فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 23 (تابستان 1396)
 • پیاپی 23 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالله بیچرانلو *، محمدرضا انصاری صفحات 11-28
  این مقاله ضمن برشمردن کارکرد ارتباطات فرهنگی و نیز انگاره سازی فرهنگی تلویزیون، در دو بعد به مطالعه زیارت امام رضا(ع) به مثابه ظرفیت ساز و مجرای برقراری ارتباطات میان فرهنگی می پردازد. در بعد داخلی، به زیارت امام رضا(ع) و ارتباطات میان خرده فرهنگ های ایرانی توجه شده است و در آن، سفر اقوام گوناگون ایرانی، پیروان مذاهب گوناگون و نیز روستاییان به مشهد، به مثابه مظاهری از ارتباطات میان فرهنگی ایرانیان مورد تامل قرارگرفته است. در بعد ارتباطات میان فرهنگی بین الملل، سفر شیعیان کشورهای گوناگون به مشهد، مظهر این نوع ارتباط میان فرهنگی دانسته شده است. به علاوه، جاذبه های تاریخی و هنری حرم امام رضا(ع) و نیز ویژگی های منحصربه فرد موزه های مختلف حرم برای جذب گردشگر و توسعه ارتباطات میان فرهنگی بین الملل مطمح نظر قرارگرفته است. با نظرداشت نقش سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهایی به منظور خط مشی گذاری رسانه ای در جهت بهره گیری از ظرفیت های ارتباطات میان فرهنگی حرم امام رضا(ع) ارائه شده است.
  کلیدواژگان: زیارت، مشهد، حرم، امام رضا(ع)، ارتباطات، ارتباطات میان فرهنگی، تلویزیون
 • سیاوش صلواتیان *، عباس ناصری طاهری، مصیب علی اکبرزاده آرانی صفحات 29-60
  هدف این مقاله پاسخ به این سوال است که از نظر خبرگان و صاحب نظران، صداوسیما در برخورد با جریان خبری دو رویداد «اسیدپاشی های اصفهان» و «فوت مرتضی پاشایی» چگونه عمل کرده است؟ و با چه کیفیتی به این خبرها پرداخته و چه میزان موفق بوده است؟ بر این اساس، با رصد جریان خبری شکل گرفته در هر دو رویداد، به سراغ کارشناسان رفتیم. با روش نمونه گیری هدفمند، درمجموع با 16 نفر از کارشناسان و اساتید حوزه رسانه، مدیران ارشد خبر صداوسیما و درنهایت سردبیران و دبیران خبر صداوسیما گفت وگو کردیم. با روش مصاحبه عمیق نظر آن ها را دراین باره جویا شدیم. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کیفی داده ها در دو مرحله کدگذاری باز و محوری نشان داد که خبر صداوسیما در سایه پنج محدودیت بیرون سازمانی و سه محدودیت درون سازمانی، با تاخیر به جریان خبری اسیدپاشی های اصفهان واردشده است. همچنین در نحوه پرداخت این موضوع در خبرهای رسانه ملی شش ضعف «از دست دادن زمان طلایی»، «پایین بودن سرعت رسانه ملی در مقابله با بی اخلاقی رسانه ها»، «نداشتن سناریو برای مدیریت خبر»، «انفعال خبرنگاران و سردبیران خبر»، «ارتکاب خطای کمیتی» و «غفلت از شبکه های اجتماعی» شناسایی شد.
  همچنین این تحقیق نشان می دهد که در موضوع فوت مرتضی پاشایی، صداوسیما به موقع به جریان خبری وارد شد؛ اما در نحوه پرداخت به این خبر کارشناسان و خبرگان خبر دو نظر متفاوت داشتند. عده ای گفتند «پرداخت مناسب» بوده است و عده دیگر گفتند «پرداخت بیش ازحد» بوده است. در پایان نیز راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد خبر صداوسیما در جریان سازی خبری در سه دسته پیشنهادهای مرتبط با «ورود به موقع»، «جبران جاماندگی از خبر» و «جهت دهی به خبر» ارائه شد.
