فهرست مطالب

جلوه هنر - سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا پاکزاد *، سارا جلالی صفحات 7-20
  یکی از زمینه های پژوهش های میان رشته ای در حوزه فرهنگ، مطالعات مربوط به نسبت دین و هنر است. به واقع می توان دوره هایی در تاریخ هنر مشاهده کرد که نقطه امتزاج مذهب و هنر هستند. هرچند این درهم آمیختگی هنر و مذهب همیشه در یک سطح نبود، اما بی شک مذهب یکی از بسترهای مهم خلق اثر هنری محسوب می شد. در دوران مدرن و پست مدرن اوضاع تغییر کرد و مذهب و هنر دیگر همسو نبودند. دراین بین هنرمندانی بودند که نشانه ها و یا روایت های مذهبی را موضوع کار خود قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی، تاریخی و اجتماعی هنر مدرن و پست مدرن است که به چگونگی نسبت هنر و مذهب در آثار چهار هنرمند مدرنیسم و پست مدرنیسم (پل گوگن، فرانسیس بیکن، میمو پالادینو، رابرت گابر) می پردازد. سوال اصلی آن است که رابطه هنر مدرن و پست مدرن با آموزه های دینی، سیاسی و اخلاقی چگونه است و گزینش و چیدمان عناصر بصری به چه ترتیبی است؟
  هنر مدرن می خواهد خود غایت خویش باشد نه وسیله تبلیغ و ترویج و تحکیم آموزه های سیاسی، دینی و اخلاقی. آنچه در اندیشه پست مدرن مطرح می گردد این است که باید از عقل ها و بینش ها و اندیشه های متکثر، بدون تلاش برای تاثیرگذاری، سخن به میان آورد.
  این تحقیق با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی انجام شده است و داده های مورد نیاز آن از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای گردآوری شده است و محقق نسبت به توصیف و تحلیل جامعه آماری پژوهش با مطالعه آثار نقاشی پل گوگن، فرانسیس بیکن، میمو پالادینو، رابرت گابر، به اهداف مورد نظر دست خواهد یافت.
  نتایج نشان می دهد، اثر هنری در خلا خلق نمی شود، بلکه برآیندی از زمان، مکان و آگاهی دوران خالق آن است. در آثار هنری دوران مدرن اشارات مذهبی ریشه در نقد خردباوری دارد. آثار پست مدرنیسم ثمره سرهم بندی خودپسندانه عناصری است که فقط به سبب ظاهر بصری شان در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یا انتقادی رادیکال به آموزه های مذهبی دارند.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، پست مدرنیسم، مذهب، گوگن، بیکن، پالادینو، گابر
 • الهه پنجه باشی، فاطمه دولاب* صفحات 21-38
  هنر گچبری، از هنرهای تزئینی معماری بناهای ایران است که از دیرباز زینت بخش بسیاری از کاخ ها و بناهای قبل از اسلام بوده است. از نقوش ناب در گچبری ایرانی می توان به نقوش گیاهی اشاره کرد. که در کاخ های ساسانی نمونه های متنوعی از آن به چشم می خورد. این نقوش در گچبری ها، نقوش چکیده نگاری شده ای از طبیعت اند و اشکال متنوعی را در بر می گیرند که عبارتند از نقوش: نخل، انگور، انار، گل نیلوفر آبی و گل چند پر است. نقش برجسته های ساسانی از گچ ساخته شده است و نقش مهمی در هنر تزیینی داشته و روی دیوارهای آجری و دیوارهایی که با قلوه سنگ ساخته می شده را می پوشانیده است. گچ ها را به صورت پلاک های قالبی و کنده کاری شده در تزیین بناهای سلطنتی به کار می بردند و در آنها از نقوش مختلف گیاهی، هندسی، نمادین و غیره استفاده می کردند. در پیکر تراشی سنگی ساسانی از نقش برجسته های بزرگ و با عظمت سنگی، در سی و دو نقش برجسته، خلاصه شده که اکثر آنها در فارس قرار دارد. نقوش برجسته در سیراف متعلق به دوره ساسانی می باشد که در آن نمونه های متنوعی از نقوش گیاهی دیده شده است. با توجه به نقوش برجسته سیراف این سوال ها مطرح می شود:از چه نقوش گیاهی در نقشبرجسته های سیراف استفاده شده است؟
  آیا نقوش گیاهی سیراف با نقوش گیاهی دیگر دوره ساسانی شباهت دارد؟
