فهرست مطالب

جراحی ایران - سال بیست و ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/03
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سیدعلی جلالی*، میترا عاملی، رامین موسوی، مهرداد حق ازلی، مریم محسنی، رامین خطیب سمنانی صفحات 1-16
  خونریزی دستگاه گوارش از معضلات شایع است و بطور مختلف تظاهر می کند که از خونریزی جزئی گرفته تا خونریزی شدید متفاوت بوده و ممکن است از هر نقطه ای از دستگاه گوارش باشد. خونریزی ها به خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی، میانی و یا تحتانی بسته به محل خونریزی و از نظر میزان آن به جزئی، شدید، مخفی و یا بسیار شدید تقسیم می شوند. همچنین گاه مبهم بوده و محل و علت آن به آسانی شناخته نمی شود. در چند دهه گذشته از طرفی طیف وسیعی از داروهای پیشگیری کننده به بازار آمده و از طرف دیگر داروهای مستعد کننده که ممکن است آغازکننده آن باشد به وفور مصرف می شود. درمان این بیماری احتیاج به همکاری مجموعه ای از تخصص ها، مانند طب اورژانس، گوارش و مراقبت ویژه و پرتوشناسی کاربردی و بالاخره از همه مهمتر جراحی است. حدود 5 درصد بیماران نیاز به عمل جراحی دارند که متاسفانه این تعداد شامل افراد سالمند و آنها که بیماریشان شدیدتر است می شود. خوشبختانه خونریزی در اکثر موارد خودبخود قطع می شود و فقط حدود پانزده درصد از آنها احتیاج به احیاء و درمان فوری دارند. آن دسته از بیماران که داروهای ضد انعقادی مصرف می کنند، چالش بزرگتری در درمان ایجاد می کنند. زیرا قطع آن ممکن است بیماری همراه را بدتر کرده و ادامه آن نیز به توقف خونریزی کمک نمی کند.
  کلیدواژگان: خونریزی دستگاه گوارش، زخم معده و اثنی عشر، بدخیمی های گوارشی، دیورتیکولوز، واریس مری
 • سعید نوری، محمدرضا شریف، نجلا فرهنگ * صفحات 17-23
  زمینه و هدف
  هر ماده توکسیک بسته به تغییرات فیزیولوژیک اتفاق افتاده در حین تماس تظاهرات منحصر به فرد خود را دارد. مسمومیت با سرب می تواند منجر به علائم و نشانه های متعددی شود. هدف مطالعه حاضر بررسی خصوصیات درد شکمی بیماران مسموم با سرب مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم تهران در طی سال 1395-1396 می باشد.
  مواد و روش ها
  تمام بیماران دچار مسمومیت با سرب مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم شهر تهران از فروردین ماه 1395 لغایت شهریور ماه 1396 که تحت مشاوره جراحی قرار گرفتند، مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات در فرم جمع آوری اطلاعات ثبت شد. پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، تحصیلات، شغل) سابقه بیماری قبلی، سابقه اعتیاد (نوع ماده مصرفی، روش مصرف ماده مخدر، مدت زمان مصرف ماده مخدر)، معاینه شکم، سطح سرب خون، هموگلوبین و نتایج اقدامات پاراکلینیک (گرافی ساده شکم) بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری 16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P-value
  کلیدواژگان: شکم حاد، مسمومیت، سرب
 • ابوالحسن علیجانپور، مجید کلباسی *، رامین کفشگری، سکینه کمالی آهنگر صفحات 24-29
  زمینه و هدف
  عوارض عفونی ناشی از تزریق عضلانی در ناحیه گلوتئال همچنان بطور چشمگیری دیده می شود و از این میان آبسه محل تزریق با توجه به ضرورت احتمالی درمان جراحی از اهمیت برخوردار است. فاکتورهای مختلفی در ایجاد آبسه در محل تزریق ناحیه گلوتئال وجود دارد که هدف از انجام این مطالعه بررسی و شناخت عامل های خطر بروز آبسه های محل تزریق جهت پیشگیری از بروز آن می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های دموگرافیکی و بالینی کلینیکی بیماران مبتلا به آبسه محل تزریق گلوتئال انجام گرفت. 125 بیمار که بین سال های 82-1396 در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل به دلیل آبسه گلوتئال در محل تزریق قبلی تحت انسزیون و درناژ آبسه قرار گرفته بودند، وارد مطالعه قرار شدند. داده ها شامل ویژگی های دموگرافیکی بیماران، نوع داروی تزریقی، کشت آبسه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 آنالیز آماری شد. متغیرهای پیوسته به صورت میانگین و انحراف معیار و متغیرهای گسسته به صورت درصد و فراوانی بیان شد.
