فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پریسا دادخواه، عاطفه چمنی*، ثمر مرتضوی صفحات 1-11
  با توسعه صنایع در سواحل و گسترش شهرهای ساحلی، اکوسیستم های آبی و آبزیان در معرض آلاینده های مختلف به ویژه فلزات سنگین قرار گرفته اند. فلزات سنگین پس از ورود به محیط آبی در بافت آبزیان تجمع یافته و در نهایت وارد زنجیره غذایی شده و به بدن انسان راه می یابند. هدف از این تحقیق، ارزیابی خطر عناصر سرب، کادمیوم و روی در دو گونه ماهی خوراکی کوسه باله سیاه کوچک (Carcharhinus limbatus) و ماهی هامور (Epinephelus coioides) خلیج فارس در سال 1 3 9 5 می باشد.
  از هر گونه ماهی، 15 نمونه عضله برداشت و به روش مرطوب هضم و غلظت عناصر مورد نظر به وسیله دستگاه جذب اتمی Furnace AAS Model 67OG اندازه گیری گردید.
  بر اساس نتایج، میانگین غلظت فلزات سرب، روی و کادمیوم به ترتیب در عضله ماهی کوسه بال سیاه کوچکmg/kg 5/5، 4 /8 و 22 /0 و در ماهی هامور به ترتیب 14/9، 54/13 و 27/0 است که میانگین غلظت فلز سرب در هر دو ماهی، بیشتر از حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی است. مقدار HI برای ماهی کوسه باله سیاه کوچک و ماهی هامور کمتر از 1 می باشد.
  کلیدواژگان: سرب، کادمیوم، جذب روزانه، کوسه باله سیاه کوچک، هامور
 • سپیده یگانه شالی، قاسم رحیمی، لیلا جهانبان، صلاح الدین مرادی، عیسی ابراهیمی* صفحات 12-25
  در دهه های اخیر، تمرکز فعالیت های صنعتی، کشاورزی و شهرنشینی باعث آلودگی و تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاهان شده است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی انسان ها و حیوانات اثر می گذارد. در حال حاضر در اکثر محصولات کشاورزی تجمع آلاینده ها به دلیل استمرار مصرف نامتعادل کودها که از دید مصرف کنندگان به دور مانده، بسیار بیشتر از حد مجاز است.
  در این پژوهش تجمع و توزیع عناصر سنگین در اندام های مختلف موش صحرایی که تحت شرایط مختلف غذایی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با تیمارهای توت فرنگی گلخانه ای در سه گروه اجرا شد.
  کلیدواژگان: آلودگی، سرب، سمیت، کادمیوم، مس
 • معصومه مقدم ارجمند*، مازیار نادری، سولماز غلامی صفحات 26-36
  آلوده شدن آب آشامیدنی به میکرب های بیماری زا، تهدیدی جدی برای سیستم های آبرسانی عمومی است. در تصفیه آب، فرایند گندزدایی نقش بسیارمهمی در کاهش عوامل میکروبی ایفاء می نماید. استفاده از روش گندزدایی الکتروشیمیایی آب مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته تامین آب ایمن، کارامد و دور از محصولات جانبی گندزدایی سیستم های متداول رو به گسترش است. هدف ازانجام این مطالعه، ارائه روشی موثر جهت غیرفعال سازی دوگروه باکتری های شاخص و مقاوم در آب آشامیدنی است.
  حذف اشریشیاکلی و اسپور باسیلوس سوبتیلیس تحت تاثیر شدت جریانmA 500 و حضور جداگانه هر یک از الکترولیت های KCl ،NaBr و CuI مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش ها بر اساس حالت مداتصال مونوپلار Fe_Fe با الکترود های استنلس استیل و با فاصله cm2 از یکدیگر، pH طبیعی آب (محدوده خنثی) ودمای محیط (حدود o c21) انجام شد. متغیرهای تعداد باکتری، میزان الکترولیت حمایتی، میزان جریان القایی، و زمان واکنش مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  افزودن الکترولیت های حمایتی باعث کاهش مقاومت باکتری ها در مقابل غیرفعال سازی الکتروشیمیایی گردید. الکترولیت حمایتی یدیدمس (CuI) در مقایسه با الکترولیت های NaBr و KCl راندمان بالاتری را در غیرفعال سازی باکتری ها ارائه نمود.
