فهرست مطالب

 • پیاپی 5 (بهار 1397)
 • بهای روی جلد: 250,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/03/29
 • تعداد عناوین: 22
|
 • بهنام اسدی صفحه 9
 • مختار فتاحی * صفحه 11
  قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود. در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آن را از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آن را به صورت موردی پی خواهیم گرفت.
  کلیدواژگان: قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم، نوآوری های قانون جدید، حقوق شاکی
 • بهمن افشار، سید رضا موسوی صفحه 33
  اعتبار اسنادی، تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متعهد می شود، مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستور مقرر خریدار، به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان، مدت و شرایطی است که بین طرفین معهود بوده و در متن اعتبار اسنادی ذکر گردیده است. درواقع اعتبار اسنادی وسیله ای است برای پرداخت وجه کالای خریداری شده و تعهدی است که به وسیله آن فروشنده از وصول وجه و ثمن کالایی که فروخته و خریدار از دریافت و صحت کالای خریداری شده اطمینان حاصل می نماید. با به کارگیری اعتبارات اسنادی داخلی در کشور، نیاز به طرح قوانین و مقرراتی در این زمینه به وجود آمد و نظام بانکی و تقنینی کشور را بر آن داشت تا مقررات خاصی را در این زمینه تدوین و اجرا نماید. در این راستا، در سال 1380 شمسی برای اولین بار مقررات راجع به ال سی ریالی ابلاغ شد، ولی پس از سوءاستفاده از این نوع اعتبار اسنادی توسط گروه آریا و تشکیل پرونده موسوم به فساد کلان بانکی، بر اساس دستور بانک مرکزی صدور اعتبارات اسنادی داخلی و تنزیل این گونه ال سی ها در 6 ماهه دوم سال 1390 متوقف گردید. پس از تدوین مقررات سخت گیرانه نسبت به گذشته و تصویب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی در تاریخ 17/9/1394 توسط شورای پول و اعتبار، مجددا صدور و تنزیل ال سی داخلی آغاز شد.
  کلیدواژگان: اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی، ماهیت، عقد جعاله، عقد مرابحه، عقد استصناع، حقوق بانکی
 • محسن علی نژادی، زهرا علی نژادی صفحه 61
  رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در« ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک » آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتما لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر « قانونی، مادی، معنوی » لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در« ماده67ق.ت.ا » آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی » است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر « عنصر قانونی، مادی، معنوی » لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: کلاهبرداری، کلاهبرداری سنتی، کلاهبرداری رایانه ای، تجارت الکترونیک
 • سیروس کاظم پور * صفحه 75
  اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصلی است در واقع حامی مردم در قبال ستمگری و ستمگران و مدافع انان در مقابل جباریت و اضافه کردم : باید به یاد اورد و در خاطره ها نگاه داشت صدای رسا و پرشکوه کسانی را که برای پاسداری از این اصل و دیگر اصول ارجمند بشری گفتند و نوشتند و فریاد زدند » . دراین مقاله سر ان ندارم تا در زمینه این اصل و اهمیت بنیادی ان بنویسم که بسیار نوشتهاند و بسیار گفتهاند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع کردهاند و برخی نیز ان را از مهمترین قواعد حقوق جزا دانستهاند بلکه بیشتر قصد من ان است با بررسی مختصری در زمینه مفهوم دقیق این اصل به نمونه هایی از تجاوزات قوانین عادی بر ان اشاره کنم تا مشخص شود چگونه با قوانینی به ظاهر در قالب اصل قانونی بودن میتوان با مفاهیمی مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچار مشکل کرد . ابتدا به مفهوم دقیق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به اختصار اشاره میکنم که علیرغم سادگی ، شناخت این مفهوم دقت فراوانی را می طلبد و انگاه به برخی موارد مندرج در قوانین جزایی ایران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهیمی مغشوش و مبهم خدشه به این اصل وارد کرده ااند.
  کلیدواژگان: جرایم و مجازات ها، اقدامات تامینی و تربیتی، قانون مجازات، اصل قانونی بودن مجازات ها
 • سعید چگینی * صفحه 87
  با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می گردند، یکی از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل، وظیفه مراقبت از اموال، اطلاعات، و سایر حقوق موکل و استفاده و به کارگیری مهارت و دانش خویش در رابطه با موضوع وکالت می باشد. از آنجا که وکیل ید امانی دارد باید تمام تلاش خود را در حفظ و مراقبت از موال و اسرار و سایر حقوق موکل خویش به کارگیرد و از سوی دیگر وکیلی که انجام موضوع وکالت را قبول نموده، باید از علم و دانش و تجربه لازم برخوردار باشد. از طرفی با توجه به گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی و نیز تخصص شدن امور، مشاغل حرفه ای و لزوم برخورداری صاحبان آن حرفه ها از علم و دانش لازم پر رنگ تر گردیده، لذا سوال اساسی در این جا، پاسخ به شرایط و چگونگی مسئولیت وکیل در صورت نقض وظیفه مهارت است. در حقوق ایران به وظیفه مراقبت بسیار اندک پرداخته شده و در خصوص مهارت وکیل هم نتاسفانه نص صریح یا ضمنی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بر عکس حقوق ما، در حقوق کامن لو من جمله آمریکا، فصل ویژه ای از تعهدات وکیل در برابر موکل به وظیفه مراقبت و مهارت وکیل پرداخته شده است، و شرایط لازم و کافی برای برخورداری از وظایف مذکور، مسئولیت وکیل و چگونگی جبران و... پیش بینی شده است. در حقوق ما نیز هر چند به این وظایف پرداخته نشده است ولی می توان آن ها را در دایره و شمول وظیفه امانی وکیل مطالعه نمود و ایت بدان معناست که نقض این وظایف، در واقع نقض وظیفه امانی وکیل است. دقیقا در حقوق کامن لو نیز این وظایف مراقبت و مهارت وکیل، از جمله تقسیم بندی های وظیفه امانی است و زیر مجموعه وظیفه مذکور به شمار می رود.