  یافته ها
  از 125 مورد بیمار مورد مطالعه، 48 نفر (4/38%) مرد و 67 نفر (6/53%) زن بودند. 40 (32%) نفر از بیماران شاخص توده بدنی (BMI) کمتر یا مساوی 30 و 85 (68%) نفر نیز شاخص توده بدنی بالای 30 داشتند. از میان داروها، NSAIDS بیشترین داروی تزریق شده بود. مدت بستری بیماران پس از جراحی بین 1 تا 3 روز بوده و متوسط زمان بهبود زخم 15 روز و با انحراف معیار 3 روز بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه جنس مونث و چاقی 2 عاملی بودند که بیشترین همراهی را با بروز آبسه های محل تزریق داشتند. توجه بیشتر در انجام تکنیک مناسب و انتخاب سایز سوزن تزریق متناسب با هر بیمار از عواملی است که می تواند باعث پیشگیری از بروز آبسه محل تزریق گردد.
  کلیدواژگان: آبسه، ناحیه گلوتئال، تزریق عضلانی
 • علی شفیعی *، سید جلال اسحاق حسینی صفحات 30-37
  زمینه و هدف
  آپاندیسیت شایعترین عمل جراحی عمومی می باشد و مهمترین روش تشخیصی آن بالینی است. تشخیص زود هنگام و اقدام به موقع جراحی منجر به کاهش چشمگیر عوارض خواهد شد. هدف از مطالعه حاضر بررسی صحت و دقت کرایتریای بالینی درد شکم، حساسیت در لمس و مهاجرت درد در تشخیص آپاندیسیت حاد است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی تمام بیمارانی که مشکوک به آپاندیسیت بوده و توسط یک جراح بررسی و جراحی شده-اند، وارد مطالعه شدند. معیار جراح جهت تصمیم گیری برای جراحی فقط علایم بالینی بوده است. داده ها با نرم افزار 20 SPSS و با استفاده از تست آماری کای اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 127 بیمار مورد مطالعه 109 بیمار (8/85%) تریاد درد شکم حساسیت موضعی ربع تحتانی راست شکم (RLQ) و مهاجرت درد، و 18 بیمار (2/14%) درد شکم و حساسیت موضعی ربع تحتانی راست شکم داشتند. میزان نرمال آپاندکتومی 17 مورد (4/13%) بود. بر اساس گزارش آسیب شناسی بافتی از (8/85%) 109 بیماری که تریاد مثبت بودند (1/89%) 98 بیمار آپاندیسیت داشتند با حساسیت 1/89% دقت 9/81% ارزش اخباری مثبت 91/89% وO/R معادل 45/4% (فاصله اطمینان 95% بین 229/14- 395/1).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، درد شکم، حساسیت موضعی ربع تحتانی راست شکم و مهاجرت درد بهترین علایم دال بر آپاندیسیت هستند و صرفا با وجود این علایم می شود، بیمار را کاندید جراحی آپاندکتومی کرد.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت، علایم بالینی، درد شکم
 • فاطمه نعمتی، سپیده سیادتی، معصومه کریمی، ثریا خفری، سکینه کمالی آهنگر، شهره عالیان سماک خواه، نوین نیک بخش * صفحات 38-46
  زمینه و هدف
  سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان ها در زنان سراسر دنیا و ایران است. در حال حاضر بیش از 40000 نفر در ایران به این بیماری مبتلا هستند. مطالعات نشان می دهند که شکل فعال ویتامین D به دلیل افزایش تمایز سلولی و مهار پرولیفراسیون می تواند در تغییر خطر سرطان نقش داشته باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی و به روش مورد - شاهدی انجام شد. 150 خانم مبتلا به سرطان پستان به عنوان گروه مورد و 150 خانم غیرمبتلا به سرطان پستان به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. معیار ورود اثبات وجود سرطان پستان در بیماران و رد آن در گروه شاهد بود. نتایج سطح سرمی ویتامین D، به همراه اطلاعات سن و وضعیت تاهل در چک لیست مطالعه وارد شدند. داده-های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 و آزمون های آماری مربع کای، رگرسیون لجستیک و تی تست دو نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تمامی آنالیزهای انجام شده سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سطح ویتامین D سرم در گروه بیماران NG/ML 95/11±37/16 و در گروه شاهد NG/ML 49/18±04/27 و اختلاف بین دو گروه معنادار بود (001/0 > P). براساس آنالیز رگرسیون لجستیک با کاهش سطح سرمی ویتامین D نسبت شانس ابتلا به بیماری افزایش یافت، بطوری که نسبت شانس بیماری در میزان ویتامین D سرم NG/ML) 10 >) نسبت به (NG/ML 30-10) 93/1 برابر (954/0 ; 281/0: CI95%، 035/0 =P ) و نسبت به NG/ML)30 P) بود. همچنین سطح سرمی ویتامین D با گیرنده های استروژن و پروژسترون سلول های سرطانی دارای ارتباط معناداری بود (001/0 >P ) ولی با گیرنده HER-2 این ارتباط معنادار نبود (195/0 =P ).
  نتیجه گیری
  براساس این مطالعه بطور معناداری بیماران مبتلا به سرطان پستان دارای سطوح پایین تری از ویتامین D سرمی نسبت به افراد سالم بودند، بنابراین کاهش میزان ویتامین D سرم با افزایش خطر ابتلا به بیماری سرطان پستان ارتباط دارد و می تواند یکی از عوامل خطر ابتلا به این بیماری باشد.
