فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/02
 • تعداد عناوین: 23
|
 • صفحه 9
 • سحر امیری * صفحه 11
  خشونت علیه زن در خانواده متداول ترین شکل خشونت علیه زن است که غالبا توسط نزدیکترین افراد خانواده مانند شوهر به وقوع می پیوندد.خشونت خانگی شایعترین شکل خشونت، همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی می باشد. شیوع آن در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. تخمین زده می شود که خشونت در بیش از نیمی از خانواده ها وجود دارد از هر چهار زن یک نفر در معرض خشونت است. تقریبا یک سوم زنان جهان حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده اند. آنچه مسلم است تاثیری که خشونت بر روی زن می گذارد بیش از آنکه جسم زن را بخراشد روح او را جریحه دار کرده و از او موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می سازد. سلامت و اعتماد به نفس او را از بین می برد و امید به زندگی را در او کاهش می دهد. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر خشونت خانگی علیه زنان می باشد.
  کلیدواژگان: پلیس، بزه دیدگی، آسیب های بزه دیدگی، شهرستان کرمانشاه
 • عاطفه تخله، فخرالله ملایی کندلوس صفحه 35
  مطابق ماده 267 ق. م. ایفای دین از جانب غیرمدیون(حتی بدون اذن مدیون) جایز است. اگر چه قانون مدنی در ادامه ماده 267ق.م، به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که پرداخت بدون اذن حقی برای پرداخت کننده در مراجعه به مدیون ایجاد نمی نماید، اما این سوال مطرح می شود که آیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیرمدیون شده می تواند موثر در مقام باشد، به گونه ای که شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق رجوع ثالث غیرماذون تنها مشروط به اذن از طرف مدیون نیست و اگر ثالث در باب «مسئولیت مدنی»، گاه به جهت«قائم مقامی»، گاه به صورت«استیفای ناروا» یا «اداره فضولی» و گاه به طور «ضمان» و یا «کفالت» دین دیگری را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به مدیون را دارد.
  کلیدواژگان: ایفاء دین، شخص ثالث، دارا شدن ناعادلانه، استفاده بدون جهت
 • امیر طریقت * صفحه 67
  تروریسم بین الملل، در عصر حاضر به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات جامعه ی بشری به شمار می رود که با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز گسترش اختلافات بین جوامع مختلف و در نتیجه عدم نیل به تعریفی مشترک از تروریسم، مبارزه با این پدیده شوم روز به روز دشوارتر می گردد.در اهمیت این موضوع همین بس که مقام معظم رهبری در پیام شان به کنفرانس بین المللی «مبارزه جهانی علیه تروریسم» از آن به عنوان «یکی از پدیده های شوم موجود در زندگی بشر» یاد فرمودند. علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تروریسم بین الملل را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانسته و در جهت مبارزه با آن اقدامات بسیاری انجام داده است. لیکن از آنجا که کلیه ی اقدامات این شورا باید براساس موازین حقوق بین الملل باشد بررسی این نکته ضروری به نظر می رسد که آیا شورای امنیت در راستای مبارزه با تروریسم بین الملل به طور قانونی اقدام کرده یا خیر؟این نوشتار قصد بررسی برخی از اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم بین الملل براساس موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را دارد.
  کلیدواژگان: تروریسم بین الملل، شورای امنیت، حقوق بین الملل بشر دوستانه، حقوق بشر
 • جعفر جمشیدی * صفحه 81
  نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر می شود، از مهم ترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار می رود. ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار و بازرگانان و شرکتها و موسسات تجاری بین المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن برمی گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم الاجرا شده و هم اکنون مورد استفاده است. سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و موثر بر جریان داوری هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن بست هایی که احیانا در طول داوری حادث می شود، برعهده آن است.
  کلیدواژگان: اتاق بازرگانی بین المللی، نظام داوری اتاق، دیوان داوری و داور، داوری بین المللی
 • بهنام محمدزاده * صفحه 113
  هر ادعایی ویا دفاعی باید به اثبات برسد ، یعنی وجود حق در محضر دادگاه نمایانده شود تا دادرس به وجود آن یقین یابد. کسی که می خواهد از حقی برخوردار شود مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت نماید و گاه خوانده نیز در مقام دفاع بر می آید و یا خواهان برای رد دفاع خوانده به وقایع دیگری استناد می نماید که نیاز به اثبات دارد.حال آنکه اثبات دعوی با تحقیق از وسایلی به عمل می آید که ادله اثبات دعوی خوانده می شوند و این وسایل یا بایستی توسط طرفین درخواست شود و یا دادرس راسا« اقدام به تحقیق از آنها می نماید. پژوهش به برسی مبانی و مواردی می پردازد که طرفین دعوی به خواست خود و دادرس مدنی بدون درخواست طرفین اقدام به تحقیق از پیش خودو اداره دلایل نماید.
