فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصطفی یوسف نیا، محمدرضا حیرانی نوبری، پرویز قدیمی، حسن قاسمی صفحات 1-9
  کوبش سینه که موجب اثرات منطقه ای و کلی بر شناور می گردد نقش مهمی در طراحی سازه ای شناور دارد. در این مقاله اثرات کلی کوبش سینه شناور بر سطح آب که ویپینگ2 نامیده می شود با در نظر گرفتن هیدروالاستیسیته بررسی خواهد شد. بدین منظور با در نظر گرفتن سیال ایده آل، غیر ویسکوز و تراکم ناپذیر نیروهای ناشی از پدیده کوبش تعیین می شوند. پس از انتخاب مدل تیر مناسب، معادله ارتعاشی تیر کشتی به منظور توصیف تاثیرات عمومی هیدروالاستیک استخراج می گردد. از آنجاییکه در استخراج معادله ارتعاشی تیر، هیدروالاستیسیته مورد توجه قرار گرفته است حل معادله ارتعاشی تیر به تحلیل هیدروالاستیکی پدیده کوبش می انجامد. برای حل معادله ارتعاشی از دینامیک سیالات محاسباتی و روش تفاضل محدود استفاده می شود. برای معتبرسازی نتایج حاصل از روش تفاضل محدود شاهتیر کشتی بصورت تیر یک بعدی بر بستر الاستیک در نرم افزار ANSYS مدل می گردد و با اعمال نیروی کوبش در انتهای تیر تغییر شکل خمشی استخراج می شود.
  کلیدواژگان: هیدروالاستیک، نیروی کوبش سینه، شاهتیر بدنه، روش تفاضل محدود، آنالیز گذرا
 • سید محمد مهدی حیدری، داود محمدی تبار *، صدیق رئیسی صفحات 11-20
  روش تجزیه وتحلیل حالات شکست، جهت شناسایی و حذف مشکلات محتمل در طرح محصول و فرآیند تولید استفاده می شود. این روش به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ایمنی و قابلیت اطمینان گسترش یافته و در طیف گسترده ای از صنایع ازجمله صنعت دریایی مورداستفاده قرارگرفته است. اما نقصان هایی مانند در نظر نگرفتن روابط مستقیم و غیرمستقیم بین خطاها و عدم توانایی در تحلیل خرابی با علت های مشترک و افتراق بین مخاطرات با عدد اولویت یکسان در روش مبتنی بر محاسبه عدد اولویت مخاطره (RPN) مشهود است. با توجه به اهمیت ایمنی در صنعت دریایی، در این مقاله به کارگیری روش بهبودیافته ای با ادغام روش های تاپسیس و دیمتل برای اولویت بندی مخاطرات در صنعت دریایی شرح داده می شود که پیاده سازی آن منجر به حل مشکلات معمول روش RPN ازجمله کاهش تکرار مقادیر RPN، شناسایی و تحلیل روابط بین اجزای سامانه، رتبه بندی مطلوب تر مخاطره به منظور یافتن بحرانی ترین علل خرابی و بهبود جدی ترین مخاطرات تحت منابع محدود گردیده است.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل حالات شکست، عدد اولویت ریسک، تاپسیس، دیمتل
 • عباس حسن نیاه، مجتبی موحدی * صفحات 21-33
  اثر لایه واسط آلومینیوم و حرارت ورودی بر خواص اتصال لبه روی هم آلیاژ آلومینیوم 5052 به فولاد 12-St با استفاده از فرآیند GTAW با جریان پالسی و فلز پرکننده 4047-ER بررسی شد. اتصال مستقیم ورق های آلومینیوم به فولاد بدون لایه واسط به دلیل تشکیل فازهای بین فلزی ترد امکان پذیر نبود. حضور لایه واسط آلومینیوم سبب کاهش ترکیبات بین فلزی (با ضخامت کم تر ازμm 3) و ایجاد جوش های بدون عیب با حداکثر استحکام کششیMPa 200~ شد. دو نوع آزمون کشش-برش (با تمرکز تنش برشی در فصل مشترک ورق فولاد/لایه واسط و فصل مشترک لایه واسط/ورق آلومینیوم 5052) برای ارزیابی استحکام اتصال استفاده شد. در هر دو حالت آزمون، شکست از داخل فلز جوش اتفاق افتاد. استحکام جوش با افزایش حرارت ورودی کاهش یافت. این نتیجه با توجه به تغییرات فاصله بازوهای اولیه دندریتی فاز α و توزیع فازهای یوتکتیک Al-Si در فضای بین دندریتی تحلیل شد.