  هدف از نوشتن این مقاله، مطالعه نقشمایه های گیاهی نقش برجسته های سیراف در دوره ی ساسانی می باشد. در این مقاله نتیجه گرفته می شود، نقش برجسته های سیراف، جنبه نمادین داشته و بر جنبه تزیینی آن، نیز تاکید شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده، تاریخی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، از نوع اسنادی و کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: ساسانی، نقش برجسته، سیراف، نماد، گیاه
 • سوسن خطایی*، راضیه عارفی صفحات 39-52
  سطل های زباله عناصری از مبلمان شهری هستند، که علاوه بر نقش کاربردی، بر زیبایی محیط و هویت بخشی آن تاثیرگذارند. امروزه با توجه به شیوه های مختلف دفع زباله و بازیافت، جداسازی زباله ها از محل تولید از کارکردهای دیگر سطل های زباله می باشد. حجم عظیمی از زباله هایی که امروزه تولید می شوند، قابل بازیافت و بازگرداندن به چرخه مصرف هستند. در ایران درصد بسیاری از این مواد به دلیل عدم جداسازی مواد گوناگون موجود در پسماندها به روش های دیگری دفع می شوند. توجه به گرافیک محیطی در طراحی و به کارگیری سطل های زباله شهری در کنار رعایت شاخصه های مبلمان شهری می تواند به زیبایی شهر و نیز جداسازی زباله ها از محل تولید کمک رساند. این پژوهش با استفاده از روش های تحقیقات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت و به عنوان نمونه به صورت تصادفی تصاویری از سطل های زباله در مکان های تفکیک مواد بازیافتی شهر شیراز جمع آوری شد و با شیوه های توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که گرافیک محیطی می تواند به عنوان عامل مهمی در خوانایی شهرها، با طراحی پیکتوگرام ها، علائم و سطل های زباله با رنگ ها و طرح های خاص، در آموزش و تشویق شهروندان در جمع آوری و تفکیک زباله ها از مبدا بسیار موثر واقع شود و با رعایت شاخصه های مبلمان شهری در طراحی و به کارگیری سطل های زباله، بر هویت و زیبای شهر تاثیر بسزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: گرافیک محیطی، زیباسازی، هویت مکان، مبلمان شهری، سطل زباله، تفکیک زباله
 • ابوالقاسم دادور، مریم کشمیری * صفحات 53-62
  مدرنیست های ایرانی در دهه های 1320 تا 1350 هجری شمسی در پی یافتن بیانی شخصی و جنبشی آوانگارد، از نقش مایه های بومی و ایرانی بهره گرفتند. این اقدام، جریانی تازه در مدرنیسم هنری کشور به راه انداخت که امروزه با عنوان نوسنت گرایی شناخته می شود. عناصر متاثر از هنرهای باستانی ایران، یک گروه از نقوش مورد استفاده نوسنت گرایان بودند. نوشتار حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ گوید که «آیا نقوش باستانی در آثار پیشگامان جریان سقاخانه در دهه های 1320 تا 1350 هجری شمسی رسالت پیام رسانی نیز بر عهده داشته اند یا تنها از منظر زیبایی شناسی و آذین گری بر آثار نشسته اند؟» نویسندگان گمان می کنند که توانسته اند با تحلیل موردی برخی نقوش باستانی در بستر آثار مدرن نشان دهند: «این آرایه ها با بهره مندی از قالب شکنی در ذهن مخاطب، می توانند درک وی را به سوی معانی تازه و منطبق بر دریافت های دنیای معاصر رهنمون گردانند.» این پژوهش، بازخوانی جدی و جزئی نگر آثار پیشگامان مدرنیسم کشور را اصلی ضروری برای تولید، درک و تفسیر آثار جدیدتر می داند و باهدف گسترش بازخوانی های مجدد آثار مدرن و آشنایی مخاطب با شیوه های گوناگون رمزگشایی آثار، پیش رفته است. در بررسی نقش مایه های کهن، روش تاریخی تحلیلی و در بخش جمع آوری منابع شیوه اسنادی مدنظر بوده و برای بررسی آثار معاصر از روش تحلیلی تطبیقی استفاده شده است. آثار مورد بررسی نیز به صورت هدفمند، از میان مجموعه موزه ها، آرشیوها، مجموعه های شخصی و تصاویر کتابخانه ای برگزیده شده اند.