  کلیدواژگان: وظیفه امانی، مسئولیت وکیل، وظیفه مراقب، موکل، مهارت
 • علی رزمان * صفحه 101
  برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولا انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد.
  کلیدواژگان: رسانه، تلویزیون، ماهواره، ارتکاب جرم، بزه و بزهکار
 • سعید شاه پورجانی * صفحه 119
  بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم، بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.
  کلیدواژگان: پیشرفت صنعتی، تکنولوژی، ارتکاب جرم، بزهکاری، توسعه، پیشگیری از جرم
 • مریم اشرف زاده فرسنگی * صفحه 134
  از جهت منطقی، پزشکی که بابت حادثه ی اولیه مسئولیتی ندارد یا مسئولیت محدودی دارد، بابت تبعات این حادثه (زیان های تبعی) نیز نباید مسئولیتی داشته باشد. البته مشروط بر آنکه شرایط اعتبار آن رعایت شده باشد و تقصیر عمدی یا سنگین نیز رخ نداده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تبیین مبانی خسارت معنوی از منظر فقه و حقوق بود؛ تا بتواند گام موثری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه ی خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش حاضر، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که مطالبه خسارت معنوی و عدم النفع از موارد اختلافی در حقوق ایران می باشد که با توجه به نظریات مطرح شده، در پاره ای از موارد قابل مطالبه است. نتایج حاصل شده نشان داد بیمار می تواند در نتیجه ی تقصیر و اشتباه پزشک خسارات های زیر را مطالبه کند: هزینه های پزشکی و داروئی و عدم النفعی که ناشی از کم شدن یا سلب قدرت کار کردن است و جز زیان های مادی به حساب می آیند و زیان هایی که در واقع زیان معنوی هستند؛ مثل درد کشیدن یا رنج روحی ناشی از معلولیت یا تغییر شکل اعضا یا محرومیت از پاره ای از لذات معمولی زندگی مثل صدمه به توانایی جنسی یا صدمه به حواس خمسه؛ مثل حس بویایی و غیره که در واقع لطمه و آسیب به کیفیت زندگی است.
  کلیدواژگان: برائت، خسارت معنوی، عدم النفع، مطالبه خسارت
 • امید امامی * صفحه 150
  یکی از ملاحظات شدید امنیتی در وقوع نزاع و جنگ های منطقه ای و بین المللی، دغدغه استفاده از سلاح شیمیایی است که متاسفانه بر خلاف سلاح اتمی، در اختیار اکثر کشورهای جهان است. آثار فوق العاده مخرب استفاده از این سلاح بر روی محیط و انسان ها و علی الخصوص افراد بی دفاع و غیرنظامی، سازمان های بین المللی را بر آن داشت تا به سمت و سوی کنوانسیون منع سلاح شیمیایی بروند و بر این اساس کشورها را ملزم کنند که تحت هیچ شرایطی از سلاح های شیمیایی استفاده نکنند.بدیهی است که اینگونه محدودیت ها نیازمند پیش بینی دقیق ضمانت اجرا خواهد بود زیرا هستند افراد یاغی و دولت هایی که علی رغم محدودتی هاو اعمال فشار بین المللی اقدام به کاربرد سلاح شیمیایی می نمایند، بخشی از این ضمانت اجراها از طریق ICC و تحت شمول قرار دادن صلاحیت های این مرجع است و بخش دیگری را نیز خود سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم و محدودیت و یا اقدام نظامی با توجیه دکترین مسئولیت حمایت و اقدام بشردوستانه به دوش می کشند. در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است قصد آن داریم تا این موضوع را که آیا استفاده از سلاح شیمیایی در زیرمجموعه صلاحیت های ICC قرار می گیرد تا این مرجع توان تعقیب آن را داشته باشد را مورد مطالعه و مداقه قرار خواهیم داد.
  کلیدواژگان: سلاح شیمیایی، دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت، تعقیب، سازمان ملل
 • قاسم مرادی، محمدحسین مرادی صفحه 174
  زندان که روزگاری تاسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم شناسان بود، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان و تبدیل شدن آن به مدسه تکرار جرم و با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس- به ویژه حبس های کوتاه مدت- در اصلاح و بازپروری زندانیان، جرم زا بودن محیط زندان، هزینه های اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن به یک بحران تبدیل شده و این امر سبب گردیده تا کیفرشناسان به فکر مجازاتهایی بیفتند که عاری از اثرات سوء زندان و در اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمان نیز نقش پر رنگ تری ایفا کند. بنابراین پیش بینی برنامه های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد. بر همین اساس، امروزه سیاست گذاران جنایی ایران در راستای حبس زدایی و منع استفاده بیرویه از مجازات حبس اقدام به تدوین لایحهای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند، که نوع جدیدی از مجازاتهاست و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می گردد و در کشورمان به مرحله ی اجراء در آمده است . نهایتا این که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری بنظر می رسد، بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.
