فهرست مطالب

مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی - پیاپی 27 (تابستان 1397)
 • پیاپی 27 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سخن سردبیر
 • عباس ملکی * صفحات 11-15
  انگار همین دیروز بود که از تجریش پرچم ها و پلاکاردها را راه می انداختیم. پارچه نوشته هایی که شب قبل از آن در مسجد همت تجریش، توسط جوانان نوشته می شد و بعد در کنار خیابانی که اکنون به نام دکتر شریعتی خوانده می شود، در زیر پل های جوی آب و یا در خانه برخی از همشهریان پنهان می کردیم و بعد از گذشتن از صفوف ارتش و شهربانی به یکباره آنها را بلند میکردیم و تظاهرات شکل می گرفت. بعد هم یک ماشین گیر می آمد که بالای آن برویم و برای مردم شعارهای خوشان را بدهیم و آنها هم پاسخ دهند. در چند تظاهرات هم بلندگو تهیه شد و دیگر هزاران هزار نفر یک شعار را تکرار می کردند. خانم ها در جلو صف بودند و آقایان در پشت سر. چون چندبار حضور زنان باعث شده بود که در برخورد ارتش با مردم تاخیر صورت بگیرد و همین تاخیر، راه بسته شده خیابان شریعتی را برای مردم باز می کرد و سیل خروشان مردم به ادامه دادن راه خود مصمم تر می شد. دیگر هیچگاه پس از تظاهرات متعدد قبل از انقلاب، من نتوانستم تمام مسیر تجریش، خیابان دکتر شریعتی، خیایان انقلاب تا میدان آزادی را پیاده طی کنم و حالا به نظرم این کار ناشدنی است. شور و حال مردم در آن روزهای قبل از انقلاب وصف ناشدنی است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، ایران، 40 سالگی انقلاب
 • مقاله پژوهشی
 • محمد نوروزی * صفحات 19-48
  در بسیاری از کشورهای صاحب ذخایر نفتی از جمله ایران یکی از مطلوبیت های قراردادی در بخش بالادستی نفت انتقال فناوری از شرکت های بین المللی به کشورهای میزبان و توسعه فناوری در این کشورها و استفاده حداکثری از توان داخلی آن ها است. در این مقاله متن چند قرارداد بالادستی نفت از انواع مختلف امتیازی، مشارکتی و خدماتی تحلیل شده است و ظرفیت هریک از این چارچوب های قراردادی برای تحقق انتقال و توسعه فناوری بررسی شده است. پس از بررسی قراردادهای مذکور، با بهره گیری از عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری که از مطالعات پیشین و مصاحبه ها استخراج شده است، راهبردهای اتخاذی در قراردادهای مختلف با این دسته از عوامل تطبیق داده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیچ یک از چارچوب های قراردادی برای پوشش همه عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری ظرفیت لازم را ندارند. بااین حال قراردادهای مشارکتی و خدماتی به سبب بهره گیری از ابزارهای بیشتر و متنوع تر ظرفیت بیشتری برای تحقق انتقال فناوری دارند. لذا می توان گفت قراردادهای بالادستی نفت، به سبب ماهیت حقوقی و مشروعیت ساز خود، ابزارهایی «لازم» برای انتقال فناوری هستند ولی برای تحقق این امر «کافی» نیستند.
  کلیدواژگان: قراردادهای بالادستی نفت، انتقال و توسعه فناوری، عوامل حیاتی موفقیت، قرارداد، فناوری
 • یاسر کنعانی ممان * صفحات 49-66
  در مدل های عرضه انرژی، شاخص های امنیت انرژی برای توصیف وضعیت حال و آینده یک سیستم عرضه انرژی به کار می روند. مداخله امنیت انرژی در این مدل ها عموما به صورت محدودیت های بیرونی و به صورت اقتضائی است. در این مقاله، با رویکرد کمی سازی امنیت انرژی، شاخص وابستگی به واردات را که یکی از مهم ترین شاخص های امنیت انرژی است به عنوان ابزار اندازه گیری امنیت انرژی در مدل بهینه سازی عرضه انرژی وارد می کنیم.
  در این روش، شاخص هایی که تفسیر کمی از تهدیدات مرتبط با واردات انرژی ارائه می دهند، به صورت پارامترهای تصادفی وارد مدل می شوند. ماهیت این پارامترها از نوع عدم قطعیت است، بنابراین، براساس سناریوهای محتمل مدل تصادفی اجرا می شود و چشم انداز سیستم عرضه انرژی براساس مدل تصادفی بهینه سازی عرضه انرژی حامل های مختلف ترسیم می شود.
  سه سناریوی قیمت بنزین براساس روش تحلیل اثر متقابل به دست می آید: تحریم شدید و انفعال، تحریم شدید و فعال و ادامه وضعیت فعلی.
  مدل سازی و حل مسئله تصادفی تحت لیسانس آموزشی نرم افزار LINGO 16.0 انجام شده است. مطابق نتایج مدل، در دوره ای که تهدیدات واردات انرژی وجود دارد ذخیره سازی انرژی روش کم هزینه و مطمئنی برای جبران خسارات ناشی از تهدیدات است و تا 8 میلیون بشکه در سال افزایش می یابد، همچنین شاخص بهینه در این دوره به صورت نوسانی بین 0.04 تا 0.06 تغییر می کند.
  کلیدواژگان: امنیت انرژی، مدل عرضه انرژی، کمی سازی، شاخص بهینه امنیت انرژی
 • محمد جواد ساکت*، محمدصادق کریمی صفحات 67-88
  بخش حمل ونقل به خصوص حمل ونقل جاده ای در ایران مانند تمام دنیا سهم بزرگی در مصرف انرژی دارد. تامین امنیت عرضه سوخت حمل ونقل جاده ای در بخش خودروهای سنگین کاملا محقق شده اما در زمینه بنزین مدیریت صحیحی صورت نگرفته است؛ به طوری که ایران سال ها است واردکننده بنزین بوده است و شهرهای بزرگ آن مشکل آلودگی ناشی از خودروهای سبک را دارند. با بررسی موضوع حمل ونقل خودروهای سبک از روش نظریه بازی می توان به تحلیلی درست از موانع پیش روی کاهش مصرف سوخت در این حوزه پی برد. برای این منظور، عوامل اصلی اثرگذار در حمل ونقل خودروهای سبک یعنی مردم، دولت و خودروساز مدل سازی شده است و منافع آن ها در نظر گرفته می شود. با بررسی روابط میان این بازیگران و اقدامات آن ها، می توان دریافت که ایجاد اهرم جریمه خودروساز می تواند به مدیریت مصرف سوخت کمک شایانی کند. همچنین، ملزم کردن دولت به دادن وام به خودروساز، جهت بهبود مصرف سوخت موتور خودروها، مصرف سوخت را کاهش می دهد. از طرفی، تعیین میزان استاندارد برای متوسط مصرف سوخت خودروهای تولیدی باید به صورت پله ای و مرحله ای باشد.
