فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 462 (خرداد 1397)
 • پیاپی 462 (خرداد 1397)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/03/25
 • تعداد عناوین: 30
|
 • در یک سال گذشته چه اتفاقات غیر منتظره ای بر بخش کشاورزی گذشت؟
  صفحه 2
 • آیا دولتمردان و تولید کنندگان می دانند که خودشان هم مصرف کننده هستند؟
  صفحه 4
 • در همکاری با جامعه کشاورزان آلمان، انتظارات اجرایی داریم
  صفحه 6
 • برای توسعه همکاری های ایران و آلمان مصمم هستیم
  صفحه 7
 • ذخیره سازی آب در خاک های اسفنجی
  صفحه 8
 • عمق و نحوه کشت و کار کلزا در ایران بسیار متفاوت است
  صفحه 10
 • بخش کشاورزی، تامین مایحتاج امروز مصرف کننده را در دستور کار دارد
  صفحه 12
 • پذیرش سیاست های کشاورزی به کارگیری راهبردهای ویژه
  صفحه 14
 • به کمک مدیریت های سازگار می توان کم آبی را چاره کرد
  صفحه 16
 • الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی
  صفحه 20
 • تشریح مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی فارس
  صفحه 22
 • در این نمایشگاه، راضی، ناراضی و بی تفاوت ها در کنار هم قرار داشتند
  صفحه 23
 • تراکتورهای فوتون با نظارت کارشناسان چینی روی خط تولید آمد
  صفحه 28
 • راه اندازی خط تولید تراکتورهای فوتون مدل 504، 404 و 254
  صفحه 30
 • اعتراف های تکان دهنده یک صنعتگرنمای پشیمان
  صفحه 32
 • استفاده از امواج فراصوت برای مبارزه با علف های هرز و آفات
  صفحه 34
 • کشور اتیوپی با ظرفیت های قابل پیش بینی
  صفحه 36
 • در خاورمیانه، ایران بزرگ ترین شرکت تجاری برزیل است
  صفحه 38
 • موثرترین مشاوره های کسب و کار در طول یک سال گذشته
  صفحه 40
 • فناور یهای مناسب کشاورزی برای کشورهای در حال توسعه
  صفحه 42
 • معرفی کی محقق در مرکز خدمات
  صفحه 44
 • تاکید دولت بر توسعه کشت های گلخانه ای
  صفحه 47
 • نماتدها می توانند دوست یا دشمن محصول شما باشند
  صفحه 48
 • عوامل موثر بر تجمع نیترات در سبزیجات
  صفحه 50
 • کودهای سبز کدامند و چه تاثیری در بهینه سازی بستر بذر دارند؟
  صفحه 52
 • محصولات تراریخته تهدید یا فرصت؟
  صفحه 54
 • 87 درصد انرژی مصرفی در دنیا از منابع غیر قابل تجدید است
  صفحه 57
 • ترویج تولید کود کامل، راه پایدار افزایش تولیدات کشاورزی است
  صفحه 58
 • مواظب سیب زمینی ها با نشانه هایی از مسمومیت انسان باشید
  صفحه 60
 • بدون فناوری پیشرفته نمی تان به تولید بذر اصلاح شده دست یافت
  صفحه 63