  کلیدواژگان: حبس، زندان، مجازات های جایگزین، محکوم علیه، بزهکار
 • نصرالله حیدری نژاد * صفحه 194
  سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تا مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و... موجود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوقی می باشد.
  کلیدواژگان: عقد مزارعه، عقد مساقات، آبیاری درختان، زراعت، کشاورزی
 • میلاد میوه یان * صفحه 214
  جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود. «جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست. در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).
  کلیدواژگان: قدرت مسلحانه، حقوق بشر، سلاح کشتار جمعی، مصالح ملی
 • کیانوش نصرتی * صفحه 228
  فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم ، زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند ، حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. ق. آ. د. ک 1290 ه . ش که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامین می نمود ، برای اعمال قرار بازداشت موقت ، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید بر اختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و... موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود می نمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیک تر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد.
  کلیدواژگان: قرار تامین، آیین دادرسی کیفری، متهم، محکوم علیه، بازداشت موقت
 • رامین رستمی، شهرام چراغی، سارا موسوی صفحه 246
  اصل تساوی سلاح ها یکی از مصادیق اصلی کلی تساوی طرفین در فرآیند دادرسی است. اصل تساوی سلاح ها، به معنی برابری امکانات طرفین رسیدگی در دادرسی کیفری، در دفاع از خود است. این اصل نخستین بار در تصمیمات کمیسیون(سابق) اروپایی حقوق بشر و سپس در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به کار گرفته شد و از آن به عنوان یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه تعبیر شده است. اصل تساوی سلاحها یک اصل کلیدی از سیستم عدالت کیفری بین المللی است. پس ضروری است که در نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و مدعی العموم، دستگاه عدالت کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی که بنیانگزار و پایه ریز صدور یک رای است، امکانات و حقوق این اشخاص را مشخص و رعایت نموده و تضمین های لازم برای رعایت آنها را ارائه دهد. اصل تساوی سلاح بخشی از مفهوم گستردهتر از یک محاکمه عادلانه است که بیان میدارد در یک دادرسی عادلانه و به دور از رسیدگی خصمانه، فرصت دستیابی به تمام شواهد و ادله واصله برای طرفین دعوی در دادرسی، موجود باشد. این اصل دارای دامنه گستردهای و در طول تمام مراحل دادرسی جزایی قابل اجرا است؛ حتی در تحقیقات اولیه پلیس. در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید، برخی از تضمین های اساسی این اصل پیش بینی شده است. لذا از آنجایی که اصل تساوی سلاحها به عنوان یکی از مهمترین و بنیادیترین نظریات در آیین دادرسی عادلانه است، در این مقاله سعی برآن است تا با بررسی تطبیقی این اصل در حقوق کیفری ایران آنهم با نگرش و رویکردی بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری فرانسه (به عنوان پیشگام سیستم رسیدگی مختلط که نظام دادرسی ما نیز برآن منطبق است)، نقاط ضعف و قدرت این اصل را در مرحله تحقیقات مقدماتی نمایان سازیم و با ارائه راهکارهایی در جهت هرچه عادلانهتر شدن فرایند دادرسی، گامی هرچند کوچک، برداریم.
  کلیدواژگان: تساوی سلاح، تحقیقات مقدماتی، آیین دادرسی کیفری، دادرسی عادلانه، قانونگذار ایران، قانونگذار فرانسه
 • آریا عزیزی * صفحه 262
  در بانکداری اسلامی تسهیلات اعطایی در قالب عقود منطبق با شریعت اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد عقود اسلامی در قالب دو دسته عقود مبادله ای تقسیم بندی می شوند با توجه به ضرورت استفاده از عقود مشارکتی بانکداری اسلامی زمانی به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی نزدیکتر می گردد که بدنه اصلی این بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی باشد و عقود مبادله ای هنگامی که این عقود کاربرد ندارند مورد استفاده قرار می گیرد اگر عقود اسلامی علی الخصوص عقود مشارکتی به درستی اجرا شوند این نوع بانکداری دارای مزیتها و منافع فراوانی نسبت به بانکداری متعارف است که با استفاده از این مزیتها می تواند با ایجاد تطابق بین دارایی ها و بدهی های بانکها کاهش اهرم مالی و بدهی جذب و تعدیل خودکار شوکهای حقیقی اقتصاد برقراری پیوند بین خلق پول با تولید حقیقی اقتصاد و کاهش فعالیتهای سفته بازی و جلوگیری از خروج سریع و کوتاه مدت سرمایه ها از یک کشور تا حد زیادی قادر به جلوگیری از بروز بی ثباتی های مالی و بحرانهای متعاقب آن باشد به ویژه اگر اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شده باشد.
