فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد زارعی حسن بقعه*، امیر عباس علی زمانی صفحات 5-25
  معنای زبان دین یکی از مباحث داغ فلسفی در این روزگار است. فیلسوفان زبان دین به جد این مسئله را کاویده و دیدگاه های مختلفی از قبیل بیان ناپذیری، نظریه الاهیات سلبی، نظریه تمثیل، نظریه تنزیهی عرفانی، نظریه کارکردگرایی و نظریه بی معنایی را مطرح کرده اند. در این میان، برخی از پژوهشگران با مطالعه آثار صدرای شیرازی، به عنوان یکی از فیلسوفان بسیار مهم عالم اسلام، به استخراج دیدگاه وی در حوزه زبان دین پرداخته اند. نتیجه این بررسی ها آن است که وی زبان دین را لایه لایه و ذومراتب دانسته که واژه های آن در هر عالم معنای خاص همان عالم را دارد. سبک صدرا در تعریف واژه های زبان دینی توسعه در معنا و فاصله نگرفتن از معنای حقیقی است. در این نوشتار، به بررسی دیدگاه وی در دو حوزه زبان دین، یعنی معناشناسی اوصاف الاهی با تاکید بر صفت وجود و تحلیل معناشناسی زبان دین در قلمرو معاد می پردازیم.
  کلیدواژگان: صدرالدین شیرازی، زبان دین، معاد جسمانی، صراط
 • محمد فرقان*، نعمت الله صفری فروشانی صفحات 25-49
  زراره بن اعین فقیه، متکلم و محدث امامی، یکی از شخصیت های جریان ساز کوفه در سده دوم است. وی در عرصه های گوناگون فقهی، کلامی و حدیثی فعالیت های چشمگیری در میان امامیه داشته است. هرچند او از نظر رجالی و حدیثی شخصیتی شناخته شده است، اما عملکرد اجتهادی وی تاکنون به دلایل مختلفی تبیین نشده است. نوشته حاضر در صدد است اندیشه ها و عملکرد اجتهادی زراره را با روش تحلیل گزاره های رجالی و حدیثی متعلق به وی با نگاهی بسترشناسانه و با توجه به نوع پرسش هایی که وی مطرح کرده است تبیین کند تا روشن شود که او در اندیشه های خود چقدر از نصوص فراتر می رفته است. نیز نگرش وی به نصوص و میزان پای بندی به آنها را نیز تا حدودی تبیین می کند. فرض بر آن است که او در عین حالی که خدمات ارزنده ای در حوزه حدیثی انجام داده است، عنصر رای گرایی در عملکرد اجتهادی اش به روشنی دیده می شود، چنانچه می توان نشانه های آن را در برخی آرا و دیدگاه های فقهی و کلامی وی دید؛ و نیز ادامه آن را در شاگردان فطحی وی مانند ابن بکیر ردیابی کرد
  کلیدواژگان: زراره بن اعین، اجتهاد، رای گرایی، اندیشه استطاعت، امام صادق (ع)
 • رسول محمدجعفری * صفحات 51-74
  در دوران رسالت پیامبر (ص)، اندیشه های فکری و کلامی، مسلمانان را با مشکل چندانی مواجه نمی کرد، اما با رحلت ایشان و در پی تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده ای که جامعه اسلامی به خود دید، مسائل عقیدتی گاه نه به عنوان باور شخصی مسلمان، بلکه نماد جریانی انشعاب یافته از امت یکپارچه اسلامی به شمار می آمد. در این میان، امام علی (ع) گو اینکه از حکومت کنار گذاشته شد و عرصه برای ایشان تنگ آمد، اما چون حکومت فقط یکی از شئون امامت است، در دوران عزلت، به قدر میسور، اندیشه های صحیح کلامی را تبیین کرد و آنگاه که زمام حکومت را با قدرت به دست گرفت، در شناسایی انحرافات فکری و بیان عقیده صحیح دریغ نورزید. در نهج البلاغه گوشه ای از این رویارویی ها منعکس شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، در پی پاسخ به این پرسش است که: مهم ترین موضوعات کلامی پیش روی امام علی (ع) کدام است و مواجهه ایشان در نهج البلاغه چگونه است؟ یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که امام (ع) با سه ابزار قرآن، سنت و عقل به مواجهه با موضوعات کلامی، از جمله امامت، کفر و ایمان، حکمیت در دین، قضا و قدر، و تشبیه و تنزیه، برخاستند
  کلیدواژگان: امام علی (ع)، نهج البلاغه، مسائل کلامی، فرقه ها
 • رقیه یوسفی*، محمدحسن محمدی مظفر، محمد امین مومنی صفحات 75-91
  یکی از ادله روشن قرآنی بر ولایت و امامت حضرت علی (ع) آیه ولایت است. با وجود شواهد و قرائن درونی و بیرونی بر این مطلب، باز این استدلال آماج شبهات بسیار مخالفان قرار گرفته است، از جمله اینکه لازمه اعتقاد به اینکه مراد از ولایت در این آیه، امامت و سرپرستی، و مقصود از «الذین آمنوا» علی (ع) است، این است که وی در زمان نزول آیه و حیات پیامبر (ص) صاحب ولایت بوده است، در حالی که چنین حقی برای او ثابت نبوده است. پاسخ های گوناگونی به این اشکال داده شده که بیشتر آنها نادرست یا ناقص است. از این رو بر آن شدیم در این نوشتار پاسخی دقیق و روشن به این اشکال بدهیم. خلاصه پاسخ داده شده این است که واژه «ولی» بیش از ثبوت ولایت به نحو اقتضا و حق سرپرستی دلالت ندارد و صرفا بر این مطلب دلالت می کند که حق ولایت و اعمال آن برای حضرت ثابت بوده اساسا ولی به کسی گفته می شود که این حق را دارد و لازمه داشتن حق به معنای اعمال آن نیست.
  کلیدواژگان: آیه ولایت، ولایت بالفعل، ولی، وصف مشتق، نقد شبهه
 • عباس مسیحا*، حسن زندیه صفحات 93-112
  صفویه، نخستین حکومت شیعی اثنا عشری مستقل و فراگیر و اولین آزمون دولتی شیعی و اولین صحنه ورود تقریبی علما به سیاست و حکومت است. نحوه تعامل این دولت با اقلیت های دینی غیرمسلمان یکی از مسائل و ابهامات دوره مذکور است. مهم ترین اقلیت دینی از حیث تعداد و جایگاه، مسیحیان بودند. در نوشتاری دیگر دوره نخست حکومت صفویه تحت عنوان «دوره اقتدار و تثبیت» بررسی شد. این پژوهش تعامل و رویکرد حکام در دوره دوم حکومتی، یعنی دوران ضعف و زوال و گسترش تعصب مذهبی بعد از شاه عباس تا زمان انقراض، را بررسی می کند و به این پرسش ها پاسخ می دهد که: نحوه تعامل حکام صفوی با مسیحیان چگونه بوده و از چه الگوها و متغیرهایی تبعیت می کرده است؟ و آیا این رویه یکسان یا متفاوت و منعطف بوده است؟ روش تحقیق تحلیلی توصیفی است و با مطالعه منابع تاریخی و تحلیل ها و مطالعات مستشرقان متاخر و صاحب نظران داخلی انجام شده است. به نظر می رسد روند تعامل با اقلیت مسیحی یکسان نبوده و در سال های پایانی حکومت صفوی به دلیل ضعف حکومت و قدرت درباریان و علما، سخت گیری و ناملایمات افزایش یافته باشد.
