فهرست مطالب

پژوهش های تاریخی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1378)

فصلنامه پژوهش های تاریخی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1378)

 • 192 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1378/02/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پژوهشهای تاریخی یا گره گشای مشکلات اجتماعی
  صفحه 5
 • تاریخ و تمدن (بخش دوم) / «گفت و گوی تمدنه ا، می تواند راه گشای حل اختلافات باشد»
  ابوالفضل نبئی صفحه 9
 • شاه اسماعیل اول صفوی و علاقه او به شعر و ادب
  یوسف جمالی صفحه 17
 • برسی تشبثات مذهبی عثمانیان علیه صفویان
  یوسف رحیم لو صفحه 35
 • معناشناسی خوانسار و ارتباط آن با صد خانیه
  حمیدرضا میرمحمدی صفحه 43
 • مساله جانشینی امیر تیمور و پی آمدهای آن
  حسین میرجعفری صفحه 53
 • منصب ترخانی در تشکیلات حکومتی مغول
  داود اصفهانیان صفحه 67
 • سندی منتشر نشده درباره لشکرکشی پطرکبیر به قفقاز
  هوبرت ایوانز ترجمه: نقی لطفی صفحه 75
 • گذری به شهرستان سراب و نگاهی به چند واقعه تاریخی آن
  ابوالفضل نبئی صفحه 81
 • قراولان سلطنتی و تحول پایگاه سیاسی و اجتماعی آن در دوره صفوی
  ماساشی هندا ترجمه: محمد نظری هاشمی صفحه 123
 • روابط خارجی ایران با مصر و شام در عهد ایلخانان مغول
  محجوب الوزیری صفحه 135
 • کتاب المجسطی، دایرة المعارف زمان خود بود
  ابوالفضل نبئی صفحه 167
 • سرزمینهای محصور در حصار طبیعی برجستگی های: بینالود، شاه جهان، آلاداغ و جغتای
  ابوالفضل نبئی صفحه 179