  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، بحران مالی، قراردادهای مشارکتی، ثبات مالی
 • سید مهدی بخارایی زاده * صفحه 278
  حزب را می توان گروهی از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول و با داشتن هدف یا اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب، متشکل شده و از طریق شعبه ها و قسمت های مختلف با یکدیگر ارتباطی پیوسته و دو سویه داشته و می کوشند تا برای رسیدن به هدف یا اهدافی و اجرای اصول موردنظر، حکومت را دردست گیرند. با توجه به اهمیت احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای توسعه یافته تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که احزاب در کشورهای توسعه یافته چه نقش را ایفا کرده و تحقق چنین امری در ایران مستلزم چه شرایطی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که تدوین سیاست های عمومی، شکل دادن به افکار عمومی، افزایش آگاهی مردم، انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم، در صحنه و بالا بردن درک مندی آنها، کم کرن خطر استبداد قوه مجریه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای ما بین مردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی و تضمین دموکراسی از مهمترین کارکردهای احزاب در کشورهای توسعه یافته هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق چنین امری لازم است از سیاست حمایت از تظارب آراء، چرخش قدرت میان نخبگان، کمک به شکل گیری نهادهای مدنی، فراهم آوردن بستر فعالیت مطبوعات آزاد و ایجاد شرایط لازم نقد و گفتگو در جامعه حمایت کند.
  کلیدواژگان: احزاب، جامعه مدنی، کشورهای توسعه یافته، حزب های ایران
 • ژیلا محمودی * صفحه 296
  در جهان کنونی ، ورزش یکی از راه های موثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تاسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند . این اقبال علمی باعث شده که کتابها و مقاله های گوناگونی نوشته شود و رویه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازی های ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیت مدنی در نظر بگیرند . بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته های گوناگون ورزشی دیده می شود و موفقیتهای امیدوار کننده ای که در میدان های بجهانی به دست آورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبه اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد « حقوق ورزشی » مستقل با همه ویژگی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست.
  کلیدواژگان: حقوق ورزشی، مسولیت کیفری و مدنی ورزشکاران، حوادث ورزشی
 • مهدی شهرکی * صفحه 310
  عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تاثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راه های غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.
  کلیدواژگان: قاچاق کالا، سیاست جنایی قانونگذار، ضبط کالا، قاچاقچیان، کالاهای مصرفی
 • سحر امیری * صفحه 324
  مصرف مشروبات الکلی میتواند منشا بسیاری از جرائم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات به عنف، سرقتهای مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد؛ اما مبارزه قاطعانه با این معضل شوم، همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده که اغلب اهمیتی بیشتر از کلیت موضوع داشته اند. اقدامات قاچاقچیان در قاچاق مشروبات الکلی ازجمله چالش های موجود در این راستاست، که ضرورت دارد تا راهکارهای مقابله ای مرتبط را احصاء و با به کارگیری آنها، زمینه مهار قاچاق مشروبات الکلی را فراهم کرد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تدابیر پیشگیری اجتماعی از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. نهایتا یافته های این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازی، آموزش عمومی و کاهش منافع اقتصادی به ترتیب از تدابیر پیشگیری اجتماعی موثر بر پیشگیری از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی می باشند.
  کلیدواژگان: پیشگیری، پیشگیری اجتماعی، قاچاق و مصرف مشروبات الکلی
 • سید محمد کیان * صفحه 336
  جرم زنا در فقه اسلامی- شیعی از جرایم مشمول حد می باشد . پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران ، حقوق ایران علی الخصوص حقوق جزایی بر مبنای فقه شیعه پایه ریزی شده است . در سالهای پس از انقلاب قوانین جزایی مربوط به حدود اسلامی و علی الخصوص جرم زنا مورد بازنگری قرار گرفت . در مقاله حاضر مقصود از حقوق فرد ، حقوق مرتکب در جرم زنا در مراحل کشف ، تعقیب ، تحقیق ، رسیدگی می باشد . در این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و در حدود قوانین جاری قانون مجازات اسلامی مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجزیه و تحلیل حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم زنا در فقه شیعه و حقوق قضایی ایران و تطبیق آنها ، بررسی ها نشان می دهد که مقنن در سال 1392 و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392 را با مبانی و ضوابط فقه شیعه بطور کامل تطبیق داده است.
  کلیدواژگان: حقوق فرد، فقه شیعه، زنا، حقوق ایران
 • سیدمحسن اسماعیلی * صفحه 348
  مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: قرار، تامین خواسته، دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، دادگاه
|
 • Dr Mokhtar Fatahi * Page 11
  The new criminal procedure law in 570 articles and 230 notes approved by the session of 4/12/1392. The Legal and Legal Commission of the Islamic Consultative Assembly, in accordance with the eighty-fifth principle of the constitution, which was submitted to the Islamic Consultative Assembly under the bill, was approved by the Parliament The trial was conducted for three years in a public hearing dated 19/11/1390 and approved by the Security Council on 26/12/1392, dated 3/2/1393 under the number 20135 in the official newspaper of the country, and in line with Article 569, After six months from the date of publication in the official newspaper of the country comes into force. In this paper, we will review the achievements and innovations of the new law in a legal manner. Due to the wide-ranging discussion of the present study, we will find it in a case-by-case manner.
  Keywords: criminal procedure law, accused rights, innovations of the new law, complainant's rights
 • Bahman Afshar, Seyed Reza Mosavi Page 33
  The credit is a written commitment by which the bank, at the request of the buyer, undertakes to pay a specified amount of money within a specified period to the specified documents and, in accordance with the order of the buyer, pay to the seller. The Bank's obligation to pay is contingent and limited to the amount, duration and conditions that are mutually agreed between the parties and indicated in the text of the instrument of credit. In fact, documentary credit is a means for payment of purchased goods and an obligation by which the seller assures the receipt of the goods and goods that are sold and the buyer guarantees the receipt and accuracy of the purchased goods. With the use of domestic lending in the country, the need for the drafting of laws and regulations in this field was created and the banking and regulatory system of the country required it to develop and implement specific regulations in this field. In this regard, in the year 1380, for the first time, regulations on the LCI were announced, but after the abuse of this type of credentials by the Arya Group and the filing of the so-called macroeconomic corruption, according to the Central Bank's decree issuing domestic lending And the discounting of these LCs was stopped in the second six months of 2011. After the issuance of rigorous regulations to the past and the adoption of the internal-Rial Instruments Directive on December 17, 1994, by the Money and Credit Council, the re-issuance and rebate of the internal LC has begun.