  کلیدواژگان: نظریه بازی، حمل و نقل، خودروهای سبک، بنزین، سوخت
 • علی فرخی*، مهراس عباییان صفحات 89-108
  در طول سالیان گذشته که قراردادهای بیع متقابل به منظور توسعه میادین نفت و گاز کشور مدنظر قرار می گرفت، این امکان برای سرمایه گذاران و شرکت های داخلی و بین المللی فراهم بود تا با استفاده از چارچوب این قراردادها، قراردادهای خدماتی را اجرایی کنند اما دست اندرکاران با توجه به وضعیت کشورهای رقیب، بازخوردهای سرمایه گذاران، پیمانکاران و کارفرمایان و در تلاش برای جذب سرمایه بیشتر برآن شدند تا الگوی جدید قراردادهای توسعه میدان (IPC) را عرضه کنند. یکی از نگرانی های ذی نفعان و کارشناسان تفاوت های این دو الگوی قراردادی خصوصا در بخش های اقتصادی و مالی است. در این مقاله با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به یکی از میادین نفتی در بلوک اناران الگوی مالی قراردادی بیع متقابل و قراردادهای جدید (IPC) بررسی و مقایسه شده و تاثیرات آن در نحوه بازپرداخت ها، پاداش و نرخ بازگشت سرمایه نشان داده می شود، همچنین منافع اقتصادی ایجادشده در این قراردادها نیز بررسی شده است. همان طور که در این مطالعه نشان داده خواهد شد، قراردادهای جدید امکانات جدیدی برای طرفین ایجاد خواهند نمود که به واسطه آن ها هم کارفرما با رسیدن به تولید تجمعی، بیشتر منتفع خواهد شد و هم پیمانکار پاداش بیشتری کسب خواهد کرد ضمن اینکه طرفین در برابر نوسانات قیمت نفت مصونیت بیشتری خواهند داشت.
  کلیدواژگان: توسعه میدان، قراردادهای بالادستی نفت و گاز، قرارداد بیع متقابل، قراردادهای جدید نفتی (IPC)
 • احسان مرزبان*، مهدی محمدی، علی اصغر پورعزت، سید فرید قادری صفحات 109-132
  هدف مقاله حاضر آینده پژوهی در حکمرانی تسهیلات عام المنفعه، از طریق احصای روندهای نوظهور و عوامل و مولفه های کلیدی موثر بر شکل گیری آینده تعاملات در عرصه توزیع انرژی برق (به عنوان مورد مطالعه)، است. بدین منظور، با بهره گیری از روش و رویکرد پویش محیطی (و ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه، و تحلیل PESTEL)، عوامل کلیدی موثر بر تحولات آینده شناسایی و بر حسب اهمیت و عدم قطعیت، احصا و اولویت بندی شده اند. سپس با تحلیل این عوامل در پنل های خبرگان، روندهای نوظهور اصلی در این حوزه شناسایی و توصیف شده اند.
  درنتیجه، 23 عامل کلیدی موثر بر شکل گیری گزینه های آینده حکمرانی در عرصه توزیع انرژی برق، در هفت گروه اصلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، زیست محیطی، حقوقی و صنعتی) احصا و نیز، سه روند نوظهور مهم در مسیر تحولات آینده (شامل دموکراتیزه شدن تعاملات انرژی، توسعه نوآوری ها فنی/ اجتماعی و پرورش ابعاد انسانی/ اجتماعی/ فرهنگی سیستم های انرژی) تبیین و تحلیل شده است. مجموعه این یافته ها، آینده حکمرانی در عرصه توزیع انرژی برق را در قالب کلان روند تمرکززدایی و در محورهای کلیدی همکاری های داوطلبانه و مشارکت های اجتماعی، اقدام های جمعی محلی و خودحکمرانی شهروندی تصویر کرده است.
  کلیدواژگان: حکمرانی، تمرکززدایی، پویش محیطی، روندهای نوظهور، توزیع انرژی برق
 • امیر وهاب پور *، سید محمد شجاعی، محمذ طهماسب زاده، فاطمه رسولی صفحات 133-154
  یکی از سرچشمه های مهم تولید گازهای گلخانه ای در ایران، سوزاندن گازهای همراه نفت است که زیان های اقتصادی و مشکلات محیط زیستی مختلفی به همراه دارد. در این پژوهش زوایای مختلف آسیب گاز مشعل بر محیط زیست بررسی و تا حدی که اطلاعات در دسترس اجازه می دهد، جایگاه و وضعیت ایران نیز در مواجهه با این معضل تبیین می شود. همچنین، برای برآورد میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای به نتایج یک روش شناسی دقیق اشاره شده که براساس اطلاعات ماهواره ای از حجم گاز مشعل در مناطق نفت خیز ایران محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که سالیانه حدود 53 میلیون تن دی اکسید کربن از طریق گاز مشعل در ایران منتشر می شود. این در حالی است که ایران براساس توافق نامه پاریس (COP21) به کاهش 4 الی 8 درصدی گازهای گلخانه ای متعهد است و این ایجاب می کند که در کشور برای نیل به این هدف با کمترین هزینه سیاست گذاری صحیحی وجود داشته باشد. ازآنجاکه گاز مشعل به تنهایی حدود 7٫4 درصد از میزان انتشار دی اکسید کربن کشور را به خود اختصاص داده است و حذف آن تقریبا تمام تعهدات غیرمشروط کشور را نیز در معاهده پاریس پوشش می دهد، می توان از ظرفیت های معاهده پاریس برای رفع این مشکل بهره مناسبی گرفت.
