فهرست مطالب

نقد زبان و ادبیات خارجی - سال پانزدهم شماره 20 (پیاپی 78، بهار و تابستان 1397)
 • سال پانزدهم شماره 20 (پیاپی 78، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • گلاره اسفندیاری، محمد مطیعی صفحات 15-31
  مقاله ی حاضر در تلاش است تا خوانشی وبری از نمایشنامه های، رها شده، شب بخیر، مادر و خیابانهای ترد و اوک اثر مارشا نورمن داشته باشد. شرایط موجود در این آثار با مفهوم تضاد، که در کتاب اقتصاد و جامعه اثر ماکس وبر مطرح شده است و مفهوم اصلی در این بررسی است، مطابقت دارد. تضاد، که یک نوع پدیده ی اجتماعی است و بدلیل نابرابری در طبقه، منزلت و قدرت روی میدهد، در زندگی شخصیتهای نمایشنامه های مذکور دیده می شود. از آنجایی که طبقه به اقتصاد و منزلت به اعتبار، مربوط می باشد، وضعیت اقتصادی، میزان اعتبار و همچنین رابطه ی آنها با قدرت در جریان تضاد بررسی می شوند. در این جریان، سلطه به دلیل قدرت، ظهور پیدا می کند و با تسلیم شدن طرف مقابل، مشروعیت پیدا کرده و به اقتدار تبدیل می شود. این خوانش سعی دارد تا اجتناب ناپذیر بودن تضاد، واکنش افراد را در جریان تضاد، عناصر دخیل در آن و همچنین انواع اشکال اقتدار که به دلیل پیروی کردن زیردستان پدیدار می شوند را بیابد. هدف نهایی این مقاله، یافتن نتایج متفاوت تضاد از طریق بررسی تمامی موارد ذکر شده است. درحالی که شب بخیر، مادر و خیابانهای ترد و اوک جوانب منفی تضاد را نشان می دهند، رها شده جنبه ی مثبت این پدیده را به تصویر می کشد.
  کلیدواژگان: تضاد، منزلت، قدرت، سلطه، مشروعیت، اقتدار
 • همایون اسلامی، محمدرضا فارسیان صفحات 33-49
  در این مقاله، به بررسی تطبیقی میان جلد اول رمان خانواده تیبو، نوشته روژه مارتن دوگار (1881-1958) به زبان فرانسه که به سال 1922 به چاپ رسیده، و ترجمه فارسی آن به قلم ابوالحسن نجفی (1929-2016) که برای اولین بار در سال 1989 منتشر شده است می پردازیم. هدف ما، شناخت میزان کارآمدی فنون هفتگانه سبک شناسی تطبیقی است، آن گونه که وینه (1910-1999) و داربلنه (1904-1990) بیان کرده اند. این فنون عبارت اند از: وام گیری (Emprunt)، گرته برداری (Calque)، ترجمه تحت اللفظی (Traduction littérale)، تغییر ساختار (Transposition)، تغییر بیان (Modulation) ، معادل یابی (Équivalence) و اقتباس (Adaptation).
  برای این کار، مواردی را که ذیل فنون ترجمه قرار می گیرند از متون پیش گفته استخراج کرده، با تحلیل هر یک از موارد مذکور، سعی می کنیم تفاوت های ساختاری و سبک شناسی میان دو متن (و دو زبان) را شناسایی کنیم. کلیدی ترین مسائلی که قصد پاسخگویی به آنها را داریم، این است که آیا این فنون به تنهایی می توانند تمام پدیده های ترجمه شناسی موجود را توجیه کنند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ مشکل کجاست؟ و برای حل مشکل به چه اصلاحاتی نیاز داریم؟
  کلیدواژگان: سبک شناسی تطبیقی، خانواده تیبو، ترجمه شناسی، ابوالحسن نجفی، روژه مارتن دوگار
 • محمدحسین حدادی، حسین سرکار حسن خان صفحات 51-63
  بسیاری از اشعار گنجانده شده در نمایشنامه های برتولت برشت در خدمت تئاتر روایی بوده و به عنوان یکی از ارکان مهم فن بیگانه سازی جلوه ای خاص به نمایش های روایی وی داده اند. اما برشت همسو با تحول فکری خود در مواضع سیاسی و اجتماعی، اشعاری مستقل نیز سروده است که در آن ها نسبت به مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روز موضعگیری کرده است. این اشعار در راستای جهانبینی او و در مسیر تحول در اندیشه های سیاسی و اجتماعی او از اشعار پیشین وی در فرم و محتوا فاصله گرفته اند. گرچه برشت در عمر هنری خود به علت نگرش ها و دیدگاه های سیاسی روز خود، چندان میانه ای با مقوله عشق ندارد، اما جستار حاضر در صدد است که با نگاهی به اشعار عاشقانه وی به این نکته بپردازد که عشق نیزنقشی ، هر چند کمرنگ، در زندگی هنری وی داشته است.
