فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا اعتماد، محمد صادق قاضی زاده، محمد احمدیان صفحات 7-27
  هوشمندسازی و استفاده از قابلیت های مصرف کنندگان نهایی در راستای سیاست های کلان بخش صنعت برق می باشد. با معرفی ادوات اندازه گیری هوشمند در سطح مصرف کنندگان نهایی موقعیتی فراهم گردید که بتوان از بازخوردهای این ادوات به منظور بهبود سطح ولتاژ، کاهش تلفات، بهبود پایداری ولتاژ و… استفاده نمود. برخی از ادوات مصرف کنندگان نهایی از مدارهای واسط الکترونیک قدرتی به منظور تامین توان موردنیاز خود استفاده می نمایند که این مدارات با توجه به ساختارهای خود، با اعمال تغییراتی قابلیت تزریق و یا جذب توان راکتیو را دارا می باشند. یکی از موضوعات کلیدی در استفاده از این قابلیت مصرف کنندگان نهایی، رتبه بندی مصرف کنندگان با توجه به معیارهای تاثیرگذار می باشد. در واقع، تعیین شین های ارجح به منظور مشارکت در تامین توان راکتیو در بهبود حاصل از این مشارکت بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله، به رتبه بندی شین ها به وسیله روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و بررسی تاثیر استفاده بهینه از قابلیت های تزریق توان راکتیو توسط مصرف کنندگان نهایی پرداخته خواهد شد
  کلیدواژگان: پروفیل ولتاژ، تحلیل سلسله مراتبی فازی، تزریق توان راکتیو محلی، شبکه هوشمند، مصرف کنندگان نهایی
 • محمدحسین امرالهی، سید محمدتقی بطحایی صفحات 29-56
  با توجه به اهمیت تامین انرژی مناطق دور افتاده و بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر، این مقاله به برنامه ریزی ریزشبکه های ایزوله اختصاص داده شده است. عدم قطعیت سرعت باد، تابش خورشیدی و بار توسط توابع توزیع احتمال مربوطه مدل سازی شده است. سناریوهای متغیرهای تصادفی با استفاده از روش نمونه گیری مربع لاتین تولید شده و جهت اعمال به برنامه ریزی تصادفی خوشه بندی شده اند. از ذخیره ساز و پاسخگویی بارهای جابجاپذیر برای جبران انعطاف ناپذیری منابع تجدیدپذیر و ایجاد تعادل بین تولید و مصرف استفاده شده است. برنامه ریزی تصادفی با هدف کمینه سازی هزینه های خالص فعلی کل با حفظ سطح مورد انتظار کفایت قابلیت اطمینان بر روی یک ریزشبکه نمونه به اجرا درآمده است. نتایج بهینه سازی برای وضعیت با و بدون اعمال پاسخگویی بار استخراج و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شده است. همچنین تاثیر بکارگیری برنامه پاسخگویی بار در تغییر اندازه اجزا و هزینه های خالص فعلی ریزشبکه بررسی شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تصادفی، انرژی های تجدیدپذیر، منفصل از شبکه، پاسخگویی بار
 • معین احمدی، عباس ملکی، سعید ودادی کلانتر صفحات 57-74
  در این مطالعه، پتانسیل صرفه جویی مصرف انرژی در کولرهای آبی با استفاده از روش مدل سازی پایین به بالا برآورد شده است. با وجود اینکه برچسب انرژی در کولرهای آبی نسبت به کولرهای گازی تاثیر کمتری در مصرف سالانه انرژی ساختمان ها دارد، اما به دلیل استفاده 65 درصد ساختمان ها از کولر آبی، مساله بهره وری انرژی کولرهای آبی بسیار مهم است. معمولا هزینه سرمایه گذاری لازم برای بهره وری انرژی از مقدار مشابه برای ایجاد ظرفیت تولید، کمتر است. همچنین هزینه های عملیاتی مشابه تولید انرژی در مورد بهره وری انرژی وجود نخواهد داشت. بعلاوه، سرمایه گذاری در بخش بهره وری انرژی بسیار سریع تر به نتیجه می رسد و زمان بازگشت سرمایه کوتاه تری دارد. این دلایل، اجرای این طرح را امکان پذیر می کند. در صورت استفاده از کولرهای آبی با برچسب انرژی A در تهران، 979. 884 گیگاوات ساعت برق صرفه جویی می شود و انتشار 680927 تن Co2 در سال کاهش می یابد. با تعمیم نتایج به کل کشور، پتانسیل حدود 8 تراوات ساعت صرفه جویی برق و 4میلیون تن کاهش انتشار Co2 در ایران وجود خواهد داشت