  کلیدواژگان: دليل، دادرس، طرفين دعوي، خواهان، خوانده
 • حسن جعفری * صفحه 137
  در عصر کنونی یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تامین نقدینگی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض الحسنه، خرید دین و سلف برآورده می شود. هرکدام از این عقدها با محدودیت هایی روبرو می باشند که در پایان نامه به آن پرداخته می شود.عقد« تورق » با ویژگی هایی مانند تامین منابع آزاد برای مشتریان می تواند مورد توجه بانک ها وبنگاه های اقتصادی قرار گیرد.همانطور که می دانیم تورق،عقدی است مرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است.عقد پیش گفته مدتی است که در بانک های عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک ها و مشتریان قرار گرفته است؛ اما بحث های فراوانی در بین اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.پایان نامه پیش رو به بررسی فقهی و حقوقی عقد تورق در بانکداری اسلامی پرداخته که در راستای بانکداری بدون ربا به تحقیق و تبیین موضوع می پردازیم.
  کلیدواژگان: تورق، بانکداری، فقه اسلامی، نقدینگی، بیع العینه
 • یزدان حسینی * صفحه 165
  یکی از نقشهای مهم نظام بانکی و به اعتقاد شماری، مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از راه اجرای سیاستهای پولی است. تجربه سالهای اخیر، نشان می دهد کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاستهای خردمندانه، بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند، کم ترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته اند. برعکس آنانی که کم ترین توجه را به سیاست پولی داشته اند، بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمی تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکداری ایران نیز بر مسوولیت سامان دهی کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکی از وظیفه های نظام بانکی به روشنی اشاره دارد.بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای پولی (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایی گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طوری که پاره ای از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، و کنترل کمی و کیفی اعتبارات، در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در بیش تر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده اند.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هماهنگ با دگرگونی های قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای سیاست پولی نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولی به حساب می آید، با مشکل قانونی روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونی، صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جدیدی افتادند.
  کلیدواژگان: اوراق بها دار، بورس، اوراق قرضه، بازارباز، اقتصاد
 • خلیل خسروی * صفحه 185
  بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضر غیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند و در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعکس گذشته تاثیر گذار می باشند ، این موضوع بستگی دارد به اینکه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بین المللی باشند ، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد . اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است . مثلا دولت های ضعیف آفریقا ، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اند. بنابراین می توان گفت ، امینت ملی با مشروعیت بین المللی ، عجین شده است.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، روابط بین الملل، عصر جهانی شدن، امنیت ملی
 • محمدرضا سلطانی، کبری بدلی صفحه 211
  از میان نیازهای اولیه و ضروری بشر،داشتن مسکن متناسب جایگاه ویژه ای دارد و چون هزینه تامین و تهیه آن نسبت به دیگر نیازهای اولیه به مراتب بیشتر است، لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است . تقریبا در دنیا تولید مسکن به لحاظ هزینه هنگفتش معضلی است که گریبان اکثر مردم و دولتهای جهان را گرفته است . ضرورت داشتن مسکن با مالکیت شخصی در جامعه ما یک تفکر رایج است . درکشورهایی نظیر کشور ما ،گرانی اجاره مسکن و عدم ثبات قیمتها مردم را بر آن میدارد که با تهیه مسکن شخصی از پرداخت اجاره بهایی که هر ساله افزونتر میگردد رها شوند . به همین دلیل تقاضا برای مسکن ارزان افزایش یافته و ساخت مسکن ارزان شیوه ای برای کسب درآمد عده ای گردیده است . اینک آپارتمان نشینی تنها چاره مشکل کمبود مسکن و زمین پذیرفته شده و بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ از آپارتمانها به عنوان محل سکونت یا کار خود استفاده میکنند .علیرغم اینکه امروزه ساخت و ساز انبوه آپارتمان به صورت حرفه ای رواج زیادی یافته لکن هنوز افزایش تولید آن با نرخ رشد جمعیت هماهنگ نشده و کمبود محل زندگی و کار مورد نیاز مردم و عدم تناسب عرضه آنها توسط تولید کنندگان با تقاضا از سوی مصرف کنندگان ، موجب شده است تا تولید کنندگان به منظورحل این ناهماهنگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا از شیوه های نوینی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: بیع ساختمان، سلف، پیش فروش ساختمان، مبایعه نامه، عقد
 • دکترحسین غفوری چرخابی، محمد قدرتی صفحه 229
  در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقیر کودک بد و نامطلوب است و نتیجه ای جز اینکه کودک را غمگین و دچار نا امنی سازد نخواهد داشت واین همان ضرررساندن به آنهامی باشددرحوزه ی آموزش وپرورش، هتک حریم دانش آموزان موجب خسارت معنوی می شود.ومعلمان دراین حوزه کرامت انسانی دانش آموزان رابایدحفظ کنندویاازتنبیه بدنی و کلامی استفاده نکنندزیراکرامت دانش آموزان راخدشه دارمی کنندوضرربه روح ویاجسم آنان واردمی سازند بعنوان نمونه اطاعت وانضباطی که ازراه تنبیه توسط معلمان حاصل می گردد موجب اضمحلال ونابودی حس ابتکارکودک میگرددواینگونه کودکان چون به سن بلوغ ورشدمی رسندازهیچ مقامی اطاعت نمی کنندوراه عصیان درپیش می گیرندو تنبیه درشخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه کننده ودیگران پرخاشگری ایجادمی کندوموجب مشکلات دیگری می شودوممکن است درفرصت مناسب به جرایم سنگین تری دست بزند.