  کلیدواژگان: برشت عاشق، عشق، تئاتر روایی، شعر تغزلی - فرم، محتوا، جهان بینی
 • شهره چاوشیان، جلال سخنور صفحات 65-84
  در صحنه ی ادبیات و هنر معاصر، نام سموئل بارکلی بکت همواره تداعی گر شاهکارهای بی بدیلی در عرصه ی داستان و ادبیات نمایشی است: با این وجود، دریافت جایگاه حقیقی این نویسنده و فضای آثارش بدون بررسی”فیلم،“ تنها فیلم نامه ی سینمایی او، میسر نخواهد بود. این مقاله خوانشی است روانکاوانه از ”فیلم“ که در چارچوب نظری ژک لکان و در پرتو مفاهیم کلیدی این حوزه صورت می گیرد. پژوهش حاضر موید جداگشت دو مفهوم چشم و خیره نگری در نظریه ی لکان و ”فیلم“ است: انگاشت چشم در این آثار در رابطه ای تنگاتنگ با خودآگاه، ذهنیت، فرد-بودگی و بازنمایی است؛ حال آن که، مفهوم خیره نگری با ناخودآگاه، مطلوب کوچک و تصویر ارتباطی ناگسستنی دارد. انگاشت خیره نگری در ”فیلم،“ در سه لایه ی معنایی متفاوت تجسم می یابد: 1- خیره نگری در مفهوم ابژه ی مفقود، 2- خیره نگری در مفهوم ابژه ی جایگزین و 3- خیره نگری در مفهوم حس عدم تعلق، بیگانگی و یا تقلیل یافتگی. علاوه براین، تحلیل ”فیلم“ در پرتو نظریات روانکاوانه ی لکان نشانگر آن است که پرهیز شخصیت اصلی فیلم از نگاه خیره نگر دیگری کوچک و دیگری بزرگ، از یک سو، و گریز او از هنجارهای نظارت گر و گفتمان های غالب ایدئولوژیک، از سوی دیگر، به واسطه ی رویارویی غیرمترقبه ی او با امر واقع است که به صورت اختلالی در ساحت نمادین نمود می یابد.
  کلیدواژگان: سموئل بکت، فیلم، ژک لکان، خیرهنگری، امر واقع
 • لیلا حر، احمد رضی صفحات 85-112
  داستان با کفش های دیگران راه برو، اثر شارون کریچ، داستانی نمادین و با محوریت تفکر انتقادی است که شخصیت اصلی آن، کهن الگویی جهانی(مرگ، ترس از «از دست دادن» و شناخت خود) و برگرفته از ناخودآگاه جمعی بشر را به نمایش می گذارد. نویسنده با استفاده از پیرنگی پیچیده و تداخل داستانی و نمادهایی چون طبیعت، نام ها، پیام های مرموز مطرح در داستان، و... بین عناصر ساختاری اثر و درون مایه های آن ارتباطی شبکه ای برقرار کرده و با ایجاد ساختاری موازی به همراه تفکری انتقادی، به القای حس هویت طلبی نوجوانان پرداخته است. این رمان که از پرفروش ترین آثار حوزه ادبیات نوجوان به شمار می آید با تکیه بر بن مایه هایی چون مرگ، قضاوت، سفر و... تمایل به کشف حقیقت را با پرسش، تحلیل، استنباط و خودتنظیمی شخصیت های رمان منعکس می سازد.
  این مقاله در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی و رویکردی روان شناسانه و با تلفیق فهرست گلاسر و فاسیونه، نقش داستان را در تجربه انسانی و به عنوان ابزاری برای تفکر و نیز تامل و پذیرش واقعیت ها نشان دهد.
  یافته ها بیانگر آن است که نویسنده با محور قرار دادن سفر (درونی و بیرونی) در رمان و پذیرش مرگ (فقدان) به مثابه عاملی محرک برای نوجوان همراه با طرح پرسش های چالش برانگیز، بینشی نو نسبت به مسائل زندگی را به نمایش گذاشته است. این رمان بر اساس مولفه های تفکر انتقادی در دو شاخص استنباط و تحلیل بیشترین تکرار را داشته و متناسب با مضمون رمان عمل کرده و ضمن خودتنظیمی و اصلاح شخصیت اصلی داستان، تصویری جدید از بلوغ و هویت طلبی را در اختیار نوجوانان قرار داده است.
