فهرست مطالب

عروسک سخنگو - پیاپی 300 (دی 1395)
 • پیاپی 300 (دی 1395)
 • 1947 صفحه، بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/10/20
 • تعداد عناوین: 34
|
 • شعر اول
 • دایناسورها کی می روند؟
  صفحه 4
 • کلمک
 • با دروغ گفتن به کودکان نمی توان از آن ها محافظت کرد
  صفحه 6
 • کلاس
 • از خودت بپرس ننویسی می میری؟
  صفحه 12
 • ناقدک
 • به ما سلام می کنه
  صفحه 16
 • دانی و تونگر
  صفحه 18
 • به روایت اول شخص مفرد
 • همه ی قصه ها پدر و مادر دارند
  صفحه 20
 • ناقدک
 • دخترکی که با آب نباتش زندگی می کنه
  صفحه 26
 • پرونده ی یک شاعر
 • درباره ی رینر ماریا ریلکه
  صفحه 28
 • از کتاب یک شاعر
 • زنی که در دست هایش غرق شد
  صفحه 32
 • با یک انیمیشن از پرستو
 • فرزندخوانده ی یک ببر
  صفحه 34
 • از کتاب یک شاعر
 • ترس های گم شده ی من
  صفحه 36
 • یادداشت
 • میز شام
  صفحه 38
 • ناقدک
 • کوتوله ی مسافر
  صفحه 44
 • شعر
 • بیا به خانه
  صفحه 48
 • از دفترچه خاطرات یک دخترک نوجوان
  صفحه 50
 • جنگ که تمام شد
  صفحه 58
 • یادداشت
 • زندگی بدون تلویزیون
  صفحه 60
 • خاطرات داستانی یک کتابدار روستایی
 • می میرم اما کتاب نمی خوانم
  صفحه 64
 • از کتاب یک شاعر
 • برای خاطر یک دانه شعر
  صفحه 70
 • داستان
 • آن مبل لغنتی
  صفحه 72
 • از بچه های اعماق
 • لب و لوچه های آویزون
  صفحه 76
 • داستان
 • فرزند کامپیوتر
  صفحه 80
 • از میان نامه های یک شاعر
 • اتفاقی به نام زندگی
  صفحه 84
 • از مادربزرگ ها با مادربزرگ ها
 • توی کشوی جوراب هایت چی مخفی کرده ای؟
  صفحه 88
 • داستان
 • با ستاد انقلاب
  صفحه 94
 • از میان نامه های یک شاعر
 • آینده بی حرکت ایستاده است
  صفحه 100
 • طنزانه های غرغروی یکی از ما
 • غیبت های خاله دخترکی
  صفحه 104
 • گفتار انتقادی
 • فصل نامه ی سپیده
  صفحه 112
 • از میان نامه های یک شاعر
 • منحصر به فرد و یگانه
  صفحه 120
 • یادداشت های روزانه
 • پاهای چه کسی در کتانیهای اوست؟
  صفحه 124
 • پاسخک ویژه و پاسخک
  صفحه 132
 • با روشنفکران کوچک دانش آموز
 • کودکی یک شاعر، رینر ماریا ریلکه
  صفحه 150
 • فقط بچه ها نخوانند
 • کارگاه کتاب کودک
  صفحه 164
 • هنرمند خودآموخته
 • تد گوردون
  صفحه 190