  کلیدواژگان: گاز همراه نفت، گاز فلر، آثار زیست محیطی، گازهای گلخانه ای، توافق نامه پاریس (COP21)
 • کورش امینی *، فرزاد ویسی، سعدی محمدی صفحات 155-176
  احداث سد روی رودخانه ها، الگوهای کاربری منابع طبیعی را تغییر می دهد و کارکردهای معیشتی را متحول می کند. از جمله اهداف پژوهش حاضر بررسی آثار و تبعات اجتماعی، فرهنگی، مالی، فیزیکی و انسانی احداث سد در سکونتگاه های متاثر است. برای ارزیابی آثار معیشتی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران با خطای 05/0 برابر با 374 خانوار است. منطقه هورامان بین دو استان کرمانشاه و کردستان قرار دارد و از جمله مناطق روستایی است که در آن توانایی انسان در رویارویی با طبیعت کوهستانی و تعامل با آن متجلی شده است. در این تحقیق، پنج فرضیه اصلی براساس پنج شاخص معیشت پایدار تنظیم و متغیرهای مستقل ناشی از آن ارزیابی شد. 374 خانوارنفر از هورام های مناطق متاثر قبل و بعد از احداث سد مورد تحقیق قرار گرفتند. از جمله تازگی ها و نوآوری های این تحقیق، بررسی آثار معیشتی قبل و بعد از احداث سد است. نتایج نشان داد که احداث سد بر سرمایه های معیشتی تاثیرگذار است. به این صورت که میانگین رتبه دارایی های معیشتی قبل از احداث سد بالاتر از میانگین بعد از احداث سد بوده است، یعنی از نظر پاسخ دهندگان احداث سد آثار مخربی داشته است.
  کلیدواژگان: سد داریان، سرمایه های معیشتی، منطقه هورامان (اورامان)، معیشت پایدار
 • صادق برزگر*، زهره فنی صفحات 177-203
  تحلیل و تبیین دیدگاه های برنامه ریزی فضایی ضرورتی است که در کشور های درحال توسعه، به ویژه ایران، کمتر به آن توجه شده است؛ به این معنا که رشد سریع شهرها و ناهمگونی گستره وسیعی از فضا های جغرافیایی این جوامع، با تعادل بنیادین در اکثر شهرها، به ویژه در شهر های بزرگ و کلان شهرها، همراه نبوده است. بررسی وضع موجود برنامه ریزان را ناگزیر کرده است که به برنامه ریزی و آمایش در مقیاس های خرد و در قالب شهر های کوچک توجه کنند؛ زیرا در این صورت است که می توان با استفاده از منابع محلی به توسعه پایدار فضایی دست یافت. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی تحلیلی درصدد نظریه پردازی در حوزه مطالعات شهر های کوچک از منظر پیشرفت پایدار است. این امر علاوه براینکه به تکمیل و ارتقای بحث های متنوع درمورد نقش آفرینی آن ها در توسعه حوزه درون شهری و پسکرانه روستایی کمک می کند، در مطالعات گسترده شبکه های سکونتگاهی ملی، منطقه ای و محلی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مطالعه و بررسی نظری و ماهیتی این موضوع دایره شناختی و ادراکی مبانی نظری مطالعات شهری را نیز ارتقا می دهد. نتایج حاصل از تحلیل و مقایسه دیدگاه های مطرح شده نشان می دهد که دیدگاه تقویت و توسعه شهر های کوچک مبتنی بر توسعه فضایی پایدار به واسطه نگاه همه جانبه به ساختار داخلی شهر های کوچک، نسبت به سایر دیدگاه ها، مزیت های ویژه ای دارد و نیز توانایی دارد که با تاکید بر پایداری این شهرها، علاوه بر تقویت ساختار درونی آن ها، مناسبات و شرایط محلی و منطقه ای را نیز بهره مند و پایدار سازد.
  کلیدواژگان: شهرهای کوچک، دیدگاه های توسعه پایدار، برنامه ریزی پایدار فضایی
 • سپهر قاضی نوری *، مهدیه فرازکیش صفحات 205-229
  بررسی تجربه ارزیابی علم، فناوری و نوآوری (STI) در کشور نشان می دهد که در ابعاد مختلف سیاستی، نهادی، قانونی و فرهنگی چالش های بسیاری وجود دارد. این مقاله با هدف ریشه یابی دلایل ناکارآمدی تجربه فعلی و شناسایی ابعاد بافتاری حاکم بر ارزیابی STI در کشور، عارضه یابی نواقص موجود را پی می گیرد. به این منظور، تجربیات مشابه ارزیابی ملی STI در پنج سطح نظام، چارچوب، نگاشت، الگو و فرایند ارزیابی به صورت نظام مند تحلیل و جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها تعیین شده است. نتایج مطالعات اسنادی، پیمایش میدانی و شواهد تجربی نشان می دهد که یکی از گلوگاه های اصلی عدم کارآمدی نظام ارزیابی ملی STI، رویکرد الگوی شاخص محور مبتنی بر کنترل هزینه کرد سازمان های دست اندرکار بوده است؛ لذا در این مقاله الگوی مطلوب ارزیابی، که مبتنی بر تلفیق رویکردهای شاخص محور و عملکردگرا است، با هدف ایجاد یادگیری و امکان تخصیص بهینه منابع در نظام موجود، به صورت مفهومی طراحی شده است. نتایج توسعه الگو همراه با انتخاب 45 گونه شاخصی و براساس سه گروه سازمانی، پنج حوزه تخصصی و سه نوع نتیجه عملکردی حاصل شده است که درمورد هر سازمان به یک داشبورد ارزیابی عملکرد مشتمل بر پنج نمودار راداری ختم می شود. داشبورد طراحی شده از طریق ارزیابی عملکرد سه نهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شاهد) اعتبارسنجی شده است. نتایج این ارزیابی با خروجی الگوی پیشین مقایسه شده است و موید تاثیر جدی الگوی ارزیابی بر تحلیل نتایج سیاست گذاری و مدیریت سطح کلان حوزه STI است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ملی، کارایی - اثربخشی، علم و فناوری
 • زهرا غلامی*، حمیدرضا آراسته، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسن رضا زین آبادی صفحات 231-253
  پیوند میان دانشگاه و صنعت از دیرباز جزء دغدغه های سیاست گذاران بین المللی بوده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و طراحی الگویی، برای کارکردهای پژوهشی دانشگاه ها، در راستای صنعت یاری، است. این پژوهش، به لحاظ روش گردآوری داده ها، در زمره پژوهش های ترکیبی قرار می گیرد. بخش کیفی پژوهش از مجرای مصاحبه باز و هدفمند با هجده تن از خبرگان علمی و صنعتی فراهم شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های کیفی از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز محوری و انتخابی استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده در این بخش، سیزده مولفه و شصت وچهار معیار شناسایی شد. در بخش کمی پژوهش نیز، به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از معیارهای به دست آمده در بخش کیفی، از روش دلفی فازی استفاده شد. درنهایت، پس از تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی پیشنهادی در قالب چهار بعد اصلی، سیزده مولفه و چهل وشش معیار بیان شد. چهار بعد اصلی الگو عبارت اند از: سیاست گذاری پژوهشی، نظام های تشویقی پژوهشی، زیرساخت های حمایتی پژوهشی و ارزیابی برون دادهای پژوهشی. در پایان، در راستای بهبود وضعیت فعلی دانشگاه های کشور از منظر یاری رسانی به صنعت پیشنهادهایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ارتباط دانشگاه و صنعت، کارکرد پژوهشی، صنعت یاری
 • علی صالح نیا *، حسین بختیاری صفحات 255-277
  جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تامین امنیت ملی کشور لازم به نظر می رسد توجه ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و، باتوجه به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد. در این مقاله، ابتدا تهدیدات پیرامونی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف نظامی اطلاعاتی، سیاسی فرهنگی، اقتصادی و محیطی احصا و دسته بندی شده و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، که یکی از پرکاربردترین روش های تحقیق در عملیات نرم است، وزن و اهمیت هرکدام از این تهدیدات مبتنی بر نظرات خبرگان مشخص شده است؛ تا برای مقابله با بحران ها و تهدیدات امنیت ملی کشور، در تخصیص صحیح زمان و منابع به سیاست گذاران امنیت ملی فایده داشته باشد. نتایج حاصل از اجرای روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی حاکی از اولویت معیار نظامی اطلاعاتی در سطح معیارها و همچنین اولویت بالای جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی در سطح گزینه ها است.
