فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، تیر - شهریور 1383)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 50، تیر - شهریور 1383)

 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 6,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/07/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • گلشن راز
  صفحه 114
 • پیش بروید و مرعوب نشوید / سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار دانش آموزان نخبه قرآنی و المپیادی
  صفحه 116
 • کنگره قرآنی سمپاد بر پله سیزدهم
  رضا گلشن مهرجردی صفحه 121
 • گفتگو با استعدادهای درخشان / مسعود شادنام، دکتر سیدرضا نقیب السادات، دکتر حسین بهنیا، منوچهر راد، آرمین مربی، دکتر سعدی کاظمی آشتیانی، مسیح قائمیان، دکتر جعفر کیوانی
  صفحه 129
 • کتابخانه ها و مراکز سمپاد در هجدهمین سال تاسیس
  جواد اژه ای صفحه 181
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان
  صفحه 188
 • گزارش و خبر
  صفحه 214
 • نامه های رسیده
  صفحه 225