فهرست مطالب

مترجم - پیاپی 62 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 62 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • پیوستگی روایی و لذت خواندن در ترجمه ادبی
  علی خزاعی فر صفحه 1
 • رابطه تئوری و عمل ترجمه
  عبدالله کوثری، مرتضی تقوی، اعظم غمخواه صفحه 2
 • گفت و گو با مهستی بحرینی
  مهستی بحرینی، علی خزاعی فر صفحه 3
 • درباره ترجمه و ویرایش
  عبدالحسین آذرنگ، علی خزاعی فر صفحه 4
 • کشکولی از داشته ها و نداشته ها
  سمیه نوروزی صفحه 5
 • شعر و ترجمه ناپذیری آن از دیدگاه ژرار ژنت
  سمیه نوروزی صفحه 6
 • اگزیستانسیالیست مترجم یا مترجم اگزیستانسیالیست
  سمیه دل زنده روی صفحه 7
 • تاملاتی در ادبیات جهان
  فرانکو مورتی ترجمه: امید آزادی بوگر صفحه 8
 • مرگ یک رشته و استعمارزدایی از ادبیات تطبیقی
  امیرحسین وفا صفحه 9
 • ترجمه های شاهنامه به انگلیسی
  پروین لولوئی ترجمه: مصطفی حسینی صفحه 10
 • آشنایی با یک مترجم: شبنم سعادت
  شجاع نی نوا صفحه 11
 • از گذشته ها: نمونه هایی از نقد ترجمه
  عبدالله نوروزی صفحه 12
 • بهترین ترجمه ای که خوانده ام از دیدگاه علیرضا طاق دره
  محبوبه اعتضاد صفحه 13
 • ترجمه های دزدی: عروسکخانه
  الهام علیزاده صفحه 14
 • به عبارت دیگر: کهنگی زبان ترجمه در اثر گذشت زمان
  زهرا سالاری صفحه 15
 • کارگاه ترجمه
  حسن هاشمی میناباد صفحه 16
 • از گوشه و کنار
  زهرا اسماعیلی صفحه 17
 • سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان
  مریم سعیدی، پروانه معاذاللهی صفحه 18
 • از پست و بلند ترجمه فیلم: میان نویسی و دیلماجگری در سینمای ایران
  فرزانه شکوهمند صفحه 19
 • طنز و ترجمه
  علیرضا خان جان، علی خزاعی فر صفحه 20