  کلیدواژگان: لاضرر، تربیت، والدین، معلمان، تنبیه
 • وحید خسروی * صفحه 263
  وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاه های صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود . دراین مقاله مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید.
  کلیدواژگان: خودداری از صدور رای، دادرس، صدور حکم
 • مریم صادقی صدیق * صفحه 277
  آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود ، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد ، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین ، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد ، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.
  کلیدواژگان: قانون حاکم، تعهدات ناشی از عقود، قانون محل وقوع عقد، اصل حاکمیت اراده
 • میثم رضوانیان * صفحه 289
  اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سوال بردن هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نیست بلکه صرفا عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاه ها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می‏داند؛ این تفکر ماخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.نگرش دوم که معمولا در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد مخدر، آسیب اجتماعی، اختلالات روانی، بزهکاری، مجازات، مجرم، محجور، سفیه، معتاد، بیمار
 • یوسف فلاحی * صفحه 305
  پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است . با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است. کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، نیروی انتظامی، پلیس، سیاست های پیشگیرانه، تکرار جرم
 • کیانوش نصرتی * صفحه 323
  قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملا منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی می باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف محدود و احصاء شده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین 5 مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتواند با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مقام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: نهاد میانجیگری، شورای حل اختلاف، حقوق کیفری
 • آرش نافیان دهکردی * صفحه 347
  هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحث عدالت «سیاست» مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکر شده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفه های آن می باشد. اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است.
  کلیدواژگان: سیاست جنایی، مفسد فی الارض، محاربه، تبعید، افساد
 • محسن احمدی * صفحه 371
  عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمی باشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاه های اطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان می شود.
  کلیدواژگان: کتابخانه های مجازی، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، علم آموزی
 • بهزاد ثابتی پور کرمانی * صفحه 387
  در این تحقیق به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در جهت ارائهی ضوابطی که در تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاربرد دارند؛ باید به رویهی قضایی تکیه کرد؛ چرا که در شرایطی که استنباطهای متعارض از قانون، موجب اختلاف نظرات دکترین در ارائهی ضوابط شده است؛ رویهی قضایی دیوان، به خصوص در مواردی که به رای وحدت رویه منجر شده است؛ لازم الاتباع می باشد؛ هرچند این رویه با نگاه ایده آل به حوزه صلاحیت دیوان فاصله داشته باشد.رویهی قضایی در تشخیص دعاوی قابل طرح، میان صلاحیت شعب و هیأت عمومی به تفکیک قائل شده است. در صورتی که بهتر بود میان حوزه صلاحیت عام و خاص دیوان به تفکیک قائل شده و با توجه به صلاحیت عام یا خاص دیوان و مختصات هر دعوا در رابطه با قابلیت طرح دعاوی، نظر میداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رای وحدت رویه عدالت اداری با رای یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت در حکم قانون بوده و رای شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رای وحدت رویه دیوان عدالت کشور با رای وحدت رویهء عدالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.
  کلیدواژگان: رویه قضایی، آرای دیوان عدالت اداری، صلاحیت
 • مهدی ولی زاده * صفحه 407
  یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارائه توجی هات در جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها، استثنائاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالت کیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارائه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیب های وارده از اسثنائات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات و در بخش دوم به اسئثنائات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحث پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: کیفر خلاف اصل، اهداف کیفر، قطعیت کیفر، استثنائات
 • یوسف محمودی، عباس خلفیان، مهدی پایاب صفحه 425
  اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند.