  کلیدواژگان: نوسنت گرایی، نقش مایه های باستانی، مدرنیسم ایرانی، جریان سقاخانه
 • فاطمه غلامی هوجقان *، سید سعید سید احمدی زاویه، آذرتاش آذرنوش صفحات 63-76
  چوگان ورزش و بازی ای است باستانی و منسوب به سرزمین ایران، که باوجود پیشینه ای دیرین، اطلاعات مکتوب اندکی پیرامون قوانین و ابزار و ادوات آن وجود دارد. چنین به نظر می رسد که استقبال حکمرانان تیموری از چوگان کم شده و بیشتر معطوف به بازسازی کشور باشد که با توجه به قرابت زمانی دوره تیموری با چپاول مغول در دوره ایلخانی امری منطقی است و توجه روزافزون دربار تیموری را به معماری و هنرهای وابسته به آن در تعدد آثار به جامانده شاهد هستیم. بنابراین فضای مناسبی برای رونق و توسعه چوگان از سوی دربار تیموری وجود نداشته و مجال پرداختن به تفریحات و یا ورزش های جمعی نظیر چوگان در میان درباریان تیموری (همانند آنچه در دوره صفوی شاهد هستیم) مهیا نبوده است. بااین وجود، به دلیل شعردوستی و ادب پروری شاهزادگان تیموری در این عهد با تعدد و تنوع آثار شعرا با محوریت چوگان روبرو هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش در بین آثار شعرای این عهد 264 مورد چوگان و 27 مورد صولجان (معرب چوگان) یافت شد و در نگاره های موردپژوهش شاهد سه شکل سر چوب چوگان به شکل های «ل» ، «L» و «V» با زاویه باز هستیم. این مقاله با طرح این پرسش که؛ سیر تحول و تطور چوب چوگان در نگاره های تیموری و دلایل آنچه بوده، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی ازجمله منابع اینترنتی، پیشینه و سابقه پژوهش های مربوط را گردآوری کرده و در مرحلهٔ بعد، با جمع آوری متون کهن و نگاره های چوگانی و سپس پالایش مجموعه به لحاظ اعتبار اسناد و داشتن تاریخ، موارد موردمطالعه را گزینش کرده است. در نهایت پس از گردآوری داده های حاصل، موارد مشابه و متفاوت را مورد تحلیل قرار داده است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک های کتابخانه ای، مشاهده و مصاحبه انجام پذیرفته است.
  کلیدواژگان: چوگان بازی، چوب چوگان، نگاره های چوگانی، نسخ خطی تیموری
 • محمدباقر قهرمانی، علیرضا صیاد، ناهید گیل امیررود * صفحات 77-86
  متاثر از نفوذ مفهوم «چرخش فضایی» و توجه به اهمیت مقوله فضا در رابطه با تولید دانش و مفهوم حقیقت، پرسش از ماهیت فضا و مکان، به موضوعی اساسی در مطالعات و تئوری های تعلیم و تربیت نیز تبدیل گردیده است. ژیل دلوز، فیلسوف پساساختارگرای فرانسوی، به همراه فلیکس گاتاری در کتاب هزاران فلات، از ریزوم به مثابه یک استراتژی فضایی بهره می گیرند تا الگوی جدیدی را در رابطه میان دانش و فضا معرفی کنند. بهره گیری از سیستم فضایی ریزوماتیک در کلاس های هنر می تواند به مثابه محیطی برای خلق و آفرینش، امکانات و ظرفیت های فراوانی در رابطه با آموزش هنر فراهم آورد. اهمیت تعدد و تکثر در نگره ریزومی، فضای کلاس را به فضای پرسپکتیوهای سیال و متغیری تبدیل می کند که کاملا در تضاد با فضای آموزشی تک پرسپکتیوی همگن سنتی قرار می گیرد. بهره گیری از فضای ریزومی، مجالی برای گسست ها و انفجارهای غیرمنتظره ای در حیطه آموزش هنر فراهم می آورد که آزادی تفسیرها و چندگانگی خوانش ها در مواجهه با آثار هنری، بر منطق تک معنایی غلبه می نماید. این پژوهش از نوع نظری و با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: آموزش فضامند، فضای ریزوماتیک، پرسپکتیوهای متحرک، ژیل دلوز، آموزش هنر
