فهرست مطالب

مطالعات معنوی - پیاپی 17-18 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 17-18 (پاییز و زمستان 1394)
 • بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/10/05
 • تعداد عناوین: 5
|
 • انسان از منظر کریشنا مورتی
  هادی وکیلی صفحه 1
  اندیشه های کریشنامورتی در برخی موارد، یادآور اندیشه های لائوتسه، فیلسوف بزرگ چینی است. به نگرش وی، انسان در آغاز شادمان است، اما در نتیجه ی دگرگونی هایی که جامعه پدید می آورد، ناشاد می شود. بهترین راه شادمانی، دامن فرا چیدن از تمدن تصنعی کنونی و زیستن در پیوند آرام با طبیعت است. کریشنامورتی در جای جای گفته های خویش به موضوع دانستگی اشاره می کند و سرانجام پند او این است که باید از هر دانستگی رها شد تا آزاد گشت و انسان شد. در نگاه کریشنامورتی وظیفه ی آموزش، ساختن و پرورش انسانی است که تمام اندیشه ها، احساس ها و مهرورزی های او هماهنگ با یکدیگر رشد کند و فرد به «خودش» تبدیل شود. پافشاری بیش از اندازه ی وی بر درون گرایی به ویژه آموزه ی آزادی از ذهن گرایی، دیدگاه او را به یکی از بی تفاوت ترین و لاقیدترین دیدگاه ها نسبت به دغدغه های اجتماعی، تبدیل کرده است. مورتی و پیروانش، زمانی که انسان را از مشغولیت های بیهوده اش آگاه می کنند و عمق غفلت را به او نشان می دهند، برای مخاطبشان هشیارکننده هستند، اما دیدگاه آنان در آنجا که انسان را یکسره به تعمق، سکوت و بی عملی می خوانند و هر فعالیتی را پوچ می پندارند، خود مشغولیتی پوچ می شود که پیروان مکتب خود را گرفتار کرده است؛ زیرا تنها مسئله اساسی انسان، رسیدن به آن آگاهی و اصالت نیست.
  کلیدواژگان: کریشنامورتی، ذهن گرایی، خودشناسی، خیال اندیشی، رهایی
 • ملاک تشخیص معنویت حقیقی از غیر حقیقی
  مجید ایزدی صفحه 2
  با سیری گذرا در تاریخ میتوان دریافت که تقابل در معنویتها ویژه ی زمانه ی ما نیست و جنگ های بسیاری در طول تاریخ، به دلیل رویارویی معنویت های گوناگون شکل گرفته است. به باور بسیاری از اندیشمندان کشف و گشودن درهای علمی در جهان معاصر - که در برخی از عرصه ها حیرت انگیز است – علی رغم ایجاد آسایشی سطحی نتوانست آرامشی کامل به انسان بخشیده و پاسخ گوی تمام پرسش های او باشد، روزی نیست که خبر افزایش آمار جنایت و تجاوز و ناهنجارهای اجتماعی روان انسان ها را نیازارد، محققین حوزه علوم اجتماعی معتقدند انسان ها بعد از دوره ای کنار گذاشتن معنویت، به این نتیجه رسیده اند که تکنولوژی داروی تمام مشکلات آنها نیست و خواستار آشتی با معنویت شده اند، رصد های جهانی اقبال انسان ها به معنویت را نوید می دهد، اما تفسیرهای گوناگون از معنویت ناخواسته یا مغرضانه باعث رودرویی و تقابل بین معنویت های گوناگون شده است. از این رو، نیاز به شاخص در تشخیص معنویت حقیقی و همچنین راهکار حفظ معنویت اصیل از انحراف در خور توجه بسیار است. نویسنده می کوشد در این نوشتار بیان کند که تفسیرهای متفاوت از معنویت از گذشته تاکنون باعث رودرویی و تقابل معنویت ها گردیده و با بیان شاخصی در تشخیص معنویت حقیقی از غیرحقیقی، وجه تمایز معنویت حقیقی را تبیین کند. طبق تحقیقات انجام شده، وجه تمایز و شاخص در تشخیص معنویت های غیرحقیقی «حماسه ساز بودن» معنویت حقیقی است.