  Keywords: Internal Lending Accords - Rials, Nature, Jadeh Contract, Murobahah Contract, Ezine Coupons, Banking Rights
 • Mohsen Alinejhadi, Zahra Alinejhadi Page 61
  The legal basis for the crime of traditional scam in Article 1 AH. T M M U U The crime is one of the crimes against property and property, which is: the acquisition of property by fraudulent means by fraudulent means. The material fray of the crime of traditional fraud is one of the elements that is absolutely necessary to commit a criminal offense, and a crime bound to result is necessary to commit the crime of traditional fraud. All elements of "legal, material, and spiritual" are necessary. The pillar of the computer crime scam in Article 67 of the Code is a new crime. The difference between scams with traditional scams is to commit these crimes and also to distinguish between means of committing crimes. Computer fraud involves one of the positive verbs of entering, modifying, fading, creating or stopping data, and so on, for studying "money or property or benefits or services or financial privileges." Computer scam is a crime bound up with the outcome. And to commit the crime of computer fraud, the realization of all elements of the "legal, material, spiritual" element is necessary. Today, fraudsters use computers and forge both for traditional and computer-based fraud.
  Keywords: fraud, traditional fraud, computer fraud, e-commerce
 • Sirous Kazempour * Page 75
  The principle of the legality of crimes and punishments is the main thing. Indeed, I support the people against oppression and the oppressors and their defender in the face of oppression: I must remember and remember in memories, the expressive and jolly voice of those who, in order to safeguard this principle and the other The principles of human dignity were said and written and they shouted. " In this article, I have no idea how to write about this principle and its fundamental importance, which they have written and very much defended, and defenders have defended it and some of them have also considered it the most important rules of criminal law, but most of my intention is to do it by a brief examination. In the context of the precise concept of this principle, I will refer to examples of violations of ordinary laws, in order to ascertain how with seemingly legal rules in the form of the principle of legality, it is possible to send allegories to the alms with obscure and confused concepts and to make them difficult. First of all, I refer briefly to the principle of the legality of crimes and punishments, which, despite the simplicity, requires recognition of this concept, and it will be necessary to take some of the cases set out in Iranian criminal law to clarify how confusing and obscure concepts undermine this principle. Has entered.
  Keywords: Crime, Punishment, Housing, Education Measures, Penal Code, Principle of the Legality of Penalties
 • Saeed Chegini * Page 87
  By concluding a lawyer's contract, the lawyer and the client will have rights and obligations against each other, one of the duties and obligations of the lawyer against the client, the duty to take care of the property, information, and other rights of the client, and the use and application of his skill and knowledge in the relationship With the subject of the lawyer. Since a lawyer has an iadi, he must use all his efforts to protect his family and his other client's rights, and, on the other hand, the lawyer accepting the lawyer should have the knowledge and experience necessary the other hand, due to the expansion and complexity of social relations as well as the specialization of affairs, professional occupations and the need for the owners of those professions to be filled with the necessary knowledge and knowledge, therefore the basic question here, the response to the conditions and how to take responsibility A lawyer is a skill in case of violation of duty. In Iran's law, the task of care is very little and there is no clear or implied clause in the law on the lawyer's skill. Unlike our rights, in the law of the United States, including the United States, a special chapter of the lawyer's obligations to the client The duty of the lawyer's care and skill has been paid, and the necessary and sufficient conditions for the fulfillment of these duties, the liability of the attorney and how to compensate are foreseen. However, in our law, although these tasks have not been addressed, they can be read in the circle and the scope of the duty of the lawyer, which means that the violation of these duties is in fact a violation of the lawyer's duty. It is precisely in the law of Kamen Leo that these duties of lawyer's care and attorneys are also an integral part of the duties of duty.
  Keywords: Assignment, Attorney's responsibility, Responsible duty, Client, Skill
 • Dr Ali Razman * Page 101
  Some believe that the mass media have such a power that they can create a new generation in human history, a generation that is very different from previous generations. Mass media devices are very powerful tools that can be used both in the right and wrong way, and if there is no proper control on them, the use of these devices in the second way is more. The means of mass communication in people's minds and minds develop or stabilize certain beliefs and values and norms, and usually people see and hear what they see and hear after a while. Therefore, communication devices directly and indirectly influence people's activities, sometimes create false needs in their minds, and humans tend to bring the titles of modernity and modernity so that they are looking for something at a time. Today's man is captive to his technology and industry, consumerism and loneliness, based on false needs, deprives him of his will and authority. Addiction is the general meaning of the word of the negative effects of this phenomenon, especially this is seen in children, the child is so inclined to his favorite programs that eliminates the most essential things.