  کلیدواژگان: ویتامین D سرم، سرطان پستان، گیرنده های استروژن، پروژسترون
 • حمیدرضا خورشیدی، غلام رسول کمال پور، محمد حسینی پناه * صفحات 47-54
  زمینه و هدف
  چسبندگی جراحی بعد از عمل یک نتیجه شایع ناشی از جراحی داخل صفاقی است که ممکن است منجر به عوارض متعددی مانند انسداد روده کوچک، درد شکمی مزمن و ناباروری در زنان شود که تاثیر قابل توجهی در هزینه های مراقبت-های بهداشتی دارد. تلاش های زیادی برای کاهش میزان چسبندگی پس از جراحی با استفاده از عوامل ضد التهابی، فیبرینولیتیک، ضد انعقاد، موانع مکانیکی و آنتی بیوتیک ها انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی هیالورونات سدیم، روغن کنجد، عسل و نانوذرات نقره در جلوگیری از تشکیل چسبندگی جراحی پس از عمل انجام شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 40 موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند به این ترتیب که هشت موش صحرایی در هر گروه شامل گروه کنترل، هیالورونات، کنجد، عسل و نقره قرار گرفتند. آنها در دمای 21 درجه سانتیگراد و رطوبت 5 ± 60٪ قرار گرفتند و تحت شرایط فوق به مدت دو هفته نگهداری شدند و پس از گذشت دو هفته، حیوانات تحت لاپاراتومی قرار گرفتند. برای تعیین شدت چسبندگی به وسیله دو جراح مختلف براساس دو سیستم نمره دهی رتبه بندی مختلف شامل طبقه بندی Nair و مقیاس نمره چسبندگی تجمعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS برای ویندوز، نسخه 0/20، IBM Corp.، Armonk، نیویورک، ایالات متحده آمریکا انجام شد. داده های کمی و کیفی به ترتیب با استفاده از آزمون Kruskal-Wallis و Mann-Withney U انجام شد. مقدار احتمال کمتر از 05/0 معنی دار از نظر آماری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نمرات شدت چسبندگی در گروه های هیالورونات و کنجد به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل براساس طبقه بندی Nair بود (مقادیر احتمال به ترتیب = 021/0 و 025/0)، با این حال براساس مقیاس نمره چسبندگی تجمعی فقط نمره شدت چسبندگی در گروه هیالورونات به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (مقدار احتمال = 024/0). در گروه هیالورونات شدت چسبندگی به میزان 48 درصد بر اساس مقیاس نمره چسبندگی تجمعی کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که روغن هیالورونات سدیم و روغن کنجد ممکن است در پیشگیری از چسبندگی جراحی بعد از عمل جراحی داشته باشد.
  کلیدواژگان: هیالورونات، روغن کنجد، چسبندگی جراحی، نانوذرات
 • مریم اصغرنیا، صدیقه پاک سرشت، فاطمه روجایی * صفحات 55-62
  زمینه و هدف
  با وجود آنکه مصرف فراورده های خونی در بیماران زنان و مامایی حیات بخش است، استفاده غیرمنطقی از آن هزینه بر بوده و می تواند طیفی از عوارض ناخواسته را به دنبال داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی مقدار مصرف فرآورده های خونی در بیماران زنان و مامایی و ارزیابی مقدار درخواست و مصرف سلول قرمز خونی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی و گذشته نگر، از ابتدای فروردین 1390 تا ابتدای فروردین 1393، وضعیت مصرف فرآورده های خونی در 1214 زن بستری در بیمارستان آموزشی زنان و زایمان الزهرا (س) رشت تحت بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده شامل مشخصات زمینه ای زنان، علت بستری، هموگلوبین و هماتوکریت پیش از تزریق خون و نوع و تعداد فرآورده خونی تزریق شده با نرم افزار SPSS نسخه19 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  از مجموع 10824 واحد سلول قرمز خونی درخواست و کراس مچ شده، تنها 2804 واحد آن (26%) به بیماران تزریق گردید. نسبت کراس مچ به تزریق سلول قرمز خونی، 9/3 بوده و میانگین هموگلوبین و هماتوکریت پیش از دریافت سلول قرمز خونی در بیماران به ترتیب G/DL 7/1 ± 3/8 و % 8/4 ± 4/27 گزارش شد. 25 درصد بیماران تنها یک واحد سلول قرمز خونی دریافت نمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن نسبت کراس مچ به تزریق خون و شاخص های خونی تزریق سلول قرمز خونی، به نظر می رسد که درخواست و مصرف فرآورده های خونی بیش از مقدار لازم انجام گرفته و بررسی دقیق تر علل آن جهت ارائه راهکارهای بالینی مناسب ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: تزریق خون، مامایی، زنان
 • رحیم علیجانی *، ناصر صادقیان صفحات 63-70
  زمینه و هدف
  زمینه مطالعه حاضر عمومی با تاکید ویژه بر مفاهیم علم سنجی است که متخصصان حوزه جراحی می توانند از آن بهره ببرند. با هدف آشنایی بیشتر پژوهشگران و متخصصان حوزه جراحی با علم سنجی و شاخص های آن انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه این پژوهش کتابخانه ای بود و مفهوم علم سنجی و شاخص های موثر و پرکاربرد در حوزه علم سنجی را با استفاده از منابع مختلف مورد بررسی قرار داده است.
