فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله علمی - پژوهشی
 • نقدی بر رویکردهای توسعه در کشور راه کارهای تقویت تولید داخلی با تمرکز بر رویکرد قابلیت ها در چهارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی
  حمید پاداش*، بهمن خداپناه صفحات 1-26
  از جمله مهم ترین مولفه های اجرای اقتصاد مقاومتی توجه خاص به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیربنایی و اتکا بر اقتصاد دانش بنیان است. به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز به حرکت از تولید کالاهای با فناوری پایین به سمت کالاهایی با سطح فناوری بالا و پیچیده احساس می شود. رشد و تقویت کسب و کارهای فعال در زمینه صادرات پیچیده، نیازمند بالندگی قابلیت های فنی و نهادی می باشد. تحقیق حاضر در پی آن بود که مکانیسم های تولید کالاهای پیچیده در ایران را با توجه به رویکرد قابلیت ها بررسی و معرفی نماید. پس از مرور ادبیات تحقیق، وضعیت کشور با توجه به اطلس پیچیدگی ارائه شده توسط هاسمن و هیدالگو مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که ایران تا کنون نتوانسته در تولید کالاهای پیچیده موفق عمل کند و تولید و صادرات این کشور غالبا مربوط به کالاهایی بوده که نیاز به قابلیت هایی بسیار پیچیده نداشته و از این رو همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نوعی گرفتار دام سکون شده است. در نهایت پیشنهادات سیاستی به منظور ارتقای سطح پیچیدگی تولیدات ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، پیچیدگی اقتصادی، رویکرد قابلیت ها، تولید داخلی
 • نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت
  فرهاد ترحمی*، علی اصغر اسفندیاری صفحات 27-51
  محتوای کتاب «ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت» شامل متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مکاتبات و بیانات انجام گرفته در این خصوص، تاریخچه صنعت نفت و اقدامات انجام شده توسط وزارت نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. ضمن اینکه تلاش شده است که اقتصاد مقاومتی در راستای اقتصاد اسلامی تعریف گردد.گرچه این مطلب اثبات نمی شود.ساختار کتاب، خبری و خطابه ای است و از منابع علمی به اندازه کافی استفاده نشده است.لذا، هیچ گونه تحلیلی در خصوص ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و بخش نفت مشاهده نمی شود.اثر فوق، به منظور کسب اطلاعات کلی از سیاست های اقتصاد مقاومتی و برخی از برنامه های وزارت نفت در این حوزه، قابل استفاده است و علی رغم نظر نویسندگان اثر، مرجع کاملی در این حیطه علمی به شمار نمی آید.در این راستا، کوشش شده است که به اختصار محورهای مرتبط با بخش نفت خام و گاز طبیعی در راستای اقتصاد مقاومتی تبیین گردد و نقاط قوت و ضعف مشخص شود.تحلیل صورت گرفته شامل مواردی است که کتاب به آنها اشاره نکرده است و می تواند به عنوان مقدمه ای برای پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، بخش نفت، اقتصاد اسلامی، نقد کتاب
 • نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه پذیری رشد اقتصادی ایران در چهارچوب اقتصاد مقاومتی
  سیدشمس الدین حسینی * صفحات 53-77