  Keywords: media, television, satellite, crime, delinquent, criminal
 • Saeed Shahporjani * Page 119
  Throughout the history of its life, mankind has left this planet different and different, and has always thought of itself towards a tomorrow that may have been rooted in the perfectionist tendency of mankind to force him to move And the movement for the progress and excellence of the body and soul and the world and its rear. The valued nature of man has been constant for all time, but the objective examples of these values have been distorted by him in many aeons and have led to a disgrace, as in our time and in the age of modernity and with the prevention of the modernist principles of humanity The other was in the way of its predecessors, when there were huge revolutions in this direction (such as the rise of cultural, scientific, industrial, social, etc.), and this time, with the grip of science, man was convinced that his problems With the help of the Enlightenment of science, hence this period, the period of scientific popularization (Scientism) can be called. Now that the speed of scientific and industrial advances has gained momentum, it can be seen that negative human and social phenomena such as loneliness and crime have grown in the same way every day, so that this thought is in the mind The viewer suggests that there may be a deep connection between these phenomena. The main purpose of this research is to investigate this relationship.
  Keywords: industrial progress, technology, crime, delinquency, development, crime prevention
 • Maryam Ashrafzadefarsangi * Page 134
  To rationalize, a physician who is responsible for the initial incident or has limited liability, for the consequences of this incident (consequential loss) should also bear responsibility. The credit agreement provided that it is applied and the fault occurred intentionally or heavy. The aim of this study was to investigate and explain the basics of moral damages jurisprudence and law, to be an effective step towards respect for patient's rights and its demand for damages caused by medical malpractice. This review study, library research and the theoretical (descriptive-analytic). Obtains: By studying a large number of religious books and some medical books along with the discussion, the findings obtained Claim moral damages and loss of profit from differences in Iranian law which, according to the views expressed, in some cases Redeemable .The results showed that patients could be the result of fault and error to claim damages following: Medical costs and loss of profit resulting from the loss or expropriation is working And are the only material losses and losses that are actually spiritual loss; Such as pain or mental suffering due to disability or deformation members or exclusion of some of the normal pleasures of life, such as damage to the sexual ability or damage to the five senses; Like sense of smell and so that the damage and harm to the quality of life.
  Keywords: innocence, moral damages, loss of profit, damages
 • Omid Emami * Page 150
  One of the strong security concerns in the conflict and regional and international wars is the concern about the use of chemical weapons, which unfortunately, unlike nuclear weapons, is in the hands of most countries in the world. Extremely destructive effects of the use of this weapon on the environment and humans, and especially civilians and civilians, have led international organizations to move towards the Convention on the Prohibition of Chemical Weapons and, accordingly, require countries to use weapons that are under no circumstances Chemical weapons. It is true that such restrictions require precise anticipation of the implementation of the guarantee because they are the abusive and the states that, despite the restrictions and the imposition of international pressure on the use of chemical weapons, provide part of the guarantee through ICC and include the competencies of this Mor And another part of the UN itself through the Security Council by imposing sanctions, limitation or military action, justifying the doctrine of responsibility for humanitarian protection and action. In the present research, which is descriptive and analytical, we intend to study and consider whether the use of chemical weapons falls within the scope of ICC competencies in order to enable this authority to pursue it.
  Keywords: Chemical Weapons, International Criminal Court, Qualifications, Prosecution, United Nations
 • Ghasem Moradi, Mohammad Hosien Moradi Page 174
  Once it is established that the prison was an honor rulers, and Criminology; today, due to failure in terms of its mission to increase and become irregular prisoners mds·h repeat the offense and the sentence incompetent - particularly in short prison - prison reform and rehabilitation, incendiary charge of the prison environment, the economic costs of prisons, mental health problems, and it has become a crisis, and this has caused to break free of the negative effects of prison sentences to think about penology and social reform and rehabilitation of offenders have also highlighted a role to play. Therefore, the forecast looks good and necessary custodial programs. Accordingly, today's criminal policy towards Iran, and prohibits the indiscriminate use of deconfinement sentence to formulate a bill entitled "Social replace prison sentence's have mjazathast a new kind of partnership with the people and civil society in our country and it is applied to the phase is implemented. ultimately concludes not only clear and comprehensive laws and regulations in this area are necessary and useful, but the successful implementation of the legislation requires the right culture in the community.
  Keywords: Prison, punishment, inefficiency
 • Nasrolah Hidarinejhad * Page 194
  Thanks to the grace of Alim, whom Sati promised to be able to bring agriculture and agriculture from the perspective of Islamic law, that is, a religion that defeats a tree branch as the breaking of the wing of angels, and the honor of its leader is the construction of palm trees and digging the well to irrigate it for Mine The food is needed by the community. From the religious point of view, the word of God begins by reading and learning, and it differentiates between the world and the illiterate. Therefore, humanity has restrained that by paying Khums and Zakat of agricultural products and income in public affairs, it would improve the livelihood of the poor people of the society by joining the Resurrection tree to the Resurrection. Also, in the field of agriculture, there are advanced and codified laws in jurisprudence known as Mosqat which illustrate the rights and issues of law.
