فهرست مطالب

عروسک سخنگو - پیاپی 305 (مهر و آبان 1396)
 • پیاپی 305 (مهر و آبان 1396)
 • 186 صفحه، بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/08/20
 • تعداد عناوین: 31
|
 • به جای شعر
 • ترس
  یارا رستمی صفحه 6
 • کلمک
 • من نه سال دارم و یک خبرنگار جدی هستم
  هیلدی کیت لیشک صفحه 8
 • هرگز نگذارید کسی جلوی پیشرفت تان را بگیرد
  هیلدی کیت لیشک صفحه 14
 • پرونده ی هیلدی خبرنگار
 • قتل در خیابان نهم
  هیلدی کیت لیشک صفحه 20
 • ناقدک
 • اژدهایی که پولیسه
  صفحه 22
 • با کتاب هایی از هیلدی
 • سرنخ ها
  صفحه 26
 • داستان
 • ازت متنفرم
  هیلدی کیت لیشک صفحه 28
 • زنگ انشا
 • مامور برق
  صبا جامی الاحمدی صفحه 30
 • تاریخ کوچک فردی
 • کار کار داستان است
  جواد ماهر صفحه 32
 • شعر
 • ویزویزهای مغزم
  محمد عابدین پور صفحه 38
 • یک گزارش از یارا
 • موزه ی هنرهای معاصر
  یارا رستمی صفحه 42
 • یادداشت های دبیرستان
 • اما کسی از کتاب حرفی نزد
  سارا جابری صفحه 46
 • داستان
 • شهر نمی خواست با او زندگی کند
  مهدی زاهدی صفحه 54
 • با یک کتاب از پرستو
 • کیسه بوکس من
  پرستو جمشیدی صفحه 58
 • داستان
 • یک نقاشی سیاه و سفید
  هیلدی کیت لیشک صفحه 60
 • خاطرات داستانی یک کتابدار
 • داریم می ریم دعوا
  مریم گریوانی صفحه 64
 • کودکان فعال در حوزه حقوق بشر
 • مبارزه ی کودکان برای کودکان
  صفحه 70
 • داستان
 • خانم اجازه من بگم
  مهناز نورالله زاده صفحه 72
 • درباره ی خبرنگار نه ساله
 • آشغال نویس عامه پسند
  آلف تیوت صفحه 76
 • با یک کتاب ا زمحمد
 • احتضار تدریجی یک دریاچه
  محمد عابدین پور صفحه 80
 • گاه نگاری نفیسه
 • و من می میرم
  نفیسه جامی الاحمدی صفحه 84
 • شعر
 • بوی بادام
  پرستو جمشیدی صفحه 86
 • با یک نمایش از حجت
 • منم عروسکمو گم کردم
  حجت زینالی صفحه 88
 • با یک کتاب از تهمینه
 • دیگر تو را نمی خواهیم
  تهمینه آشورپور صفحه 94
 • داستان
 • مرد چهل ساله و رویای میکی
  نیما پورپرهیزکار صفحه 98
 • یادداشت های فرزانه
 • بعدا شاید
  فرزانه کریمی صفحه 100
 • یادداشت های روزانه
 • من محکوم به ماندنم
  بهجت شجاعی صفحه 104
 • پاسخک ویژه و پاسخک
  صفحه 110
 • با روشنفکران کوچک دانش آموز
 • روزنامه ی او با یک گاه نامه ی خانوادگی شروع شد
  جو پمپو صفحه 130
 • فقط بچه ها نخوانند
 • کارگاه کتاب کودک
  زری نعیمی صفحه 140
 • هنرمند خوآموخته
 • جانا پالکووا
  صفحه 186