فهرست مطالب

مترجم - پیاپی 64 (بهار 1397)
 • پیاپی 64 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سبک نویسنده و سبک مترجم
  علی خزاعی فر صفحه 1
 • شجاعت ادبی
  احمد سمیعی گیلانی صفحه 2
 • گفت و گو با مهدی غبرایی
  علی خزاعی فر صفحه 3
 • درباره ویرایش
  عبدالحسین آذرنگ صفحه 4
 • خرابی از کینه توست
  سمیه نوروزی صفحه 5
 • مترجم مایوس
  مرضیه ملکشاهی صفحه 6
 • درباب ترجمه شعر
  فرزان نصر صفحه 7
 • درباب ترجمه مجدد
  علی خزاعی فر صفحه 8
 • علیه ملی گرایی ادبی
  یان کلاسن ترجمه: امیرحسین وفا صفحه 9
 • ترجمه های کلمن بارکس از مولوی در آمریکا
  امید آزادی بوگر، سایمون پتن ترجمه: مصطفی حسینی صفحه 10
 • ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست
  علی خزاعی فر صفحه 11
 • یادداشت های یک ویراستار
  سایه اقتصادی نیا صفحه 12
 • یک شعر و دو ترجمه
  رضا پرهیزگار صفحه 13
 • جدایی زبان ترجمه ادبی از ریشه زبان فارسی
  سایه اقتصادی نیا صفحه 14
 • کارگاه ترجمه
  حسن هاشمی میناباد صفحه 15
 • بهترین ترجمه ای که خوانده ام از دیدگاه علیرضا خان جان
  محبوبه اعتضاد صفحه 16
 • اصول زیرنویس فیلم
  سعید عامری صفحه 17
 • آغاز ترجمه آثار ادبی و غیرادبی امریکا به زبان فارسی
  الهام صفی صفحه 18
 • ترجمه جمعی
  فاطمه مدیحی صفحه 19
 • آشنایی با یک مترجم؛ ساناز فلاح فرد
  شجاع نی نوا صفحه 20