  کلیدواژگان: گندزدایی آب، الکترولیت حمایتی، اشریشیاکلی، اسپور باکتری
 • علی مقیمی کندلوسی*، امین محبی تفرشی، غزاله محبی تفرشی صفحات 37-55
  عدم وجود جایگاه مناسب برای دفن و نگهداری زباله در مناطق مختلف گیلان نه تنها باعث از بین رفتن هکتارها جنگل و زمین کشاورزی شده، بلکه سلامت عمومی را هم با خطرات جدی مواجه کرده است. شهرستان لنگرود نیز با وجود مناطق بکر ییلاقی در کوه، ساحل زیبای چمخاله در حاشیه دریای خزر و جنگل های انبوه، بعنوان یکی از نقاط گردشگرپذیر استان گیلان از تبعات زباله در امان نیست. ازینرو در این تحقیق سعی گردید تا به مکان یابی مناطق مستعد جدید دفن بهداشتی پسماند شهری با در نظر گرفتن استانداردهای زیست محیطی در شهرستان لنگرود پرداخته شود.
  در این تحقیق 20 معیار بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران، سازمان محیط زیست ایالت آلبرتای کانادا، آژانس کنترل آلودگی مینه سوتا و وزارت محیط زیست بریتیش کلمبیا بعنوان معیارهای دخیل در مکان یابی مورد استفاده قرار گرفتند. برای ترکیب نقشه معیارها از روش TOPSIS در محیط نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شد.
  پس از طی نمودن مراحل روش TOPSIS و با تلفیق لایه های به دست آمده در محیط نرم افزار ArcGIS، نقشه نهایی مکان یابی دفن پسماندهای شهری در محدوده مطالعاتی در 5 کلاس (خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و عالی) طبقه بندی شد.
  کلیدواژگان: دفن پسماند شهری، روش تاپسیس، شهرستان لنگرود، مکان یابی، نرم افزار ArcGIS
 • مونا تبریزی آزاد *، انوشیروان محسنی بندپی صفحات 56-67
  در طی دهه های اخیر، فعالیت های انسانی و تغییرات مرتبط با شیوه های زندگی و الگوی مصرف به تولید حجم زیادی از انواع مختلفی از پسماندها منجر شده است. بهداشت و درمان یکی از بخش هایی است که پیشرفت قابل ملاحظه ای را در جهان داشته است. با این حال چنین به نظر می رسد که بخشی از پسماند های تولیدی در واحدهای پزشکی که تحت عنوان پسماندهای ویژه یا زائدات کلینیکی نامیده می شوند، خصوصا« در کشورهای درحال توسعه مورد توجه جدی قرارنگرفته اند. بر این اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای عفونی و تیز و برنده ‏در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقطعی است که در 12 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. به منظور انجام این پژوهش ابتدا پرسشنامه ای طراحی و اعتباربخشی گردید. سپس با مراجعه حضوری به بیمارستانها اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید و پس از آن با استفاده از نرم افزارهای آماریExcel و SPSS16 تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت.
  نتایج این مطالعه نشان داد در بیمارستانهای آموزشی شهید بهشتی روزانه 3387 کیلوگرم زباله عفونی و تیز و برنده تولید می شود. تمامی بیمارستانهای شهید بهشتی به سیستم بی خطرساز غیر سوز مجهز بوده ولی تنها در 3/83 درصد از بیمارستان های مورد مطالعه بی خطرسازی صورت میگردد. لذا مقادیری از پسماندهای عفونی بدون طی مراحل بی خطرسازی با پسماندهای شهری دفع می گردند.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، پسماندعفونی، پسماند تیز و برنده، بیمارستان
 • حسین آذرپیرا*، طیبه رسوله وندی، رحیم عالی، امیر حسین محوی، محمد امین قربانپور، حانیه مرادی، علی عطا ملکی، مریم صادقی پور، زهرا سرلک صفحات 68-74
  نیترات، نیتریت و دیگر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آلاینده های منابع آب زیرزمینی که عمدتا با کشاورزی، مناطق دفع زباله و فاضلاب مرتبط است. هدف از این مطالعه تعیین این پارامترها در استفاده از منابع آب زیرزمینی شهر ساوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال 2018 و بررسی آلاینده های موجود در آبخوان منطقه است.