  Keywords: Farmer's contract, Contracts agreement, Irrigation of trees, Agriculture, Agriculture
 • Milad Mivehyan * Page 214
  War is one of the hallmarks of "resorting to force". The Dictionary of Terms of International Law defines the use of force in two ways. The use of force in the first sense is any form of violent action that can not be considered a military action. But in the second sense, all military measures and operations, including war, are included. "War is a phenomenon of social pathology and a factor of political transformation that can be studied historically, politically, economically, militarily, sociologically, etc.". These kinds of considerations from the point of view of the lawyer who must be considered and It is not limited to the legal concept of war, is not at stake. In international law, the war is a form of coercion with the use of force and force that can be defined legally as follows: war as a "tool of national politics" is an arsenal of armed operations and armed acts in the framework of relations between states (two or Several countries) and enforce certain rules in their relations with each other as well as with third countries. In this regard, at least one of the parties to the conflict seeks to impose its political views on the other. In this way, armed combat operations are the means and purpose of imposing an invading will. From the definition provided, one can conclude that the legal concept of the war consists of four basic elements: the organizational and organizational element (countries), the material element (the exercise of armed force), the spiritual element or psychology (the intention of the war) and ultimately purposefulnessWar (national interests and interests).
  Keywords: armed power, human rights, weapons of mass destruction, national interests
 • Kianoush Nosrati * Page 228
  Provision of a fair trial requires that there are a number of tools and arrangements through which access to the accused can be provided, if necessary, and that there will be no impairment in the proceedings. These arrangements are the same as criminal penalties. For this reason, their previous policy has led to the removal of compulsory temporary detention. Ah Ah D K 1290s. The direct entry of the Code of Criminal Procedure France had been adopted and many viewpoints in the declarations and international conventions provide that, for the temporary detention, care and special precautions had shown, so that the emphasis The arbitrary detention and limitation of compulsory cases and the prediction of the precise provisions of this institution and ... The cases of citation by the judicial authorities restricted this to a large extent. Therefore, the policy adopted by the former legislator is closer to the current system governing some countries in the world and has more adaptation and compatibility with it. Unfortunately, the policy adopted by the new legislature on interim detention has been in violation of the above procedure, in particular due to the jurisprudential view of the drafters of the law and their attempt to comply with the provisions of the laws of the general and revolutionary courts.
  Keywords: Provisioning, Criminal Procedure, Defendant, Sentenced, Temporary Detention
 • Dr Ramin Rostami, Dr Shahram Cheraghi, Sara Mosavi Page 246
  The principle of equality of arms is one of the main elements of the overall equality of the parties in the proceedings. The principle of equality of arms, in the sense of equal opportunities of the parties to the criminal proceedings, is in defense of itself. This principle was first used in the decisions of the (former) European Human Rights Commission, and then in the European Court of Human Rights's judgments, and has been interpreted as an essential element of the fair trial. The principle of equality of arms is a key principle of the international criminal justice system. Therefore, it is necessary that in the first confrontation of the accused, the victim and the prosecutor, the criminal justice system, in the preliminary investigation stage, which is the founder and the founder of the ballot, determines and observes the facilities and rights of these persons and guarantees the necessary observance of them. Offer. The principle of equality of arms is part of a wider sense than a fair trial, which states that in a fair trial away from hostile proceedings, there is the opportunity to obtain all evidence and evidence for the parties to the lawsuit. This principle has wide scope and applies throughout all stages of criminal proceedings, even in the initial investigations of the police. In the preliminary investigation phase in the new law, some of the basic assurances of this principle are foreseen. Therefore, since the principle of equality of arms is one of the most important and fundamental ideas in the fair trial, this paper tries to investigate the comparative approach of this principle in Iran's criminal law with the attitude and approach to law The new criminal procedure with French criminal law (as the pioneer of the complexity of the system, which our system of law also adheres to), reveals the strengths and weaknesses of this principle in the preliminary investigation phase and provides solutions for making the process more equitable. The trial, however small, is a step.
  Keywords: Equal arms, preliminary investigations, criminal procedure, fair trial, Iranian lawmaker, French lawmaker
 • Arya Azizi * Page 262
  In Islamic banking, concessional facilities will be available to applicants in the form of contracts in accordance with Islamic Sharia. Islamic contracts are divided into two categories of interconnected contracts. Considering the necessity of using cooperative contracts of Islamic banking, when it approaches the optimal Islamic banking model The main body of this banking is based on cooperative contracts and exchange contracts are not used when they are not used. If Islamic contracts, especially cooperative contracts, are properly implemented, this type of banking has many advantages and disadvantages to conventional banking. Using These advantages can be achieved by matching the assets and liabilities of the banks. Lowering the financial leverage and borrowing. Automatic absorption and adjustment of real economic shocks. Establishing the link between the creation of money and the real production of the economy and reducing the activity of speculation and preventing the rapid and short-term withdrawal of assets. A country is largely capable of preventing financial instability and subsequent crises, especially if Islamic ethos are institutionalized in society.
  Keywords: Islamic banking, financial crisis, cooperative contracts, financial stability
 • Seyed Mahdi Bokharaii Zadeh * Page 278
  The party can be considered as a group of people who, with the belief and belief in some principles and having shared goals or goals, are organized in an organization called the party, and through a number of branches and sectors, they have an interconnected and two-sided relationship. To get the government to reach the goal or goals and implement the principles. Considering the importance of political parties, especially in the developed countries, the present study addresses the question of which role played by parties in developed countries and what conditions are required to achieve this in Iran? The findings of the research indicate that the formation of public policies, shaping public opinion, raising public awareness, criticizing the government, healthy political competition, and presenting people in the scene and raising their understanding, lowers the danger of authoritarianism in the executive branch Strengthening civil society by expanding our institutions between people and government, bringing people together, facilitating parliamentary rule and securing democracy is one of the most important functions of parties in developed countries. In order to achieve this, the Islamic Republic of Iran needs to support the policy of protecting the vote of opinion, the rotation of power among the elites, helping to form civil institutions, providing the platform for the free press and creating the necessary conditions for critique and dialogue in the community.