  یافته ها
  سنجش علم و تولیدات علمی در کشور، هنوز در دوران طفولیت خود به سر می برد و تاکنون نتوانسته است به صورت فعالیتی منسجم و هدفمند به حیات خود ادامه دهد. فعالیت های مربوط به علم سنجی در کشور، عموما یا با استفاده از شاخص هایی انجام می شود که یا بر اساس نتایج تحقیقات شناسایی شده است و یا این که با استفاده از شاخص های سایر کشورها به انجام می رسد. این در حالی است که در اساسنامه بسیاری از مراکز و سازمان ها، ماموریت هایی که انجام سنجش و ارزیابی تولیدات علمی را در سطح درون سازمانی و حتی در سطح ملی اجتناب ناپذیر کند دیده می شود.
  نتیجه گیری
  مقاله حاضر، منبعی ارزشمند برای پاسخگویی به همه کسانی است که با مفاهیم علم سنجی و به طور کلی با سنجه های علم سروکار دارند. پژوهشگران حوزه های مختلف، علی الخصوص حوزه جراحی، باید با آنچه تولیدات علمی آنها را مورد سنجش و بررسی قرار می دهد، آشنا باشند تا بتوانند در راستای بهبود تولیدات علمی و همچنین رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: علم سنجی، شاخص ها، علم، تولیدات علمی
 • حسام قاسم اف *، محمدرضا جواهریان، مصطفی جابرانصاری صفحات 71-75
  تشکیل موکوسل وضعیت عمدتا پاتولوژیکی است که در ارگان های دارای ترشح از قبیل مجاری اشکی، سینوس ها، آپاندیس و قسمت های مختلف روده با شیوع کمتر روی می دهد. وجود موکوسل در جدار شکم وضعیتی بسیار نادر است که دانستن آن به عنوان تشخیص افتراقی دارای اهمیت است. در این مقاله به معرفی خانم 60 ساله با موکوسل در محل قبلی کولوستومی می-پردازیم.
  کلیدواژگان: موکوسل، جدار شکم، کولوستومی
 • هدایت الله نحوی، پرین تنظیفی، محمد اسحاق روضه، مجتبی گرجی، رحمان خسروی * صفحات 76-80
  آدنوکارسینوم رکتوم در کودکان نادر است. بیماری که در این نوشتار گزارش می شود با رکتوراژی به بیمارستان مراجعه کرده بود. مشکل بیمار از سه ماه قبل شروع شده و در این مدت با تشخیص اسهال عفونی درمان شده است. سه ماه بعد از شروع علایم، بیمار در بیمارستان ما کولونوسکپی شده، پولیپ بدون پایه دیده و خارج شد. پس از کولونوسکپی نشانه های پریتونیت بوجود آمد. پس از لاپاروتومی جراج متوجه گردید که پرفوراسیون رکتوم رخ داده و از مخاط رکتوم بیوپسی برداشته شد. نتیجه بیوپسی آدنوکارسینوم رکتوم بود و در نتیجه رزکسیون قدامی و پایین رکتوم با ایلیوستومی و همچنین شیمی درمانی انجام شد. در پیگیری پانزده ماهه حال عمومی بیمار خوب بوده و نشانه ای از بازگشت بیماری در بررسی های بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک دیده نشد. گرچه آدنوکارسینوم رکتوم نادر است و باید در تشخیص های افتراقی مشکلات روده در نظر باشد.
  کلیدواژگان: آدنوکارسینوم رکتوم، سرطان کولورکتال کودکان، پولیپ بدون پایه
 • ناصر ملک پور علمداری، محمد عبدالحسینی، برمک قلیزاده * صفحات 81-86
  جراحی های لاپاروسکوپیک به طور گسترده ای در جهان پذیرفته شده اند. در سال های اخیر انجام خیلی از جراحی ها با لاپاروسکوپی معرفی شده است. پانکراتیکودئودنکتومی یکی از جراحی های پیچیده شکمی است. بدلیل مشکل بودن این جراحی به روش لاپاروسکوپیک زیاد انجام نمی گردد و به نظر تا حالا در ایران این شیوه جراحی گزارش نشده است. گزارش موجود اولین جراحی تماما لاپاروسکوپیک پانکراتیکودئودنکتومی را در ایران اعلام می دارد. بیمار خانم 57 ساله ای هستند که با زردی و درد شکم در بیمارستان مدرس تهران بستری شدند. بررسی های تشخیصی آدنوکارسینومای آمپول واتر را نشان داد. بعد از اقدامات اولیه، بیمار تحت پانکراتیکودئودنکتومی (ویپل) واقع شد. دوره نقاهت بیمار بدون مشکل خاصی طی گردید و روز هشتم بعد از جراحی مرخص گردید. ویپل لاپاروسکوپیک به دلیل تهاجم کمتر، درد و اقامت بعد از جراحی کمتر حائز اهمیت بوده در موارد مناسب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ویپل، لاپاروسکوپی، پانکراتیکودئودنکتومی
 • رسول احمدی فر * صفحات 87-98
  یکی از روابطی که دارای آثار حقوقی بوده و به واسطه آن پرونده های مختلفی در دادگستری، اعم از دادسرا و دادگاه، تشکیل می شود، رابطه پزشکان جراح و بیمار است. این رابطه به واسطه اینکه دارای آثار مهم حقوقی می باشد، اهمیت بالایی دارد. قبل از قانون نویسی مدرن در ایران این رابطه در منابع فقهی مورد بحث واقع می شد و روابط پزشک و بیمار در کتب مختلف فقهی مورد بررسی واقع شده است. پس از شروع قانون نویسی مدرن قوانین مختلفی به منظور تنظیم رابطه پزشک و بیمار وضع شد و این قوانین تاکنون مورد اصلاحات و تغییرات مختلفی واقع شده اند. آخرین تغییرات قانون گذاری در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 صورت گرفت و تغیراتی نسبت به گذشته در این رابطه ایجاد نمود. در کنار قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب 1392 نیز در این خصوص مقرراتی وضع نموده. همچنین قانون مسئولیت مدنی 1339 بعنوان قانونی عام یکی از منابع روابط پزشک و بیمار شناسایی می باشد. در این پژوهش هدف بررسی رابطه پزشک جراح و بیمار بر اساس آخرین تغییرات قانونگذاری بود و بر اساس نتایج آن قوانین جدید نسبت به قوانین گذشته به واسطه خطیر بودن شغل پزشکی توجه مناسب تری به پزشکان جراح داشته است.
  کلیدواژگان: حقوق پزشکی، رابطه پزشک و بیمار، حقوق بیمار
 • مریم پوررضا صفحات 99-102
  موضوع این گزارش، مروری است بر زندگی و کارهای یکی از بزرگان پزشکی زنان و زایمان: دکتر لئون اسپروف (Leon Speroff)، استاد افتخاری و رئیس سابق بخش زنان و زایمان در دانشکده پزشکی دانشگاه بهداشت و علوم اورگان، رئیس سابق و صاحب کرسی آرتور. ه. بیل (Arthur H. Bill) بخش زیست شناسی تولید مثل در دانشکده پزشکی دانشگاه کیس وسترن رزرو (Case Western Reserve). لئون نقش برجسته ای در فهم مباحث مربوط به غدد درون ریز در تولید مثل داشته است؛ از جمله معرفی مفاهیمی کلیدی در تنظیم هورمونی چرخه قاعدگی، نقش پروستاگلاندین ها در تخمک گذاری، القای انقباضات میومتر، القای زایمان و ختم بارداری در میانه تریمستر. هم چنین او در پدید آوردن آزمون های رادیو ایمنی برای شناسایی پروستاگلاندین های اولیه و متابولیت های آنها نقش داشته است. افزون بر این، او نقش پروستاگلاندین ها در شوک اندوتوکسیک و کاربرد کلومیفن در القای تخمک گذاری را توصیف کرده است. کارهای او در زمینه درمان جایگزینی هورمونی برای زنان در دوران پیرامون یائسگی و نیز استفاده از هورمون های استروئیدی برای جلوگیری از بارداری تغییر شگرفی در عملکرد بالینی پزشکان به وجود آورده است.
 • سیدعلی جلالی * صفحه 103
  از آنجایی که وظیفه مطبوعات تنویر افکار و تصحیح اشکالات نوشتاری و نیز مطالب پزشکی است. لذا به عرض می رساند: زنده یاد دکتر میردامادی که استاد و پایه گذار رشته خود در دانشگاه و همچنین ادیب و مسلط به چند زبان خارجی نیز بودند، در جزوه ای که سال ها پیش در مورد معادل یابی واژه های پزشکی خارجی نگاشته اند راجع به واژه روده بزرگ (کلون) اینگونه توضیح می دهند. طبق تحقیق ایشان واژه کلون اصلا فارسی است و تلفظ آن در فارسی Koloon می باشد؛ زیرا کلون به کلید و قفل های چوبی نسبتا بزرگی که در منازل قدیمی و یا درب باغ ها بوده شباهت داشت. زیرا که روی سطح خارجی آن فرورفتگی هایی شبیه به چین های روده بزرگ وجود داشت و کلید دسته ای داشت با زاویه قائمه که شباهت به نیمی از کلون داشت. بعدا زمانی که در اروپا کتب پزشکی ابن سینا تدریس می شده این لغت به غرب رفته و در آنجا Kolon تلفظ شده است. این واژه نیز از اروپا به کشورهای عربی رفته و قولون تلفظ می شده (Ghooloon) و بعد کسانی آن را مفرس کرده اند! (به فارسی برگردانده اند!) و کولون می نویسند. لذا شایسته است با توجه به ریشه و اصل آن که فارسی است، آن را بخاطر داشته و همیشه کلون بنویسیم.