  کلیدواژگان: بهره وری انرژی، ساختمان، برچسب انرژی، کولرآبی، کاهش انتشار آلاینده ها
 • علی صابری، عاطفه تکلیف، مرتضی خورسندی، علی طاهری فرد صفحات 75-112
  مشارکت در سرمایه گذاری یا تولید از قراردادهای مرسوم در بخش بالادستی نفت بوده و امکان استفاده از حالت ترکیبی آنها در کشور ایران وجود دارد و برای چانه زنی و عقد قرارداد مناسب، بررسی نحوه اثرگذاری آن بر روی منافع طرفین قرارداد، امری لازم و ضروری بوده و نتایج آن می تواند در مذاکرات قراردادی یا سیاست گذاری های قراردادی مورداستفاده قرار گیرد. لذا در این مقاله با استفاده از روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته نسبت به برآورد مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد اقدام شده و تاثیر نسبت بازپرداخت سالانه مخارج سرمایه ای بر روی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد با تغییر نسبت بازپرداخت مخارج سرمایه ای، به رغم وجود اختلاف طرفین قرارداد در مسیر بهینه تولید، تمایل طرفین قرارداد برای تغییر مسیر بهینه تولید مد نظر خود، زیاد نبوده و لذا در صورتی که دولت میزبان خواهان تغییر پارامتر قراردادی بدون اثرگذاری بر مسیر بهینه تولید طرفین قرارداد باشد، این پارامتر بخوبی این نقش را ایفا می نماید. افزایش نسبت بازپرداخت مخارج سرمایه ای، ارزش حال خالص به ازای هر بشکه نفت استخراجی را برای دولت میزبان، کاهش و برای شرکت بین المللی نفتی افزایش و مدت زمان بازپرداخت کامل مخارج سرمایه ای را کاهش می دهد. در صورتی که طرفین قرارداد بر کاهش قیمت در سنوات آتی اتفاق نظر داشته باشند، می توانند با افزایش این نسبت، ریسک ناشی از کاهش قیمت را برای پروژه کاهش و قابلیت سودآوری پروژه را افزایش دهند
  کلیدواژگان: شرکت جوینت ونچر، دولت میزبان، مسیر بهینه تولید، گرادیان کاهشی تعمیم یافته، نسبت بازپرداخت مخارج سرمایه ای
 • امیر ناظمی، حمید برجسته، علیرضا نوربخش صفحات 113-146
  هدف اصلی این مقاله، تعیین سناریوهای همکاری مشترک در صنعت نفت وگاز با توجه به مدل های همکاری مشترک است. با استفاده از روش سناریو نویسی و تحلیل ریخت شناسی آینده های محتمل و ممکن این مدل های قراردادی شناسایی و سناریوهای مرتبط با آنها تدوین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که راهکار اصلی توسعه فناوری در صنعت نفت کشور، شناخت بازیگران فعال، بهره مندی از مدل قراردادی مطلوب (به منظور انتقال و توسعه فناوری و همکاری با شرکت های بین المللی) و استفاده از ظرفیت تمام بازیگران حوزه نفت و گاز در عرصه توسعه فناوری است که مدل های مشارکتی بوضوح از این ویژگی ها برخوردارند
  کلیدواژگان: مدل های همکاری مشترک، قراردادهای مشارکتی، سناریو، تحلیل ریخت شناسی
 • گلناز مرتضایی، محمود محمدی، فرشاد نصراللهی، محمود قلعه نویی صفحات 147-177
  بخش عمده ای از انرژی جهانی در شهرها به مصرف می رسد و یکی از عوامل تاثیرگذار بر این امر شکل بافت شهری است. با توجه به نقش ضوابط و مقررات شهرسازی در شکل دهی به بافت های شهری، تدوین چارچوبی به منظور افزایش کارآمدی این ضوابط از منظر کارایی انرژی و همچنین به عنوان ابزاری برای ارزیابی و ارائه الگوهای توسعه ضروری به نظر می رسد. در راستای نیل به این هدف، پژوهش حاضر نخست با شیوه مرور متون و تحلیل اسناد کتابخانه ای، به استخراج شاخص های ریخت -گونه شناسی و پارامترهای تاثیرگذار بر مصرف انرژی از اندیشه های صاحب نظران می پردازد و سپس با روش تحلیلی-تطبیقی، پنج مقیاس کاربردی را با تاکید بر گونه شناسی بافت های شهری از منظر کارایی انرژی تبیین می نماید. در پایان، به منظور تبیین این فرآیند، بافت مسکونی سپاهان شهر در مقیاس واحد همسایگی از طریق برداشت میدانی و مدل سازی انرژی مورد ارزیابی قرارگرفته و بر اساس الگوی ریخت-گونه و میزان مصرف انرژی، به صورت کمی-کیفی کدبندی گردیده است.