 • فاطمه کاتب*، مرضیه تراجی صفحات 87-96
  نقوش ساسانی از طریق تجارت در کرانه های دریای مدیترانه و جنگ های صلیبی و همچنین تسلط اعراب مسلمان بر سرزمین های مسیحی به فرهنگ اروپا نفوذ کرد و بسیاری از نقشمایه های پارچه ها، ظروف و گچ بری ها به مسیحیت انتقال یافت. مسیحیان با توجه به مبانی دینی خود، نقشمایه ها را تبدیل به مضامین مذهبی نموده و کتب و نسخ مصور دینی را با آن ها آراستند. هنر کتاب آرایی مسیحی پیوندی تنگاتنگ با هنر بیزانسی داشت و هنر بیزانس حاصل دستاوردهای فرهنگی و هنری رومی و ساسانی بود. نوشتن متون انجیل و ترویج مضامین دینی، راهبان مسیحی در دیرها را ترغیب به خلق آثاری با تزیینات فراوان و نمادهای انتزاعی نمود. شیوه جانور نگاری و نقش پردازی حیوانات تخیلی و روش های ترکیب بندی در پارچه های ابریشمین و ظروف سیمین ساسانی علاوه بر نشانه های زیبایی شناسانه، بیان انتزاعی به وجود آورد که به جهان مسیحیت نیز رخنه کرد. مسئله مورد طرح در پژوهش حاضر بر این نکته استوار است که هنر ساسانی باشکوه ترین دوران تاریخی قبل از اسلام در ایران بوده و تاثیرات سیاسی و اجتماعی باعث پیدایش و شکل گیری جهانی شدن هنر این دوران شده است و مضامین تخیل پردازانه آن توانسته با هنر انتزاعی مسیحی ارتباط معنایی برقرار کند. کتاب کلز یکی از نسخ مصور قرون وسطی می باشد که توسط راهبان آذین گری شده و حاوی روایات انجیل و مکاشفات یوحنا می باشد. این کتاب دارای تصاویری همچون جانوران ترکیبی، موجودات بالدار و پرندگان خیالی است که تاثیر هنر ساسانی در طراحی نقوش نسخه را اثبات می نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تصویری و مفهومی نقوش جانوری موجود در کتاب کلز و تاثیرات هنر ساسانی در مصورسازی این نسخه است. روش تحقیق به روش توصیفی و تطبیقی است و اطلاعات آن نیز با مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. پرسش قابل طرح نیز در این نوشتار بر این قرار است که ویژگی نقشمایه های ساسانی چه بوده اند و چه تاثیراتی بر کتاب آرایی نسخ مذهبی مسیحیت داشته اند. بابیان دلایل این تاثیرگذاری ها، چگونگی راهیابی نقشمایه های ساسانی به جهان غرب نیز توضیح داده شده است.
  کلیدواژگان: نقشمایه های ساسانی، هنر کتاب آرایی مسیحیت، کتاب کلز
 • فائزه جواهری*، مهدی محمدزاده صفحات 97-106
  نگارگران مسلمان در دوره های مختلف برای ترسیم پیکره پیامبران و ائمه از روش های گوناگونی بهره گرفته اند که علاوه بر بینش خود نگارگر، به نوعی نشان دهنده اندیشه ها و اعتقادات حامیان در زمان تولید اثر نیز بوده است. در میان حکایات پیامبران و مقدسین، حکایت سجده بردن فرشتگان بر حضرت آدم ازجمله صحنه هایی است که از سوی نگارگران با رویکردهای متفاوتی در نسخ متعددی به تصویر درآمده است.