 • سیدعباس میرمالک، گروه مترجمین صفحات 104-113
  تهیه بودجه از مراکز آموزشی و بخصوص موسسات ملی بهداشت که احتمالا در آن فعالیت کرده یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستید، مشکلات خاص خود را دارد. فصل ذیل راهنمائی هایی در جهت راهکار تهیه بودجه ارائه می کند.
|
 • Jalali S.A. *, Ameli M., Mousavi R., Hagh Azali M., Mohseni M., Khatib Semnani R Pages 1-16
  Gastrointestinal bleeding is a common problem and yet sometimes difficult to manage. It could be occult or overt, and may start in any part of the gut. The source of bleeding could be in upper (UGIB) or lower (LGIB) or less likely the small bowel (MGIB); which can become obscure and difficult to find the source. In the past few decades, many drugs has become available for acid suppression and thus prevention of bleeding and at the same time patient especially the elders use ulcerogenic drugs such as analgesics, NSAIDs, SSRIs and different anticoagulants for their accompanying illness which makes the treatment decisions precarious. Most bleeders stop spontaneously and only 15% need urgent resuscitation and intensive treatment of these only 5% need surgical intervention; which are usually the aged with severe comorbidties.
  Keywords: GI Bleeding, Peptic Ulcer, GI Malignancies, Diverticulosis, Varicial Bleeding
 • Dr Najla Farhang * Pages 17-23
  Introduction &
  Objective
  Each toxic agent results in unique presentations, depending on what neurophysiological changes occur following exposure. Lead poisoning can lead to various signs and symptoms. The aim of this study was to evaluate the abdominal pain characteristics of patients with lead poisoning referred to Loghman Hakim Hospital in Tehran during 2016-2017.
  Materials and Methods
  All patients with lead poisoning were referred to Loghman Hakim Hospital in Tehran from April 2016 to September 2017 undergoing surgical consultation Were Evaluated. Information was recorded in a researcher-designed questionnaire. The questionnaire included demographic information (age, sex, education, occupation) history of previous illness, history of addiction (type of substance, drug use method, duration of drug use), abdominal examination, blood lead level, hemoglobin, and results of paraclinical measures Plain abdominal geraphy. Data was analyzed using SPSS 16 soft ware. P value less than 0.05 was considered significant.
  Results
  A total of 200 patients were diagnosed with lead poisoning based on history and serum lead levels were evaluated. Of these, 184 were males (92%) and 16 were females (8%). The mean age of the patients was 48 ± 4.5 (mean ± SD). Abdominal pain was more common in peri-umbelical, the nature of pain was severe, usually without radiation, exacerbation with eating, non-response to analgesics and the most associated with constipation.
  Conclusions
  Abdominal pain was more common in peri-umbelical, the nature of pain was severe, usually without radiation, exacerbation with eating, non-response to analgesics and the most associated with constipation.
  Keywords: Acute Abdomen, Poisoning, Lead
 • Dr Majid Kalbasi * Pages 24-29
  Introduction &
  Objective
  Infectious complications of intramuscular injections in the gluteal region are still noticeable. Gluteal abscess formation after injection is more important because of probably need to surgical incision and drainage. There are several factors that cause the formation of abscess due to injection in gluteal area that controlling of them can play a role in preventing the occurrence of abscess.
  Materials and Methods
  The aim of this study was to investigate the demographic and clinical features of patients with gluteal injection abscesses. 125 patients who had undergone incision and drainage due to were included in the study in hospital centers of Babol University of Medical Sciences during 2004 to 2017. The data consist of demographic features, injected drug type, abscess gram stain and culture were collected and interpreted by SPSS v 20.
  Results
  Of the 125 patients studied, 48 (38.4%) were male and 67 (53.6%) were female. 40 patients with BMI less or equal to 30 and 85 had a BMI of over 30. NSAIDs were most injected agents. The duration of hospitalization was 1 to 3 days after surgery and the average of wound healing time was 15 days.
  Conclusions
  In this study, female sex and obesity were two factors that were more associated with the incidence of injection site abscesses. More attention is paid to the proper technique and the choice of injection needle size appropriate to each patient is one of the factors that can prevent the injection site abscess.
  Keywords: Abscess, Gluteal Region, Intramuscular Injection
 • Dr Ali Shafiee * Pages 30-37
  Introduction &
  Objective
  Appendicitis is one of the most common operations in general surgery. The best way of diagnosis based on clinical view. Early diagnosis and operation on time reduce complications obviously. In this study the best clinical view of appendicitis investigated and recommended.
  Materials and Methods
  In a cross sectional study all patients suspected to appendicitis that referred to emergency department of Nekui-Hedayati hospital of Qom and managed with one surgeon included to study. Decision making for diagnosis and operation based on clinical symptoms and signs. Data was analyzed with chi-square test in SPSS 20.