  کلیدواژگان: امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی، سیاست گذاری امنیت ملی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • سیدامین رضوی نژاد*، حمیدرضا ملک محمدی صفحات 279-296
  تلاش انسان ها در راستای تامین امنیت، از جمله علل و زمینه های تاسیس دولت به شکل کنونی است. از سوی دیگر، بقاء دولت ها نیز به تامین و برقراری امنیت وابسته است. بنابراین از آن جایی که کار سیاستگذاری بسامان کردن امور است، سیاستگذاری امنیتی از ملزومات حیاتی و زیربنایی برای دولت محسوب می شود. در این راستا، به منظور گام برداشتن در فرآیند سیاستگذاری امنیتی، مطابق با اشتراک نظر اندیشمندان سیاستگذاری در خصوص شناخت مسئله بعنوان گام نخست، ضرورتا به شناخت مسئله امنیتی پرداخته می شود. اگر این مرحله به درستی انجام نپذیرد، سایر مراحل نیز دچار انحراف و مشکل خواهند شد و چه بسا خود، منجر به ایجاد مسئله یا بحران امنیتی شود. در شناسایی مسائل امنیتی ضرورتا می بایست تعریف، چارچوب، رهیافت و رویکرد امنیتی مطلوب ارائه و تبیین گردد، چرا که ممکن است شاخص مسئله امنیتی در یک رویکرد با رویکرد دیگر متفاوت باشد و منجر به سیاستگذاری و اقدامات متفاوتی گردد و گاها سرنگونی نظام را بدنبال داشته باشد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین تعریف، رهیافت ها، مراجع و پیشران های امنیتی بعنوان ملزومات اولیه در سیاستگذاری امنیتی، به ضرورت و اهمیت مسئله شناسی امنیتی پرداخته می شود. در ادامه مجریان مسئله شناسی تعیین و در پایان نیز در پاسخ به سوال اصلی مقاله که چگونگی شناخت مسئله و آسیب های امنیتی در سیاستگذاری امنیتی است، شیوه و روش اقدام در فرآیند مسئله شناسی با تاکید بر ایجاد سازمان هایی با وظیفه تخصصی شناسایی مسائل امنیتی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری امنیتی، مسئله شناسی، رضایتمندی، امنیت
 • علیرضا سجادیه *، رضا اکبری، حسین سرآبادانی، محمد صادق تراب زاده جهرمی صفحات 297-318
  خدمت وظیفه سربازی در ایران در قالب سربازی اجباری تعریف شده و در طول سالیان متمادی محل بحث و جدل بوده است. تحلیل این مسئله، همچون سایر مسائل اجتماعی، نمی تواند فارغ از فهم درست و دقیق آن ها صورت پذیرد؛ از این جهت تعریف دقیق مسئله گامی بزرگ در مسیر حل آن است. واکاوی منازعات و ادله موافقان و مخالفان از منظر دو نظریه مهم اخلاق هنجاری (وظیفه گرایی و پیامدگرایی) قلمرو مسئله و مبانی هنجاری این اختلاف را آشکار می کند. یافته های این مقاله میان رشته ای نشان از آن دارد که هم موافقان و هم مخالفان از هر دو مبنای پیامدگرایانه و وظیفه گرایانه، برای توجیه موافقت و مخالفت خویش، بهره می برند. اگرچه ذی نفعان در احتجاجات خود درباره اصل وجود خدمت وظیفه نیز اختلاف دارند اما بخش عمده اختلافات به شیوه اجباری همگانی برابرنگر خدمت وظیفه ناظر است. نیروی کار ارزان دربرابر استثمار نیروی کار، عدالت تساوی طلبانه دربرابر نفی انتخاب آزادانه و بی توجهی به تفاوت استعدادها، خدمت همگانی یکسان دربرابر ناکارآمدی اقتصادی و امنیتی، و درنهایت، خدمت همگانی اجباری یکسان دربرابر اخلال در امر اشتغال و ازدواج جوانان از اهم مواضع نزاع بین موافقان و مخالفان خط مشی خدمت وظیفه سربازی است. این مواضع دستورکارهایی برای پژوهش، طراحی مداخله، مذاکره و تصمیم هستند.
  کلیدواژگان: سربازی اجباری، اخلاق هنجاری، احتجاجات اخلاقی، تساوی طلبی
 • گزارش سیاستی
 • سجاد فتاحی* صفحات 321-328
  در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش اسنادی و با مطالعه منابع داده ای گوناگون و اتخاذ نگرشی بین رشته ای به پرسش اساسی چرایی پیدایش وضعیت کنونی در زمینه منابع آب در ایران که برخی از آن با عنوان ورشکستگی آبی یاد می کنند پاسخ داده شود. به این منظور این مقاله تبیین خود را در 5 سطح دنبال کرده است و در سطح پنجم مجموعه علی به عامل «ضعف در طراحی نظام حکمرانی در زمان بنیان گذاری» رسیده است؛ عاملی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر علل و عوامل حاضر در سطوح دیگر مجموعه علی اثرگذار بوده و یک بسته سیاستی مناسب برای بهبود وضعیت کشور در زمینه منابع آبی باید حاوی پیشنهادهایی مشخص برای برطرف کردن این نقاط ضعف باشد؛ امری که در چند دهه گذشته توجه چندانی به آن نشده و شاید بتوان یکی از مهمترین علل عدم موفقیت سیاست گذاری های انجام شده در کشور برای مقابله با بحران آب در ایران که اکنون تبدیل به ورشکستگی آبی شده است را در همین امر جستجو کرد.