  کلیدواژگان: اقلیت های دینی، حکومت صفوی، صفویه، مسیحیان، ارمنیان
 • محسن رفعت* صفحات 113-142
  مقتل الحسین موجود در کتاب الامالی شیخ صدوق از جمله مقاتل برجای مانده و قدیمی شیعی است که در حدود قرن چهارم نگاشته شده است. برخی روایات موجود در این کتاب از جمله روایاتی است که دستاویز کتب غالیانه ای شد که در قرن دهم به بعد رواج پیدا کرد و بر افکار شیعه در سده های پس از خود تاثیر شگرفی گذاشت. شیخ صدوق پنج روایت مفصل را در پنج مجلس نقل کرده که البته در قالب یک مقتل جامع نمی گنجد. علی رغم اینکه گزارش شیخ صدوق بر اساس حدیث سامان یافته، اما لحن روایات وی مانند لحن ابن اعثم کوفی، لحنی است که در «زبان حال» استفاده می شود. علاوه بر لحن، روایت شیخ صدوق نیز به گزارش ابن اعثم شباهت نزدیکی دارد، به طوری که چنین برداشت می شود که هر دو گزارش برآمده از قصه های قصه خوانانی است که در عراق شهره بوده اند که به تدریج به شکل روایت در روایتگری راویان قرار گرفت و در نتیجه به شیخ صدوق رسید. روایات او درباره امام حسین (ع) و روز عاشورا ضمن اینکه آشفتگی های متنی دارد، بعضا با وقایع مسلم تاریخی ناسازگار بوده و گاه شان امام معصوم خدشه دار شده است. این بررسی می کوشد به برخی از این هجمه های تحریفی اشاره کند و مطالب تاریخی و روایی آن را بکاود.
  کلیدواژگان: الامالی، شیخ صدوق، مقتل الحسین (ع)، روایات عاشورایی، تحریفات
|
 • Ahmad Zareie Hasan Boghe, * Amirabas Alizamani Pages 5-25
  The meaning of the Religious language is one of the important topics of philosophy in this period. Philosophers have studied this issue seriously and different views, such as Ineffable, theory of negative theology, Metaphor theory, Mystical transcendence theory, Theory of functionalism, Semantic Theory, have raised. In the meantime, some researchers studying the works of Mulla Sadra as one of the most important philosophers of Islam have tried to extract his views on the religious language. The result is that he believes that religious language is layered. Mulla Sadra's approach in religious language is defining of words and he is not taking away from the original meaning. This article examines Mulla Sadra in the language of religion. In the language of religion the sense of the divine attributes with emphasis on the divine attribute and analysis of the semantics of the language of religion in the realm of resurrection are studied
  Keywords: Mulla Sadra, Religious language, Resurrection, Way
 • Muhammad Furqan* Pages 25-49
  Zorara ibn Ayon, a jurisprudent, theologian and Imami scholar, is one of the main characters of the Kufa city in the second century of Hegira. In various jurisprudential, verbal and hadith spheres, he has had remarkable activities in the Imamiyah, although he is well-known personality from the perspective of Rijāl and Hadith, but his "ijtihad" function has not been explained for various reasons.
  This paper seeks to elucidate the thoughts and functions of Zorara's ijtihad with the method of analyzing Rijālī's and hadith's propositions belonging to him with the historical context insight and according to the types of questions posed by him in order to clarify how much he has gone further from religious texts in his thoughts. It also explains his attitude to the texts and the degree of adherence to them.
