فهرست مطالب

فناوری و توسعه صنعت بسته بندی - پیاپی 132 (تیر 1397)
 • پیاپی 132 (تیر 1397)
 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/04/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یادداشت
  صفحه 12
 • اخبار
  صفحه 14
 • بسته بندی پایدار
  ترجمه: روح الله جعفری صفحه 28
 • طراحی برای یک محیط در حال تغییر
  ترجمه: روح الله جعفری صفحه 31
 • سرمایه گذاری، همسو با گرایش های بازار
  ترجمه: امیر علیزاده منیر صفحه 39
 • نوشیدنی انرژی زا حرارت خواد را از دست می دهد
  ترجمه: امیر علیزاده منیر صفحه 42
 • به تنها سیاره پلاستیکی کائنات خوش آمدید
  صفحه 44
 • محصولات جدید بسته بندی
  صفحه 54
 • دسترسی ایران به بازارهای اوراسیا از خاک ارمنستان
  افشین علیزاده منیر صفحه 68