  کلیدواژگان: گزارش ملی آب، سیاست گذاری مبتنی بر پیچیدگی، ورشکستگی آبی، نظام حکمرانی
 • احمد برومند کاخکی*، حسین زاهدی مطلق صفحات 329-345
  در این گزارش، راهکارهای مدیریت شهری کشور برای حل یا رفع معضل آلودگی هوا، در طول سالیان اخیر، بررسی و سیاست های کلی و اقدامات کشورهایی که مانند ایران با این مشکل مواجه بوده اند، خلاصه وار، مرور شده است. در ادامه، نویسندگان، با تحلیل اسناد و محتوای نظریه کارشناسان، دلایل ناکارآمدی سیاست های ایران را ذکر و، برای جهت دهی به راهکارها و سیاست های بومی، سرنخ هایی ارائه کرده اند. در این گزارش، تلاش بر این بوده است که، با تحلیل پژوهش محور، شکاف های مسئله تبیین و ادله های سیاستی درجهت اتخاذ رویکردهای مواجهه با معضل آلودگی هوا و دستیابی به پاسخ هوشمندانه تهیه شود.
  کلیدواژگان: آینده نگری، آلودگی هوا، محیط زیست، سیاست
 • نقد و بررسی
 • عباس ملکی * صفحات 349-359
  وضعیت زیست محیطی کشورها و تغییرات آن یکی از مسائل مهم عصر جدید است. رهبران کشورها و فعالان عرصه محیط زیست می کوشند سیاست هایی برای بهبود وضعیت زیست محیطی سرزمین خود وضع کنند. در ایران و کشورهای خاورمیانه نیز در این زمینه کارهایی شده است. بعضی از مشکلات زیست محیطی در خاورمیانه در حال بدل شدن به بحران است. خشکسالی، گرمای شدید، و طوفان ریزگردها زندگی مردم خاورمیانه را تهدید می کند. این بحران ها می تواند در آینده نزدیک عامل نزاع و درگیری بیشتر در منطقه شود. در ایران، کمبود آب، تخریب جنگل ها، آلودگی هوا و تغییرات آب وهوایی از مهم ترین مسائل زیست محیطی است. کویت، در سال های اخیر، بالاترین دمای هوا را داشته است. محیط زیست عراق در سال ها قبل، تا حد زیادی، نابود شده است. جنگ داخلی سوریه، بدون شک، به وضعیت متغیر برخی از اقوام از جمله بدون باز می گردد. اختلافات میان سودان و مصر در مورد رود نیل را نیز باید به این فهرست افزود. تردیدی نیست که در خاورمیانه، سیاست و زیست بوم ارتباطی نزدیک دارند.
  در سال جاری، کتابی درباره وضعیت زیست محیطی و حکمرانی در خاورمیانه منتشر شد. سیاست های زیست محیطی در خاورمیانه: کشمکش های حقوقی و ارتباطات جهانی عنوان کتاب است. در این نوشته، قصد دارم به معرفی این کتاب بپردازم و نکاتی درباره آن متذکر شوم.
  کلیدواژگان: خاورمیانه، محیط زیست، آلودگی هوا
 • بخش ویژه انقلاب
 • سید جواد طاهایی گیلان* صفحات 363-379
  توسعه عملی است که از ذات دولت برمی خیزد نه سیاستی که بخواهد اجرای آن را برگزیند. دولت مدرن تحت تاثیر شرایط تاریخی خود، ماهیتا توسعه گرا یا اصولا درپی توسعه است، چه بخواهد از راه کسب قدرت به توسعه برسد یا به عکس بخواهد از راه توسعه به کسب قدرت بپردازد. اما مقاله حاضر بر نبود امکان تحقق دومی اشاره دارد و اینکه رسیدن به توسعه از راه دستیافت قدرت، چونان راهی ناگزیر و تنها راه پیش روی در سیاست خارجی هر کشور خواهد بود. عبارت اخیر فرضیه ای است که مقاله حاضر درپی تقویت و فربه سازی آن است. فرضیه دیگر آن است که انقلاب ایران آغاز تاریخ توسعه در ایران یا توسعه ایرانی یا مدرنیته ایرانی است.
  ( توسعه عملی است که از ذات دولت برمی خیزد نه سیاستی که بخواهد اجرای آن را برگزیند. دولت مدرن تحت تاثیر شرایط تاریخی خود، ماهیتا توسعه گرا یا اصولا درپی توسعه است، چه بخواهد از راه کسب قدرت به توسعه برسد یا به عکس بخواهد از راه توسعه به کسب قدرت بپردازد. اما مقاله حاضر بر نبود امکان تحقق دومی اشاره دارد و اینکه رسیدن به توسعه از راه دستیافت قدرت، چونان راهی ناگزیر و تنها راه پیش روی در سیاست خارجی هر کشور خواهد بود. عبارت اخیر فرضیه ای است که مقاله حاضر درپی تقویت و فربه سازی آن است. فرضیه دیگر آن است که انقلاب ایران آغاز تاریخ توسعه در ایران یا توسعه ایرانی یا مدرنیته ایرانی است )
  کلیدواژگان: انقلاب، توسعه، تحول اگزیستانس، مفروضات لیبرال، آزادی
 • احسان بدریکوهی * صفحات 381-442
  نسل سوم نظریه های انقلابی، آسیب پذیری ساختاری حکومت ها را عامل اصلی شکل گیری یک انقلاب می داند. در دهه گذشته، منتقدان این تئوری های، موضوعات مختلفی را در رابطه با نقش کلیدی عواملی مانند رهبری، ایدئولوژی و همزادپنداری در ایجاد حرکتهای انقلابی، مطرح کرده اند. تحلیل انقلابهای به وقوع پیوسته در کشورهای در حال توسعه و رژیم های کمونیستی بحثهای جدیتری را در رابطه با نقش این عوامل و ناکارآمدی نظریه های ساختاری نشان میدهد. برای شروع توسعه نسل جدیدی از نظریه های انقلابی، بهتر است که بجای تهیه لیستی از عوامل وقوع یک انقلاب، انقلاب را به عنوان یک معلول در نظر گرفته و روی عواملی که ثبات یک حکومت را تضمین میکند تمرکز کنیم. تضعیف این عوامل، راه را برای رهبری انقلابی، ایدئولوژی و همزادپنداری باز میکند تا در کنار عواملی مانند فشار داخلی و درگیری نخبگان، وقوع یک انقلاب را پایه ریزی کنند
  (به دلیل ترجمه بودن متن، تعداد کلمات چکیده کمتر از تعداد استاندارد است و با راهنمایی از طرف مقاله با خط چین به حد نصاب رسیده است - - - - - - - - - - - - - - - )
  کلیدواژگان: انقلاب، تغییرات اجتماعی، بحران های حکومتی، ایدئولوژی رهبری بسیج
|
 • Abbas Maleki * Pages 11-15
  It was as if yesterday we were flying flags and banners. The cloth that was written by young people the night before in the Hemmat Tajrish mosque and then hidden under the bridges of water or some of the townsfolk next to the street now known as Dr. Shariati, and After passing the ranks of the army and the police, we raised them all at once, and the demonstrations took shape. Then there was a car that went over it and gave people their slogans and they also answered. In a few demonstrations, the speaker was made, and thousands more people repeated the slogan. The ladies were in front of the queue and the gentlemen behind. Because the women's presence had caused a delay in the military's encounter with the people, and the same delay, the closed Shariati street would open for the people and the flood of the people would continue to make their way more resolute. Never again, after many demonstrations before the revolution, I could not walk along the entire path of my street, Shariati Avenue, from the revolutionary moment to Azadi Square, and now, it seems to me, this is impossible. The passion of people in the days before the revolution is unthinkable.