  کلیدواژگان: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین
 • مهدی پایاب، یوسف محمودی، عباس خلفیان صفحه 447
  موضوع عقد رهن چه عقد رهن دریایی و چه عقد رهن مندرج در قانون مدنی، بخش بزرگی از روابط حقوقی افراد را تشکیل می دهد. عقد رهن دارای آثار زیادی است که این آثار باید بررسی شود. همچنین در مورد رهن دریایی باید افزود که حمل و نقل از طریق دریا، چه از دید بین المللی و چه از دید داخلی بدون شک طی قرون گذشته بخش بزرگی از مراودات تجاری را تشکیل داده است. از این رو تجارت جهانی از طریق دریا قدمتی چندین هزار ساله دارد و هم اکنون نیز بیش از نود و نه درصد از تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود. که در حقیقت می توان گفت، صعنت کشتیرانی به نوعی زیر بنای تجارت دریایی کالا محسوب می شود که در همین راستا ضرورت وجود کشتی های مدرن و با امکانات ویژه احساس می شود .در رهن مدنی نیز موضوع به همین گونه است، زیرا موضوع عقد رهن مدنی طی چند دهه اخیر در روابط حقوقی افراد تاثیر زیادی داشته است. بنابراین ، رساله حاضر در همین راستا تهیه و تدوین شده است تا شاید بتواند گام کوچکی در بهبود روابط حقوقی افراد با ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم شود.
  کلیدواژگان: رهن، روابط حقوقی، رهن مدنی، رهن، مرتهن، قانون مدنی
 • عباس خلفیان، مهدی پایاب، یوسف محمودی صفحه 475
  دولت به عنوان قدرت اصلی کشور دارای یک سری اختیارات و امتیازات مشمول قانون بوده و به پشتوانه قانون توانایی اعمال فشار و ایجاد تعهد های مختلف به نفع خود را در قراردادهای دولتی دارد. در این میان از جمله عوامل توسعه حقوق و گسترش فرهنگ حقوقی توجه به کیفیت دادرسی در دعاوی ناشی از قرارادادهای دولتی است. امروزه کیفیت دادرسی به لحاظ پیچیدگی نظام های قراردادهای مالی، محدودیت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصیص عادلانة این منابع ، اهمیت و ضرورت بسزایی در حقوق ما دارد. نظارت بر قراردادهای مالی دولت باید طوری مد نظر قرار بگیرد که امکان هیچگونه سوء استفاده از بودجه کشور و بیت المال ممکن نباشد و بایستی که این امر مهم را با ضابطه مند کردن هزینه ها در قراردادهای دولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی بوده و دوم پیشبینی نهادها و سازمان هایی که نظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار باشند قرار داد، تا با جلوگیری از خطرات و تهدیدهای وارد بر بخش مالی دولتی در قلمرو قراردادها و قوانین حاکم بر این بخش ساز و کارهای موثری را پیشبینی نماییم تاشاهد و ناظر اجرای هر چه بهتر این قراردادها باشیم.
  کلیدواژگان: قراراداد، قرارداد دولتی، انعقاد قرارداد، صلاحیت ها
|
 • Sahar Amiri * Page 11
  Violence against women in the family is the most common form of violence against women, often with the closest family members, such as the husband. Homeland violence is the most common form of violence, with the highest probability of repetition, the least reported to the police, and the most social, psychological and economic consequences. Be Its prevalence varies throughout the world. It is estimated that violence affects more than half of the families. One out of every four women is vulnerable to violence. Almost one third of the world's women have experienced at least one violence. What is certain is the effect that violence on a woman puts on her soul and makes her an inert, passive, and passive body rather than a woman's body. It eliminates health and self-confidence and reduces life expectancy in her. The purpose of this study was to investigate the effective factors of domestic violence against women.
  Keywords: police, crime, crime victimization, Kermanshah city
 • Atefeh Takhlee, Dr Fakhrullah Malaii Kandelous Page 35
  According to Article 267 of the Criminal Code. M It is permissible for the religion to be played by non-members (even without paying permission). Although the Civil Code, in the wording of Article 267 of the Criminal Code, states as a general rule that payment without a permission does not entitle the payer to pay a visit, but the question arises as to whether the conditions that led to the payment of religion from non-members Can it be effective in such a way that a third party can refer to him by giving the original principal religion without paying permission? The present study is a descriptive-analytical method to investigate the effects of overseas religion on the other. Findings of the research show that non-existent third party remuneration can not be owed only to the permission of the party, and if the third party is "civil liability", sometimes as an "over-representation", sometimes as "impracticable" or "mismanagement", and occasionally He has paid "guaranty" or "custodianship" of another religion, he owes the right to reciprocate.