  کلیدواژگان: ادبیات نوجوان، تفکر انتقادی، گلاسر و فاسیونه، هویت طلبی، کریچ
 • سمیرا صادقیان، مهوش قویمی صفحات 113-138
  پژوهش حاضر، تحلیلی روانکاوانه است از نمادپردازی مادر در رمان ریشه های آسمان نوشته ی رومن گاری. این تحقیق با تکیه بر نظریه های فروید و الگوی ماری بناپارت انجام گرفته است. لایه ی ظاهری ریشه های آسمان، داستان حفاظت و حمایت از طبیعت و فیل ها در دل آفریقا را روایت می کند. دستاورد مقاله، نشان دادن لایه ی زیرین متن از طریق تحلیل روانکاوانه است. گاری که در دنیای واقعی، مادرش را از دست داده است، به گونه ای ناخودآگاه تلاش می کند او را در آفرینش ادبی اش زنده نگه دارد. اما به نظر می رسد همان گونه که مبارزه برای حفاظت از فیل ها در داستان به شکست می انجامد، تلاش ناخودآگاه نویسنده نیز، در نهایت، به نتیجه ی دلخواه نمی رسد. شاید به همین دلیل، گاری به نوشتن ادامه می دهد تا همیشه، در آثارش، مادر را در کنار خود داشته باشد.
  کلیدواژگان: رومن گاری، ریشه های آسمان، مادر، روانکاوی، فروید، ماری بناپارت، نمادپردازی
 • ساقی فرهمندپور، محمد زیار صفحات 139-155
  تاکنون بسیاری شعر طوفان نوح، اثر آلفرد دووینی را تفسیر کرده اند. اغلب مفسران درونمایه های این شعر را متاثر از رویدادهای ناگوار و ناکامی های زندگی فردی و اجتماعی وینی دانسته اند بی آن که به شالوده ی خود شعر توجه کنند. هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده از پدیدارشناسی هایدگر، خود شعر را در کانون توجه قرار دهد و درونمایه های آن، یعنی نامهربانی خداوند؛ خشم طبیعت؛ اشک؛ و طغیان را به مثابه ی بنیان های هستی انسانی تفسیر کند. شعر طوفان نوح، شعری درباره ی هستی انسانی است. این شعر، انسانی را توصیف می کند که از مواجهه ی با دو پدیدار رهاشدگی و دلهره که ریشه در موقعیت انسانی او دارند، نمی گریزد و به فردیت دست می یابد. چنین انسانی با رد هرگونه اقتداری بیرون از خود، به آزادی عشق می ورزد؛ خود را به خویش می سپارد؛ و بانگ طغیان می زند.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، رهاشدگی، دلهره، نافردیت، فردیت
 • سعید رضوانی * صفحات 157-172
  توماس مان، نویسنده بزرگ آلمانی، پاره ای مضامین و موضوع ها را طی دهه های متمادی، مکرر در آثار داستانی گوناگون خود طرح کرده است، چندان که می توان آن ها را دغدغه های اصلی ذهن او دانست. یکی از مهم ترین آن ها تضاد هنر و زندگی یا تباین هستی هنرمند و حیات شهروندان عادی جامعه است. گمان نگارنده این است که زندگی شخصی و خاستگاه اجتماعی-طبقاتی توماس مان مهم ترین انگیزه توجه پایدار وی به این مسئله بوده است. او در خانواده ای متولد شد که نسل در نسل از طریق تجارت امرار معاش کرده بود. این که وی به رغم آن پیشینه قدم در راه هنر گذاشت و درمقابل سنت خانواده گرفت، یحتمل مهم ترین عواملی بوده باشد که سبب شدند تا تقابل هنرمند و شهروند عادی در ذهن او شکل بگیرد و ماندگار گردد. در مقاله حاضر جنبه های گوناگون مسئله هنر و زندگی در آثار توماس مان، با نگاهی به تریستان بررسی می شوند. تحلیل این اثر علاوه بر تقابل دو قطب هنر و زندگی در اندیشه توماس مان هم تفوق زندگی بر هنر در نگاه او را آشکار می کند، هم مؤید انگیزه برخاسته از پیشینه شخصی و خانوادگی نویسنده در طرح مسئله است، و هم برخی از جنبه های فنی کار او را می شناساند.
