فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 80، تابستان 1396)
 • بهای روی جلد: 120,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/01/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • شخصیت های سینمایی
  ژاکلین نقاش ترجمه: ساناز فلاح فرد صفحه 4
 • پنج معیار شخصیت سازی نمایشی
  دیوید کوربت ترجمه: نوشین دیانتی صفحه 26
 • شخصیت پردازی شخصیت های غایب
  شاهپور شهبازی صفحه 50
 • اودیسه ای برای ضد قهرمان
  احمد الستی صفحه 76
 • معنا و انتقال دهنده ی معنا: شخصیت اصلی و پیش فرض
  دیوید کوربت ترجمه: محمدرضا سهرابی صفحه 108
 • روان پریشی در فیلم ها: تحلیل بدنامی و ایفای نقش در فیلم های سینمایی
  یانسی آراسنا ترجمه: کتایون امیراحمدی صفحه 122
 • میزانسن و شخصیت پردازی
  وحیداله موسوی صفحه 154
 • جامعه شناسی شخصیت
  هریس لوکار ترجمه: نوشین دیانتی صفحه 172
 • توصیف شخصیت های سینمایی
  صفحه 194
 • الگوپذیری جامعه از قهرمانان سینمایی
  مرتضی منادی صفحه 212
 • چالش تغییر: سه پرسش مربوط به شخصیت اصلی
  دیوید کوربت ترجمه: محمدرضا سهرابی صفحه 230