  مقاله حاضر که به روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این نگاره ها می پردازد، تلاش می کند تا ضمن معرفی تمام نمونه های برجای مانده از این موضوع در نگارگری اسلامی، به استخراج شیوه ارائه پیکره آدم و نوع نشانه های بصری مورداستفاده نگارگران در دوره های مختلف نیز بپردازد. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که نگارگر مسلمان برای نشان دادن شخصیت مقدس و فرازمینی حضرت آدم، علاوه بر استفاده از نمادها و نشانه هایی که به صورت نشانه های قراردادی تقدس در نگارگری اسلامی درآمده، مانند استفاده از هاله مقدس، از عناصر و نشانه های دیگری نیز برای القای هر چه بهتر مفاهیم ذهنی خود استفاده کرده است. از میان این عناصر می توان به تخت و تاج خلیفه الهی، حضور فرشتگان با طبق هایی از نور و شعله مقدس و همچنین جایگاه خاص آدم (ع) در ترکیب بندی نگاره اشاره کرد.
  کلیدواژگان: پیکره نگاری آدم (ع)، سجده فرشتگان، نگارگری اسلامی
 • اشرف سادات موسوی لر*، زهرا مسعودی امین، الهه مروج صفحات 107-118
  نقش ترنج باوجود تعابیر زیادی که از نحوه پیدایش آن موجود است به عنوان نقشی کاملا ایرانی، از دیرباز در طراحی و تولید آثار هنری وجود داشته و به لحاظ زیبایی و کثرت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ازآنجاکه دوره صفوی دوره شکوفایی و جمال آثار هنری بوده و در این دوره هنرمندان به خلاقیت در آثار هنری و اعمال سلیقه شخصی می پرداخته اند. این نقش در اکثر آثار هنری این دوره مانند قالی، جلد، گچ بری، کاشی کاری و معماری دیده می شود. در این مقاله به روش توصیفی- تطبیقی و تحلیل محتوا و با بهره گیری از منابع اسنادی (کتابخانه ای) به بررسی وجوه افتراق و اشتراک نقش ترنج در قالی، جلد قرآن و جلد شاهنامه های دوره صفوی پرداخته می شود. یافته ها نشانگر این است که نقش ترنج در هنر ایران و بالاخص دوره صفوی به طور واضح هم ازنظر کاربردی و هم ازنظر مفهومی به درجه ای از زیبایی و اهمیت رسیده که در کمتر نقش دیگری بتوان شاهد آن بود.
  کلیدواژگان: دوره صفوی، نقش ترنج، نقش قالی، جلد قرآن، جلد شاهنامه
 • ابوذر ناصحی * صفحات 119-124
  در این مقاله سعی بر آن است که ضمن بررسی رابطه علم، هنر و دین از گذشته تابه حال، به نقش عنصر تخیل و خلاقیت به عنوان مهم ترین عامل پیوند این حوزه ها اشاره و انواع تخیل را همچون تخیل ترکیب گر و تخیل شهودی از دیدگاه حکما و دانشمندان غربی و شرقی مورد مداقه قرار دهیم. در تمام مقاله توجه به «ساختار ناب» به عنوان عنصری مشترک در جهان بینی های مختلف خودنمایی می کند که با تعابیری همچون شعور باطنی و حقیقت مطلق و عرفان رابطه تنگاتنگ دارد. نگارنده معتقد است که می توان با استفاده از تخیل، پیوندی نو میان هنر، دین و علم ایجاد و از آن طریق حقیقت موجود در عالم را درک و تفسیری مجدد کرد، که لازمه آن همزیستی و پیوند بیشتر تمدن ها در رسیدن به مفهوم جدیدی از هنراست. البته تمدن اسلامی با دارا بودن ذخایر عظیم عرفانی، قادر است که نقش تعیین کننده در این تحول پیشرو داشته باشد. مقاله پیش رو به شیوه کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوا و از نوع تحقیقات بنیادی می باشد.
  کلیدواژگان: علم، هنر، دین، تخیل، عرفان
|
 • Zahra Pakzad *, S. Jalali Pages 7-20
  One of the interdisciplinary study field in the realm of culture is studies on the relationship between religion and art. In fact, we can observe periods in history of art when the religion and art mixed. Although the mixture of art and religion was not at an even pace, religion is one important context for creation of the art works. Things have changed in the modern and post-modern period and they were not moving toward the same ends any more. Meanwhile there were artists who have worked on signs or religious traditions. Present study is an analytical, historical and social study of the modern and post-modern art which deals with the relationship between religion and art in works of four modern and postmodern artists naming Paul Gauguin, Francis Bacon, Mimmo Paladino and Robert Gober. The key question is: how is the relationship between modern and postmodern art to religious, political and ethical teachings and how is selection and composition of visual elements?