  کلیدواژگان: توماس مان، تکرار مضامین، هنر، زندگی، تریستان
 • زهرا طاهری * صفحات 173-200
  مقاله حاضر به بررسی «لامکان ها» در ادبیات دایسپورا و تاثیر آن بر مقوله «هویت» اقلیت مهاجر می پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی و پسااستعماری و با بهره گیری از نظریات منتقدانی نظیر مارک اوژه و راجرز بروبیکر در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که چگونه گفتمان نئوامپریالیسمی در دوران پساجهانی توانسته در غالب مقوله نوین «شهروند خوب جهانی» دیگربار ساختار سلسله مراتبی «خود/دیگری» دوران استعمار را تکرار می کند؟ بدین منظور کتاب برجسته میراثی از جنس خسران (2006)، نوشته کیرن دسایی، بررسی می شود تا به چگونگی تاثیر این ساختار سلسله مراتبی در شکل گیری «لامکان ها» در غرب بپردازد. چنین استدلال می شود که غرب، علی رغم برجسته کردن مرزها نژادی در دهه های اخیر و تلاش مبنی بر حذف اقلیت مهاجر از عرصه متروپل و حفظ خلوص فرهنگی خود، نتوانسته است از شکل گیری پدیده پسادایسپورا، یا الگوی جدیدی از دایسپورا، که مبتنی بر «قومیت موقعیت مدار» پیشگیری کند و ناگزیر از بازتعریف مقوله هویت و نقشه جغرافیای فرهنگی در عصر جهانی شدن است.
  کلیدواژگان: لامکان ها، شهروند جهانی، کیرن دسایی، پسادایسپورا، گفتمان انسان گرای نئولیبرالیسمی
 • لیلا غفوری غروی * صفحات 201-219
  عنوان «اهریمن» که امانوئل کارر، نویسنده ی سرشناس فرانسوی و برنده ی جایزه ی شاخص ادبی رنودو در سال 2011 ،برای کتاب چاپ سال 2000 خودبرگزیده بسیار گویا است .ژان کلود رمان فردی حقیقی است که به واقع به خاطر کشتن پدر، مادر، زن و دوفرزند کم سن خود در سال 1993 در کشور فرانسه محاکمه شده ودر ابتدا به حبس ابد و سپس بابخشودگی به پانزده سال حبس محکوم شده است. به نظر کارر که روزنامه نگار وهمچنین نویسنده ای مذهبی است، این عمل غیر انسانی ژان کلود رمان همچون نشان شاخصی از حضور وسوسه های مهارناشدنی شیطانی در درون انسانی ضعیف النفس و حقیر است، پس او حادثه را به روایت خودباز گو می کند. در این اثر نیمه تخیلی-نیمه زندگی نامه ای، نویسنده سعی می کند تا شخصیت ژان کلود را همچون قهرمانان تراژیک اسطوره های یونان و رم باستان نمایش دهد که علی رغم تلاش بسیار موفق نمی شوند بر نیروی تقدیر تراژیک یا همان «انانک» یونان باستان و یا «فاتوم» لاتین فائق آیند. در این کتاب بیماری «دروغگویی و افسانه سرایی» یا به گفته ی دیگر «میتومنی»ژان کلود رمان همچون صورت جدید تقدیرتراژیک باستانی ترسیم شده ودرست همانند داستانهای تراژیک اسطوره ای یونان و رم باستان این قدرت سرکش ومخرب در نهایت موجب بدبختی ژان کلود و نابودی خانواده اش می گردد.
  کارر با این انتخاب، قهرمان تراژیک اسطوره های باستانی را بار دیگر زنده کرده واین بار چهره ای نو و معاصر از قهرمان تراژیک بدست خواننده می دهد. قهرمانی که سرنوشتش به همان اندازه ی همتایان باستانی اش شوم و غم انگیز است هرچند ظاهر پر ابهت آنان را ندارد. بدین گونه امانوئل کارر به سادگی اثبات می کند که انسان امروزی علی رغم تمام پیشرفت های ظاهری بشری اگر توان تسلط بر ضعف های نفس خویش را نداشته باشد، درست همچون پیشینیان خود در هزاران سال پیش می تواند به راحتی بازیچه ی دست شیطان گردد وفلاکت وبدبختی خود واطرافیانش را رقم بزند. این در حالیست که چهره ی شیطان زده ی انسان امروزی حتی ذره ای از بزرگی وشهامت قهرمانان باستانی را نداشته و اودر پاسخ به معمای رفتارهای پرخطای خود عاجز مانده است.
