فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 72 (آذر 1396)
 • پیاپی 72 (آذر 1396)
 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/09/20
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سرمقاله
 • تغییر معاونان وزارت جهاد کشاورزی توافقی یا کارشناسی
  صفحه 1
 • تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بعد از تصویب بودجه
  صفحه 2
 • شرکت های دانش بنیان، آینده اقتصاد ایران را رقم می زنند
  صفحه 3
 • صیانت از منابع آب و خاک، وظیفه مشترک وزارت نیرو و کشاورزی است
  صفحه 4
 • امنیت غذایی داریم اما وارداتی است
  صفحه 5
 • موجودی کود کشاورزی در انبار کارگزاری ها 400 هزار تن
  صفحه 6
 • رقابت منفی وزارت جهاد کشاورزی با بخش خصوصی در واردات کنجاله
  صفحه 7
 • ثبات قیمت برنج در استان مازندران
  صفحه 8
 • با توقف واردات برنج، بازار گیلان از رکود خارج شد
  صفحه 9
 • آلودگی خاک نگران کننده است
  صفحه 10
 • بررسی غلظت سرب و کروم در برگ گیاهان جعفری و شاهی در خاک آبیاری شده با آب آلوده
  صفحه 11
 • حساسیت چند گونه آفت انباری به اسانس های گیاهان شوید، کرفس و نعناع وحشی
  صفحه 14
 • اثر محلول پاشی ترکیبات کلسیم بر تشکیل و توسعه میوه پسته
  صفحه 16
 • تنش شوری و بیش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل سبز چقدر تاثیر دارد؟
  صفحه 18
 • گانزگرین، انقلابی شگرف در افزایش عملکرد محصول و مدیریت آفات
  صفحه 22
 • اکوسیستم کارآفرینی در خبش کشاورزی
  صفحه 31
 • تاثیرات آبیاری با زهاب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک
  صفحه 33
 • تاثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت
  صفحه 37
 • تاثیر میزان رطوبت خاک در تسریع معدنی شدن و تثبیت سرعت تجزیه فسفر آلی بقایای گیاهی
  صفحه 41
 • مطالعه شکل های مختلف مس، روی، کادمیوم و سرب در فرآوری ورمی کمپوست کود گاوی
  صفحه 45
 • تاثیر تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیبرلین بر کنترل سرمازدگی میوه فلفل دلمه ای در دوره انبار درمانی
  صفحه 47
 • اثر نانوکلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران
  صفحه 49
 • چگونه آفات و بیماری های کلزا را کنترل کنیم؟
  صفحه 51