  کلیدواژگان: معنویت، معنویت حقیقی، تقابل، حماسه، صداقت، جوانمردی
 • ساختار و توانایی های تعالی بخش انسان
  حسین جماعتی صفحه 3
  انسان شناسی بخشی از جهان بینی و نیز بخش قابل توجهی از معرفت دینی را تشکیل می دهد؛ معرفتی که به انسان کمک می کند تا از خسران و انحطاط بپرهیزد و در امان بماند و به رستگاری و تقرب به خدا نائل آید. شناخت ساختار تعالی بخش آدمی و توانایی های فطری او اساس فهم و معرفت نسبت به مهم ترین مسائل علوم انسانی است. اگر جهان بینی ما مادی باشد، در مورد انسان و فضایل و رذایل او یک نوع قضاوت خواهیم کرد. بر عکس، اگر جهان بینی ما الهی باشد، در مورد انسان و عناصر شخصیتی و ماهیت وی، به نوعی دیگر قضاوت خواهیم نمود. طبیعتا نظام اخلاقی ما بر اساس هر یک از این دو جهان بینی متفاوت می شود. کسانی که تنها به ساختار و جنبه های مادی انسان می نگرند، در حقیقت کمترین و کوچک ترین بخش از وجود انسان را شناخته اند، درحالی که اصول اخلاقی و انسانی باید بر اساس شناسایی تمام وجود انسان (اعم از جسم و روح) مورد بررسی قرار گیرد؛ در همین راستا، نگارنده در این مقاله تلاش می کند تا بخشی از معرفت وحیانی؛ یعنی ساختار و توانایی های تعالی بخش انسان را بر اساس آموزه های دینی بیان نماید؛ زیرا آگاهی از ساختار و توانایی های معنوی و متعالی آدمی، راهنمای انسان در زندگی و رفتارش خواهد بود.
  کلیدواژگان: انسان، انسان شناسی، ساختار فطری، معرفت، استعداد معنویت
 • نقد و بررسی جنبش رائلیان با تحلیلی بر فیلم «پرومتئوس»
  طاهره یاوری صفحه 4
  هدف مقاله ی حاضر، بررسی اجمالی دیدگاه ها و ادعاهای جنبش نوظهور رائلیان است که همراه با تحلیل فیلم پرومتئوس ارائه می گردد که بر اساس این تفکر ساخته شده است. در این راستا، سعی شده است پوچی ادعاهای پایه گذار این جنبش به شیوه ی استناد به نص صریح آیات کتب مقدس و براهین عقلی اثبات شود، چه اینکه مدعی پیامبری این فرقه «رائل» خود را ادامه دهنده ی راه انبیا می داند. آنچه از این مقاله به دست می آید، این است که جنبش رائلیان نه تنها هیچ قرابتی با تعالیم ادیان بزرگ ندارد، بلکه از فرقه های ابداعی استعمارگران است که با شیوه های مختلف و با سرمایه گذاری کلان و ساخت فیلم های جذاب سعی در ترویج آن دارند.
  کلیدواژگان: الوهیم، سیاره ی جاودانگان، کد ژنتیکی، شبیه سازی
 • جایگاه ابلیس در عرفان حلقه
  عبدالمجید سراجی زاده، فاطمه مغیثی صفحه 5
  در ساختار جهان بینی عرفان حلقه، ابلیس نقش برجسته ای را ایفا می کند؛ به طوری که یکی از تکیه گاه های مبنایی آن، وجود ابلیس است. رشد روزافزون پیروان عرفان حلقه و شدت آسیب‏زایی اعتقادات آن به ویژه جایگاه ویژه ابلیس، پدید آمدن این نوشتار نقد محور را ضروری می‏سازد. پرسش این است که نقش ابلیس در نظام عرفان حلقه چیست؟ از منظر عرفان حلقه، ابلیس که با طراحی ماموریتی الهی، سر از سجده‏ به آدم باز می‏زند، می‏تواند انسان را کنترل نماید؛ وی ملکی است که ماموریت خاصی در مورد انسان به عهده دارد. این اعتقادات عرفان حلقه نقدهای عقلی و نقلی را به خود متوجه می‏کند.