  کلیدواژگان: تقدیر تراژیک، قهرمان تراژیک، وسوسه های شیطان، دروغگویی
 • رخشنده نبی زاده نودهی، شیده احمدزاده هروی صفحات 221-243
  مضمون جنون و جلوه های آن از دیرباز در آثار ادبی به اشکال مختلف ترسیم و توصیف شده است. شکسپیر یکی از نویسندگانی است که این پدیده را در تعدادی از تراژدی های خود از طریق آفرینش و معرفی چند شخصیت پیچیده بازنمایی کرده است. پرداخت و برداشت او از این پدیده را بسیاری از منتقدان نوآورانه و به دور از باورهای سنتی و پنداشت های رایج می دانند. از همین رو می توان این عارضه و شخصیت های مجنون در آثار او را بر مبنای نظریه های معاصر بررسی و تحلیل نمود. شکسپیر به ویژه زبان شاخصی برای شخصیت های مجنون تراژدی های خود ابداع می کند که بازتاب وضعیت روانی آن هاست. در این جستار، گفتار چهار شخصیت در سه تراژدی برجسته ی شکسپیر – هملت، شاه لیر، و مکبث – از دیدگاه جولیا کریستوا بر اساس نظریات زبان شناختی او در مورد خصلت نشانه ای و نمادین زبان تحلیل خواهد شد، با این پیش فرض که گفتمان جنون در این نمایشنامه ها حاصل هجوم وجه نشانه ای به وجه نمادین زبان است.
  کلیدواژگان: گفتمان جنون، وجه نشانه ای، وجه نمادین، ویلیام شکسپیر، جولیا کریستوا
 • وحید نژاد محمد، محمد کیانی دوست صفحات 245-274
  داستانها نیز همچون اسطوره ها می توانند بکمک فرآیند تفسیری، واکنش های درونی و پدیده های فردی و اجتماعی را نشان دهند. شناخت تصاویر داستانی و کاوش در ابعاد ذهنیتی، زیستی و تاریخی نویسندگان قرن بیستم فرانسه می تواند علل ساختاری فضای داستانی و خلاقیتی آثار آنها را نمایان کند. در این کنکاش، بهره گیری از سازه ها و کهن الگوهای ناخودآگاه جمعی برای بررسی تار و پود و رویدادهای سازنده ی داستان «تصادف شبانه» اثر پاتریک مودیانو می تواند اشکال نمادین و روانی داستان را از یکسو در بستر طبیعت ذهنی و جمعی بشر، و از سوی دیگر در بستر روایت و تجارب نمادین نشان دهد. در واقع، مولف، با بازی «زمان» و «مکان» در روایت، و با طرح کهن الگوی کودک گمشده، تصویری از هویت گمشده و حافظه خود را به نمایش می گذارد.
  کلیدواژگان: پاتریک مودیانو، تصادف شبانه، داستان، کهن الگو، کودک گمشده
 • عبدالله نوروزی، مسعود خوش سلیقه صفحات 275-293
  مطالعات ترجمه رشته ای نوپاست که در نیمه دوم قرن بیستم در غرب پایه گذاری شده و در این زمان نسبتا کوتاه رشد چشمگیری یافته است. به رغم برنامه ها و کنفرانس های متعددی که در این زمینه برگزار شده، برخی ابهام ها درباره جنبه های مختلف پژوهش های علمی ترجمه مانند جهت و گرایش آن مشهود است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی در صدد بوده پایان نامه های کارشناسی ارشد دو دانشگاه مادر در ایران را یعنی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رشته ترجمه بررسی کرده و موضوعات و حوزه های پژوهشی پوشش یافته را شناسایی کند. برای این منظور، تمام پایان نامه های دو دانشگاه مذکور که در مجموع پیکره ای 239پژوهشی تشکیل داده، با استفاده از تحلیل اسناد و موضوعی بررسی شده اند. ابتدا با بررسی عناوین، چکیده، سوالات پژوهش و محتوای هر پایان نامه، کلیدواژه ای گویای موضوع کلی آن پژوهش انتخاب شده است. با استفاده از این کلیدواژه ها و دسته بندی آن ها به مقوله های هم موضوع بزرگ تر، 29 دسته موضوعی شناسایی و توصیف شده اند. با الهام از چرخش های مطالعات ترجمه پژوهش ها مجددا دسته بندی شده و حوزه های پژوهشی تبیین شده اند و سپس با الهام از نقشه هولمز، نقشه این پژوهش ها ترسیم شده است. بررسی و دسته بندی این پژوهش ها به خوبی نشان می دهد پایان نامه های این دو دانشگاه و به طور کلی پژوهش های ترجمه در ایران، تقریبا اغلب حوزه های اصلی مطرح در مطالعات ترجمه را در برگرفته و تنوع موضوعات میان رشته ای مشهود است.