  Keywords: Islamic Revolution of Iran, Iran, 40th Anniversary of Revolution
 • Mohammad Noruzi * Pages 19-48
  Technology transfer from IOCs and technology development in these countries and maximizing of local content is one of the important incentives in upstream petroleum contracts. In this article, we reviewed several contracts like concessions, production sharing and service contracts and surveyed upstream petroleum’s contracts Capacity on the transfer and development of technology and using of local content with approach of the critical success factors. The results of these research showed that concession contract doesn’t have enough capacity for this goal because this contract focused on petroleum’s income but production sharing and service contract have some tools for this aim. We can say upstream petroleum contract are necessary for technology transfer but they aren’t enough for this goal.
  Keywords: Upstream petroleum contract. Technology transfer, development. Critical success factor, contract, Technology
 • Yaser Kanani Maman * Pages 49-66
  Impact of Energy Security Indicators on policy making of energy supply is one of the concerns of researchers in this field. Generally, these considerations are implicitly included in energy supply models.
  In this paper, we introduce the import dependency index, one of the most important energy security indicators, as a means of measuring energy security in the energy supply optimization model. In this method, the NEID indicators, which are a little interpreted from the threats associated with energy imports, are introduced stochastically into the model. The nature of these parameters is uncertainty type, therefore, based on the probable scenarios of the stochastic model, the perspective of the energy supply system is drawn up based on a stochastic model of optimizing the supply of different carrier energy.
  Gasoline price scenarios are based on the cross impact analysis method, which consists of three scenarios of intense boycotting and passivity, a strong and active boycott, and the continuation of the current situation.
  The LINGO 16.0 software has been used for modeling and solving stochastic problems under the license. The method developed in the case study is the use of petroleum products in the three scenarios resulting from the sanctions. According to the results of the model, in the period when there are threats of energy imports, energy storage upto 8 million bbl annually is a low-cost and reliable way to compensate for the threats posed by sanctions, and the optimal index in this period is oscillating between 0.04 to 0.06.
  Keywords: energy security, energy supply model, quantification, energy security optimal index
 • Mohammad Javad Saket *, Mohammad Sadegh Karimi Pages 67-88
  The transportation sector, especially road transport, has a large share of energy consumption in Iran, like the rest of the world. Supply security of road transport fuel to the heavy vehicles sector has been fully realized, but it has not been properly managed in the field of gasoline, as Iran has been a gasoline importer for many years, and large cities suffer from pollution caused by light duty vehicles. By analysis the issue of light duty vehicle transport from the theory of game theory can find an accurate analysis of the impediments to reducing fuel consumption in this sector. For this purpose, the main drivers affecting the transport of light duty cars - people, government and automakers - are modeled and their benefits are considered. By examining the relationship between these actors and their actions, it can be seen that the creation of a car leverage can help to manage fuel consumption, and the government's obligation to lend to the automaker to improve the fuel consumption of motor vehicles reduces fuel consumption. On the other hand, the standard setting for the average fuel consumption of the produced vehicles should be staged and stepped.
  Keywords: Game Theory, Transportation, Light Duty Vehicle, Gasoline, Fuel
 • Ali Farrokhi *, Mehras Abaeian Pages 89-108
  This study focus on the two contractual and financial models of oil and gas field development. During these years Buy-Back contracts were issued and run to develop oil and gas field. However some investors and contractors in one side and oil ministry in other side feedback to change some contractual items.
  Therefore they decided to issue an attractive model to influence more investing company and raise oil and gas production. So a new model of contract named Iranian Petroleum Contract (IPC) has been issued to develop the fields with items is more flexible in case of time, scope of work and financial affairs. In this study, we tried to compare IPC model and Buy-Back model in case of financial and contractual issue and show that this flexibility has made a better situation for both sides.
  As we has concluded during the compare of buy back and IPC, financial items such as IRR and NPV will improve and the impact of oil price has been reduced in new model.
  Keywords: Field development, Buy back, IPC, upstream contract
 • Ehsan Marzban *, Mehdi Mohammadi, Aliasghar Pourezzat, Seyyedfarid Ghaderi Pages 109-132
  This paper aims to foresighting the future direction of governance in the field of public utilities, through recognition of emerging trends and key factors effective on construction of Future interactions in the field of electricity distribution.
  For this purpose, by using the method and approach of environmental scanning, it is tried to Identifying, describing and prioritizing the key factors affecting future developments. Also, the emerging trends in this field is analyzed in expert panels..
  As a result, 23 key factors (variables) affecting on future alternatives in Electricity Distribution has been introduced in 7 categories (including Political, economic, social, technological, environmental, legal and industrial). After that, three important emerging trends in the direction of future developments (“Democratization of energy interactions”, “Development of technical/social innovations in the field of supply and distribution of energy” and “Developing the human, social and cultural dimensions of energy systems”) is explained.
  Based on the findings the future of governance in power distribution can be figured in the term of decentralization macro trend and key issues such as voluntary cooperation, social contributions, local collective actions and citizenry self-governance.