  Modern art, rather than being a tool for propaganda and preaching of political, religious and ethical teachings; wants to be a goal by itself. Post modernism says we should speak of logic, insight and plural thoughts without any efforts to effect anything or anyone.
  Present research is a qualitative study and required data were gathered through library documents. The researcher has studied works of Paul Gauguin, Francis Bacon, Mimmo Paladino and Robert Gober in order to describe and analyze the statistical sample of the study.
  Findings show that artistic work can’t be created in vacuum but it is the result of time, place and awareness of its creator time period. Religious concepts of modern works are rooted in criticizing wisdom. Postmodern works are the outcome of selfish combination of elements put together just due to their visual appearance or have radical criticism to religious teachings.
  Keywords: Modernism, Postmodernism, religion, Gauguin, Bacon, Paladino, Gober
 • Elaheh Panjeh Bashi, Fatemeh Doolab * Pages 21-38
  stucco art is one of decorative arts in Iran building architecture decorated most parts of pre-Islamic palaces and buildings. One of unique Iranian stucco is plants patterns, plenty of them were found in Sassanid palaces. These patterns in stucco are abstract patterns of nature and consist of various forms like palm, grape, pomegranate, lotus, and multilateral flower. Sassanid in relief motifs were made of gyps, And play significant role in decorative art and cover brick walls and rubble walls. Gyps were worked as cubic plaque and carving in monarch building decorations in which it was used various plants, Geometric, Symbolic and etc. In Sassanid rock sculpture it was used large in relief motifs with huge stone form in 32 in relief motifs most of them located in Fars. Siraf in relief motifs belong to Sassanid era in which various samples of plant patterns had seen clearly. Due to Siraf motifs following questions raised: What plant patterns were used in Siraf in relief motifs?
  Is there any similarity between Siraf plant patterns with other plant patterns of Sassanid era?
  This research aims to study Siraf motifs plant patterns in Sassanid era. It was concluded that Siraf motifs are symbolic forms and also it was emphasized on its decorative aspects. This is an analytic- historical research and data gathered in documentary-library method.
  Keywords: Sassanid, Relief Motifs, Siraf, symbol, plant
 • S. Khataei *, R. Arefi Pages 39-52
  Trash bins are elements of urban furniture which not only have a functional role, but also effect on the environment beauty and its identification. Now a day, due to the different methods of waste disposal and recycling, waste separation in the production place is another function of trash bins. A huge amount of waste produced today can be recycled and returned to the consumption cycle. In Iran, a high percentage of these products are disposed of in other ways due to the lack of separation of various materials in the wastes. Considering the environmental graphic in design and implementation of urban trash bins, while respecting the characteristics of urban furniture, they also can help beautification and separation of waste from the production site. Present research was conducted using desk and field research methods, and some pictures of trash bins in various waste recycle stations of Shiraz were randomly collected and analyzed with descriptive and analytical methods. Results indicate that environmental graphic, as an important factor in urban legibility, design of pictograms, signs and trash bins with special colors and designs, can be effective in educating and encouraging citizens to collect and separate waste from source; and it can have a significant impact on the identity and beauty of city with respect to characteristics of urban furniture in the design and implementation of recycle bins.
  Keywords: Environmental Graphics, Beautification, Place Identity, Urban Furniture, Recycle Bin, Waste Separation
 • A. Dadvar, M. Keshmirey * Pages 53-62
  Iranian modernists of 1940s to 1970s who were after a personal expression and Avant-garde movement, used native and Persian symbols in their works. This action caused a new movement in this Iran’s modernist art which now is known as Neo-traditionalism. Elements inspired by ancient Iranian arts were a group of motifs used by Neo-traditionalists. The present study tries to provide an answer to the question that: whether the ancient symbols and patterns used in the works of the Neo-traditionalists in the 1940’s and 1970’s had had a semantic value or just were used due to their aesthetic and decorative values? Researchers believe that they, by selective analysis of some ancient motifs in context of modern works, have been able to show the fallowing: these symbols can guide the audiences mind toward new and modern world based understanding by de-familiarization in audiences mind. The present study believes that a serious and detailed rereading of the works of the modernist pioneers is essential for production, understanding and interpreting the more recent works. Furthermore, it aims to expand new readings of modern works and familiarizing the audiences with the decoding methods of these works. The historic-documentary method was used in analyzing the ancient symbols and patterns, and in case of contemporary works, the comparative analysis has been applied. These works were selected purposefully from the museums, archives, private collections and libraries.