  کلیدواژگان: جوشکاری قوسی الکترود تنگستنی، گاز، جریان پالسی، فولاد روکش شده با آلومینیوم، ترکیبات بین فلزی، استحکام کششی
 • محمدحسین تقی زاده ولدی، محمدرضا عطرچیان*، عطا جعفری شالکوهی، الهام چاوشی صفحات 35-48
  در این مقاله، مسئله ورود به آب یک پرتابه کروی به صورت عددی و آزمایشگاهی شبیه سازی شده است. برای مدل سازی اندرکنش بین سازه و سیال، یک تحلیل دینامیکی صریح با استفاده از فورمول بندی کوپل اویلرین - لاگرانژین که در نرم افزار اجزای محدود آباکوس موجود است، به کار گرفته شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی مربوط به تغییرات جابجایی و سرعت پرتابه کروی در عمق آب بر حسب زمان با نتایج تئوری، تطابق خوب این نتایج با یکدیگر و دقت و کاربرد الگوریتم عددی مورد استفاده را آشکار می سازد. نتایج نشان داد که زمان جدایش حباب، تابع ضعیفی از جرم پرتابه و سرعت برخورد آن با سطح آزاد آب است؛ اما عمق جدایش حباب با افزایش این مولفه ها، به طور قابل توجه ای افزایش می یابد. همچنین افزایش جرم پرتابه تاثیر نامحسوسی بر استهلاک انرژی ویسکوزیته دارد؛ در حالی که افزایش سرعت برخورد پرتابه با سطح آزاد آب منجر به کاهش استهلاک انرژی می شود.
  کلیدواژگان: کوپل اویلرین لاگرانژین، پرتابه کروی، ورود به آب، زمان و عمق جدایش حباب، انرژی ویسکوزیته
 • محمد هادی حاج محمد، علیرضا نداف اسکویی*، محسن عزیزپوریان، شهاب ملکی صفحات 49-57
  در این مقاله تحقیقات انجام شده در زمینه کمانش استوانه ‏های فولادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار برنامه ‏نویسی متلب، برنامه ای جهت بدست آوردن محدوده بار کمانش پوسته‏ های استوانه ای فولادی تحت فشار خارجی فراهم شده است. با مقایسه نتایج خروجی از نرم افزار و نمودارهای تحلیل شده، محدوده خطر کمانش در استوانه ‏ها را با دقت خوبی می‏توان تشخیص داد. پس از تعیین رابطه ی مناسب برای پیش بینی کمانش، دستگاه آزمایش فشار هیدرواستاتیک با ثبت فشار و تغییرات حجم به صورت بر خط مهیا گردید. تجهیزات آزمایش کمانش به روش کنترل حجم جهت پیشگیری از تخریب ناگهانی بر روی دستگاه تعبیه، و آزمایش فشار هیدرواستاتیک خارجی بر روی نمونه ی فولادی اجرا شده است. بنابراین از وارد کردن بی‏ مورد بار که باعث کمانش استوانه خواهد شد جلوگیری می‏شود. با این روش می توان با خطای حدود 16درصد پیش از وقوع کمانش از تخریب قطعه و هزینه های ساخت مجدد نمونه جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: کمانش غیر مخرب، فشار خارجی، استوانه فولادی
 • سعید غفارپور جهرمی *، روح الله ایزانلو صفحات 59-68
  شالوده عمیق یا شمع، المان های سازه ای هستند که به منظور انتقال بار سازه فوقانی به اعماق زمین و لایه های سخت از آنها استفاده می گردد. به دلیل بالا بودن هزینه اجرای شالوده های عمیق، طراحی بهینه شمع و تخمین ظرفیت باربری آنها بسیار اهمیت دارد که استفاده از روش هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک می تواند در این راستا راهگشا باشد. در این پژوهش با انتخاب دو نوع شمع پرکاربرد شامل شمع فلزی لوله ای و شمع بتنی پیش ساخته، ظرفیت باربری محوری شمع با مدلسازی در نرم افزار المان محدود Plaxis 2D و تحت بار هارمونیک در یک خاک لایه ای مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج با داده های آزمایش دینامیکی شمع (PDA1) در یک مطالعه موردی مقایسه گردید. در این پژوهش نتایج حاصل از 100 تحلیل عددی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده است که منجر به معرفی یک رابطه تخمینی با دقت مناسب در ظرفیت باربری محوری شمع به تفکیک برای شمع بتنی و فلزی گردید. همچنین در این پژوهش مقایسه روش های مختلف ارزیابی ظرفیت باربری شمع نشان دهنده این واقعیت است که اغلب روش های تجربی ظرفیت باربری بسیار بزرگتری را در مقایسه مقادیر واقعی ارائه می دهند
  کلیدواژگان: شمع، ظرفیت باربری، الگوریتم ژنتیک، هوش مصنوعی، کوبش شمع
 • روح الله امیرآبادی*، احمد رضایی مزیک، علی قاسمی صفحات 69-79