  Keywords: Governance, Decentralization, Environmental Scanning, Emerging Trends, Power Distribution
 • Amir Vahabpour *, S. Mohammad Shojaee, Mohammad Tahmasebzadeh, Fatemeh Rasouli Pages 133-154
  Burning of associated petroleum gas, namely gas flaring, is considered one of the main sources of greenhouse gas emission in Iran, bringing about various economic and environmental problems. This research tries to shed a light on different aspects of environmental defects of gas flaring and explain Iran's situation in this regard. To be able to do so, a novel method for calculation of flared gas emissions is described in this paper. This method relies on flared gas volume estimations that are provided by satellite imaging. The results show that some 53 million tones of CO2 equivalent is released every year due to flaring in Iran. It should be noted that Iran is committed to reduce its greenhouse gas emission by 4 percent unconditional and 8 percent conditional due to Paris agreement (COP 21). This commitment requires powerful and wise policies that can guarantee its success with the minimum cost. Since gas flaring contributes to about 7.4 percent of Iran's total amount of greenhouse gas emissions, Iran can cover almost all of its commitments by eliminating gas flaring, for which Paris agreement provides suitable supports.
  Keywords: Associated Petroleum Gas, Flared Gas, Environmental Effects, Greenhouse Gas, Paris Agreement (COP21)
 • Koorosh Amini *, Farzad Waysi, Sady Mohammady Pages 155-176
  With the construction of a dam on the rivers, land use patterns have changed and livelihood of rural households has also evolved. The purpose of this study was to analyze the effect of dam construction on livelihoods of rural households in Dariyan dam area. To accomplish this, a researcher-made questionnaire was used.
  Horaman area (Oraman) is between the two provinces of Kermanshah and Kurdistan and is one of the rural areas where human life has been combined for centuries with mountainous nature of the region. In this research, five main hypotheses were determined based on five sustainable livelihoods indicators. 374 households were studied from the hurms(oraman residents) of the affected areas for two periods before and after the construction of the Dariyandam.
  The results of the research showed that construction of the dam influences livelihoods. In terms of households, livelihoods have fallen by building a Dariyan dam. So, before the construction of the dam, the average life insurance scores were higher than the time after the construction of the barracks. This means that according to respondents, the dam construction had a damaging effect.
  Keywords: Dariyan dam, hawraman region, Livelihoods, Sustainable livelihoods
 • Sadegh Barzegar *, Zohre Fanni Pages 177-203
  Analysis and explanation of Spatial planning perspectives need to be in developing countries And especially Iran Less attention has been paid to it, That is Rapid City Growth And heterogeneity of a wide range Geographical spaces of these communities With fundamental balance In most cities Especially in big cities And metropolises Has not been accompanied Check current situation Planners Inevitably pay attention to Planning In small scale and in the form of small cities. Because in that case Which can be programmed Planning And the use of local resources Arrived To sustainable spatial development. This research through descriptive analytical methodology seeks ways of theorizing in the field of small cities from the perspective of sustainable development. This important issue, addition to completing and promoting the diverse role in the development of urban areas and rural hinterlands, has benefited the main place in extensive studies in the national settlement networks and local area. Thus theoretic-analytic study of nature this issue, can help to improve cognitive circle on the theoretical foundations of urban studies. The results of the analysis and comparison of views shows that openions strengthening and enhancing of small cities based on the sustainable spatial development by looking at all aspects of the internal structure of small cities, compared to other approaches has special advantages; and it is ableing to that, with an emphasis on the sustainability of cities, in addition to improveing the internal structure of small cities, local conditions and regional relations and making sustainable benefit.
  Keywords: Small cities, views sustainable development, sustainable spatial planning
 • Sepehr Ghazinoory *, Mahdieh Farazkish Pages 205-229
  Studying the experience of evaluating science, technology and innovation (STI) in Iran shows many challenges in different political, institutional, legal and cultural aspect of the subject. The main objective of this article is to investigate the roots of the reasons of the inefficiency of current experience and to identify the contextual aspects governing STI evaluation in Iran and to find the current relevant shortages. In this regard, we determine the similar national STI evaluation experiences at five levels of system, framework, map, pattern and process of the evaluation in order to analyze the situation of Iran systematically compared to other countries. The results of library studies, field study and experimental experiences show that one of the main reasons for the inefficiency of Iranian national STI evaluation system is its index-oriented model based on controlling the costs of beneficiary organization. Thus in this article, we design a desirable conceptual system of evaluation that is based on index-oriented and functional approaches, in order to facilitate the learning and make it possible to assign the resources of current system optimally. The results of model development have been obtained by choosing 45 index types based on three organizational groups, five specializing fields and three types of functional outcomes, in which each organization leads to a performance evaluation dashboard including five radar charts. The designed dashboard has been evaluated through evaluating the performance of three academic institutions (including University of Tehran, Sharif University of Technology, and Shahed University). Then we have compared the results of this evaluation to the outputs of the previous model. The results confirm the serious effect of the evaluation model on analyzing the policy-making results and Management at the macro level in the field of STI
  Keywords: national evaluation, STI, Iran
 • Zahra Gholami *, Hamid Reza Arasteh, Abdolrahim Naveh Ebrahim, Hasan Reza Zein Abadi Pages 231-253
  For years, the link between university and industry has been one of the concerns of politicians at both national and international levels. Hence, the present study aimed at identifying and designing a model for universities’ research functions to help industry succeed in light of the suggestions of experts in industry and universities. A mixed method approach was used to collect data in this study. The qualitative data was collected through interviews with 18 experts including university professors, managers, and directors in the ministry of science and technology. To analyze qualitative data, the approach of open coding, axial coding and Selected coding was used. The findings demonstrated that research functions in line with auxiliary industry can be subsumed under 4 dimensions, 13 indices, and 64 criteria. Delphi’s approach was used to examine the extent of the significance of each of the identified criteria in the quantitative data.
  Finally, upon the analysis of data, a model consisting of 13 indices and 46 criteria is suggested regarding research functions with auxiliary industry orientation. Four major components of this model emphasizes research-oriented policy making, promoting research, supporting research infrastructure, and evaluating research outcomes. Finally, in addition to discussions, a number of functional and policy-making suggestions are presented to enhance industry’s functions in light of research conducted at universities.
  Keywords: University, Industry Relationship, Research Function, Auxiliary Industry University
 • Ali Salehnia *, Hossein Bakhtyari Pages 255-277
  The Islamic Republic of Iran, as a powerful and strategic country in the contemporary world, has always been exposed to a host of threats at sub-national, national and transnational levels that require deep and precise attention from policy makers in the country. What more than anything else seems necessary to ensure the national security of the country is to pay particular attention to identifying and reviewing the threats to the national security of the country and to try to deal with these threats. On the other hand, given the time and resources and human resources to deal with it With these threats, the next step is to carefully prioritize threats.
