فهرست مطالب

مطالعات زبان فارسی - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)
 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)
 • بهای روی جلد: 210,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تراب جنگی قهرمان * صفحات 11-27
  سعدی شیرازی در مقایسه با شاعران و نویسندگان دیگر، یک ویژگی منحصر به فرد دارد که او را از بقیه جدا و ممتاز می سازد. این ویژگی عبارت از نگاه واقع گرا وآگاهانه ای است به دنیا که سعدی آن را در گلستان به نمایش می گذارد. نگاه سعدی در گلستان به دنیای خود از نوع زمینی و واقعی آن است نه از نوع نگاه های دنیاگریزانه ی دینی و عرفانی که آن را عملا گذرگاهی تنگ و تاریک و پر خطر می بینند که باید چشم ها را به آن بست و با بی اعتنایی از آن گذشت. نویسنده در این نوشته می کوشد برخلاف تصور کسانی که دوست دارند سعدی را فقط به عنوان یک عارف یا یک واعظ دینی بشناسند، چهره ی دیگری از او را که با دنیای حقیقی او در ارتباط است و به قدر کافی زمینی هم می باشد به تصویر بکشد. تیپ شناسی افراد انسانی در گلستان، توجه به مقتضیات طبع بشری، حس دنیاخواهانه، توصیف جزئیات زندگی، (= واقعه گویی) ، طنز و مطایبه گویی، تجربه گرایی در اخلاق و مسائل اجتماعی و نیز بحث حضور عقل معاش از جمله مواردی است که در این مقاله برآن ها تاکید شده است.
  کلیدواژگان: سعدی، گلستان، دنیایی، زمینی
 • احمد خیالی خطیبی * صفحات 29-59
  فصل مشترک تابو و توتم احترام و تقدس برای هر چیز یا شی است که اقوام، قبایل، طبقه یا افراد خاصی را شامل می شود تا جایی که این احترام و تقدس منجر شود که انجام دادن یا ندادن آن ممنوع و ناپسند به شمار آید؛ البته با این تفاوت عمده که تابو -در شرایط کنونی در تمام طبقات جوامع بشری حضور دارد- هم معنای مقدس و پاک و هم نامقدس و ناپاک را در بر دارد و در کل نوعی ممنوعیت را می رساند؛ هر تابویی به مثابه (ورود ممنوعی) است که شکستن حریم آن مواخذه بشری یا آسمانی را در پی دارد.
  با توجه به این حقیقت مهم که «تابو» ها هنجارها، رفتارها و گفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزش های خاصی پذیرفته و توسط اجتماع یا گروه خاصی پایه ریزی شده اند که تخطی از آن ها دشوار یا ناممکن بوده یا خواهد بود؛   با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع بررسی موردی و تحلیلی سعی شده است در پژوهش پیش روی ابتدا اصطلاحات و اصول پرکاربردی تابو و توتم مطرح گردد و در گام بعد با محدود کردن معنای تابو در ممنوعیت مقدسات و منهیات دینی به بررسی و تحلیل دقیق مقدسات و نامقدسات در ادیان مختلف و ارائه نمونه هایی از تابو با توجه به بیان بزرگان عرفان، در منطق الطیر عطار پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تابو و توتم (هنجار و ناهنجار)، جامعه، اقوام، شعر، عرفان، عطار
 • لطیفه سلامت باویل * صفحات 61-77
  آناگاوالدا، نویسنده معاصر فرانسوی است که در داستان های کوتاهش برداشت ها و تجربیات روزمره خود را با جزئیات فراوان بیان کرده است. ویژگی بارز آثار او همذات پنداری خواننده با شخصیت های داستان هاست. تصویری که او از انسان مدرن در داستان هایش ارائه می دهد منجر به خلق شخصیت هایی شده است که در واکنش به شرایط اجتماعی حاکم بر عصر مدرن، به زندگی اجتماعی عینیت می دهند.