  It is assumed that while he has performed valuable role in the area of hadith, the element of opinion-oriented approach is clearly seen in his ijtihadi practice, as it can be seen in some of his theological and jurisprudential views and also the continuation of his thoughts can be seen in his "Fatahy" students like Ibn Bokair
  Keywords: Zorara bin Ayon, Ijtihad, Theory of istetaeh, Imam Sadiq (A.S)
 • Rasulm Mohamadjafari* Pages 51-74
  During the Prophet's mission, intellectual and theological thoughts did not challenge Muslims, but with his death, following the widespread political and social developments that the Islamic society saw, theological Issues were sometimes not only seen as a Muslim's belief, but also as a symbol of a divided stream from the unified Islamic Ummah. Meanwhile, Imam Ali (AS) was dismissed from the government and the field got tight for him, because the government is just one of the shades of Imamate, During the time of departure, he expressed correct theological ideas and when he took control of the government, he did not hesitate to identify the deviations of thought and the expression of the correct belief. Nahj al-Balaghah, reflects a corner of these confrontations, therefore, this research with the descriptive and analytical method, is going to the answer to this question which is the most important theological issues of Imam Ali (AS) and his approach with the theological problems in the Nahj al-Balaghah. The research findings indicate that Imam (AS) with three instruments of the Quran, tradition and reason was faced the challenging theological subjects: Imamate, Disbelief and belief, Arbitration in religion, predestination, likeness and dislikeness
  Keywords: Imam Ali'(AS), Nahj al Balaghah, Theological problems, Groups
 • Roghayeh Yousefi, * Mohammadhasan Mohammadimozaffar, Muhammadamin Momeni Pages 75-91
  One of the clear matters on leadership and Imamat of Ali's reason is Velayat verse. With this lucid document; however, this logic is in doubt by enemies. One of main doubts is to believe on this verse which means leadership of Imam Ali and sent it by Allah in lifelong of the prophet. This is accepted by Sunnies and Shiites which is not proved. Various responses are given to that which is wrong or not true. We decided to give clear and exact answers to these challenges.An abridged response is that the word of leader is not tried to prove Velayat and the right of it. This paper attempts to study this subject by librarical and analytical method to get the best answer the doubt about leadership of Imam Ali in Lifelong of Prophet Muhammad
  Keywords: Velayat Verse, Practical Velayat, leadership, Description
 • Abbas Masiha, * Hasan Zandiyeh Pages 93-112
  The Safavid era is the first reign of twelfth-Imam of Shia. On the other hand, it is the first reign which the Ulama came into the field of Politics seriously & had run their laws, decrees & political functions up to the last official Safavid king, Shah Sultan Hussein- in this era. Since Iran’s official religion had been declared twelfth-Imam of Shia, the rule confronted to two religious groups who were Sunni & non-Moslem religions. Historical sources reported different views & maybe contradictory one about this problem & they even had different approach towards a minority. In this paper, it will be studied that “how had been rulers’ interaction, approach, & the Safavid rule in three periods of times follows as foundation, stabilization & demise towards religious minorities? Had the way of the Safavid rule discriminated or been equal against non-Muslims? In the research, we will consider different factors which affected to interaction among five religious minorities including Christians, Zoroastrians, Jews and Indian founders. The result of the paper will identify & explain effective factors on interaction of minorities & compare partial position of minority in interacting with rule
  Keywords: Religious Minorities, The Safavid Rule, Christians, Armenians
 • Mohsen Rafat* Pages 113-142
  The chapter of Imam al-Husayn’s martyrdom epic in Shaykh Saduq’s book entitled al-Amāli is one of the old Shiite sources in this regard, remaining from fourth century. Some narrations of this book were misused by Gholāt and spread from tenth century onwards having tremendous influence of Shia thoughts in next centuries. Shaykh Saduq has narrated five detailed narrations in five sessions which do not fit into a comprehensive chapter. Despite the fact that Shaykh Saduq's report is based on hadiths, the tone and tense of his narrations, like Ibn Aʻtham Kufi’s, is present tense. In addition, Shaykh Saduq's narrations are also very similar to Ibn Aʻtham’s account to the extent that both reports are presumed to be derived from storytellers 'legends known in Iraq, which gradually became parts of transferors’ narrations, thereby reaching Shaykh Saduq. His narrations about Imam Husayn and the day of Ashura in addition to textual disturbances are sometimes incompatible with certain historical events, and the status of the infallible Imams. This paper seeks to point out some of these false allegations and investigate their historical and narrative content
  Keywords: al, Amali, Shaykh Saduq, Martyrdom of Imam Husayn, Ashura accounts