فهرست مطالب

نفس - سال چهارم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • گزارش یک مورد کلسترول پلورال افیوژن
  نادر فیاضی، علی ملک پور افشار، فاطمه یحیی پور، سید عبدالله موسوی صفحه 1
 • ارزیابی ویژگی های شخصیتی بیماران مبتلابه سارکوئیدوزدر مقایسه با جمعیت سالم
  میترا صفا، حبیب امامی، عاطفه عابدینی، فاطمه قاسم بروجردی صفحه 3
 • تاثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروز
  محسن جعفری، امیر رشیدلمیر، مصطفی داستانی، مهرداد فتحی، سیدعماد علوی نیا صفحه 4
 • مروری بر کاربرد DNA آزاد تومور در بررسی جهش های ژن گیرنده رشد اپیتلیالی سرطان ریه
  حنیفه میر طاووسی مهیاری، محمدحسین مدرسی، عدنان خسروی، زهرا اصفهانی منفرد، شراره سیفی صفحه 5
 • ارزیابی و مقایسه تحریفات شناختی بیماران مبتلا به سل با افراد سالم
  پیام طبرسی، میترا صفا، فاطمه قاسم بروجردی، فرزانه حاجی زاده، بامداد میراب زاده اردکانی صفحه 6
 • بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال 1393
  حبیب امامی، الهام قازانچایی، رحیم روزبهانی، بهشته جبلی، مریم تاج بخش صفحه 7
 • بررسی رابطه بین نسبت کسر عددی سطح استروژن و پروژسترون با میزان دی - دایمر در زنان باردارسالم و مبتلا به ترومبوآمبولی وریدی در سه ماهه سوم حاملگی
  سحر عامل شهباز، حمید روحی بروجنی، شیدا شبانیان صفحه 8
 • رضوان خیراندیش *، روح الله رنجبر، عبدالحمید حبیبی صفحات 13-21
|
 • Rezvan Khairandish *, Rohollah Ranjbar, Abdolhamid Habibi Pages 13-21
  Pilates can be an effective way to improve pulmonary functions. The aim of this study was to investigate the effect of Pilates exercises on pulmonary functions and maximal oxygen consumption in obese women. 24 obese women (BMI: 35.91±3.49) were randomly divided into two groups of exercise (n=15) and control (n=9). The exercise group participated in Pilates training program, (8 weeks, 3 times per week ( while the control group did not participate in any training program. FVC, FEV1, FEV1/FVC and maximum oxygen consumption values were measured before and after Pilates exercise. Data were analyzed with paired-sample t-test and ANCOVA. The results showed that the values of FVC, FEV1 and VO2max increased significantly in Pilates group exercises compared to pre-test (p<0.05). The results of covariance analysis showed that the values of FEV1 and VO2max increased in exercise group compared to control group, while FVC and FEV1/FVC values were not significantly different (P> 0.05) in two groups. Pilates exercises can increase aerobic capacity and some parameters of pulmonary function in obese women, while there was no significant increase in average of the training group in some other indices.
  Keywords: Pilates, Obesity, VO2max, spirometry