاشی ایران
  صفحه 70
 • گل و مرغ: دریچه ای بر زیبایی شناسی ایرانی / گفت و گو با جهانگیر شهدادی
  صفحه 71
 • معرفی کتاب خارجی
  مرضیه سلیمانی صفحه 74
 • گزارش
 • گزارش سمینارها
  صفحه 76