  موج شکن ها یکی از رایج ترین سازه های حفاظت ساحلی هستند که کاربرد اصلی آن ها استهلاک انرژی امواج و ایجاد حوضچه آرامش جهت پهلوگیری شناورها در بنادر است. یکی از روش ها برای تامین این منظور، احداث یک دیوار صلب در مقابل امواج است که به عنوان موج شکن های کیسونی شناخته می شوند. لذا در این مقاله اندرکنش طیف موج نامنظم با موج شکن کیسونی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D مورد مطالعه قرار گرفته است. از اینرو به منظور واسنجی و صحتسنجی، نتایج سطح آزاد، فشار روی سطح کیسون و روگذری حاصل از مدل سازی عددی با مطالعات آزمایشگاهی انجام شده توسط لارا و همکاران مقایسه شده است. نتایج بررسی های انجام گرفته نشان از تطابق مناسب نتایج مدلسازی عددی و آزمایشگاهی دارد. در ادامه تاثیر ایجاد شیار بر دیواره موج شکن در پاسخ های هیدرولیکی سازه بررسی گردیده است. نتایج مدلسازی نشان میدهد، با ایجاد حفره در دیواره جلویی موجشکن کیسونی نسبت به موجشکن کیسونی با دیواره یکپارچه، میزان روگذری و انعکاس موج به شدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه نتایج حاصل از روگذری موج از موج شکن کیسونی حفره دار با نتایج Euro top 2016، تعریف عدد بی بعد جدید با در نظر گرفتن عرض حفره داخل کیسون توصیه می شود.
  کلیدواژگان: موجشکن کیسونی حفره دار، اندرکنش موج و سازه، روگذری موج، انعکاس موج
 • حبیب حکیم زاده*، علی کبیری صفحات 81-94
  یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در طراحی موج شکن شناور، شکل هندسی آن است. بررسی عددی تاثیر هندسه موج شکن بر ضریب عبور موج در نرم افزار Flow3D برای پریودهای موج در بازه 63/0 تا 26/1 ثانیه، موضوع مقاله حاضر است که عمدتا این هندسه ها مبتنی بر ذوزنقه و ایجاد انحناء در مقاطع مختلف هستند.
  در ابتدا صحت سنجی نتایج عددی مدل مبنا با مدل آزمایشگاهی انجام گرفته و سپس هفت هندسه متفاوت در دو گروه مختلف طراحی شدند. در گروه نخست، عمق آبخور ثابت فرض شده و جهت تامین این آبخور، مقاطع هندسی پیشنهادی با جرم و چگالی های متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. در مورد گروه دوم سطح مقطع، جرم و به تبع آنها چگالی هندسه ها ثابت فرض شده و نمونه های پیشنهادی در آبخورهای متفاوت مورد ارزیابی قرارگرفتند. سرانجام در محدوده پریودهای ذکر شده، هندسه ایی با بهترین کارایی و هزینه کمتر برای پروژه های مرتبط پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: موج شکن شناور، ضریب عبور موج، شبیه سازی عددی، شکل هندسی
 • سیاوش فیلم، روزبه پناهی * صفحات 95-110
  صنعت حمل و نقل دریایی، به عنوان زیربنای اصلی تجارت جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این میان، دو سانحه برخورد و به گل نشستن شناورها، پرتکرارترین تهدیدات این صنعت هستند. برای مطالعه سانحه برخورد و برآورد ریسک وقوع آن، نیاز به شناسایی مسیر شناورها در بستر ترافیک دریایی است. برای این منظور، بهترین منبع، اطلاعات ثبت شده توسط سیستم شناسایی خودکار شناورها است، که مولفه های ترافیکی را مخابره می کند. با استفاده از مفهوم دامنه ایمن و پیاده سازی آن در بستر ترافیکی، نقاط مستعد برخورد مشخص می‏شوند. پس از شناسایی نقاط پرخطر توسط شبیه سازی ترافیک، احتمال وقوع برخورد در نقاط پرخطر با استفاده از شبکه بایزین تحلیل می‏گردد. تحقیق حاضر، نمونه‏ای از روش‏های نوین تحلیل ریسک سوانح دریایی را ارائه می‏نماید، که در کشور بدون سابقه است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل دریایی، برخورد شناورها، سیستم شناسایی خودکار AIS، شبکه بایزین، خلیج فارس
 • ناصر شابختی*، ابراهیم جبار، جواد صالحی صفحات 111-117
  شناورهای دریایی هنگام سرویس دهی و یا بارگیری نفت و گاز ممکن است به دلیل شرایط آب و هوای طوفانی و یا تشخیص نادرست ناخدای کشتی باعث برخورد و تصادم به سکوهای دریایی شوند. این برخورد موجب ایجاد تغییرشکلهای موضعی و کلی درسکوگردند. در این مقاله با استفاده از روش مرتبه اولین مرتبه قابلیت اطمینان، شاخص اطمینان اعضایی از سکو فاز 19 پارس جنوبی که تحت اثر ضربه فرضی ناشی از شناورهای تدارکاتی قرار گرفته و دچار آسیب فرضی شده اند ارزیابی شده است. آسیب های درنظرگرفته شده در این تحقیق به صورت تغییرشکل های ایجاد شده در اعضای سکو بوده و به سناریوها پیچیده مکانیزم اتلاف انرژی در حین برخورد پرداخته نشده است. از آنجا که در روش اولین مرتبه قابلیت اطمینان تابع عملکرد معمولا با استفاده از سری تیلور به صورت خطی در می آیند لذا برای صحت سنجی از روش های زمان بر شبیه سازی مونت کارلو و پر اهمیت برای مقایسه استفاده شده است. درابتدا نیروی موج به سازه در حالت سالم وارد شده و شاخص قابلیت اطمینان اعضا در حالت سالم بدست آمده است سپس علاوه بر اثر موج، تغییر شکل های ناشی از برخورد به صورت فرضی درنظرگرفته شده و قابلیت اطمینان سکو در این حالت جدید بدست آمده باحالت های قبلی مقایسه گردیده است. در نهایت ترکیب های مختلف موج و جریان ، جهت مختلف موج برخوردی به سکو وسناریوهای مختلف ضربه شناورهای دریایی به پایه ها، مهاربندی های مورب و قایم و افقی درنظرگرفته شده و نتایج مربوطه با هم مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: سکوی دریایی جکت، روش قابلیت اطمینان مرتبه اول، آسیب سازه ای، ضربه شناور