  در اقتصادی چون ایران که نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی دارد، تکانه پذیری و در مقابل پایداری رشد اقتصادی اهمیت مضاعف دارد. شناخت تکانه پذیری رشد اقتصاد ایران در دوره 1356 تا 1395 با رویکرد «تحلیل کیفی-بخشی» در چارچوب حسابداری بخشی رشد، هدف این مقاله قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که دامنه تغییر رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه در ایران 46 واحد درصد بوده است، که بالاترین دامنه تغییر رشد به بخش نفت با 4/195 واحد درصد برمی گردد. از طرفی بالاترین تکانه های رشد به سال هایی بر می گردد که بخش نفت با یک تکانه مقداری چون وضع تحریم (محدودیت خرید خارجی ها) مواجه شده است. سال 1359 و سال 1391 دو نمونه روشن برای این امر هستند. کما اینکه لغو و یا تعلیق تحریم ها در سال 1361 و سال 1395 جهش های رشد اقتصاد ایران را در پی داشته است که این جهش ها نه به منزله قرار گرفتن در یک مسیر رشد بلندمدت و پایدار، بلکه یک اصلاح کوتاه مدت در رشد اقتصادی است. مطالعه نشان می دهد وابستگی و تکانه پذیری بخش نفت از خارج بنا به دلایلی چون انحصار دولتی در طرف عرضه، انحصار در طرف خرید و بهره گیری کشورهایی چون آمریکا از تحریم صادرات نفت رشد اقتصادی را ناپایدار ساخته است.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، تکانه های رشد، پایداری رشد، تحریم مقداری نفت
 • نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیده شکست هماهنگی
  سیداحسان خاندوزی * صفحات 79-100
  اهداف مهمی از اقتصاد مقاومتی، از جنس فرابخشی و مستلزم همکاری بازیگران متعدد عرصه سیاستگذاری و نظام اجرایی (بروکراسی) است. شواهد ارائه شده در این مقاله نشان می دهد یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، پدیده شکست هماهنگی است که ذیل موضوع شکست دولت در اقتصاد بخش عمومی جای می گیرد. این مقاله ضمن مروری بر چارچوب تئوریک این پدیده در ادبیات متعارف، به دو دسته شکست هماهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتی و نتایج آن در شاخص های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران اشاره می کند: عدم اعمال سیاست توسعه صنعتی، ناکامی در ارتقاء بهره وری، شکست در مبارزه با فساد اقتصادی، عدم موفقیت مدیریت واردات و تجارت فرامرزی، ضعف در حل وفصل مساله موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین فقدان حکمرانی آب، حوزه هایی است که در این مقاله بدانها اشاره شده است. در پایان پیشنهادهای سیاستی برای کاستن از درجه شکست هماهنگی معرفی گردیده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری عمومی، شکست هماهنگی، اقتصاد ایران، شکست دولت
 • نقد مفهومی کتاب دولت، نفت و صنعتی شدن در ایران روایتی ناکام از سیاست گذاری صنعتی ایران
  مسعود درودی * صفحات 101-118
  یکی از مفاهیمی که طی یک صد سال گذشته همواره ذهن اندیشمند ایرانی را به خود مشغول داشته است، علل توسعه نیافتگی جامعه ی ایرانی است. از منظرهای متعددی به این مسئله پرداخته شده است. یکی از سویه های مهم توسعه یافتگی دسترسی به سطح بالای صنعتی شدن است. سیاست گذاری توسعه صنعتی که به نوعی از دوران حکومت رضاشاه پهلوی به این سو به منظور بازسازی زیرساخت های کشور پیگیری شد به مثابه زیربنای توسعه کشور همواره یکی از نقاط مهم توسعه نیافتگی مورد توجه بوده است. علی رغم اهمیت بررسی و شناخت عوامل و علل توسعه صنعتی، کمتر اثری به طور مشخص به علل توسعه نیافتگی صنعتی تاکید کرده است. کتاب « نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران» نوشته مسعود کارشناس ( استاد دانشگاه سواز لندن- انگلستان) است یکی از آثار معدودی که به علل سیاست گذاری ناکارآمد صنعتی پرداخته است بررسی و نقد می شود.نویسنده تلاش داشته که با رویکردی ساختاری به بررسی تاثیر نفت بر سیاست گذاری صنعتی در دوران پهلوی بپردازد. مقاله حاضر ناظر به نقد رویکرد نویسنده به موضوع تاثیر نفت بر سیاست گذاری صنعتی و نتایج حاصل از رویکرد اتخاذ شده است.