  کلیدواژگان: جریان سازی خبری، فوت مرتضی پاشایی، اسیدپاشی های اصفهان، صداوسیما
 • زهرا چلنگر * صفحات 61-84
  هدف از نگارش این مقاله مطالعه سیاست های موسیقیایی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در قسمت مقدمه و طرح مسئله نگارنده به تشریح اهمیت موسیقی به عنوان بخشی از فرهنگ عامه و نقش آن در زندگی روزمره و رابطه موسیقی به عنوان امری اجتماعی با رسانه های جمعی که بخشی از ساختار اجتماعی و تجارب زندگی روزمره اند، می پردازد. نویسنده در بخش نظری تلاش کرده است تا با ترکیب نظریه هایی در حوزه فرهنگ و رسانه و همچنین مفهوم موسیقی به عنوان امری اجتماعی به درک بهتری از جنبه های مختلف سیاست گذاری موسیقی در رسانه برسد. این پژوهش با روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمقی با ده نفر از دست اندرکاران حوزه موسیقی در صداوسیما صورت گرفته است. مطابق با نتایج این مطالعه تعریف سازمان از موسیقی بر سیاست گذاری آن تاثیر می گذارد. این تعریف برایند عواملی چون فرهنگ دینی، قدرت سیاسی، تعریف سازمان از مخاطب، و ترکیب موسیقی با مفهوم رسانه ملی است. موسیقی غریزی، موسیقی فطری، موسیقی رسانه ای و موسیقی کارکردی دسته بندی هایی از مفهوم موسیقی، مطابق با تعریف سازمان از آن است. بنابراین، در صداوسیما موسیقی ابزار ارتباط و قدرت است و مفاهیم وابسته به موسیقی مانند لذت، اوقات فراغت و مخاطب متاثر از جایگاه سیاسی و هژمونیک صداوسیما تعریف می شوند.
  این تعاریف همواره در معرض چالش های بیرونی و درونی سازمان قرار می گیرند و دائما تغییر می کنند. درنهایت موسیقی، متاثر از این چالش ها و همچنین سیاست ها و ضوابطی که در بستر ایدئولوژی و فرهنگ شکل گرفته سیاست گذاری می شود.
  کلیدواژگان: موسيقي، سياست رسانه اي، رسانه ملي، صداوسيما، صنعت فرهنگ
 • مسعود عباسی * صفحات 85-106
  در زمینه بهداشت عمومی، توجه زیادی به ظرفیت های استفاده از رسانه های جمعی برای ایجاد تغییر نگرش، شکل دهی به رفتار، و به طورکلی متقاعد کردن مخاطبان به حفظ سلامت خویش شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی به تشریح نقش ابزارهای ارتباطی و تحول آن ها در زمینه ارتباطات سلامت می پردازد.
  در این نوشتار ضمن تشریح تحولات ارتباطی در هر دوره و تکامل ابزارهای ارتباطی در دوره های زمانی مختلف و تاثیر آن بر پزشکی و سلامت، به طور خاص به تاثیرات و تحولی که اینترنت بر ارتباطات سلامت گذاشته است، خواهیم پرداخت. همچنین در این پژوهش مزیت ها و کاربرد اینترنت در جستجو و مصرف اطلاعات سلامت تشریح شده است. اینترنت باعث به وجود آمدن نوعی ارتباطات سلامت تعاملی شده است که ترکیب آن با گوشی های هوشمند «پزشکی موبایل» را ایجاد کرده است.
  کلیدواژگان: ارتباطات سلامت، پزشکی موبایل، تلفن هوشمند، مطالعه اسنادی
 • روح الله مظفری پور * صفحه 107
  در این پژوهش نسبت اصالت از دیدگاه کرکگور با اینترنت به عنوان فناوری آموزشی بررسی شده است. به همین منظور از روش هایی مثل تفسیر مفهومی و روش تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است. ابتدا اندیشه های کرکگور در مورد اصالت و مولفه های مرتبط با مفهوم اصالت مانند ارتباط اصیل و اضطراب اگزیستانسیالیستی تشریح شده است. از دیدگاه کرکگور اصالت آدمی در گرو توجه به فردیت و تنهایی خویش و در عین حال داشتن ارتباط اصیل و دوری از سطحی نگری و روزمرگی است. سپس نسبت هر یک از مولفه های اصالت اگزیستانسیالیستی با اینترنت مطالعه شده است. از طریق اینترنت امکان بروز و ظهور فردیت و ارتباط با افراد مختلف در زمان ها و مکان های مختلف میسر می شود. از طرفی اینترنت می تواند باعث کاهش تمرکز، کاهش توانایی تصمیم گیری و ایجاد سطحی نگری شود. همچنین فقدان مولفه های ارتباط اصیل مانند ارتباط چهره به چهره و کاهش تجربه های اصیل واقعیت های زندگی از محدودیت های اینترنت در نسبت با اصالت است.