  این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است. تعداد 120 نمونه آب از 12 حلقه چاه در فصل بهار و دو نوبت صبح و بعدازظهر در نقاط مختلف شهر ساوه که برای تامین آب آشامیدنی استفاده می شود تهیه شد. پارامتر ها وارد نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی شده و به صورت بانک اطلاعاتی ذخیره گردید و پس از پردازش، توسط نرم افزار سیستم اطلاعات با پهنه بندی رنگی تهیه و نقشه های هم (GIS) جغرافیایی وظعیت کیفی ترسیم گردید. همچنین از روش درون یابی معکوس برای تخمین شرایط کل منطقه استفاده گردید.
  غلظت متوسط کلرور، سولفات ، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، سختی کل و سدیم از حدود مجاز فراتر رفته و شرایط غیر کیفی آب کاملا مشهود است. همچنین میزان دو یون سینرژیست منیزیم و سولفات که در استاندارد 1053 میزان آنها نباید به صورت متقابل به ترتیب بیش از 250 و 30 میلی گرم بر لیتر باشد اما متاسفانه از این استاندارد تبعیت نکرده است. باید در نظر داشت میزان بالای هم زمان این دو یون میتواند باعث اختلال در جهاز هاظمه می گردد. همچنین میزان فلوراید و نیترات در همه نقاط در حدود مجاز بوده است.
  کلیدواژگان: کیفیت، چاه، پهنه سازی، استاندارد
 • سیما ضماند، حسین علیدادی، وحید تقوی منش * صفحات 75-83
  فلوئور یکی از 14 عنصر مهم و ضروری برای حیات موجودات زنده محسوب می شود. از آن جایی که بیشترین نیاز بدن به فلوراید باید از طریق آب آشامیدنی تامین شود، تعیین مقدار آن در آب های آشامیدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این مطالعه اندازه گیری غلظت فلوراید در منابع تامین کننده آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان نیشابور در سال 1396 و مقایسه آن با استانداردهای موجود می باشد.
  مطالعه حاضر نوعی مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد که بر روی منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی شهرستان نیشابور انجام شد. تعداد 100 نمونه آب به صورت تصادفی از منابع مختلف شهرستان نیشابور جمع آوری گردید. سپس نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه آب و فاضلاب شهر نیشابور انتقال یافته و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر DR 2000 در طول موج 580 نانومتر میزان یون فلوراید بدست آمد.
  میانگین غلظت فلوراید در منابع روستایی، در چاه ها (mg/l 12/0± 567/0) و در چشمه ها (mg/l 13/0 ± 69/0) برآورد گردید. میانگین غلظت فلوراید در مناطق دشتی (mg/l14/0±662/0) ، بیشتر از مناطق کوهستانی (mg/l2/0±505/0) بود. میانگین غلظت فلوراید در منابع شهری، در چاه های مناطق شهری (mg/l 034/0 ± 602/0) و در مخازن شهری (mg/l 030/0 ± 597/0) و در شبکه (mg/l 039/0 ± 595/0) بود.
  کلیدواژگان: فلوراید، منابع آب، نیشابور
|
 • Parisa Dadkhah, Atefeh Chamani*, Samar Mortazavi Pages 1-11
  Background And Aim
  With the development of coastal industries and cities, aquatic ecosystems and organisms are exposed to contaminants, especially heavy metals. Heavy metals accumulate in aquatic tissues and eventually enter the food chain and human body. The aim of this study was to investigate the concentrations of Lead, Cadmium and Zinc in muscle of two fish species (Cicharhinus limbatus) and (Epinephelus coioides) from the Persian Gulf.
  Materials And Methods
  For this purpose, 15 samples of muscle were harvested from each fish, and by wet digestion method, the concentration of Lead, Cadmium and Zinc were measured by atomic absorption device.
  Results
  The mean concentrations of lead, zinc and cadmium were 5.55, 8.40, 0.202 mg/kg and 14.9, 13.54, 277.0 mg/kg, in Cicharhinus limbatus and Epinephelus coioides respectively. The mean concentration of lead in both fish is higher than the WHO standard.
  Conclusion
  The HI index for Cicharhinus limbatus and Epinephelus coioides is less than 1, so the absorption of these metal do not threaten by consumers. However, the condition factor for Cicharhinus limbatus and Epinephelus coioides are not within the standard range and indicate the inappropriate conditions of this habitat for aquatic health and environmental stresses.