  کلیدواژگان: مطالعات ترجمه، پایان نامه، نقشه هولمز، حوزه های پژوهشی، چرخش
|
 • Gelareh Esfandiari, Mohammad Motiee Pages 15-31
  The present essay attempts to accomplish a Weberian reading of Marsha Norman’s Getting Out, ‘Night, Mother, and Third and Oak. The depicted status quo in the selected plays corresponds with the concept of conflict, propounded in Max Weber’s Economy and Society, which is the main concept of this study. Conflict which is a social phenomenon that occurs due to inequality in class, status, and power, can be found through the life of the characters. As class is associated with economy and status is associated with prestige, the level of prestige and economy and its relation to power are examined through the process of conflict. Through this process, while domination appears due to the power, it transforms to authority if its legitimacy happens out of the submission of the other part. This study tries to probe the inevitability of conflict, the reactions of the individuals through the process of conflict, the elements which have a role in this process, and also the types of authority that emerge due to the compliance of the subjects. Through the examination of the mentioned issues, the current study aims to see the different consequences of the conflict. While ‘Night, Mother and Third and Oak convey the negative aspect of the conflict, Getting Out depicts the positive one.
  Keywords: Conflict, Status, Power, Domination, Legitimation, Authority
 • Homayoun Eslami, Mohammad Reza Farsian Pages 33-49
  In this article we carry out a comparative analysis of the first volume of The Thibaults written by Roger Martin du Gard (1881-1958), in French, published in 1922, with its translation in Persian, done by Abolhassan Najafi (1929-2016), published for the first time in 1989. Our goal is to recognize the efficiency of the seven procedures of comparative stylistics according to Vinay (1910-1999) and Darbelnet (1904-1990). They include borrowing, calque, literal translation, transposition, modulation, equivalence, adaptation. To do this, we extract examples of each procedure from these texts. By analyzing some of them, we try to identify the structural and stylistic differences between two texts (and two languages). The key problems that we intend to respond are whether these procedures alone can explain all existing events of translation. And if the answer is negative, what’s the problem? And to solve the problem, what reforms do we need?
  Keywords: Comparative Stylistics, The Thibaults, Seven techniques, Abolhassan Najafi-Roger Martin du Gard
 • Mohammad Hossein Haddadi, Hossein Sarkar Hassankhan Pages 51-63
  Many of the poems in Bertolt Brecht's plays serve the narrative theater and give as one of the key elements of the alienation technique an especial effect to his narrative narratives. However, Brecht, in line with his intellectual transformation regarding to his political and social positions, has also written independent poems, in which he has taken up positions on the political, social and economic issues of the day. These poems, in line with his ideology and following the transformation in his political and social ideas, are distant from his earlier poems regarding the form and content. Brecht does not have much in common with the concept of love in his artistic life due to his political views of the day, however the present essay seeks to show with a view to his lyrical poems that love has a role - although not a very strong one - in his artistic life.
  Keywords: the enamored Brecht, love, narrative theater, lyrical poetry, form, content, ideology
 • Shohreh Chavoshian Pages 65-84
  Though Beckett’s name is closely associated with fiction and drama in the world of contemporary art and literature, a thorough understanding of his oeuvre seems impossible without the study of “Film,” the only film script he has ever written. The present research is a psychoanalytical study of “Film” within the critical framework of Lacanian theory. The study illustrates that both Lacan, in his theory, and Beckett, in his “Film,” differentiate between the concept of the eye and the concept of the gaze: in both masters, the eye stands in close relation to the consciousness, the subjectivity, and the representation; whereas, the gaze bears a close relation to the unconscious, the Object Petit a and the image. The concept of gaze occupies some different positions in Lacanian theory, corresponding to the different definitions the critic provides for his notoriously elusive notion of the Object Petit a: 1. the gaze as the lost object; 2. the gaze as the substitute object; and 3. the gaze as the feeling of strangeness, separation, captivation and lack of self-mastery. The present research, moreover, suggests that the subject’s avoidance of the gaze of the Other/other, on the one hand, and his attempt to escape from the dominant ideological discourses and regulatory norms, on the other hand, take place at the very crucial and unexpected moment of his short encounter with the Real, which is marked as a pathological symptom in the realm of the Symbolic.
