فهرست مطالب

آرد و نان - پیاپی 113 (خرداد 1397)

ماهنامه آرد و نان
پیاپی 113 (خرداد 1397)

 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/04/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • آغاز سخن
 • نانوایان اعتصاب راه چاره نیست
  صفحه 12
 • چهره
 • پای صحبت جناب جهانگیری
  صفحه 14
 • عکس خبر
  صفحه 16
 • دوره آموزشی تفسیر دیاگرام
  صفحه 22
 • مصاحبه
 • پای صحبت جناب پیرمند
  صفحه 24
 • میراث فرهنگی
 • کندوک و گلینه
  صفحه 26
 • نان قالاج بلکی
  راضیه فریدی صفحه 30
 • تاریخ
 • مدیریت نان در اصفهان، دوره قاجار
  صفحه 32
 • درد دل یک نانوای تحصیل کرده
  محمد یحیی پور صفحه 35
 • کتاب
 • کیفیت و ارزش تکنولوژکی گندم
  صفحه 36
 • علمی
 • کاربرد بهبود دهنده در محصولات آردی
  صفحه 38
 • میراث فرهنگی
 • نان محلی - گیلان
  صفحه 40
 • علمی
 • ویژگی های آب مورد استفاده در خمیر نانوایی
  صفحه 42
 • و چرا آرد را غنی سازی می کنیم
  فرشته احراری صفحه 46
 • شبکه اجتماعی
 • آرد دامی چیست؟
  صفحه 52
 • مصوبات
  صفحه 54
 • گزارش
 • سفر به سرزمین پرتیکان
  رقیه حیدرپور صفحه 56