  کلیدواژگان: کرکگور، اصالت، دانشجویان، اینترنت
 • مهدی کریمی، نازنین فکری زاد صفحات 127-150
  امروزه هیچ صنعتی بدون بهره برداری از پتانسیل های وسایل ارتباط جمعی، نمی تواند راه پویایی و توسعه را بپیماید. صنعت گردشگری به طور عام و گردشگری غذایی به طور خاص نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، با توجه به غنای شهرستان رشت در زمینه محصولات غذایی و با در نظر گرفتن قابلیت های رسانه های جمعی در توسعه صنعت گردشگری، تحقیق حاضر که پژوهشی کاربردی است که با هدف بررسی نقش رسانه ها در ترویج گردشگری غذایی در این شهرستان انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت بین گردشگران شهرستان رشت (384 نفر) در بازه زمانی بهمن سال 1395 تا مهر سال 1396 جمع آوری و برای آزمون های آماری از نرم افزار SPSS20استفاده شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، نقش رسانه در ترویج گردشگری غذایی در مراحل پیش از سفر، هنگام سفر و پس از آن تایید شد. در پایان، با تحلیل این وضعیت، پیشنهاداتی کاربردی برای استفاده هرچه بهتر و بیشتر از قابلیت های رسانه ها برای توسعه گردشگری غذایی در شهرستان رشت ارائه شد.
  کلیدواژگان: گردشگری غذایی، رسانه، شهرستان رشت، شهر خلاق غذا
 • پایان لسه فر
  صفحات 161-172
  این گرایش به امور عمومی که به راحتی در فردگرایی[1] و لسه فر[2] خلاصه اش می کنیم، امکان حیاتش را از جویبارهای بسیار متفاوتی از اندیشه و چشمه های احساس گرفته است. بیش از یکصد سال است که فیلسوفان بر ما حکومت کرده اند، زیرا همه آن ها به طور معجزه آسایی تقریبا یا ظاهرا بر این یک چیز توافق داشته اند.
  از آن زمان تاکنون هنوز نتوانستیم با نوای جدیدی همراه شویم. اما، تغییری در راه است. صدای پایش را به طور مبهمی می شنویم. صدایی که زمانی واضح ترین و متمایزترین صدا بود [و] همیشه بشر سیاسی[3] را آموزش داده بود. در آخر آن ارکستر با سازهای گوناگون و کرال رسا در دوردست ها به پایان می رسد.
  در پایان سده هفدهم «حق الهی پادشاهان» جای خود را به «آزادی طبیعی و قرارداد» داد، و «حق الهی کلیسا» جای خود را به اصل «تساهل و رواداری» و به این دیدگاه داد که کلیسا «جامعه ای متشکل از افراد داوطلب» است، آن هم به گونه ای «کاملا آزاد و خودانگیخته» (لاک، نامه ایی در باب تساهل و رواداری). پنجاه سال بعد، بنیان الهی و ندای مطلق وظیفه[4] جای خود را به محاسبات سود و فایده داد. این آموزه ها به کوشش لاک و هیوم مبنای فردگرایی قرار گرفتند. این پیمان حقوق فرد را مسلم می انگاشت؛ این اخلاقیات جدید که فرد را محور همه چیز قرار داده بود چیزی بیش از مطالعه علمی پیامدهای خوددوستی عقلانی[5] نبود. هیوم می گفت «تنها مسئله ای که فضیلت[6] اقتضا می کند صرف محاسبه و ترجیح ای دائمی برای خوشبختی بیشتر است» (جستاری در باب اصول اخلاق، بخش 65).