  کلیدواژگان: نفت، سیاست گذاری صنعتی، دولت، رویکرد ساختاری، توسعه
 • نقدی بر کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری
  اله مراد سیف * صفحات 119-141
  طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان، اگرچه تلاش های زیادی را از سال 1389 تا کنون برانگیخته و محصولات متعددی در قالب کتاب، مقالات علمی و سخنرانی ها انتشار یافته، لیکن سوال اساسی آن است که نظریه پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است ؟ این مقاله، پاسخ سوال را با تمرکز بر کتاب « درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی» اثر عادل پیغامی کنکاش نموده ونشان داده است که هنوز زمینه های بسیاری وجود دارند که در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است.ابتدا معرفی و نقد کلی اثر در قالب هر یک از فصول کتاب انجام شده است. آنگاه، در نقد موضوعی اثر، عناوین هشت گانه ای شامل تعریف اقتصاد مقاومتی، دولت و بازار، مردم پایه کردن اقتصاد، تولید داخلی و تولید ملی، خرده نظام های اقتصاد مقاومتی، نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم، استقلال اقتصادی و نیز رشد و عدالت مورد کنکاش قرار گرفته است. در هر یک از این موضوعات، نشان داده شده است که نکات مهمی وجود دارند که در آثار منتشره اقتصاد مقاومتی و به طور خاص، در کتاب مورد بررسی،کمتر مورد توجه بوده اند.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی، تولید ملی، اقتصاد مردمی، استقلال اقتصادی، رشد، عدالت
 • نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت سنجی جایگزینی آن با نظام گزیر (Resolution) برای مقاوم سازی بخش مالی در کشور
  محمدجواد شریف زاده * صفحات 143-162
  موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک ها از جمله پیچیده ترین مباحث حقوقی اقتصادی است که عموما در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار می گرفته است. تجربه بحران های مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک ها و سایر نهادهای مالی مهم می تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سال های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نظام خاص توقف بانکی (که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می شود) به عنوان رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده اند. این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران را از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاه ها تفکیک نماید، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.
  کلیدواژگان: حقوق و اقتصاد، نظام گزیر، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران، حقوق ایران
 • بررسی و نقد صادرات محصولات پتروشیمی در چهارچوب بند سیزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
  سعید عبدی*، علیرضا بصیری، یاسر سلیمانی، عادل پیغامی صفحات 163-191
  صنعت بزرگ و استراتژیک پتروشیمی در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه و مستقیم قرار گرفته است.در این پژوهش عملکرد اقتصادی صنعت پتروشیمی در چارچوب بند 13 سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و راهکارهای پیشبرد هرچه سریع تر این سیاست ها مورد توجه واقع شده است. برای این منظور ابتدا وضعیت موجود صنعت پتروشیمی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و سپس بر اساس بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی که به بازارهای جدید فروش اشاره دارد، تمرکز شده است.
  در این راستا مشخص شد که اقلام تولیدی تنها به صورت فروش انحصاری فروخته می‏شوند و این امر نیازمند تحولی جدی در امر فروش اقلام پتروشیمی است که برای این منظور بازارهای جدید فروش اقلام پتروشیمی بر اساس دسته بندی آن ها و میزان واردات کشورهای هدف و دیگر شاخصه ها به روش تحلیل آماری بررسی گردیده و سی کشور هدف بر اساس اولویت بندی به روش TOPSIS دسته بندی شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، صادرات پتروشیمی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
 • بررسی و نقد کتاب «اقتصاد از نگاهی دیگر»
  وحید مقدم *، هادی امیری صفحات 193-210
  کتاب «اقتصاد به روایت دیگر» تالیف موسی غنی نژاد، از معدود کتب تالیفی و خوش خوان به زبان فارسی است. این کتاب با نثری روان و محتوایی تاثیرگذار و با یک جهت گیری فکری خاص، که از آن عنوان آن نیز قابل درک است، نوشته شده است. کتاب به اندیشه 19 اقتصاددان چه مشهور و چه کمتر شناخته شده از توماس آکوئینی تا داگلاس نورث، کوز و بوکانان می پردازد. نویسنده مطابق ذوق فکری خود با رویکرد اتریشی به خوانش اندیشه این اقتصاددانان و پررنگ کردن همراهی ها و تعارضات فکری آنها با این مکتب پرداخته است. کتاب بیشتر مناسب آشنایان با دانش اقتصاد و تاریخ اندیشه های اقتصادی است و نمی تواند به عنوان یک کتاب درسی محسوب گردد. در عین حال هدف مولف ورود به عمق اندیشه های اقتصادی نبوده و هدف آشناکردن مخاطبان با رئوس اندیشه اقتصاددانان کمتر شناخته شده و نحوه قرار گرفتن آنها در خیمه نظام لیبرالی مدنظر است. درباره معرفی افکار اندیشمندان بنام اقتصادی همچون آدام اسمیت، مارکس و کینز نیز دچار سوگیری ارزش داوری شده و در عیارسنجی ارزش اندیشه های آنان در بستر زمان خود و پیشرفت دانش اقتصاد چندان موفق نیست. با وجود این نقدها، کتاب به عنوان یک متن تاثیرگذار و روشنگر اندیشه های دسته بزرگی از اقتصاددانان موثر در سیاست گزاری اقتصادی ایران مطرح است.