  Keywords: play religion, third party, unjust possession, unmanageable use
 • Amir Tarighat * Page 67
  International terrorism is considered to be one of the most fundamental problems of human society in the present day. With the advent of science and technology, as well as the spread of differences between different societies, and as a result of the lack of a common definition of terrorism, fighting this phenomenon is more difficult than ever before. In the importance of this issue, it is also enough that the Supreme Leader in his message to the International Conference on the "Global Counter-Terrorism" conference referred to it as "one of the manifest phenomena in human life." In addition, the United Nations Security Council has considered international terrorism as a threat to international peace and security and has taken a number of measures to combat it. However, since all the measures of this council should be based on international law, it is necessary to consider whether the Security Council has acted legally in the fight against international terrorism or not. This paper seeks to examine some of the UN Security Council's actions In the fight against international terrorism on the basis of human rights and international humanitarian law.
  Keywords: International terrorism, Security Council, International humanitarian law, Human rights
 • Jafar Jamshidi * Page 81
  The International Chamber of Commerce International Chamber of Commerce is the most important international contemporary international arbitration system and has always been leading internationally in the field of international arbitration and plays an important role in the promotion and development of arbitration in resolving international trade disputes. had. Both the rules of the arbitration panel and arbitration judgments issued within the framework of room judgments are among the most important sources of international arbitration and are the main factors behind the international arbitration procedure. The river The privileged and advanced system of room judging and its widespread acceptance to businessmen, companies and international business organizations is due to various factors, including a number of factors that can be attributed to its structural status. Pointed out First, the roots of the Chamber of Arbitration in the heart of the largest private economic organization in the world, the International Chamber of Commerce, and its long history, which has been practically used for many years. Second, having a coherent, yet flexible, set of rules for arbitrary arbitration, which foresaw the highest degree of freedom of action for plaintiffs. These rules are tailored to developments in international arbitration law as well as new requirements in the field of international trade, and have been revised and revised since many years, and most recently reviewed and revised, and new rules of arbitration The room has come into force since January 1, 1998, and is now in use. Third, the independence and self-reliance of the room review system and the availability of a suitably equipped, capable arbitration body composed of the arbitral tribunal and its secretariat, which is continuously and effectively governed by the arbitration proceedings referred to the arbitration rules of the Chamber , As well as solving and recourse to the problems and deadlines that may occur during the arbitration.
  Keywords: International Chamber of Commerce, Chamber of Arbitration, Arbitration Court, International Arbitration, Arbitration
 • Behnam Mohammadzadeh * Page 113
  Any claim or defense must be proven, that is, the existence of the right to appear before the court in order to ensure that the prosecutor is convinced of its existence. Anyone who wants to have a right must prove its existence with the help of legal means, and sometimes the defendant as well as the defense, or who wants to reject the defense, cites other events that need to be proved. However, proof of study of the devices is administered. evidence is called and this means or should the parties request it, or finds itself "to investigate them all. research the basics and some deals that the parties It is up to the selfadministration to investigate, at his / her own request and the civil justice, without any request from the parties.
  Keywords: reason, the judge, the parties, the plaintiff, the reader
 • Hasan Jafari * Page 137
  In the current era, one of the serious needs of the liquidity economic activists is that in the law of unbanked bank operations, this need is met by the contracts of Qarz al-Hassaneh, the purchase of religion and the predecessor. It is a matter of jurisprudential and economic point of view. The forthcoming Letter addresses the jurisprudential and legal review of the Islamic banking agreement. We are investigating and explaining the issue without the need for banking.
  Keywords: jurisprudence, banking, Islamic jurisprudence, liquidity, alimony
 • Yazdan Hosseini * Page 165
  One of the important roles of the banking system, and in its belief, is its most important role in controlling and directing the key variables of macroeconomics through the implementation of monetary policies. The experience of recent years has shown that countries with the wisdom of wisdom policies have paid the most attention to the supply of money, have had the least volatility in nominal income. Conversely, those who have paid the least attention to monetary policy have experienced the most fluctuations in nominal income. And on this basis, the Iranian banking law also refers to the responsibility of regulating the management and control of the circulation of money and credit as one of the functions of the banking system. Central banks to achieve monetary policy objectives (to achieve a sustainable growth and employment). Acceptance and fixing of the general level of prices and the creation of a balance in the balance of foreign payments have various tools that have undergone changes over time and evolved day by day. Some of them, such as: changing the reserve rate, changing the discount rate Re-open, open market operations, and quantitative and qualitative control of credits, in banker's literature They have opened up as standard tools and have been practiced in most countries of the world. After the victory of the Islamic Revolution, in line with the changes in the law on banking operations in Iran, monetary policy instruments also changed, and in this regard (open market operations), which today The most important tool is monetary policy, it faces a legal problem and goes out of hand. By the time of this transformation, money and banking experts and Muslim economists thought of designing new tools.
