فهرست مطالب

حسابدار - سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 316، تیر و مرداد 1397)
 • سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 316، تیر و مرداد 1397)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
 • IFRS در ایران: به مناسبت رونمایی از دیپلم IFRS انجمن حسابداران خبره ی ایران
  محسن قاسمی صفحه 2
 • مقالات و مطالب فنی
 • ضابطه گذاری: ساختار ضابطه گذاری حسابداری و حسابرسی: تجربه ایالات متحده و بین الملل
  شاهرخ شهرابی صفحه 6
 • حسابداری پایداری: اصول عقلانی راهبری شرکتی
  شاهین احمدی صفحه 16
 • حسابداری پایداری: از سرمایه داری مالی به سرمایه داری پایدار
  محسن ژاله آزاد زنجانی صفحه 21
 • ارزش گذاری: روش شناسی بازاریابان برای ارزشگذاری نمانام (برند)
  محمد حامد خانمحمدی، علیرضا آقائی قهی صفحه 26
 • مالی درمانی: رویکردی نوین در امور مالی و روانشناسی
  سعید کریمی پور سریزدی، علی رادبن صفحه 30
 • مدیریت ریسک: پیاده سازی مدیریت ریسک یکپارچه: چگونگی تعیین میزان ریسک پذیری سازمان و تنظیم پروفایل ریسک
  علی ابراهیمی کردلر، اکرم افسای صفحه 35
 • فناوری: چگونگی محافظت از یک موسسه حسابداران رسمی در عصر دیجیتال
  فائزه طالبی صفحه 40
 • اخبار
 • خبرهایی از جهان حسابداری
  امیرهادی معنوی مقدم صفحه 42
 • انجمن
 • فهرست موسسات حسابرسی
  صفحه 48
 • فهرست اعضای خبره ی انجمن
  صفحه 54
 • اعضای جدید انجمن
  صفحه 57