  Keywords: parties, civil society, developed countries, Iranian parties
 • Zhila Mahmoudi * Page 296
  In the current world, sport is one of the most effective educational and moral means, especially for young people, which is becoming more and more scientific. Politically, victory in sports fields is a useful tool for propagating and proving national credibility, and so there are plenty of budget and human resources to advance sport and succeed in the squares. This increasing importance has led legal scholars to seek to establish a specific discipline entitled "Sporting Rights", which, like labor, trade or agriculture rights, deal with different dimensions of this social relationship. This scientific achievement has led to the writing of various books and articles, and the judiciary's attention to sporting events and the dangers arising from it, and to consider the necessities of sports games in the application of civil liability rules. Undoubtedly, with the growing enthusiasm of young people in the country to learn a variety of sports and the promising successes that have gained in the international arena, the progress of sport has gone beyond demand and socially and nationally, and with This definition of the establishment of "independent sports rights" with all its ethical, educational, economic and customary characteristics is far from accessible.
  Keywords: Sporting rights, Criminal, civil rights of athletes, Sports events
 • Mahdi Shahraki * Page 310
  The consequences of smuggling are as follows: non-payment of public salaries and burdens, collapse of competitive market interaction, high profitability and financial and moral corruption, disturbance of the country's production of corruption and corruption in the administrative system, failure to properly manage the state of affairs Economic and social risks of healthy business competition, negative impact on the functioning of business and economic policies and cultural and health problems, suggest that in order to achieve a desirable criminal policy in the fight against smuggling, the need for cohesiveness and the identification and careful examination of the causes and factors It is the smuggling of goods that, if properly identified, evaluated and analyzed, is not based on that It is not criminalized, it may not be achieved in the fight against smuggling agents even at a great deal of cost. It has transformed smuggling of goods into economic constraints in recent years in the form of organized informal imports and smuggling of consumer goods Through illegal and unauthorized ways by smuggling gangs and power perpetrators who have inflicted severe damage on the country's economic system in recent years, this phenomenon should be investigated according to the "Anti-Smuggling of Goods and Currency" Act of 1392 and Analyzing this issue and outlining the policy of the jinn in the new law Yi and legislative legislator in depth and detailed look.
  Keywords: Trafficking in Goods, Legislative Criminal Policy, Recording of Goods, Smugglers, Consumer Goods
 • Sahar Amiri * Page 324
  Drinking alcohol can be the source of many violent and casual crimes such as murder, rape, armed robbery, etc., and, consequently, created significant social anomalies in the community, but the firm struggle with this dilemma is always faced with challenges and obstacles. Which often have more importance than the whole subject. Trafficking in smuggling of alcoholic beverages is among the challenges in this regard, which requires the identification of related coping strategies and, by their application, provided a framework for the control of smuggling of alcoholic beverages. The purpose of this study was to investigate the effect of social prevention measures on smuggling and alcohol consumption. Finally, the findings of this research show that culture building, general education, and the reduction of economic benefits are, respectively, social prevention measures affecting the prevention of smuggling and the consumption of alcoholic beverages.
  Keywords: Prevention, Social Prevention, Smuggling, Drinking
 • Seyed Mohammad Kian * Page 336
  The crime of adultery in Islamic Shii jurisprudence is a crime. After the Islamic Revolution of 1979 in Iran, Iranian law, especially criminal law based on Shiite jurisprudence, has been established. In the years after the Revolution, the criminal laws concerning the Islamic limits, especially the crime of adultery, were reviewed. In the present article, the purpose of the rights of a person is the rights of the perpetrators of adultery in the stages of discovery, pursuit, investigation, investigation. In this paper, using the library study method and the current laws of the Islamic Penal Code approved by the Criminal Procedure Code of 1392 and the analysis of the rights of the accused person to commit adultery in Shia jurisprudence and Iranian judicial law and their implementation, That the moghānn in 1392 and the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code in 2013 have fully complied with the principles and rules of Shiite jurisprudence.
  Keywords: individual rights, Shiite jurisprudence, adultery, Iranian law
 • Seyed Mohsen Esmaiili * Page 348
  The referral of individuals to the courts is often the main right to bring proceedings in the nature and claim of the original right, but sometimes there are cases where the purpose of the reference is not to obtain a ruling, but to refer to the right to secure the right to secure, a right which, prior to the issuance and Or the execution of a vote is at risk of destruction. Sometimes, the goal is to put the security reason behind the difficulty of using it in the future. On this basis, in the Iranian legal system, there are three legal entities that are in line with these goals Legislators have been recognized: interim orders, supply requests, reason supply. Interim orders and requests for custody are among the precautionary measures in the Civil Procedure Code, which usually will not be a problem if they are issued and enforced in the future. An application for interim and interim orders can be filed before the lawsuit is filed, filed a lawsuit or filed. There are similarities between these two entities, the existence of these similarities should not create the impression that the role of these two entities is the same because, despite the existing similarities, there are some important differences between the two entities which makes them distinct. In this research, in the form of three chapters and conclusions, the first chapter of supply is requested and in the second chapter, the interim order will be explained, and in the third chapter, we will discuss the means of differentiating these two and finally concluding.
  Keywords: Putting, Requesting, Temporary Order, Civil Procedure, Court