  Keywords: Samuel Beckett, Film, Jacques Lacan, The Gaze, The Real
 • Leila Hor, Ahmad Razi Pages 85-112
  Walk two moons by Sharon Creech, is a symbolic story and with the centrality of critical thinking that its main character, the archetypal world (death, fear of losing and self-recognition)represents that is derived from the collective unconscious. The author by using a complex plot, fiction interference and symbols like nature, names, cryptic messages raised in the story, and … between the structural elements of a work and its themes established a network communication and by creating parallel structures and critical thinking, addressing instill a sense of juvenile identity seeking. This novel is one of the best-selling of juvenile literature by relying on themes such as death, judgment, travel, and …. reflects the desire to discover the truth by asking analysis, inference, and self-regulation of the characters of the novel. This article aimed to show the role of story in human experience and as a mean for thinking, contemplation and acceptance of the reality by an analytical-descriptive method and psychological approach and by combining of Glaser and Facione’s list. The findings suggest that the writer focusing on travel (internal and external) in the novel and acceptance of death (loss) as a motivating factor for juvenile by scheming challenging questions, display new insights about life issues. This novel based on components of critical thinking in two indexes of inference and analysis had the most frequently and acted in accordance with the theme of the novel and while self-regulation and reform of the protagonist, put the new image of maturity and seeking identity at the disposal of juveniles.
  Keywords: juvenile literature, critical thinking, Glaser, Facione, seeking identity, Creech
 • Samira Sadeghian, Mahvash Ghavimi Pages 113-138
  This article is a Psychological analysis of The Roots of Heaven of Romain Gary. Our study is based on Freud theories with the model of Marie Bonaparte. The Roots of Heaven, in its manifest layer, tells a story about preservation of nature and elephants in Africa. In this article, we identify the latent meaning behind the manifest story through psychological analysis. In real-life, Gary has lost his mother, but his unconscious mind attempts to keep her alive through writing. It seems that as his fight to protect the elephants is unsuccessful, his unconscious attempt also ends in failure. Maybe that is why he continues to write, it is the mean to always have her mother on his side in his writings.
  Keywords: Romain Gary, The Roots of Heaven, mother, Psychological analysis, Freud, Marie Bonaparte, symbolism
 • Saghi Farahmandpour, Mohammad Ziar Pages 139-155
  So far, many have interpreted Noah's flood poem written by Alfred de Vigny. Most commentators have considered the themes of this poem influenced by the horrific events and frustrations of Vigny's personal and social lives, without focusing on the basis of the poem itself. The main purpose of this paper is to use the Heidegger's phenomenology to focus on the poem itself and to interpret its theme, i.e., unkindness of God, anger of nature, tear and the outburst as an integral part of the foundational essence of human existence. Noah's flood poem is a poem related to the human existence. This poem describes a human being that does not escape from the confrontation with two phenomena of emancipation and anxiety rooted in his human position and achieves individuality. Such a human being loves freedom free from any outside authority and show outburst.
  Keywords: phenomenology, emancipation, anxiety, non-individuality, individuality
 • Saeid Rezvani * Pages 157-172
  Thomas Mann has repeatedly introduced a series of themes in his fictional works over decades, so much so that they can be considered the main concerns of his intellectual career. One of the most important of these themes is the conflict between art and life or the conflict between the artist's life and the that of ordinary citizens. This article contends that Mann's personal life and social-class origin have been the principal motivation for his sustained attention to this issue. He was born to a bourgeois family which, for generations, had earned a living through trade. That he chose a career in writing, against his family tradition, was probably one of the most essential factors that formed in his mind the recurring idea of contradiction between the artists and ordinary citizens’ life. In this article, art and life in Thomas Mann's works are examined by looking at Tristan. Analysis of this work reveals the conflict between art and life as well as the supremacy of life over art in Thomas Mann's thought. The work also reveals the motivation triggered by the author's personal history in creating the themes. Moreover, Tristan demonstrates some of the technical aspects of Mann's writing.
  Keywords: Thomas Mann, Repeated themes, Art, Life, Tristan
 • Zahra Taheri * Pages 173-200
  The Inheritance of Loss: A Quest for ‘Home’ in the Purgatory of Diaspora This article focuses on the notion of “non-places” and the effect it exerts on the identity of Diasporic minority through the perspectives of cultural studies and a postcolonialism. Deploying Marc Auge and Rogers Brubaker, the writer has tried to elaborate how the neo-imperial discourse has been able to re-establish its hierarchical system of “the self/ the other” through the newly introduced notion of “good global citizenry.” To this end, Kiran Desai’s awarded work, The Inheritance of Loss (2006), is discussed to delineate how the notion of “non-places” has its roots in the neo-imperial discourse. It is argued that the West, despite its attempt at racial demarcation and minority effacement, has failed to stop the formation of a new pattern of Diaspora—post-Diaspora--- which foregrounds “situational ethnicity,” and as a result, “fluid identity” and redefined cultural geography in post-global era.