  Results
  Of 127 patients 109 p. (85.8%) had clinical triad of abdominal pain, shifting pain to RLQ and RLQ tenderness. Normal appendectomy was 13.4%. on the base of pathology of 109 p. with clinical triad 98 p. (89.1%) had appendicitis with sensitivity of 89.1% , accuracy of 81.9% , positive predictive value of 89.91% and odd ratio of 4.45% (Confidence Interval 95% = 1.395 – 14.229).
  Conclusions
  Clinical triad of abdominal pain, shifting pain to RLQ and RLQ tenderness is the best clinical view of appendicitis and can done operation without any delayed time.
  Keywords: Appendicitis, Symptoms, Abdominal Pain
 • Navid Nikbakhsh * Pages 38-46
  Introduction &
  Objective
  Breast cancer is one of the most common cancers in women throughout the world including Iran. There are currently more than 40000 women in Iran suffering from the disease. Studies have shown that the active form of vitamin D, increases cell differentiation and inhibits proliferation, can play a role in changing the risk of breast cancer.
  Materials and Methods
  Present study is analytical and case-control study. In this study150 women with breast cancer and150 women without breast cancer as control were investigated. Including criteria was diagnosis of breast cancer in all cases and absence breast cancer in all control group. Serum vitamin D level, age and marital data included in check list. The obtained data were subjected to chi square, logistic regression and two samples t-test by SPSS software version 23. In all analyses P 0.05 were as significant difference.
  Results
  Mean level of serum vitamin D in case and control groups were 16.73 ± 11.95 and 27.04 ± 18.49 ng/ml, respectively (P ng/ml), the odds ratio of illness were 1.93 times higher than the inadequate level. (%95 CI: 0.281; 0.954, P = 0.035), and the odds ratio of getting the disease were 6.9 times higher than the adequate level of vitamin D (%95 CI: 0.075; 0.361, P
  Conclusions
  Based on this study, patients with breast cancer had significantly lower levels of serum vitamin D in comparison with healthy women. Therefore, decreases in serum vitamin D levels are associated with an increased risk of breast cancer.
  Keywords: Serum Vitamin D, Breast Cancer Disease, Receptor Estrogen, Progestron
 • Dr Mohammad Hosseinipanah * Pages 47-54
  Introduction &
  Objective
  Postoperative surgical adhesion is a common consequence of intraperitoneal surgery which may lead to several complications such as adhesive small bowel obstructions, chronic abdominopelvic pain, and female infertility making a significant adverse impact on health care costs. Many efforts have been made aiming to decrease the rate of postoperative surgical adhesion formation. We conducted the present experimental study aiming to evaluate the effectiveness of sodium hyaluronate, sesame oil, honey, and silver nanoparticles in preventing of postoperative surgical adhesion formation.
  Materials and Methods
  Our study was conducted in Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran during 2015 and 2016. Forty male Wistar rats were randomly assigned into five groups with eight rats in each group including control, hyaluronate, sesame, honey and silver groups. They were housed in 21°C temperature and 60% ± 5 humidity. After two weeks the animals underwent laparotomy and were evaluated by two different blinded surgeons for severity of adhesions based on the two different classification scoring systems including Nair classification and cumulative adhesion scoring scale. Statistical analyses were performed by using SPSS software (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0, IBM Corp., Armonk, NY, USA). Quantitative and qualitative data were analyzed using the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U test, respectively. Statistical significance was defined by (P
  Results
  The scores of severity of adhesions in the hyaluronate and sesame groups were significantly lower than the control group based on the Nair classification (both P-values = 0.02), however based on the cumulative adhesion scoring scale just the score of severity of adhesions in the hyaluronate group was significantly lower than the control group (P-value = 0.02). In the hyaluronate group the severity of adhesions was decreased by 48% based on the cumulative adhesion scoring scale.
  Conclusions
  Sodium hyaluronate and sesame oil may have a significant effect in preventing postoperative surgical adhesion formation.
  Keywords: Hyaluronate, Sesame Oil, Surgical Adhesion, Silver Nanoparticles
 • Fatemeh Rojayi * Pages 55-62
  Introduction &
  Objective
  Although blood transfusion is life saving for obstetric and gynecologic patients, it is costly and can result in series of adverse reactions if transfusion not done rationally. The aim of this study was to evaluate blood products consumption in obstetrics and gynecologic patients and measurement of Crossmatching to Transfusion (C/T) ratio.
  Materials and Methods
  This was a retrospective descriptive study conducted among 1214 women who receive blood products at the Al-Zahra teaching hospital in Rasht, during the 3 years period from March 2011 to March 2014. The collected data include demographic data, cause of admission, before transfusion hemoglobin and hematocrit and number and type of transfused blood products were analyzed with SPSS version 19.
  Results
  Only twenty-six percent (2804) of requested and cross matched blood products (10824) transfused. Crossmatching to Transfusion (C/T) ratio was 3.9 and Hemoglobin and hematocrit mean values before Red Cell Concentrate (RCC) transfusion were 8.3 ± 1.7 g/dL and 27.4 ± 4.8 % respectively. 25 percent of patients received only one unit of RCC.
