فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 57 (آذر 1395)
 • پیاپی 57 (آذر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حرف اول
 • سرمایه اصلی تعاونی حضور و حمایت دندانپزشکان است
  محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • دنیای دانش
 • مدیریت عوارض جراحی در دندان های مولر سوم نهفته
  علیرضا نواب اعظم، سینا قانعان صفحه 3
 • ادنتوژنیک کراتوسیست تومور / گزارش مورد
  ملیحه معینی*، سامان نیر**، نسیم مختاری صفحه 7
 • بررسی رابطه بین ارتباط دندانپزشک با تیپ های شخصیتی بیماران / دندانپزشک، بیمار و تیپ های شخصیتی
  سیدمحمدرضا ناظمی*، سارا صیامی**، سحر صیامی صفحه 11
 • مکانیسم های به کار رفته در کامپوزیت ها جهت کاهش انقباض ناشی از پلیمریزاسیون
  استاد سیما شهابی، فرشاد دهنوی، مرضیه انسی صفحه 14
 • گزارش و خبر
 • کانون دندانپزشکان نیک آسا (دنا) به ثبت قانونی رسید / اولین NGO ی رسمی دندانپزشکی
  معصومه میرزمانی صفحه 17
 • گفتگو با آقای مهندس سیاوش جوان منش / «مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار»
  صفحه 18
 • تاریخ
 • اعتماد السلطنه و دندانپزشکی
  صفحه 22