 • Sepideh Yeganeh Shali, Ghasem Rahimi, Leila Jahanban, Salahedin Moradi, Eisa Ebrahimi* Pages 12-25
  Background And Aim
  In recent decades, industrial, agricultural and urban activities have caused pollution and accumulation of heavy metals in soils and plants which directly or indirectly affects humans and animals lives. Nowadays, pollutant accumulation in most agricultural products is much higher than the permissible limit due to the excessive use of fertilizers.
  Materials And Methods
  In this study, the accumulation and distribution of heavy metals were investigated in different organs of rats under various nutritional conditions. The experiment was conducted in a completely randomized design with greenhouse strawberry treatments in three groups. Different groups of rats (27 rats) were fed strawberries infected with heavy metals by oral gavage within a three-month period.Regarding the average weight of rats, 0.5 gram of fresh strawberry was considered for each rat.
  Results
  Results showed that the concentration of studied heavy metals in the strawberries were 7.7, 26 and 3.2 mg / kg for cadmium, lead and copper respectively, which were higher than Iranian standard level. The statistical results showed that there was a significant difference between the different organs in the intake of the heavy metals, so that in the infected treatment, the most and lowest amounts of cadmium were in the kidney (0.41 g / day) and the brain (0.24 g / day), respectively. Heavy metals caused reduction in the rate of weight gain of rats. The accumulation of these elements were higher in the kidney, liver and pancreas than other organs. The least accumulation of heavy metals was related to the rat’s brain, while highest amount of the heavy metals accumulation was in the kidney
  Keywords: Contamination, Lead, Toxicity, Cadmium, Copper
 • Masoumeh Moghaddam-Arjmand, * Maziar Naderi, Solmaz Gholami Pages 26-36
  Background And Aims
  Drinking water pollution is a serious threat for public water supply. Water disinfection has a very important role in the reduction of pathogenic microorganism. Water electrodisinfection is an efficient and cost-effective method in water disinfection. The aim of this study was the survey of inactivation in two types bacteria (as index and resistant) by electrochemical process in the presence of supporting electrolytes.
  Materials And Methods
  Inactivation of E.Coli and Bacillus subtilis spore was studied at current intensity of 500mA, while each of supporting electrolytes was present alone. The type of electrodes were steel and the distance between electrodes was 2cm. Furthermore, the tests carried out in monopolar mode Fe-Fe, neutral pH and experimental temperature (21o c). The number of bacteria, amount of supporting electrolyte, voltage, and electrochemical action time were investigated.
  Results
  Adding the supporting electrolytes to the electrochemical disinfection, decreased bacterial resistance. Copper iodide (CuI) on 2 mg/L conc. showed more effective in bacterial inactivation.
  Conclusion
  Supporting electrolyte CuI founded decrease on ionic transmission rate and promotion voltage current, decreases electrochemical inactivation time and increases bactericidal effect
  Keywords: Water disinfection, Supporting electrolyte, Escherichia coli, Bacterial spore
 • Ali Moghimi Kandlousy*, Amin Mohebbi Tafreshi, Ghazaleh Mohebbi Tafreshi Pages 37-55

  Background and Objective
  The lack of suitable landfill for burial and maintenance of garbage in different parts of Guilan has not only eliminated forest hectares and agricultural land, but also left public health at serious risk. The Langroud County is also not safe from the consequences of garbage as a tourist destination of Guilan province, despite the abundant bay areas in the mountains, the beautiful Chamkhala Beach on the Caspian Sea and the dense forests. Therefore, in this research, we tried to locate the new susceptible areas of municipal sanitary landfill, taking into account environmental standards in Langroud County.
  Materials and Methods
  In this research, 20 criteria were used in accordance with the standards of the Iranian Environmental Protection Agency, the Alberta State Environmental Authority of Canada, the Minnesota Pollution Control Agency and the British Columbia Environmental Ministry as criteria for locating. TOPSIS method was used in combining the criteria maps in ArcGIS software environment.
  Results
  After passing TOPSIS and combining the layers obtained in the ArcGIS software environment, the final map of urban landfill location within the study area was classified into five classes (very weak, weak, moderate, good and excellent).