  شخصیت هایی که در قالب گفتار، رفتار، نام، چهره ظاهری و… به خواننده معرفی می شوند. او در داستان هایش، سعی در بیان برشی از زندگی دارد که گاهی مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است و با روایتی که از زندگی افراد خلق می کند نحوه ادراک خواننده را دگرگون می سازد. او خود را ملزم به آوردن تمام عناصر داستان نمی داند و از روش های نوینی در پردازش شخصیت ها استفاده می کند. مانند بیان احساسات زودگذر،   استفاده از صحنه پردازی های نمایشنامه ای، بیان بخشی از زندگی روزمره و عواطف شخصیت ها، پایان بندی باز و آزاد داستان ها و درگیر کردن خواننده در نتیجه گیری. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی شیوه و تکنیک خلق شخصیت در اولین مجموعه داستان آناگاوالدا می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که او چه شگردها و روش هایی را در شخصیت پردازی داستان های خود به کارگرفته است؟ حاصل تحقیق نشان می دهد که شخصیت پردازی در این مجموعه بیشتر به صورت غیرمستقیم صورت گرفته و از حالت سطحی و ابتدایی خود به سطحی پیچیده تر ارتقاء یافته است.
  کلیدواژگان: شخصیت پردازی، داستان کوتاه، آناگاوالدا، همذات پنداری
 • محمد شیرویی *، فاطمه مدرسی صفحات 79-103
  شاهنامه نمودار بی بدیل زندگی انسان ایرانی از نخستین روزگاران است. در این اثر ارزشمند بسیاری از جنبه های زندگی بشری، همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با جزئیات آن به تصویر در آمده است.   در این میان با توجه به اینکه شاهنامه، نامه شاهان ایران است اعمال و کردارهای آنان در کانون توجه قرار می گیرد، از این رو طبیعی به نظر می رسد که مردمان این سرزمین اعمال شاهان خود را مورد سنجش قرار دهند و بر طبق این اعمال، آنان را بستایند و یا نکوهش کنند. در این پژوهش ضمن بررسی و استخراج اعمال شاهان در شاهنامه کوشیده شده است تا به نوعی کردارهای صاحبان تخت و تاج مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان توجه شاهان به برخی اعمال که شرایط اجتماعی و سیاسی اقتضا می کرد بسیار بیشتر بوده است. می توان گفت بیشترین عملی که در شاهنامه صورت گرفته است نامه نوشتن و فرستادن قاصد توسط شاهان جهت انجام امور کشورداری بوده و همین امر سبب شکل گیری بسیاری از روابط گردیده و سهم بزرگی در پیشبرد اهداف شاهان در دوره حکومت خود داشته است.
  کلیدواژگان: شاهنامه، فردوسی، کردارهای شاهان، کشورداری
 • معصومه صادقی * صفحات 105-122
  رمانتیسم یکی از مکاتب ادبی موثر برافکار، عقاید و ایده های اجتماعی و سیاسی ادیبان و شاعران معاصرملل مختلف بوده-است که بازتاب آن در ادبیات فارسی نیز پرفروغ جلوه کرده است. برپایه این مهم، مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، به تحلیل فحوای برخی از مهم ترین شاخص های مکتب رمانتیسم از جمله تخیل، هیجان و احساس، فردگرایی و اهتمام به خویشتن، عشق، انسان گرایی، بازگشت به طبیعت، سیر و سیاحت و یادکرد مرگ در شعر «احمد شاملو» ، از شاعران معاصر ادب پارسی همت گمارده است. یافته های این جستار نشان می دهد، از پس خیال انگیزی شعر شاملو، مخاطب همراه با او از حالت شعوری به حالت شعری منتقل می شود و پژواک خیال را در سروده هایش می یابد. شعر شورانگیز شاملو، حاصل حضور هیجان و احساس رمانتیک گونه وی است؛ احساسی که شاعر هرچه را با آن تجربه می کند، در طلیعه شعر و ادب جای می دهد. بر اساس نگاه شاملو به عشق، کنش و واکنش مهر ومحبت انسانی در قالب دو قلب، از ضروریات و ملزومات زندگی بشری برشمرده می شود. وی علاوه بر پرداختن به دغدغه های انسان امروزی، تمام تلاش خویش را به کاربسته است تا ساحت انسانیت را از مرزهای ادیان و ملل و نژادها گذر دهد و گستره دایره جهان شمول انسانیت را بیش از پیش بگستراند.