  کلیدواژگان: نقد کتاب، موسی غنی نژاد، مکتب اقتصاد اتریشی، تاریخ اندیشه اقتصادی
 • نقد و تحلیل آثار مربوط به تجربه اقتصادهای شرق آسیا در مقاوم سازی اقتصاد
  سیدحسین میرجلیلی * صفحات 211-231
  توانایی برای جذب، ایستادگی و یا بازیابی در مقابل شوک های نامطلوب اقتصادی، اقتصاد را مقاوم یا تاب آور می سازد. اقتصادهای شرق آسیا در سال 1997 از بحران مالی آسیا ضربه خوردند. این اقتصادها ده سال بعد در سال 2007 نیز با بحران مالی جهانی مواجه شدند. این بار هر چند از طریق خروج سرمایه و کاهش شدید صادرات، شوک نامطلوب اقتصادی شدیدتری به آنها وارد شد، اما در مقابل شوک ناشی از بحران، اقتصادهای تاب آور و مقاومی بودند. توانایی اقتصادهای شرق آسیا برای بازیابی اقتصاد، ناشی از ده سال مقاوم سازی اقتصاد از طریق اقدامات و اصلاحات مالی، اصلاحات ساختاری، کیفیت نهادی و شرایط منطقه ای بود. در این مقاله از دیدگاه فرامالی، تجربه تاب آوری شرق آسیا در مواجهه با بحران تحلیل گردیده و آثار مربوط به دیدگاه مالی گرا در تحلیل بحران مالی شرق آسیا، نقد شده است .
  کلیدواژگان: شرق آسیا، اقتصاد مقاوم، بحران مالی جهانی، بحران مالی آسیا
|
 • Solutions of Promoting Internal Production Focusing on Capabilities Approach in the Framework of Resistive Economy Discourse
  Hamid Padash *, Bahman Khodapanah Pages 1-26
  One of the most important component of implementing of resistive economy is the special attention to the production of primary commodities and fundamental products based on knowledge economy. In order to realizing resistive economy policies in Iran, there is a need to move from low-tech level to high- tech level productions. Business development in the sophisticated exports, requires the development of technical and institutional capabilities. Hence, the present study aimes to investigate and introduce the mechanisms of production of complex and sophisticated commodities in Iran according to the capability approach. After reviewing the research literature, using the complexity atlas which proposed by Hausman and Hidalgo(2013), Iran position in world complex products has been analysed, results show that Iran has not been successful in producing complex commodities. Iran’s production and exports are often related to simple commodities, and like many other developing countries, Iran has suffered from kind of quiescence trap. Finally, policy suggestions have been made to improve the level of product complexity.
  Keywords: Resistive Economy, Economic Complexity, Complexity Atlas, Capabilities Approach, Iran
 • Dimensions of Resistance Economics in Oil Industry
  Farhad Tarahomi *, Ali Asqar Esfandiary Pages 27-51
  The content of the book "Dimensions of the Resistance Economics in the Oil Industry" includes the text of the general policies of the resistance economy, the correspondences and statements made in this regard, the history of the oil industry, and the actions taken by the Ministry of Oil in pursuit of a resilient economy. Meanwhile, an attempt has been made to define a resistance economy in line with Islamic economics. Although this article is not proven. The structure of the book is news and sermon and has not been used sufficiently from scientific sources. Therefore, there is no analysis of the relationship between the resistance economy and the oil sector. The above work is applicable to general information on resistance policies and some of the Ministry of Oil's programs in this area and, despite the author's views, is not a complete reference in this field. In this regard, it has been attempted to briefly explain the axes related to the crude oil and natural gas sectors in line with the resistance economy and identify the strengths and weaknesses. The analysis included cases that the book did not refer to and could be used as an introduction to future research.