  Keywords: Neo-Traditional, Ancient Symbols, Patterns, De-familiarization, Iranian Modernism, Saqakhaneh School
 • Fatemeh Gholami Houjeghan *, Seyed Saeed Seyed Ahmadi Zavieh, Azartash Azarnoush Pages 63-76
  The Polo is an ancient game and sport belonging to Iran, and despite its long history, there is little recorded information about its principles, rules, equipment and clothes. It seems that Timurid rulers did not appreciate čawgān (game of polo) as before, and that concentrated their focus on reconstruction of the country, and this seems logical regarding the fact that Timurid dynasty is contemporary to Mongol's invasion during Ilkhan era. As a result we can witness the growing interest of Timurid court to architecture and its related arts in great number of remaining works. Thus there were not proper conditions for growing and development of čawgān in Timurid dynasty, and Timurid court did not have enough time and interest for team sports such as čawgān (similar to Safavid period). Nevertheless, due to the great interest of Teimurid princes to literature, we can witness a great variety and numerous poems with the subject matter of čawgān in this period. According to the results of present research, there are 264 cases of ''čawgān'' and 27cases of ''sawlajān'' (cognate of ''čawgān'') were found in poems of this era and based on the finding of the studied Timurid miniatures, there are three forms of polo mallet looking like curved cane =“á” ,similar to “L” form and “V” form(with an open angle). Present paper has selected study cases by asking this question that: what was the changing procedure of the polo stick and ball in the Timurid miniatures and the reason why, this paper has gathered the previous related research works using the library, documental and internet resources and in the next stage, gathered the old texts and illustrated pages related to the polo game and refining them in terms of the validity of documents and containing the date. Finally, after collecting data, the differences and similarities between them have been analyzed. Present paper is a descriptive-analytical one, using the library, observation and interview techniques.
  Keywords: Polo Game (?awg?n), Polo Stick, Miniatures Containing Polo (Motifs), Timurid Manuscripts Containing Polo (word)
 • Mohammad Bagher Ghahramani, Alireza Sayyad, Nahid Gilamirrod * Pages 77-86
  Questioning the concept of space and location has turned into a fundamental issue in education theory due to the effect of “Spatial turn” and considering the importance of “Space” in regard to producing knowledge and the concept of truth. Gilles Deleuze, French post-structuralist philosopher, along with Felix Guattari in their book, "A Thousand Plateaus", employs the rhizome to introduce a new paradigm in the relationship between space and knowledge. Present study aims to prove this hypothesis that using rhizomatic spatial space in art classes can create an environment for creation and innovation, presenting many opportunities and capacities in regard to art education. The importance of diversity and multiplicity of rhizome model converts the classroom to a space with shifting and fluid perspectives, which stands completely in contrast to traditional pedagogical environment with a homogeneous single perspective. It might be argued that one of the major achievements of employing rhizomatic space in the art theory classes is the juxtaposition and combination of disparate perspectives and heterogeneous viewpoints in relation to an artwork and can overcome the logic of single meaning in an art work. Present paper is a theoretical study, using descriptive – analytical method and gathering data by library resources and documentation.