  کلیدواژگان: رمانتیسم، ادبیات معاصر، شعر نو، احمد شاملو
 • فتانه قملاقی * صفحات 123-146
  ادبیات فارسی از نظر تنوع موضوعات دارای شاهکارهای شگفتی در حوزه نظم و نثر است که همواره مورد توجه پژوهشگران و منتقدان قرار گرفته است؛ به علاوه هر یک از این شاهکارها را می توان با دامنه های متفاوت هنری، علمی و… نیز پیوند زد.  مطالعه حاضر به کاوش در خصوص داستان زیبای پیر طنبورزن شیخ ابوسعید ابی الخیر می پردازد که مورد نظر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری و مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) قرار گرفته و تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی بر اساس تحلیل بینا متنی و ارتباط قیاسی به بررسی سه موضوع ذیل بپردازد: تاثیرپذیری دو شاعر متاخر از ابوسعید ابی الخیر در زیر شاخه ادب غنایی، در مقوله ادبیت متن توجه به نحوه ساختار موسیقی به عنوان دامنه هنری مورد نظر سه شاعر و عارف برجسته ایران و جهان و در نهایت بیان مختصر داستان و سیر تحول آن از دیدگاه صوری و معنایی با ارائه وجه تمایز و افتراق داستان ها. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تمایز زبانی خاصی در داستان ها وجود ندارد و هر سه شاعر به بهترین وجهی دقایق و ظرایف عرفانی را بیان کرده اند.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، موسیقی، پیر نوازنده، ابوسعید، عطار، مولوی
|
 • Torab Jangi Ghahreman * Pages 11-27
  Sadi Shirazi, in contrast to other poets and writers, has a unique feature that distinguishes him from others. This feature is a realistic and conscious look in the world that Sadi portrays in Golestan. Saadi's look in Golestan is a real land of his world, not of the kind of worldly-wise religious and mystical views that make it practically a narrow, dark and high-risk passage that should close the   eyes and ignore it. The author attempts to portray the image of someone who is related to his real world and is sufficiently terrestrial, contrary to the imagination of those who like to know Saadi as just a mystic or religious preacher.
  The typology of human beings in Golestan, attention to the requirements of human nature, the sentimental life, the description of the details of life, (= incident), satire and humor though, empiricism in ethics and social issues, and the discussion of the presence of wisdom is one of the things that This article has been emphasized.
  Keywords: Saadi, Golestan, Worldly, earthly
 • Ahmad Khiali Khatibi * Pages 29-59
  Similarity between taboo and totem is respect or sacredness for each and every objects, races and tribes as well as a specific class or person. This respect and sacredness will result in doing or not doing an action. Needless to say this major importance that taboo does exist in all societies and it embraces both sacred and non-sacred matters and generally conveys a type of prohibition. Each taboo is like a no-entry zone and breaking its limits will result in human or heavenly remonstrance.
  It is important to notice that the taboos are, in fact, certain norms, behaviors and sayings that are accepted based on specific values. These values are planned by special groups or societies. Trespassing from these values is or will be difficult or impossible.
  In this study we have tried to mention useful taboo and totem terms and principles by utilizing descriptive research. Moreover, we will restrain the meaning of taboo to sacred matters and forbidden issues in religion. Then we will precisely study and analyze sacred and non-sacred matters in various religions. In addition, a number of examples of taboos according to mystics are mentioned in Attar’s Mantiq-ut- Tayr.