  Keywords: Resistance Economics, Oil Sector, Islamic Economics, book review
 • A criticise on growth studies and analysis on shock resistance of Iran's growth rate in the context of resistance economy
  Seyyed Shamseddin Hosseini * Pages 53-77
  As oil sector has a great share in Iran’s economic growth rate, the concept of economic growth shock resistance and stability earns high importance. The aim of this paper is to identify the shock resistance of Iran’s economic growth during 1978 to 2016 with the approach of “quality-sectoral analysis” in the framework of growth sectoral accounting. Results show that economic growth rate during this period has varied about 46 percent in which oil sector growth rate has a variation of 195.4 percent. It is also verified that largest growth shocks happened in years of oil sector production quantity shocks due to an exogenous reason like oil purchase sanctions. Two years of 1981 and 2012 are eminent in this issue. On the other hand, on the event of sanctions lift or suspension in 1983 and 2016 growth rate has experienced a jump which can’t be considered as standing in the line of long run and stable growth rate but a short run come back of the rate. Results of the paper show that the shock irresistancy of oil sector due to its high dependency to foreign countries as a result of governmental supply monopoly, demand monopoly and U.S. sanctions on Iran oil exports has made the economic growth unstable.
  Keywords: Economic growth, Growth shocks, Growth stability, Oil exports sanctions
 • Investigating the Performance of Resistance Economy Policy in Iran: A Study of the Coordination Failure
  Seyed Ehsan Khandoozi * Pages 79-100
  Part of the goals of a resilient economy is interdisciplinary, that is, it requires the cooperation of various actors in the field of policy and bureaucracy. The evidence presented in this paper shows that one of the obstacles to realizing a resistance economy in Iran is the coordination failure which follows the issue of government failure in the public sector economics. This paper, while reviewing the theoretical framework of this phenomenon in conventional literature, points to two categories of coordination failure in Iran and its effects on long-term performance indicators. Failure to implement industrial development policy, failure to improve productivity, failure to combat economic corruption, failure to manage foreign trade and imports, weakness in solving the problem of unauthorized credit institutions and lack of water governance are examples mentioned in this article. At the end, policy suggestions have been introduced to reduce the degree of coordination failures.
  Keywords: political economy, economic resilience, Public Policy, coordination failure, Iran economy, government failure
 • A Conceptual Critique of Oil, State, and Industrialization in Iran: An Unsuccessful Narrative of Industrial Policy-making in Iran
  Masoud Darroudi * Pages 101-118
  The reasons for non-development in Iranian society is one of the important concepts which Iranian thinkers have dealt with in the last hundred years. It is examined from different perspectives. The policy-making for industrial development which was pursued since Reza Shah’s government in order to reconstruct the substructures of Iran, is one of the most important phenomena for the study of non-development. Although the study and examination of reasons of Industrial development is very crucial in this regard, few works have dealt with the reasons for industrial non-development. The book “Oil, state, and industrialization in Iran” by Massoud Karshenas (Professor at SOAS University of London) is one of few works which deal with the reasons for inefficient industrial policy-making in Iran. Karshenas tries to study the effect of oil on industrial policy-making in Pahlavi era with a structural approach. This article provides a critique of his approach toward the effect of oil on industrial industrialization and its implications.
  Keywords: Oil, Industrial Policy-making, State, Structural Approach, Development
 • Book review: The lessons of Moghavemati Economy based on the thought of the Supreme Leader
  Allah Morad Seif * Pages 119-141
  The idea of a Moghavemati Economy by the Supreme Leader of the Islamic Revolution and his request to explain this idea by academics, although has spurred many efforts since 2010, and many products have been published in the form of books, scientific articles and lectures, but the main question is How far has the theory of Moghavemati Economy been successful? This paper examines the answer to the question by focusing on the book " The lessons of Moghavemati Economy " by Adel Paygami and has pointed out that there are still many areas that remain vague in the theory of Moghavemati Economy. First, the introduction and review of the overall work has been done in the form of each chapter of the book. Then, in criticizing the theme of the work, the eight titles include the definition of a Moghavemati Economy, the state and the market, the people based economy, domestic production and national production, sub-systems of the Moghavemati economy, the relative or absolute stability of the economy, economic independence, and growth and justice have been explored. In each of these topics, it has been shown that there are important points that have been less relevant in the publications of Moghavemati Economy and in particular in the book.
