فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 76 (خرداد 1397)
 • پیاپی 76 (خرداد 1397)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/03/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
 • یارانه های ارزی دولت به بخش کشاورزی، تصمیمی شتابزده و بدون پشتوانه
  صفحه 1
 • وضعیت کشاورزی بدون آموزش های ترویجی و مهارتی، نگران کننده است
  صفحه 2
 • ساختار بورس کالا ناتوان از اجرای قیمت تضمینی
  صفحه 3
 • تولید داخلی 70 درصد روغن خوراکی کشور در دستور کار قرار داد
  صفحه 4
 • عرصه های 121 شهرک کشاورزی مشخص شد
  صفحه 5
 • افزایش 5 دذرصد نرخ خرید تضمینی کلزا، بی توجهی به مصوبه مجلس
  صفحه 6
 • تنش آب و چالش مصرف در بخش کشاورزی ادامه دارد
  صفحه 7
 • آیا وزیر کشاورزی از الحاق ایران به کنوانسیون UPOV آگاهی کامل دارد؟
  صفحه 8
 • کشاورزی خوب، وزیر خوب نمی خواهد
  صفحه 9
 • وزارت جهاد کشاورزی نقش حاکمیتی در حوزه آموزش عالی ندارد
  صفحه 10
 • سرما سه میلیون تن میوه را در کشور نابود کرد
  صفحه 11
 • دور و عمق مناسب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی
  صفحه 12
 • اثر اسید جاسمونیک و اسید هیومیک بر تعدیل تنش خشکی در مرحله گرده افشانی ذرت علوفه ای
  صفحه 14
 • براسینو استروئیدها؛ تنظیم کننده های رشد مهم ولی ناشناخته
  صفحه 18
 • تاثیر آیاری با زهاب نیشکر بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک
  صفحه 27
 • بررسی کارآیی مصرف و کودپذیری آهن در ژنوتیپ های مختلف گندم
  صفحه 30
 • اثرات ماده آلی محلول بر جذب علف کش متری بیوزین در دو خاک مختلف
  صفحه 32
 • پیامد ترکیب های درختی مختلف و ویژگی های خاک بر جامعه میکروبی خاک
  صفحه 35
 • اثرات زئولیت و سیلیکات کلسیم بر تحمل شوری در دو رقم کلزا
  صفحه 38
 • اثر گوگرد و کود دامی بر عملکرد گندم و برخی ویزگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
  صفحه 41