فهرست مطالب

معمار - پیاپی 109 (خرداد و تیر 1397)
 • پیاپی 109 (خرداد و تیر 1397)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • یادداشت
 • به یاد سهیلا بسکی، «عینکت هست، نگاهت نیست»
  صفحه 2
 • نقد و نظر
 • معماری ای از جنس گفت و گو: درس هایی در نحو معمارانه
  یوهانی پلاسما ترجمه: رضا امیررحیمی صفحه 3
 • خانه به اندازه، معماران مک کی-لیونز سوییت اپل
  رابرت مک کارتر ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 6
 • اقتصاد به مثابه اخلاق: کار نقادانه و پروردن مکان
  رابرت مک کارتر ترجمه: رضا امیررحیمی صفحه 10
 • سرای زرنگار و نام نیک، مرکز حیدر علی اف، زاها حدید، باکو
  کیوان سلیمی صفحه 31
 • ادن لخنر، خالق سبک ملی مجار در معماری
  پریا کشاورز مشهوری صفحه 38
 • تجربه حضور در روستای فورگ (صد کیلومتری شرق بیرجند، خراسان جنوبی)
  بهزاد ریاضی صفحه 42
 • پروژه
 • کارهای دفتر مارلون بلکول
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 48
 • کارهای دفتر معماری فرانسیس کر
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 52
 • کارهای دفتر گلن مورکات
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 56
 • کارهای دفتر معماری پیتر استاچبری
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 62
 • شماره 12 خیابان تاکوما، کانادا، 1393-1395، الفبا
  دلناز یکرنگیان صفحه 66
 • پروژه های جایزه معمار 96
  صفحه 72
 • رویداد
 • اشاعه فرهنگ معماری در میان نسل آینده استادکاران
  صفحه 96
 • کتاب و نشریات
  صفحه 98
 • داوران و فراخوان جایزه معمار 97
  صفحه 102