  In this article, which is the result of a profound and strategic research on national security, it first studied and categorized the periphery threats of the Islamic Republic in various dimensions of military-information, political-cultural, economic and environmental, and then, using the hierarchical analysis method AHP), which is one of the most widely used methods of research in soft operations, has determined the importance and weight of each of these threats based on the views of experts in order to enable national security policy makers to allocate the right time and resources to confront crises and security threats Help the national nation.
  Keywords: National security, national security threats, national security policy, hierarchical analysis process
 • Seyed Amin Razavi Nejad *, Hamid Reza Malek Mohamadi Pages 279-296
  During the years of the last century, a new approach –the then academic discipline of public policy – prevailed the domain of problem-solving in various fields as a response to increasing public issues still needed to be addressed.
  Among these fields, security issues emerged as a contextual framework in which states were serious about at a high level of attention and which resulted in a security agenda for the policy cycle.
  As the policy cycle begins with the agenda setting phase and the departure point in this phase is defining the problem, we decided to clarify this point of departure in the present article using the security issues as a primary concern of the state authorities.
  Keywords: security policy, knowledge of the issue, Satisfaction, security
 • Alireza Sajjadieh *, Reza Akbari, Hosein Sarabadani, Mohammad Sadiq Torabzadeh Jahromi Pages 297-318
  The military service in Iran has been defined as conscription and has been a controversial situation over the past many years. Analysis of this issue, as well as other social issues, cannot go without its proper understanding; therefore, the precise definition of the problem is a major step in its solution. The analysis of the disputes and arguments of the adversaries and opponents from the perspective of the two important theories of normative ethics (duty and consequential) allows us to clarify the scope of issue and the normative foundations of this difference. The findings of this interdisciplinary article indicate that both the supporters and the opponents benefit from both a consequential and duty basis to justify their agreement and opposition. Although in the arguments, the principle of existence of conscription is also seen as a disagreement among the stakeholders, but the major differences are in the equivalence compulsory-public-order manner of military service. A cheap labor force against the exploitation of the labor force, equitable justice against the rejection of free choice and disregard for the difference in talents, equal universal service against economic and security inefficiencies, and, ultimately, equal universal service against the employment and marriage of youth are major positions of disputes between advocates and opponents of the military service policy. These positions are agendas for research, intervention design, debates and decision.
  Keywords: Consequentialism, Duty, Conscription, Ethical Analysis, Normative Ethics
 • Sajjad Fattahi * Pages 321-328
  In this paper, using the documentary method and by studying various data sources and adopting an interdisciplinary approach it has been tried to answer the basic question of the emergence of the current state of Iran's water resources, some it called bankruptcy. For this purpose, the paper has followed its explanation in five levels, and at the fifth level, the causal set has been reached to "a weakness in the design of the governance systems at the time of founding"; A factor that directly and indirectly affects the causes and factors at other levels of the casual set and an appropriate policy package to improve the state of the country's water resources should contain specific suggestions to address these weaknesses.Something that has not been given much attention over the past decades and maybe one of the most important reasons for the failure of the country's policies to counteract the water crisis.
  Keywords: National Water Report, Complexity based policy, water bankruptcy. governance system
 • Ahmad Borumand Kakhki *, Hossein Zahedi Motlagh Pages 329-345
  In this report, with the emphasis on the issue of air pollution, the urban management solutions of the country to solve or solve this problem in recent years are examined. Also, the general policies and actions of other countries that have faced this problem, like Iran, will be briefly reviewed and based on that, an analogy will be made. Then, by analyzing the documents and the content of the expert's theory, after mentioning the reasons for the ineffectiveness of Iran's policies, clues will be available for the elaboration and direction of indigenous policies and strategies to resolve and eliminate the massive pollution of the cities of Iran by tightening the city of Tehran. The report attempts to explain the cleavages and points of disconnection of the problem by analyzing the experts and researchers, and provides policy evidence for designing and implementing approaches to exposure and intelligent response. The three pillars of foresight, continuous evaluation and strict monitoring of missing lobbies of policy making in this area have been identified.
  Keywords: Perspectives, Air pollution, Environment, Politics
 • Abbas Maleki * Pages 349-359
  The environmental situation of the countries and its changes is one of the important issues of the new era. Leaders and environmental activists are trying to put in place policies to improve the environmental conditions of their land. In Iran and the Middle East countries, there have also been some work. Some environmental problems in the Middle East are becoming a crisis. Drought, extreme heat, and storms of waterfalls threaten the lives of people in the Middle East. These crises can cause further conflict in the region in the near future. In Iran, water scarcity, forest degradation, air pollution and climate change are among the most important environmental issues. Kuwait has had the highest air temperature in recent years. The environment of Iraq was largely destroyed many years ago. The Syrian civil war, undoubtedly, will return to the changing status of some tribes, including without. The disputes between Sudan and Egypt over the Nile River should also be added to this list. There is no doubt that in the Middle East, politics and the communications ecosystem are close.
  This year, a book on the environmental and governance situation in the Middle East was published. Environmental Policy in the Middle East: Legal conflicts and global communications are the title of the book. In this article, I intend to introduce this book and take notes on that.
  Keywords: Middle East, Environment, Air pollution
 • Seyed Javad Tahaee Gilan * Pages 363-379
  States in modern world historically and essentially pursuit development, whether gain national power through the development or vice versa. but this survey emphasize on impossibility of The second and that reach to development through the attainment of national power is inevitable and only course in front of foreign policy of every nation- state. Also, addition to lake of historic and thinking necessity, objective conditions of Iran rejects importance and efficacy of development theory Iranian course of development thus, is Exclusively recognize of the developmental contents in Iran history. That is shun of development theory and its over repeated courses and debates. This article at first relied on an historical and theoretic approach and then looking for experience of Iran revolution, developed this sarcas mand dig of french scholars to their American colleagues That an history-possessor nation need not to grand theory, that is an holistic and apriori thought.
  Keywords: revolution, Development, existential change, liberal assumptions, freedom
 • Ehsan Badrikouhi * Pages 381-442
  Third-generation theories of revolution pointed to the structural vulnerabilities of regimes as the basic causes of revolutions. In the last decade, critics of structural theories have argued for the need to incorporate leadership, ideology, and processes of identification with revolutionary movements as key elements in the production of revolution. Analyses of revolutions in developing countries and in communist regimes have further argued for incorporating these factors and for the inadequacy of structural theories to account for these events. Rather than try to develop a list of the “causes” of revolutions, it may be more fruitful for the fourth generation of revolutionary theory to treat revolutions as emergent phenomena, and to start by focusing on factors that cement regime stability. Weakness in those factors then opens the way for revolutionary leadership, ideology, and identification, along with structural factors such as international pressure and elite conflicts, to create revolutions.
  Keywords: revolutions, social change, state crises, ideology leadership mobilization