  Keywords: bonds, bonds, bonds, marketers, economics
 • Khalil Khosravi * Page 185
  The global game is a game of power and the great powers are the main actors. At the moment, apart from the governments in this global game, two other actors, people and organizations, also play a role in the process of globalization of human rights from the bottom, in the opposite of the past, depending on the fact that national governments Learn the rules of the game and have international legitimacy, if the Third World Governments are strong and legitimate, the existence of these states is in line with the interests of the international community. If a stable and legitimate government is in the interest of the international community. For example, poor African governments have created a lot of problems for the world. Therefore, we can say that national security has become internationally legitimate.
  Keywords: human rights, international relations, the era of globalization, national security
 • Mohammad Reza Soltani, Kobra Badali Page 211
  Among the basic and essential needs of humans, having a suitable housing has a special place, and since the cost of providing and providing it is far more than the other basic needs, so it is of great importance. Almost in the world, housing production in terms of its huge cost is a problem that has attracted most people and governments in the world. The need to have privately owned housing in our community is a common thought. In countries like ours, the cost of renting housing and the volatility of prices make it possible for people to afford to rent privately-owned housing to be abandoned every year. That's why the demand for cheap housing has increased and making cheap housing is a way to earn some money. Now apartment housing is the only solution to the problem of housing and land shortages, and many people in large cities use apartments as their place of residence or work. Despite the fact that today the massive construction of the apartment has grown professionally, but still increasing production It is not coordinated with the population growth rate, and the shortage of living and working needs of the people and the lack of matching of supply by producers on demand from consumers has led manufacturers to eliminate this inconsistency and disproportion between supply and demand of the method New ones.
  Keywords: Building Bills, Inductors, Pre-Sale Buildings, Deposits, Contracts
 • Dr. Hossein Ghafouri Charkhabi, Mohammad Ghodrati Page 229
  At all times, whether at home or at school, the weapon of mockery is to criticize and humiliate the child badly and unfavorably, and the result is that the child will not be sad and insecure, and this will be a disadvantage to them in the field of education, the hijacking of knowledge The students in this area of human dignity should protect their students from physical and verbal language. Students will be reluctant to entertain their students and their emotions. For example, the obedience and discipline that they receive through punishment by the teachers will cause the destruction of the child's innate childhood. Due to adolescence, women do not obey the rules of persecution, and the punishment of a punished person increases the chances of punishing the agent and other types of aggression, and he may be in a position to deal with more serious crimes.
  Keywords: lazarr, parenting, teachers, punishment
 • Vahid Khosravi * Page 263
  The status of the issuance of sentences in our criminal system, especially in accordance with the sixty-seventh principle of the Constitution, is one of the issues that has been the scene of the diversion of opinions and opinions of scholars and critics. The existing ambiguities, the inadequacy of the principle, made the real understanding of the legitimacy of the legislature and made the courts competent in wandering, and this led to the issuance of contradictory and varied opinions that do not conform to any logical judiciary, and the ending of these differences There is nothing else to pay attention to in the above principle. In this brief essay, we try to make a more realistic look at us in the context of examining the factors that can clarify our judgment on Article 167 of the Constitution, and pave the way for reforming or changing it if necessary.
  Keywords: refusal to issue a ruling_judge_judgment
 • Maryam Sadeghi Sedigh * Page 277
  What will be investigated in this study is the law governing domestic treaties of Iran, the main topic of which is Article 968 of the Iranian Civil Code, which, in accordance with this article: "Obligations arising from contracts are subject to the place of the contract unless the foreign affairs actors Explicitly or implicitly subject it to another law. "According to this article, if a contract was closed in Iran and one party is Iran and the other is a foreigner, the law governing this contract will be Iran's law unless the parties to the contract, Are external and put the contract under another law. Another point that can be mentioned is S It is the supreme court ruling on this matter and it is the principle of the sovereignty of will. In Iran, according to the principle of the territoriality of the laws, we must consider Iran's laws governing the contracts. As the civil law provisions of Iran regarding the obligations arising from the contract have an optional aspect, The conflict rule that considers contract obligations to be subject to the law of the place of the conclusion of the contract must be considered as an optional rule, and therefore the parties can agree that the obligations arising from their contract are subject to Iran's law, but that the contract was concluded outside of Iran. By explicit or implied agreement, they may treat the contract as subject to another law.
  Keywords: Constitutional Law, Contractual Obligations, Law of Place of Conduct, Principle of the Will of Will
 • Meysam Rezvanian * Page 289
  Addiction is a crime or a disease is a dilemma and social harm that is either caused by other social harm or creates other social harm. The purpose of the present research is not to distort or question any of the points raised, but merely to provide findings and facts in this field in order to make the right decision. Addiction is also a social disease, so the treatment of social systems with it in terms of the growth and development of views will be in one of the three forms. "The first is the criminological view that addicts are perpetrators and deserves punishment; This thinking is based on judicial sociology and sees the addict rescued in a corner of the prison. A second approach, usually rooted in the medical community, regards the addict as a patient, and seeks to cure and control the disease. The Third Approach to Addicts Not looking at criminals or even patients, but in the eyes of the victims. In this view, social doctors and pseudo-epistemologists are at the forefront of the struggle and try to examine the various dimensions of addiction and present the most complete theory.