  Keywords: Moghavemati Economy, Domestic Production, National Production, Global Economy, Economic Independence, Growth, Justice
 • A Critique of Bank's failure and bankruptcy Law in Iran and the necessity of its replacement with the resolution system to stabilize the financial sector in the country
  Mohammad Javad Sharifzadeh * Pages 143-162
  The issue of failure and bankruptcy of financial institutions, especially banks, is one of the most complex legal-economic issues that has generally been addressed within the framework of the usual rules of bankruptcy in private law. The experience of financial crises, especially the crisis of 2009-2008, showed that failure and bankruptcy of banks and other important financial institutions could lead to financial and economic instability. Consequently, in recent years, the issue of financial stability has become one of the main goals of economic and social policy makers, and the special system of bank failure (the so-called Resolution system) has become a pivot point of financial stability, so that Many countries in the world have taken steps to create or develop a resolution system. This article, while introducing the resolution system, evaluates the legal system of Iran in terms of global standards in this field. The findings of the paper show that despite the fact that the legislator in Iran recognized the importance of the issue of bank failure and tried to partially divide the banks` failure arrangements from the failure arrangements for other firms, the establishment of a resolution system for enhancing financial stability and the strengthening of the economic system is urgent
  Keywords: Law, Economics, Resolution System, Resistance Economics, Iranian Economy, Iranian Law
 • Criticize and review of the export of petrochemical products in the framework of the thirteenth chapter of the general policies of the moqawama economy
  Saeed Abdi *, Alireza Basiri, Yaser Soleimani, Adel Peighami Pages 163-191
  The major and strategic petrochemical industry has been specially and directly addressed in Section 13 of the general policies of moqawama economy. In this paper, the economic performance of the petrochemical industry has been criticized in the framework of Section 13 of general policies of moqawama economy, and the strategies for advancing these policies have been taken into consideration. For this purpose, the current state of the petrochemical industry has been examined and criticized, and then it is focused on the moqawama economy policies referred to in the new markets. In this regard, it was found that the production items are sold exclusively in the form of exclusive sales, which requires a serious change in the sale of petrochemicals. To this end, new markets for the sale of petrochemicals based on their categorization and the import volumes of target countries and other characteristics were analyzed by statistical analysis and thirty countries were classified according to TOPSIS method.
  Keywords: Moqawama economy, Petrochemical exports, General policies of moqawama economy
 • Review of the book Economics from Another View
  Vahid Moghadam *, Hadi Amiri Pages 193-210
  The book "Economics from Another View" by Musa Ghaninezhad is one of the few books written in Farsi in the history of economic thought. This book is written with a mental impact and with a certain intellectual orientation, which is also understandable from its title. The book is dedicated to the thoughts of 19 economists from Thomas Aquino to Douglas North, Coase and Buchanan. The writer, in accordance with his intellectual spirit, has followed the Austrian school approach to reading the thoughts of these economists and highlighting their contributions and conflicts with this school. The book is more suitable for acquaintances with the economics and the history of economic thought and cannot be regarded as a textbook.At the same time, the author's goal is not to enter into the depths of economic thought, rather than introducing thoughts of unheard economists and their placement in the liberal tent to the audiences. The writer inintroducing the thoughts of famous economists such as Adam Smith, Marx and Keynes has value-judgments is not successful at assessing the value of their ideas in context of their time and progress of economics. Despite these critiques, the book is an influential text illustrating the views of a large body of influential economists on Iran's economic policy-making.
  Keywords: book review, Musa Ghaninezhad, Austrian economic school, history of economic thought
 • Economic resilience: The East Asian experience
  Seyed Hossein Mirjalili * Pages 211-231
  The ability to absorb, withstands, or recovers from adverse economic shock make the economy more resilient. East Asian economies were hit by the Asian financial crisis in 1997. Ten years later, these economies faced a global financial crisis in 2007.
  This time, despite an economic downturn due to capital outflows and a sharp drop in exports, they were resilient economies against the adverse shock. The ability of East Asian economies to recover the economy was driven by a ten-year resilient building of the economy through financial reform, structural reforms, enhancing institutional quality, and regional conditions.
  In this paper, beyond financial perspective, East Asia's resilient experience in dealing with the crisis has been analyzed and the analyses of the East Asian crisis have been criticized.
  Keywords: East Asia, Resilient Economies, Global Financial Crisis, Asian Financial Crisis