  این ایده ها با اندیشه های عملی محافظه کاران و حقوق دانان سازگار بود. آن ها بنیان فکری قابل قبولی در مورد حقوق مالکیت و آزادی فردی که در مورد خود و خواسته هایش مختار بود، فراهم آورده بودند. این ها بخشی از سهم [اندیشه ] سده هجدهم بود که ما همچنان در آن فضا تنفس می کنیم.
|
 • Abdollah Bicharanlou *, Mohammadreza Ansari Pages 11-28
  This paper studies Imam Reza Pilgrimage from 2 dimensions as potential making and a channel for establishing intercultural communications while describing the function of cultural communications and the cultural construction of belief institutionalized by the use of television. With respect to internal dimension, Imam Reza Pilgrimage and intercultural communications of Iranian subcultures have drawn attention and the trip of different Iranian ethnics, affiliates of different religious branches and villages’ inhabitants to holy city of Mashhad are considered. Considering the external dimension or international intercultural communications, the trip of Shiites from different countries to Mashhad is regarded as the indicator of this kind of intercultural communications. The historical & artistic attractions of Imam Reza holy shrine, specifically the outstanding architecture and history of holy shrine and identical characteristic of shrine museums for improving tourism and developing intercultural communications are investigated in this paper. Considering the role of IRIB, in order to use the potentials of intercultural communications of Imam Reza holy shrine, some suggestions are presented on media policy making to be submitted to Islamic Republic of Iran Broadcasting (Radio & Television).
  Keywords: Television, Pilgrimage, Intercultural Communications, Imam Reza Holy Shrine, media
 • Siavash Salavatian *, Abbas Naseri Taheri, Mosaeib Aliakbar Zadeh Arani Pages 29-60
  This article aims to answer the questions about IRIB’s reaction to the news streams regarding the two news events of “Acid attacks on women in Isfahan “and “Demise of Iranian popstar Morteza Pashaie “; also how was the quality of the news coverage of IRIB for these two events and to what extent IRIB has been successful. Therefore, after monitoring news streams of both the above-mentioned events, news experts have been asked to give their views about the news. 16 media experts have been interviewed, who were chosen through purposive sampling, including news experts, IRIB’s senior managers as well as IRIB’s news editors. Results derived from qualitative data analysis in two open and axial coding phases have shown that IRIB news department had postponed the coverage of these two events due to five external and three internal organizational limitations. Moreover, six weaknesses regarding the way of covering these news events have been identified which are wasting golden time, slowness in national media to confront unethical conducts of media, lack of scenario for managing news, inactivity of reporters and editors, committing quantitative mistake, neglecting social media.
  This study also has shown that in the case of Pashaie’s demise, IRIB has succeeded in covering the news in due course but different views have been stated on this event by experts. Some have claimed that IRIB’s coverage has been appropriate but the others have asserted that IRIB has overreacted to this event. In conclusion, proposals for improving IRIB’s performance in making news streams has been presented in three groups related to “starting the coverage of news events in due course”,” to compensate if left behind “, and “agenda setting”.
  Keywords: Making News Streams, Morteza Pashaie's Demise, Acid Attacks in Isfahan, IRIB
 • Zahra Chalangar * Pages 61-84
  The purpose of this article is to study musical politics in the IRIB. In the introduction, the importance of music as a part of popular culture and its role in everyday life has been outlined; also the music relation with the mass media, which forms a part of the social structure and experiences of everyday life has been studied. In the theoretical part, there is an attempt to combine theories in the field of culture and media as well as the concept of music as a social fact to achieve a better perception of the various aspects of the music policy in the media. This research has been carried out through qualitative method and depth interview technique with ten experts in IRIB. According to the results, the organization's definition of music affects its policy making. This definition is included by factors such as religious culture, political power, the organization definition of the audience, and the combination of music with the concept of national media. According to the organization's definition of music, Instinct music, natural music, media music, and functional music are the categories of the concept of music. Thus, music is the communication and power tool, and musical concepts like pleasure, leisure, and audience are defined by the political and hegemonic status of the IRIB. These definitions are constantly exposed to the external and internal challenges of the organization and are changing all the time. Ultimately, the policy of music is made based on these challenges, as well as policies and criteria formed in the context of ideology and culture.
