فهرست مطالب

مترجم - پیاپی 63 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 63 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سبک نویسنده و سبک مترجم
  علی خزاعی فر صفحه 1
 • تعادل زرین! نیم نگاهی به روند ترجمه شعر در زبان فارسی
  علی عبداللهی صفحه 2
 • گرته برداری
  احمد سمیعی گیلانی صفحه 3
 • گفت و گو با داریوش آشوری در مقام مترجم
  داریوش آشوری، علی خزاعی فر صفحه 4
 • درباره مترجم
  عبدالحسین آذرنگ، علی خزاعی فر صفحه 5
 • کاین گناهی ست که در شهر شما نیز کنند
  سمیه نوروزی صفحه 6
 • درباره لغت نامه کیمیا
  علی خزاعی فر صفحه 7
 • کتاب هایی که در دارالترجمه ناصری ترجمه نشدند؛ نگاهی به عاملیت دوگانه در نشر ترجمه در ایران
  سمیه دل زنده روی صفحه 8
 • تاملاتی دیگر
  فرانکو مورتی ترجمه: امید آزادی بوگر صفحه 9
 • ادبیات تطبیقی به کجا می رود؟ / در گفت وگو با سوزان بسنت
  ژانگ چا، ترجمه مصطفی حسینی صفحه 10
 • گردهمایی بزرگان ترجمه و ویرایش در همایش ترجمه ماندگار
  علیرضا اکبری صفحه 11
 • آشنایی با یک مترجم: راحله فاضلی
  شجاع نی نوا صفحه 12
 • از گذشته ها: طریقه ترجمه؛ تالیف مجدالعلی
  عبدالله نوروزی صفحه 13
 • گفت وگو با محمود گودرزی درباره ترجمه فیلم
  سعید عامری صفحه 14
 • از پست و بلند ترجمه فیلم؛ ترجمه فیلم های چندزبانه؛ بررسی ترجمه فیلم گمشده در ترجمه
  فرزانه شکوهمند صفحه 15
 • از گوشه و کنار
  زهرا اسماعیلی صفحه 16
 • بهترین ترجمه ای که خوانده ام از دیدگاه گلی امامی
  محبوبه اعتضاد صفحه 17
 • موازی کاری در ترجمه، چالش ها و راهکارها از زبان مترجمان
  فاطمه مدیحی صفحه 18
 • سکانس های به یادماندنی تاریخ سینما؛ پست فطرت های بی شرف
  رویا مهرگان راد صفحه 19
 • ترجمه و طنز
  علیرضا خان جان صفحه 20
 • نمونه ترجمه
  داریوش آشوری صفحه 21