فهرست مطالب

Advances in Nursing & Midwifery - Volume:14 Issue: 44, 2004

Advances in Nursing & Midwifery
Volume:14 Issue: 44, 2004

 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/03/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • هومان منوچهری صفحه 3
 • فرزانه پازنده، نرگس شرقی صومعه، کرمی نوری، حمید علوی صفحه 4
  نازایی یک مشکل مهم بهداشت باروری است که توسط سازمان بهداشت جهانی شناخته شده است. گچه بیماری نیست ولی می تواند باعث اختلالات مهم عاطفی گردد. پژوهش حاضر به منظور تعیین و مقایسه وضعیت به زیستی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز نازایی منتخب شهر تهران انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقایسه ای می باشد. نمونه مورد پژوهش شامل 62 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به سه مرکز ناباروری بیمارستان شریعتی و میرزاکوچک خان و مرکز پزشکی صارم و 63 نفر از زنان بارور مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی بیمارستان شریعتی میرزاکوچک خان و مرکز بهداشت لیله القدر بودند.
 • محبوبه صفوی، محمود محمودی، مریم آکله چی صفحه 11
  عزت نفس جزء نیازهای اساسی انسان است و چنانچه این نیاز ارضا نشود، نیازهای گسترده تر مانند نیاز به آفریدن و پیشرفت محدود می ماند. دوران نوجوانی، دوران پراهمیتی است و اگر نوجوان از عزت نفس برخوردار باشد بر توانایی ها و ارزشمندی های خود می افزاید. این پژوهش به منظور بررسی میزان عزت نفس نوجوانان پسر و دختر در دبیرستانهای شهرستان سبزوار در سال 82-81 انجام گرفته است. یافته ها نشان داد که اکثر نوجوانان مورد بررسی دارای عزت نفس متوسط و پایین بودند و با توجه به نقش عزت نفس در تمام جنبه های زندگی پیشنهاد می شود پژوهش های بیشتری در این زمینه انجام شود.
 • کبری نوریان، مرضیه مالکی، ژیلا عابدسعیدی، حمید علوی مجد صفحه 18
  سکته مغزی شایع ترین بیماری نورولوژیکی است و در 80-70 درصد موارد منجر به فلج نیمه بدن می شود. بیحرکتی ناشی از سکته مغزی موجب تغییراتی در تمام سیستم های بدن می شود و پیشگیری از عوارض ناشی از بیحرکتی در این بیماران یکی از وظایف مهم پرستاران محسوب می شود. هدف این پژوهش تعیین تاثیر تمرینات بدنی بر سیستم عضلانی - اسکلتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد سال 1381 می باشد. پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی قبل و بعد می باشد. نمونه پژوهش، 40 بیمار به سکته مغزی می باشند که به روش نمونه گیری تدریجی انتخاب شده اند.
 • علی دریوشپور کاخکی صفحه 28
  مفهوم کیفیت زندگی در سالهای اخیر توجه پژوهشگران علوم بهداشتی را به خود جلب کرده است. علی رغم اهمیت زیادی که مفهوم کیفیت زندگی در پژوهشهای علوم بهداشتی پیدا کرده است اما همچنان این مفهوم مبهم باقی مانده است. یکی از دلایل ابهام مفهوم کیفیت زندگی دیدگاه خاص هر رشته نسبت به این مفهوم است. توجه تعدادی از نظریه پردازان پرستاری در سالهای اخیر به این مفهوم جلب شده است. پیلا (1994) بر نقش روابط بین فردی بخصوص در سال های ابتدایی رشد و تکامل در شکل گیری کیفیت زندگی تاکید می کند. کینگ (1994) نیز معتقد است که سلامتی جزء اصلی کیفیت زندگی است و با تاثیر بر وضعیت سلامت می توان کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار داد.
 • میمنت حسینی، سعاد محفوظ پور صفحه 33
 • شهلا نجفی دولت آباد، مریم حسین زاده، کیانوش نیرومندزندی، حمید علوی مجد، آزیتا خاتمی زنوزیان صفحه 37
  خشونت تهدید بزرگی برای سلامت افراد جامعه، به خصوص اقشار آسیب پذیر مثل زنان و کودکان تلقی می شود و نگرانی ها و دلواپسی هایی را در مورد این دو گروه ایجاد کرده است. این مشکل بهداشتی - اجتماعی باعث بروز عوارض و تلفاتی در جهان می شود و از عوامل عمده مجروح شدن زنان در سنین فعال زندگیشان می باشد. خشونت بر علیه زنان و ضرب جرح آنها یادگار تلخی از یک جفای باقیمانده از قرنهای گذشته است و هنوز هم شاهد تشدید این معضل اجتماعی هستیم. از 171 زن مورد ضرب و جرح قرار گرفته، 4/40 درصد در گروه سنی 35-26 سال بوده و 4/47 درصد آنها تحصیلات دبیرستانی داشته، 8/5 درصد بی سواد بودند.