  کلیدواژگان: محمدعلی طاهری، شعور کیهانی، انسان و معرفت
|
 • Human being from the Krishnamurti's perspective
  Hadi Vakili Page 1
  In some cases, Krishnamurti's thoughts are similar to Lao-tzu's ideas, the great philosopher of China. According to Krishnamurti's attitude, humans are full of rejoicing at the beginning, but they afflicted in the society. The best way to rejoice is to throw away the present artificiality of civilization and live in connection with nature. Krishnamurti refers to the issue of knowledge in the context of his statements, and finally his point is that man should be abandoned from all consciousness to be free. In Krishnamurti's view, it is the task of education to grow the person in harmony. In this way, the person becomes "himself". His excessive insistence on introversion, in particular the doctrine of freedom from subjectivity, has transformed his view into one of the most indifferent views on social concerns. Krishnamurti and his followers, when they are aware of man's frivolous engagements and show him the depth of negligence, are alert to their audience, but their point of view, when they read the human being completely into contemplation, silence and disobedience, the followers of this school are wandering, because the only fundamental problem of man is not consciousness and originality.
  Keywords: krishnamurti, subjectivity, self-knowledge, imagination, liberation
 • The criterion for differentiating real spirituality from unreal
  Majid Ezadi Page 2
  By having a glance at the history we can see that the contrast between spiritualties is not only for our time. Many wars is formed throughout the history, because of spiritual oppositions. Many scholars believe that by scientific discovery and opening doors in the contemporary world - which in some areas is amazing - despite little comfort, failed to give complete peace to mankind. Not even a single day in which the rising crime and inatención to social norms does not hurt human heart. Social sciences researchers believe that human beings after a period of abandonment of spirituality, received to the conclusion that technology is not a remedy for all problems and called for reconciliation with their spirituality. International studies have reported a tendency of humans to spirituality, but through the unwanted or malicious interpretations of spirituality the conflict has been created between different types of spirituality. Hence, the need to an index for knowing true and authentic spirituality is noteworthy. In this article the author tries to explain that different interpretations of spirituality caused conflict between spiritualties. The author also tries to determine a criteria for the recognition of true or real spirituality from unreal once and protect it from deviation. According to this research, the key feature of spirituality which differs between real and non-real spirituality is epic.
  Keywords: spirituality, true spirituality, contrast, epic, honesty, magnanimity
 • The structure and abilities of human being for transcending
  Hossein Jamaati Page 3
  Anthropology is a part of a worldview as well as a significant part of religious knowledge, which helps a person to avoid loss and degeneration and to remain safe to achieve salvation. Understanding the human excellence and his abilities is the basis of understanding of the most important issues in anthropology. If we have a materialistic worldview, we will judge about humanity and his virtues and vices in a way which completely different from the situation that we have a divine worldview to will judge about man and his personality elements and his nature. Naturally, our moral system varies according to each of these two worldviews. Those who only see the material aspects of mankind, in fact, have recognized the smallest part of human existence, while the moral and human principles must be examined on the basis of the identification of all human existence (body and soul). The author in this paper tries to express a part of the structure and abilities of human being which guide the man in his life and behavior based on religious teachings.
  Keywords: human, anthropology, natural structure, knowledge, talent of spirituality
 • Review of Raelian Movement by Analyzing " Prometheus film"
  Tahereh Yavari Page 4
  The purpose of this paper is to review the views and claims of the Raelian movement. This review is presented with the analysis of Prometheus's film, which is based on Raelian movement's thought. Rael claims that he continues the path of the prophets but this research has been tried to prove the absurdity of this claim based on holy verses and rational arguments. The findings suggest that the Raelian movement not only has any relation with the teachings of prophets in great religions, but is a sect innovated by colonialist who are trying to promote it in various ways including great investment and the attractive films.
  Keywords: Elohim, eternals Planet, Genetic Code, Simulation
 • The place of devil in Mysticism of Circle (Erfan Halgheh)
  Abdolmajid Serajizadeh, Fatemeh Moghithi Page 5
  In the structure of mysticism of the Circle, devil plays a prominent role, as one of foundations this movement. Growth of the followers of this spiritual movement and the harmfulness of its beliefs, especially about the special position of devil, make this critical essay so necessity. The question is that, what is the role of the devil in the circular mystic system? From the point of view of the mysticism of the circle, the devil, which prevented from the prostrate to mankind through the design of the divine mission, can control man. He is an angel who has a special mission in humans. These mystic beliefs in the mysticism of circle encountered with some rational and transcendental critique.
  Keywords: Taheri, Cosmic intelligence, Man, Knowledge