  Keywords: addiction, drugs, social harm, psychiatric disorders, delinquency, punishment, offender, confusion, adulterer, patient
 • Yosuf Fallahi * Page 305
  Crime prevention is one of the important issues of criminology. The concept of crime prevention is referred to as the criminology of prevention. This branch of criminology is among the operational and executive branches of criminology. Although we see preventive measures and related measures from a long time ago, we can say that for decades, crime prevention has been attended by many progressive countries. Those countries have found that a major fight against crime, except through effective action to prevent crime, is not possible. It should be kept in mind that crime prevention is generally carried out by government officials and authorities, but in any case successful and effective crime prevention is subject to the participation of non-state actors and institutions, in particular the full participation of citizens.
  Keywords: Crime Prevention, Police, Police, Preventive Policies, Repeat Offenses
 • Kianoush Nosrati * Page 323
  The law of dispute resolution councils by establishing the jurisdiction to deal with some criminal cases in the investigation of crimes has effectively led to penalizing. In accordance with Article 9 of this law, in the offenses of prevention of educational affairs and offenses, such as traffic offenses, which include cash penalties The law is maximum and in total up to thirty million rials or three months in prison, the jurisdiction of the court and the resolution of the dispute with the resolution council, and on the other hand in all perpetrators and extraordinary crimes of unforeseen crimes, the council also works with the parties for peace and reconciliation. . This descriptive-analytic method, library collection method, and vector scan tool in response to the main question of the research, ie the means of differentiating and sharing the institution of the Dispute Resolution Council and the Iranian Criminal Justice Mediation Body, is carried out. The hearing is governed by an expedited hearing. While the proceedings are pending before the Constitutional Dispute Council, the jurisdiction of the Tribunal has been limited and limited, while jurisdiction is limited to a few exceptions, general and general, as well as Judge of the Dispute Resolution Council on the basis of principles and rules, as the case may be, subject to the rules of procedure and in accordance with Article 477 of the Civil Procedure Act, are not subject to the provisions of the Civil or Criminal Procedure Act 5, but they must comply with the provisions relating to arbitration. A victim is a criminal process whereby a mediator between the goats The prosecution is trying to resolve the dispute between the two with this direct dialogue. An impartial mediation is not a judge but a solution to the conflict between the victim and the offender. The presence of the victim and the delinquent in this process is necessary and without their presence, there is essentially no possibility of holding a mediation meeting.
  Keywords: Mediation, Dispute Resolution Council, Criminal Law
 • Arash Nafian Dehkordi * Page 347
  In order to maintain its survival, each society must inevitably deal with the offenders and punish them. In the past, punishment was solely an individual aspect and applied by the family or tribe. That is, the discussion of justice "politics" has been raised. With the advent of societies and their achievement in the constitution, the constitution at the outset had a political and governmental context. But gradually it became reasonable and complete, where all aspects, rights, politics and details of society were covered, and here the constitution also contained criminal policy lines. For criminal policy, there are several meanings, but any meaning is a macro policy, coordination and coherence between its elements and its components. If we regard criminal policy as a crime-control measure, no state has had a criminal policy throughout history because it has, in any case, responded to a crime. Even a "non-response" is itself a kind of criminal policy. The term "criminal policy" dating back to a century and a macroeconomic approach to the criminal phenomenon is the basis of various responses to crime.
  Keywords: criminal policy, corruptor on earth, moharebeh, exile, corruption
 • Mohsen Ahmadi * Page 371
  The episode should be a combination of communication and information. An era in which humanity needs more than ever to have the information and communication needed for the information it needs. Today, with the availability of various information and communication technologies, it is possible to quickly communicate and quickly exchange information more quickly. People can get their latest information in every area wherever they are. But undoubtedly, the greatest impact of the emergence of information and communication technologies has been on the educational environment. The application of information and communication technology in education has led the learning environment to move towards virtualization. This will allow communication between individuals to be developed in order to educate and expand knowledge more easily through computers. With the advent and expansion of the Internet, this medium was used as a complement to meet the needs of information and education. Given the role that libraries need to play in teaching, it's evident that with more advanced facilities, they provide much more richer information resources than the past and provide them with training. Providing Internet websites and databases-libraries into a virtual and digital environment for the exchange of information, whose educational role is increasingly evident in this environment.