  Keywords: Spatial Pedagogy, Rhizomatis Space, Multiplicity of Perspectives, Gilles Deleuze, Art Theory Education
 • F. Kateb *, M. Taraji Pages 87-96
  The Sassanid motifs penetrated the European culture due to trading along Mediterranean Sea, crusade and Muslim Arab domination on Christian lands and many motifs of fabrics, utensils and moldings transferred to Christianity. The Christians changed these motifs to religious concepts regarding their own religious beliefs and illustrated their religious books with them. The Christian art of book illustration has a very close relationship with Byzantine art. The Byzantine art was a result of Sassanid and Roman cultural and artistic achievements. Writing the New Testament and presenting religious concepts motivated the abbes to design manuscripts with abstract symbols and adornments. The style drawing animals and imaginative beasts along with composition methods in silk fabrics and Sassanid silver works not only created aesthetic signs but also resulted in abstract expression which also penetrated the Christianity. Present paper is based on the fact that the Sassanid art was the most glorious historical era before Islamic, when political and social influence lead to globalization of art of such era and its imaginative concepts led to a semantic relationship with Christian art. The book of Kells is a middle age's illustrated manuscript, trimmed by abbes and includes exemplum of gospel and revelation of John. This manuscript includes images of hybrid beast, winged creatures and imaginary birds which demonstrates the effect of Sassanid art in design of its images and motifs. The present paper aims to study the pictorial and conceptual context of animal motifs in Kells book and also consider the Sassanid art influences. This is a descriptive – analytical study and the data was collected based on library resources. The question is that: what were the characteristics of Sassanid motifs and how did they effect book illustration of Christian religious manuscripts. With declaration of the reason for such effect, it is also clarified and explained how the Sassanid motifs made their way to the western world.
  Keywords: Sassanid Motifs, Christian Book Art, Book of Kells
 • Faezeh Javaheri *, Mehdi Mohammad Zadeh Pages 97-106
  Muslim painters have used different kinds of methods to portrait prophets in different ages which not only reflects the painters’ insights but also mirrors the belief of art patrons in the time of their creation. Among the allegories about the prophets, the story of angles bowing to Adam is depicted by painters in numerous manuscripts and different approaches.
  Present paper, which has applied a descriptive – analytical method, is trying to introduce all of the remaining images with such subject in Islamic painting, while also extracting methods of representing the shape and figure of Adam and the visual elementsand signs used by painters in different ages. The studies indicate that Muslim painters not only used conventional symbols and signs that are known in Islamic painters, Such as holy aura but they also implied some other elements and signs, for representing the holy and sacred character of Adam, which are used for suggesting their objective mental concept. We can mention the divine Calipha’s throne and crown, angels’ presence with trays of light and holy fire and also the particular position of Adam in composition of the images among this element.
  Keywords: Adam's Figurative Drawing, Angels Bowing, Islamic Painting
 • A. Mousavilar *, Z. Masoudiamin, Elahe Moravej Pages 107-118
  Toranj patterns have been existent since Iranian ancient times in artistic works and various designs nonetheless the ample interpretations regarding its origins. The patterns have crucial roles regarding the aesthetic effects. Since Safavid dynasty has been, in some people’s opinion, the period for advent of artistic works and artists used to be creative in making their works, the aforementioned pattern is widely seen in the works of the era such as rugs, book covers, plaster patterns, tiles and generally any architecture design. This paper aims to evaluate the similarities and differences of Toranj patterns in rugs, Quranic covers, and Safavid Shahnameh covers using comparative-descriptive methods and by data analysis as well as using library methods. The results illustrate that Toranj patterns in Iranian arts and especially in the Safavid era are nearly unique in a way that few patterns compare to them both in practical and conceptual aspects .
  Keywords: Safavid Era, Toranj Pattern, Rug Patterns, ? Quranic Covers, Covers? of shahnameh
 • Aboozar Nasehi * Pages 119-124
  Present paper tries to consider the relationship between science, art and religion from past till present besides the role of imagination and creativity as the most important connecting factor of these areas and study various types of imagination such as combinative imagination and intuitive imagination from eastern and western scientists and philosophers’ point of view.
  Considering the “pure structure” as a common element in various worldviews is manifested throughout the whole paper which have a close relationship such as internal understanding, absolute truth and mysticism. The author believes that it is possible to create a link between art, religion and science by means of imagination and have a new understanding and interpretation of realities in this world by means of that; and to do so, we need a deeper connection and coexist among civilization to achieve a new concept of art. Islamic civilization can play a determining role in such pioneering change due to owning great mystical resources. Present paper is a fundamental research, gathering data from library resources and context analysis.
  Keywords: Science, Art, religion, imagination, Mystic