  Conclusions
  Due to high C/T ratio and RCC transfusion indexes, it seems that requisition and consumption of blood products are exceed the necessary amount and it seems essential to evaluate its causes accurately to provide appropriate clinical practice guidelines.
  Keywords: Blood Transfusion, Obstetrics, Gynecology
 • Dr Rahim Alijani * Pages 63-70
  Introduction &
  Objective
  The field study is based on a special emphasis on the scientometric concepts that surgeons can take advantage and this study aims to introduce more scholars and experts in the field of surgery and its indicators.
  Materials and Methods
  The method of study of this library research was the concept of scientometrics and effective indicators and used in the field of scientometrics using resources Different have been studied.
  Results
  The Measuring science and production in the country is still in its infancy, and so far has not been able to pursue a coherent and purposeful activity. Scientometrics activities in the country are generally or by using indicators that are either based on research findings or that are performed using indices from other countries. However, in the framework of many centers and organizations, there are missions that are inevitable to carry out the assessment and evaluation of scientific production at the inter-organizational level, and even at the national level.
  Conclusions
  The present paper is an invaluable resource for responding to all those who deal with Scientometrics concepts and, in general, science. Researchers in different fields, especially the surgical field, should be familiar with what their scientific products are examining. In order to improve the scientific production as well as to resolve weaknesses and strengthen their strengths.
  Keywords: Scientometrics, Indicators, Science, Scientific Production
 • Dr Hessam Ghassemof * Pages 71-75
  Mucocele formation is a pathologic condition that usually occurs in organs with secretory and glandular tissue such as sinuses, lacrimal glands and ducts, appendix, intestine and … Mucocele in the abdominal wall is a very rare condition and is of importance to be considered in differential diagnosis. In this article we present a 60 years old woman with abdominal wall mucocele in the previous colostomy site.
  Keywords: Mucocele, Abdominal Wall, Colostomy
 • Dr Rahman Khosravi * Pages 76-80
  We present an 8-year-old girl presented with rectorrhagia that started since 3 months and misdiagnosed with infectious diarrhea. A few months later, colonoscopy revealed a non-pedunculated polyp and was resected. After the colonoscopy the patient had presentations of peritonitis and rectal perforation was noted in laparotomy. The result of rectal biopsy was adenocarcinoma. Surgery consultant decided to perform a low anterior resection of rectum, ileostomy and the treatment continued with chemotherapy. After 19 month’s follow-ups the patient was alright without any clinical, radiological or laboratory signs or symptoms of tumoral recurrence. As the manifestations of rectal adenocarcinoma are not specific, the clinicians should consider it in the differential diagnosis of gastrointestinal problems.
  Keywords: Rectal Adenocarcinoma, Adenocarcinoma of Colon, Colorectal Cancer in Children
 • Dr Barmak Gholizadeh * Pages 81-86
  Laparoscopic procedures have been widely accepted worldwide. During recent years, many procedures have been introduced laparoscopically. Pancreaticoduodenectomy is one of the complex procedures in abdominal surgery. Because of complexity of this procedure, its laparoscopic form has not been performed frequently. To our knowledge, totally laparoscopic Pancreaticoduodenectomy has not been reported in Iran. The following case demonstrates first totally laparoscopic Pancreaticoduodenectomy in Iran. A 57 year-old woman was admitted in surgical ward of Shahid Modarres hospital, Tehran, Iran, with icterus and abdominal pain. Diagnostic evaluations revealed Periampullary adenocarcinoma. After appropriate preoperative measures, she underwent totally laparoscopic Pancreaticoduodenectomy. The postoperative period was uneventful and patient discharged on the 8th postoperative day. Histopathological evaluation confirmed the diagnosis of Periampullary adenocarcinoma. Totally laparoscopic Pancreaticoduodenectomy is one of the complex laparoscopic abdominal procedures, which had not already been performed in Iran. Because of advantages of minimally invasiveness and lesser postoperative pain and shorter hospital stay, it can be recommended in selected cases.
  Keywords: Whipple, Laparoscopy, Pancreaticoduodenectomy
 • Dr Rasuol Ahmadfar * Pages 87-98
  One of the relationships that have legal effect, through which there are various cases in the judiciary, including the prosecutor's office and the court, is the relationship between the surgeons and the patient. This relationship is important because it has important legal effects. Before modern lawmaking in Iran, this relationship was discussed in sources of jurisprudence and the relationship between doctor and patient was investigated in various jurisprudential books. After the introduction of modern lawmaking, various laws were introduced to regulate the relationship between the doctor and the patient, and these laws have been subject to various changes and changes. The last legislative changes in the Islamic Penal Code were adopted on February 1, 2013 and made changes in this regard. Along with the Islamic Penal Code, the Family Protection Act of 1392 has also introduced regulations in this regard. The Civil Liability Act of 1339 is also recognized as the general law of one of the sources of the relationship between a doctor and a patient. The aim of this study was to investigate the relationship between a surgeon and a patient physician based on the latest legislative changes, and according to the results, new laws were more appropriate to surgeons than past laws due to the importance of medical care.
  Keywords: Medical Law, Doctor, Patient Relationship, Patient's Law