  Keywords: music, Media Policy, National Media, Culture Industry
 • Masoud Abbasi * Pages 85-106
  In the field of public health, there is so much attention on mass media for changing attitude, forming behavior and generally convincing the audience to care about their health. This article describes the role of communicative tools and the change in health communication using documentary method.
  Communicative changes in each era, the evolution of communicative tools in different times and the impact on medicine and health are discussed in this paper. The internet influence on health is also studied specifically. Besides, the advantages and usages of internet in searching and consuming health information are investigated. Internet has led to have a kind of interactive health communication which its combination with smartphones has made "mobile medicine".
  Keywords: Health Communication, Mobile Medicine, Smartphone, documentary study
 • Rohelah Mozafaripour * Page 107
  In this paper the relation of Kierkegaard’s authenticity with internet as educational technology has been studied. To do so, Conceptual interpretation, analytical and deductive methods have been used. Firstly, Kierkegaard’s ideas about authenticity and its relation with authenticity components like communication and existential anguish has been explained. Kierkegaard believes that human's authenticity is based upon individuality and solitude and meanwhile having authentic communication with others and avoiding shallowness or getting involved with routine. Then the relation of every components of existential authenticity with internet has been investigated. Through internet, the possibility of the emergence of individuality and communicating with people in different times and places can be feasible. On the other hand, internet may decrease concentration and decision making ability and cause shallowness. Besides, there will be a lack of components of authentic communication like face to face communication and authentic life experiences.
  Keywords: Kierkegaard, Authenticity, Students, Internet
 • Mehdi Karimi, Nazanin Fekri Zad Pages 127-150
  Today, no industry can take the path of dynamism and development without utilizing the potentials of mass media. In this respect, the tourism industry in general and food tourism in particular, are no exception. Hence, regarding the richness of Rasht County in terms of food products, as well as considering the capabilities of the mass media in the development of the tourism industry, this research which is an applied one, has been carried out with the aim of investigating the role of media in promoting food tourism in this County. The required data have been collected by distributing a Likert scale questionnaire among tourists from Rasht County (384 people) during the period of January 2017 to September 2017. In addition, SPSS20 software has been used for the statistical tests. Based on the results of regression analysis, the role of media in promoting food tourism in the pre-travel, on-travel and post-travel phases has been confirmed. In the end, some practical suggestions have also been stated.
  Keywords: media, Food Tourism, Rasht County, Food Creative City
 • THE END OF LAISSEZ-FAIRE
  Pages 161-172
  The disposition towards public affairs, which we conveniently sum up as individualism and laissez-faire, drew its sustenance from many different rivulets of thought and springs of feeling. For more than a hundred years our philosophers ruled us because, by a miracle, they nearly all agreed or seem to agree on this one thing. We do not dance even yet to a new tune. But a change is in the air. We hear but indistinctly what were once the clearest and most distinguishable voices which have ever instructed political mankind. The orchestra of diverse instruments, the chorus of articulate sound, is receding at last into the distance. At the end of the seventeenth century the divine right of monarchs gave place to natural liberty and to the compact, and the divine right of the church to the principle of toleration, and to the view that a church is 'a voluntary society of men’, coming together, in a way which is 'absolutely free and spontaneou's (Locke, A Letter Concerning Toleration). Fifty years later the divine origin and absolute voice of duty gave place to the calculations of utility. In the hands of Locke and Hume these doctrines founded Individualism. The compact presumed rights in the individual; the new ethics, being no more than a scientific study of the consequences of rational elflove, placed the individual at the centre. ‘The sole trouble Virtue demands', said Hume, 'is that of just Calculation, and a steady preference of the greater Happiness.' (An Enquiry Concerning the Principles of Morals, section LX).
  These ideas accorded with the practical notions of conservatives and of lawyers. They furnished a satisfactory intellectual foundation to the rights of property and to the liberty of the individual in possession to do what he liked with himself and with his own. This was one of the contributions of the eighteenth century to the air we still breathe.
  Keywords: LAISSEZ-FAIRE, THE END, Individualism