  Keywords: norm, anomaly, society, tribes, poem, theosophy, Attar
 • Latifeh Salamatbavil * Pages 61-77
  Anna Gavalda, the French temporary writer has expressed her withdrawals and everyday experiences with details in her short stories. The main and important feature of her works is reader's identification with characters of her stories. The images of modern man and new life that she presents in her stories leads to the creation of character that gives objectivity to social life in reaction of social conditions of the modern age .The characters that is introduced to reader by speech, behavior, name and apparent face. In her stories, she expresses a slice of life that has sometimes been neglected and with a narrative that creates the lives of individuals, it changes the way the reader perceives. She does not require herself to bring all the elements of the story and uses new methods of characterization Such as the expression of fleeting feelings, the use of dramatic scenes, the expression of a part of everyday life and the emotions of characters, an open ending and engaging the reader in conclusion. This research have reviewed methods and techniques to create in the first story collection of Anna Gavalda and wants to answer this question: what was her characterization methods and what kind of characters has she consumed? The results show that her method is indirect characterization and this kind is promoted from the basic primitive and superficial level to sophisticated level.
  Keywords: Characterization, short stories, Anna Gavalda, identification
 • Mohammad Shiroei *, Fatemeh Modarrsi Pages 79-103
  Shahnameh is an unmatched graph of Iranian human life from its earliest days. In this valuable work, many aspects of human life such as political, economical, socio-cultural with its details have been depicted.In this regard, considering that Shahnameh is the letter of the kings of Iran, their acts and deeds are at the center of attention. Hence it seems natural for the people of this land to assess the actions of their kings and according to this demons they will praise or condemn them. In this research, while investigating and extracting the actions of kings in Shahnameh attempts have been made to evaluate some kind of practices of the owners of the throne. And in the meantime, the attention of the kings was greatly influenced by certain acts that required social policy. It can be said that the most action that has taken place in Shahnameh is writing a letter and sending the messengers by the kings for statesmanship and this has led to the formation of many relationships and has contributed greatly to the advancement of their goals during their rule.
  Keywords: Acts of the kings, Statesmanship, Shahnameh, Ferdowsi
 • Masoumeh Sadeghi * Pages 105-122
  Romanticism has been recognized as one of the most prominent literary schools affecting the thoughts,concepts and the social and political opinions of the contemperary poets worldwide. It has also reflected on the Persian literature. The present essay is based on analitical-descriptive approach. The most prominent indications of romanticism include imagination,excitement,emotion, individualism,humanism,returning to the nature and remembering death. Death has been remarkably influenced on Shamlu's poems.
  The findings indicate that imaginations lead the addressees to a poetic feeling. Imagination has been profoundly touched in the Shamlu's poems. His romanic feelings are shown in his poems. Love and the kindness are like the action and reaction and they are the basic necessities of life. Besides considering the worries and concerns, he has tried to expand human structure far beyond the races,religions and nations Death has been remarkably influenced on the Shamlu's poems.
  Keywords: romamticisn, contemperary literature, modern poem, Ahmad Shamlu
 • Fattaneh Ghomlaghi * Pages 123-146
  Persian Literature possesses various magnificent masterpieces in terms of texts and poems that has always attracted researchers and critics’ attention. Furthermore, each of these masterpieces could be related with different subjects of artistic and scientific characteristics, etc. What is done in this article concerns with the magnificent Pir-e-Navazandeh story by Sheikh Abu-Saeid Abu-Khayr that has been admired by Sheikh Farid-ud-Din Attar Nishapuri and Mawlana Jalal ad-Din Mohammad Balkhi (Mawlawi). In this study, we have tried to analytically and descriptively consider the three following subjects based on intertextual analysis and subcontrariety : - Inspiration of the two mentioned poets from Abu-Saeid Abu-Khayr in terms of Lyric Literature in literary contexts.- Considering the structure of music as an artistic subject of the three majestic Iranian as wells as worldwide poets and mystics and finally,- A short description of story and its evolution in terms of visions and concepts with determining distinctions among the stories.In conclusion, we would state that there is not a significant language distinction among the stories and all the three poets have described and defined mystical beauties with extreme precision.
  Keywords: Aesthetics, Pir, e, Navazandeh, music, Abu, Saeid, Attar, Mawlawi