  Keywords: non-places, Kiran Desai, Liberal humanism, global citizenry, post, Diaspora
 • Leyla Ghafouri Gharavi * Pages 201-219
  The Adversary written by Emmanuel Carrere, a well-known French writer and winner of the prestige Renaudot French literary award in 2011, is a title he chose himself for his book that was published in 2000. The title was very expressive and it entailed the menacing demonic presence that existed within the main character of the book. Jean-Claude Romand is a real person who murdered his father, mother, wife and 2 young children and was sentenced to life at first in 1993 in France which was later mercifully reduced to 15 years of imprisonment. In Carrere’s opinion, who is newspaper reporter and a religious writer, the inhumane act of Jean-Claude Romand was a sign of the existence of devilish temptations in weak hearted and frail human souls. So he recounted the event in his own perspective. In this half fiction and half biographical piece of work, the writer tries to portray Jean-ClaudeRomand as a tragic ancient Greek or Roman hero that despite his best efforts does not succeedin overcoming his tragic fate known as “Ananke” in ancient Greek or “Fatum” in Latin. He managed to showJean-Claude Romand’s mental illness of “lying and exaggerating” or “mythomania” as an ancient tragedy fatality in this book. As in most ancient tragedies of Greece or ancient Rome, this destructive and inevitable power causes Jean-Claude’s misfortune and destroys his family. With this Carrere awakened the ancient tragic heroes once again and this time gave a new and modern face to them to the reader. An anti-hero who’s fate is as dark and sad as his ancient counterparts even though he is not majestic as them. In this book the writer shows that despite their advanced appearance, if the modern man does not have control over their own inner weaknesses they will easily become the devil’s playthings as their ancestors before them thousands of years ago were and only misfortune and misery will await them and their peers. This is also while the devil like modern human does not even have a smidgen of the grandeur and braveness of the ancient heroes and cannot answer to the enigma of his wrong ways.
  Keywords: Ancient Fatality, tragic hero, devilish temptation, lying
 • Rakhshandeh Nabizadeh-Nodehi, Sheedeh Ahmadzadeh-Heravi Pages 221-243
  Madness and its manifestations have long been one of the themes treated and diversely depicted in literary works. Shakespeare is among the many authors who have represented this phenomenon in a number of his tragedies through the creation and introduction of a few complicated outstanding characters. His treatment of this issue, according to many critics, is innovative and far from conventional and traditional notions; thus this phenomenon and those who are affected by it can be viewed and analyzed in the light of contemporary theories. Shakespeare particularly creates a peculiar language for the insane personages, which reflects their state of mind and becomes their common feature. In this article, the discourse of four such characters in three major Shakespearean tragedies – Hamlet, King Lear, and Macbeth – will be discussed in the light of Julia Kristeva’s linguistic theories regarding the semiotic and symbolic dispositions with the assumption that the discourse of madness in these plays is an outcome of the emergence of semiotic features in the symbolic disposition.
  Keywords: Discourse of madness, semiotic -symbolic, William Shakespeare, Julia Kristeva
 • Vahid Nejad Mohammad, Mohammad Kianidust Pages 245-274
  Novels like myths, can also demonstrate internal reactions and individual and social phenomenons by interpretative processes. The knowledge of romanesque images and research in subjective, existential and historic aspects of 20th century French authors, can unfold structive state of the story and their creativity. In this deliberation, for studying the fabric and constructing events in "Accident nocturne" of Patrick Modiano, by use of components and collective unconcious archetypes, can show symbolic and psychic images in the basis subjective and collective nature of human, on one side, and in basis of narrative and symbolic experiences, on the other side. In fact, author, with swing of (time) and (place) in narrating and with the design of lost child archetype, displays an image of his own memory and lost identity.
  Keywords: Patrick Modiano, Accident Nocturne, novel, archetype, lost child
 • Abdullah Nowruzy, Masood Khoshsaligheh Pages 275-293
  As a result of the rapid development of translation studies, a growing body of theses has been defended in Iranian universities in the past decade. In spite of the growing academic productions, there is not a comprehensive study on the matters related to content. The study aims at giving a picture of the path followed by MA students and tries to examine and categorize the topics covered by the studies. To do this, document analysis was used as the methodology. A database was consisted of 229 theses defended between 2004 and 2014 at Ferdowsi University of Mashhad and Allameh Tabatabaei University. All the theses archived in the universities were studied and described. The thematic analysis of the theses resulted in 29 main categories. Using the analysis and inspired by turns of translation studies, all of the theses were inserted into different translation research areas. The result was six main areas and an additional miscellaneous. An additional result of the analysis was a map that was compared and contrasted with Holme's map of translation studies to see similarities and differences. Moreover, the results show that almost all research areas of Holme's map have been covered by the theses.
  Keywords: thesis, research method, Master's level, translation map, translation research area