فهرست مطالب

پوپک - سال بیست و پنجم شماره 5 (پیاپی 289، مرداد 1397)
 • سال بیست و پنجم شماره 5 (پیاپی 289، مرداد 1397)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 45,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/06/25
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سبدسبد گل (مثل یک مزرعه)
  صفحه 2
 • زیر چتر مهربانی (همه بوی فرشته می دهیم)
  صفحه 4
 • شعر
  صفحه 6
 • خیال کردی آقاگرگه
  صفحه 8
 • جدول
  صفحه 11
 • ماجراهای آقای خوش خیال (تعطیلات تابستانی)
  صفحه 12
 • علمی های کوچولو
  صفحه 14
 • من ایرانی ام (رعنا من را به عمه خانم می سپارد)
  صفحه 16
 • در باغ مهربانی (آرزوی ببریکو)
  صفحه 18
 • با کشورهای دیگر (این جا یک دریا دارد به اسم مرده)
  صفحه 20
 • توی جاده ی امید (من بچه ی شگفت انگیزی هستم، چون...)
  صفحه 22
 • خنده منده
  صفحه 24
 • قصه های قدیمی
  صفحه 26
 • داستان ترجمه (موبلند)
  صفحه 28
 • سرگرمی
  صفحه 31
 • گفت و گو (کارگر ایرانی هم میهن خودمان است)
  صفحه 32
 • جدول
  صفحه 35
 • شعر
  صفحه 36
 • در مهمانی کتاب (من اسیر صدام بودم)
  صفحه 38
 • کبوتر نامه رسان
  صفحه 40
 • داستان (گورخر هستم ببخشید که دیر آمدم)
  صفحه 44
 • پیش از خداحافظی
  صفحه 46
 • ببین و بگو
  صفحه 48