  کلیدواژگان: بافت شهری، ریخت، گونه شناسی، انرژی
 • علیرضا موقری، حسن حیدری صفحات 179-204
  این پژوهش با توجه به روند کاهشی منابع تجدید ناپذیر و لزوم استفاده از انرژی های جایگزین دارای اثرات مخرب زیست محیطی کمتر با هدف پهنه بندی و مکان یابی نقاط مستعد جهت استقرار نیروگاه خورشیدی با تکیه بر فراسنج های اقلیمی در استان کرمانشاه انجام شده است. ابتدا نقشه های مجموع ساعات آفتابی سالانه، تابش کل خورشیدی، تعداد روزهای ابری، تعداد روزهای بارانی، تعداد روزهای گرد و غباری، میانگین سالانه رطوبت نسبی، ارتفاع و مجموع بارندگی سالانه به عنوان مهمترین عوامل اقلیمی موثر بر میزان تابش خورشیدی در محیط GIS تولید شدند. پس از استانداردسازی نقشه ها و تبدیل آنها به لایه های ارزشی در بازه 0 تا 1 از طریق دو روش ضرب فازی و گامای فازی 9/0 با هم تلفیق شدند و نتایج حاکی از این بود که مناطق جنوبی، جنوب غربی و همچنین غرب استان (اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب) از استعداد بیشتری جهت احداث نیروگاه خورشیدی برخوردارند. با مقایسه دو روش فازی گاما و فازی محصول و تطبیق نقشه های خروجی از این دو مدل با نقشه های پارامترهای اقلیمی، این نتیجه حاصل شد که روش گامای فازی 9/0 از انعطاف، دقت و اطمینان بیشتری جهت تلفیق و پهنه بندی نقشه های متنوع برخوردار است
  کلیدواژگان: مناطق مستعد، استان کرمانشاه، نیروگاه خورشیدی، منطق فازی
|
 • Reza Etemad, Mohammad Sadegh Ghazi Zadeh, Mohammad Ahmadian Pages 7-27
  Utilization of power electronic interface in end-user appliances adds many newfound features to these devices. Cooperation in Volt Ampere Reactive (VAR) supply is one of these new capabilities and enables these devices to act as Distributed Energy Resources for reactive power injection and absorption. Proper integration of these power electronic interface capabilities into traditional utility system operations, it can be used as beneficial tools for distribution management and voltage profile enhancement. Regarding the present situation in distribution system, it is not practical to control all DERs centrally. Therefore, in this article, two proposed central control method and droop control were considered. The Multi-Criteria Decision Making (MCDM) technique with fuzzy theory was used to prioritize the candidate buses for their participation in Volt-VAR program. The contribution of the pre-mentioned active DERs in reactive power compensation was evaluated in this study
  Keywords: Distributed Energy Resources, Distribution Management System, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Smart Grid, Smart Power Electronic Interface
 • Mohammad Hosein Amrollahi, Seyyed Mohammadtaghi Bathaei Pages 29-56
  To supply energy to remote areas, using renewable energy resources, this paper tries to analyze and model a stand-alone micro-grid. Uncertainities of wind speed, irridation and consumed load have been modeled by relevant probability density function. Scenarios related to stochastic variables have been generated using LHS method and clustered by K-means algorithm. Storage system and demand response programming have been utilized for compensating of nondispatchability of renewable resources as well as balancing between generation and consumption. Stochastic planning has been implemented on a typical micro-grid for minimizing total net present costs by preserving the expected level of reliability adequacy. The system is optimized with and without demand response application and the results are analyzed. Furthermore, the impact of using demand response program on the net present cost of micro-grid has been investigated
  Keywords: Stochastic Planning, Renewable energy resources, Stand, alone, Demand response
 • Moein Ahmadi, Abbas Maleki Saeed Vadadi Kalantar Pages 57-74