  Keywords: virtual libraries, education, education, learning science
 • Behzad Sabeti Pour Kermani * Page 387
  In this research, the role and place of judicial proceedings in the judiciary's appeals has been examined. To apply the rules that are applicable to the determination of claims in the Supreme Court, one should rely on judicial procedure, since in contrast to the conflicting implications of the law, the doctrine's opinions differ in the provision of the rules; the judicial procedure of the Court, especially in some cases Which has led to the unanimity of the procedure; it is imperative; however, this procedure is ideally inferior to the jurisdiction of the Tribunal. The judicial system in identifying the applicable lawsuits, between the competence of the branches and the general board deliberately Has been made. If it was better to differentiate between the general jurisdiction of the Court and the Court, according to the general jurisdiction of the Court, and the coordinates of each dispute in relation to the ability to file a claim. By examining the unanimity of the Supreme Court and the Administrative Court and the possibility of confrontation between them, it became evident that in the event of a vote of opposition to the unity of the administrative justice system by the decision of one of the branches of the Supreme Court in the matter of jurisdiction, given the fact that the Verdict of the Uniformity of the Court of Justice in the sentence The law is the ruling of the Administrative Court. However, in case of opposition between the Verdict of the Unity of the State Court of Justice and the Unity of Administrative Justice, for the following reasons, the Supreme Court's Supreme Court's Supreme Court's Supreme Court has to accept the Supreme Court's Supreme Court's unanimity vote on other unanimity votes.
  Keywords: judicial process, administrative court judgments, qualifications Article nineteen
 • Mahdi Valizadeh * Page 407
  Or, given the importance of the discussion of crime and punishment imposed on it as a social act, both defined in the law, it was necessary to examine the exceptions to the finality of the execution of the punishment. With regard to the principle of punishment and the justification for its legitimacy, and considering the aims of punishment and the conditions necessary for their performance, exceptions such as repentance amnesty have led to the ineffectiveness of the controversy and the body of the criminal justice system to some extent Shaken. In this research, which is a method of analyzing and describing the library tool, it is a snap-in to provide an explanation of the crime, punishment, and damage caused by exceptions to this in two parts, in the first section, definitions and punishments, and in section Secondly, we have dealt with the sentences and the asiyas of the punctuality of execution, along with several issues.
  Keywords: Punishment contrary to principle, punishment, punishment, exceptions
 • Yosuf Mahmoudi, Abbas Khalfiyan, Mahdi Payab Page 425
  Islam, as the most complete and lastest, has tried to cover all aspects of human life and accompany the path to reach the perfection of humans, and always guide and guide it, therefore, Allah, the Most Merciful, in different verses, is the dangers of misguidance Reminds humans and shows the right path. Islam has issued commands to its servants in two personal and social dimensions and has issued guidelines. Sociologists often distinguish between societal and environmental factors from the personal factors and examine them separately about the causes and context of the crime and the reasons that increase or decrease the crime in a society.
  Keywords: crime, delinquency, poverty, causes of increasing crime, victim, correction of offenders
 • Mahdi Payab, Yosuf Mahmoudi, Abbas Khalfiyan Page 447
  The issue of mortgage agreements, whether maritime mortgage agreements and mortgage contracts in civil law form a large part of the legal relationship of individuals. Mortgages have many works that these works should be investigated. Also, in the case of maritime mortgages, it should be added that sea transport, whether internationally or internally, has undoubtedly formed a large part of the trade chain in the last century. Hence, world trade has been around for thousands of years through the sea, and now more than ninety percent of world trade is by sea. In fact, it can be said that shipping crash is a kind of infrastructure for maritime commerce. In this regard, the necessity of having modern ships with special facilities is felt. In civilian mortgage, this is the same, because the subject of mortgage contracts over several decades Recent developments have had a great impact on people's legal relationships. Therefore, the present essay has been prepared and drafted so that it can be a small step in improving the legal relationships of individuals by providing suggestions and solutions.
  Keywords: Mortgages, Legal Relationships, Civil Lending, Mortgages, Mortgages, Civil Law
 • Abbas Khalfiyan, Mahdi Payab, Yosuf Mahmoudi Page 475
  The government, as the main power of the state, has a number of powers and privileges under the law and, under the law, has the ability to exert pressure and make various commitments in favor of government contracts. Among these, among the factors of the development of rights and the development of legal culture, attention is drawn to the quality of proceedings in claims arising from government treaties. Today, the quality of proceedings in terms of the complexity of financial contract systems, the limitation of resources and opportunities, and the need for the fair allocation of these resources, is of paramount importance to our rights. The monitoring of government financial contracts should be taken into account so that any misuse of the budget and the state budget can not be ruled out, and this should be important in defining the costs of government contracts that prevent government offenses from violating law. And secondly, the prediction of institutions and organizations that oversee the process of state property, so as to anticipate the risks and threats posed by the state financial sector in the area of contracts and laws governing this sector, to see and Supervise the best of these contracts.
  Keywords: agreement, government contract, contract, qualifications