فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 68 (خرداد و تیر 1396)
 • پیاپی 68 (خرداد و تیر 1396)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1396/04/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
 • اجرای «طرح جامع الگوی کشت» نیازمند حمایت های همه جانبه دولت
  صفحه 1
 • لغو قانون تمرکز وظایف، به مصلحت بخش کشاورزی نیست
  صفحه 2
 • بازار قطر را مثل روسیه از دست ندهیم
  صفحه 3
 • سازمان حفاظت محیط زیست پاسخگو باشد
  صفحه 4
 • حذف مصرف سم دیازینون و بوتاکلر در مزارع برنج از سال 98
  صفحه 5
 • 60 درصد بیماری های غالب کشور منشاء غذایی دارند
  صفحه 6
 • کشت فراسرزمینی در هزار هکتار از زمین های قزاقستان توسط کارشناسان خراسان جنوبی
  صفحه 7
 • مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی
  صفحه 8
 • مالزی در تهران دفتر نمایندگی صادرات پالم راه اندازی کرد
  صفحه 9
 • بی کاریم، شغل می خواهیم
  صفحه 10
 • کاربرد فناوری های آینده نگر در تامین امنیت غذایی در ایران و جهان
  صفحه 11
 • بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسیدهیومیک و ورمی کمپوست
  صفحه 15
 • مدیریت آموزشی و ترویجی در بهره برداری پایدار از مراتع کشور
  صفحه 18
 • تاثیر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی و کمی گیاه سیب زمینی
  صفحه 29
 • شناسایی سنگ های شکارگر در سطح فضای سبز تهران
  صفحه 32
 • اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه سرخار گل
  صفحه 34
 • جایگاه دوره کارنس آفت کش های کشاورزی در ایران
  صفحه 36
 • تحلیل بازدارنده های توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران
  صفحه 38
 • مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی های زیستی خاک های ایران
  صفحه 42