  In this study, the energy saving potential of evaporative coolers has estimated with a bottom-up modeling technique. Although energy labels in evaporative coolers have a lesser impact on the annual energy consumption of buildings, but due to the large amount of used, their energy efficiency is an important issue. Usually, investing for energy efficiency is less than the equivalent value for generating capacity. There will also be no other operational costs for energy efficiency. In addition, investments in energy efficiency are much shorter, with shorter payback time. In this study potential of 979.884 Gigawatts of electricity and reduction 680927 tonnes Co2 release per year has calculated. By generalizing the results to the whole country, there will be potential of about 8 Twh of energy savings and reduction of 4 million tons CO2 release in Iran
  Keywords: Energy efficiency, Buildings, Energy label Evaporative cooling system, Reduce emissions
 • Ali Saberi, Atefeh Taklif, Morteza Khorsandi, Ali Taheri Fard Pages 75-112
  Production sharing agreement and joint ventures are frequently used in upstream oil industries. The contractual framework determines the affect the payoffs for each party. In this paper, the optimal production path explored using the Generalized reduced gradient method (GRG), and its sensitivity to the changes in annual cost recovery ratio is analyzed. According to the despite the different prospects of the two parties regarding the optimal path of production, changes in the annual oil cost recovery ratio do not chande the optimal path of oil production. Therefore, any increase in the annual oil cost recovery ratio would reduce the NPV of per barrel of oil extraction (NPV/q) for the host government, increase it for the investing company and reduces the payback priod of capital expenditures without changing the production path
  Keywords: Joint Venture Co, Host Government, Optimum Path of Oil Production, Generalized Reduced Gradient Method, Annual Oil Cost Recovery Ratio
 • Pages 113-146
  The main objective of this paper is to analyze the possible options for joint venture in the oil and gas industry with respect to the collaborative models, using morphological analysis.
  According to the results, technology development in the oil industry requires the recognition of active players and development of effective contractual model especially regarding technology transfer
  Keywords: Joint Venture Models, Collaborative Contracts, Scenario, Morphological Analysis
 • Pages 147-177
  As urban regulations shape the urban texture, they are very important from the perspective of energy efficiency. This paper is a typo-morphological analysis of urban textures in terms of energy efficiency. Based on the literature review, a few typo-morphological indicators are proposed to evaluate the energy efficiency of urban fabrics as regards their energy efficiency performance. These indicators are applied to the residential texture of Sepahanshahr to evaluate its morphological pattern and energy consumption
  Keywords: Urban Texture, Typo, Morpholoy, Energy Efficiency
 • Pages 179-204
  This paper aims at the zoning and locating Kermanshah Province as regards solar power plants. At first, maps of annual sunshine hours, solar radiation, the number of cloudy days per year, number of rainy days, number of dusty days, annual average humidity, altitude and total annual precipitation as the most important climatic factors affecting solar radiation were produced in the Arc GIS. After standardizing the maps into layers in the range of 0 to 1, data has been analysed using two methods of fuzzy product and fuzzy gamma 0.9. According to the results, the South, South West and West of province are more suitable for solar power plants. The method of fuzzy gamma 0.9 has more flexibility and accuracy
  Keywords: Sustainable Regions, Kermanshah Province, Solar Power Plants, Fuzzy Logic