فهرست مطالب

هنر معماری - پیاپی 49 (تابستان 1397)
 • پیاپی 49 (تابستان 1397)
 • 154 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/05/25
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
 • ابر اصل در معماری: باید چگونه طراحی کنید تا جریان ساز شوید؟
  شهریار خانی زاد صفحه 4
 • نظریه پردازان
 • ملاقات با رئیس جدید: پس از مرگ تئوری
  کریستوفر هایت ترجمه: مینا حنیفی واحد صفحه 6
 • خلق آثار معماری مبتنی بر سرشت انسانی
  علی اکبری صفحه 10
 • معماری معاصر ایران و ابر بحران هایش
  علیرضا عظیمی حسن آبادی صفحه 14
 • هبوط در سلیقه و معماری
  مهشید معتمد صفحه 16
 • داوری در مسابقات معماری و خلاء پژوهش آن در ایران
  ترجمه: سجاد سلیمان زاده صفحه 20
 • گزارشی از نشست «تحلیل چهار دهه معماری معاصر ایران»
  تهیه گزارش: جمال اسماعیل زاده صفحه 26
 • پروژه ها و مسابقات
 • چشم تهران/ مصاحبه ی تحریریه هنر معماری با امید امینی (شرکت مهندسین مشاور امید امینی و همکاران)
  صفحه 28
 • کارمان: خانه ی کار و دیدار
  مونا شکرریز صفحه 42
 • ویلای هفت سنگان
  سهراب رفعت صفحه 56
 • ویلای پدری
  مسعود فرجیان صفحه 66
 • مسابقه ی معماری پروژه ی بازآفرینی شهری تبریز
  صفحه 72
 • نقدی بر مسابقه
  صفحه 108
 • گزارشی از برگزاری نخستین دوره ی جایزه ی طراح جوان آسیا در ایران
  نازنین قادری صفحه 110
 • معماری روز جهان
 • معماری ضد ابژکتیو کنگو کوما
  کنت فرمپتون ترجمه: اردلان مقدم صفحه 114
 • گزارشات و نگاشته های معماری
 • گزارشی از نمایشگاه گلگشت ایرانی: کالخ موزه ی گلستان
  فریار جواهریان صفحه 136
 • یک شب بارانی با معماران: درنگی بر مراسم رونمایی از کتاب معماری معاصر ایران
  سارا رحیمی صفحه 138
 • طراحی و معماری داخلی
 • طراحی های نوین: میزها
  صفحه 142
 • گنسلر
  ترجمه: مینا حنیفی واحد صفحه 146