  Conclusion
  Based on the results, five prestigious areas in the south and southwest of the city with the highest degree of fit and excellent grade, are proposed as new areas of urban waste disposal for the city of Langroud
  Keywords: Municipal waste landfill, TOPSIS method, Langroud County, Locating, ArcGIS software
 • Mona Tabriziazad*, Anooshiravan Mohseni Band-Pay Pages 56-67
  Background And Objectives
  Over the last several decades, huge amounts of different kinds of waste have been produced by human activities and alterations in man’s lifestyle and consumption patterns. Medical sciences are among the world’s top advanced professional sections. However, it seems that a portion of the production residues in medical units called "special wastes" or "clinical wastes", especially in developing countries, have not been taken seriously. This study examined the Waste Management assessment in educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted in 12 educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. First, a questionnaire was designed and its validity approved. Then the required data was gathered during visits to participating hospitals. Finally, the collected data were analyzed using Microsoft Excel and SPSS version 16.
  Results
  Findings showed that the daily production of infectious and sharps wastes in the studied hospitals generally equaled 3387 kg. All hospitals were equipped with non-incineration systems; however, only 83.3% of them were active. Some infectious waste was disposed of along with urban wastes without being sterilized.
  Conclusion
  Overall, waste management in hospitals was relatively appropriate, but due to the importance of the issue, in some cases is needed to more attention.
  Document Type: Research Articl
  Keywords: Waste Management, Sharp Waste, Infectious Waste, Hospital
 • Hossein Azarpira, *Tayebeh Rasolevandi, Rahim Aali, Amirhossein Mahvi, Mohammad Amin Ghorbanpour, Hanieh Moradi, Ali Atamaleki, Maryam Sadeghipour, Zahra Sarlak Pages 68-74
  Background and
  Purpose
  Nitrate, nitrite and other physicochemical parameters of the pollutants of groundwater resources which are mainly associated with agricultural and wastewater disposal areas. The aim of this study was to determine these parameters in drinking groundwater resource of Saveh city using Geographic Information System during the year of 2018 and investigation of contaminant’s in the region’s aquifer.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross - sectional study, data including temperature, Nitrate, Nitrite, pH, TDS, Total hardness, Fluoride, Ammonium, Sulfate, Chloride, and Sodium’s monitoring in Saveh during the year of 2018. Monthly concentrations of these parameters were calculated, and then relationships between pollutants and region’s aquifer analyzed by GIS software version 9.3. Also, the Inverse Distance Wighted (IDW) method was used to estimate the conditions of the whole region.
  Findings: The average concentration of chlorine, sulfate, electrical conductivity, total soluble solids, total hardness and sodium exceeds the permissible limits, and the non-qualitative water conditions are quite evident. Also, the amount of two magnesium and sulfate synergist ions that in their 1053 standard should not exceed 250 and 30 mg/l respectively, but unfortunately did not conform to this standard. It should be kept in mind that the high level of these two ions simultaneously can disrupt the harshness. Fluoride and nitrate levels were also acceptable range in all areas.
  Conclusion
  The highest deviation level from 1053 standard was for total soluble solids, sodium, magnesium, and sulfate. It is better to consider a comprehensive program to solve the problem, including use of nanotechnology, filtering or ion exchange
  Keywords: Quality, Well, Zoning, Standard
 • Sima Zamand, Hossein Alidadi, Vahid Taghavimanesh* Pages 75-83
  Background
  Fluoride is one of the 14 essential elements for organisms. Since the body's greatest need for fluorine should be supplied through drinking water, determination of the amount of fluoride in drinking water has great importance. The aim of this study was to measure the concentration of fluoride in sources of drinking water in urban and rural areas of Neyshabur in 2017 and compare it with existing standards.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive cross-sectional study which conducted on urban and rural drinking water sources in Neyshabur. Total of 100 water samples were collected randomly from different sources in Neyshabur. The collected samples were then transferred to the Neyshabur Water and Wastewater Laboratory and the fluoride ion was obtained using a spectrophotometer DR 2000 at 580 nm.
  Results
  The average concentration of fluorine in rural resources was estimated in wells (0.567± 0.12 mg / l) and in springs (0.69 ± 0.13 mg / l). The average concentration of fluorine in plain areas (0.662 ± 0.14 mg / l) was higher than mountainous areas (0.505 ± 0. 2 mg / l). The average concentration of fluorine in urban resources in urban wells (0.602 ± 0.034 mg / l) and in urban reservoirs (0.597 ± 0.030 mg / L) and in the network (0.595±0.039 mg /l).
  Conclusion
  The average concentration of fluorine in some water sources was lower than the standard level. Therefore, more study is needed to evaluate the daily fluoride intake in a variety of ways, and if the fluoride intake is less than standard level, adjustment of fluoride in water sources is necessary for dental health
  Keywords: Fluoride, Water sources, Neyshabur