|
 • Mostafa Yousefnia *, Mohammadreza Heirani Nobari, Parviz Ghadimi, Hassan Ghassemi Pages 1-9
  Slamming loads are important in the structural design of high speed vessels. Slamming can cause global and local effects on the ship structure. Here global effect of slamming (bow flare water impact) means whipping considering hydroelasticity investigated. Considering ideal, non-viscous and non-compressible fluid, bow flare impact loads is developed after determination Bow flare impact forces, with considering of proper beam model and exerting condition due to hydroelasticity, new form of beam deflection model is derived. In deriving of the beam deflection equation, hydroelasticity is considered, thus solving beam equation leads to hydroelastic analysis of bow flare slamming. Finite difference method is used for solving this equation. In order to validate the computation of results, the third party software ANSYS is used. The ship hull girder is represented by a uniform onedimensional beam that is supported by a uniform elastic foundation. Time depending load is applied as a pressure on end beam and deflection is calculated.
  Keywords: Hydroelastic, Bow Flare Slamming Force, Hull Girder Beam, Finite Difference Method, Transient Analysis
 • Seyed Mohammad Mahdi Heydari, Davood Mohammaditabar *, Sadigh Raissi Pages 11-20
  The FMEA method is one of the safety and reliability management techniques, which is very effective in identifying and eliminating potential problems in the product design and production process. Despite the extensive use of the Risk Priority Number (RPN) in FMEA, it is criticized due to shortcomings such as the inability to analyze crashes with a common cause, high duplicate RPN values and the lack of direct and indirect relationships among failures and the causes. Considering the importance of safety in marine industry, this paper describes the implementation of an aggregating method of TOPSIS and DEMATEL which is able to overcome common shortcoming of traditional RPN method in a marine propulsion system. The implementation of the method in prioritizing the main root causes led to more desirable results compared to the traditional RPN and DEMATEL base methods.
  Keywords: Failure mode, effect analysis (FMEA), Risk Priority Number (RPN), Decision, Making Trial, Evaluation Laboratory (DEMATEL), Technique for Order of, Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
 • Abbas Hasanniah, Mojtaba Movahedi * Pages 21-33
  Effect of aluminum interlayer and heat-input was investigated on lap joint properties of 5052 aluminum alloy to St-12 steel welded by pulsed GTAW with ER- 4047 filler metal. Direct joining of aluminum to steel without interlayer was not successful due to the formation of brittle intermetallic phases. Presence of the aluminum interlayer led to decrease in the intermetallic compounds (with the thickness
  Keywords: Gas Tungsten Arc Welding, Pulsed Current, Aluminum Clad Steel, Intermetallic Compounds, Tensile Strength
 • Mohammad Hossein Taghizadeh Valdi, Mohammad Reza Atrechian *, Ata Jafary Shalkoohy, Elham Chavoshi Pages 35-48
  The water entry problem of spherical projectile is simulated numerically and experimentally in this study. An explicit dynamic analysis method is employed to model the fluid-structure interaction using a Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) formulation that is available in finite element code Abaqus. The comparison of the numerical simulation results including displacement and velocity variations of spherical projectile in water depth as a function of time, with the theoretical results, indicates a good match between these results and the precision and applicability of the numerical algorithm used. The results reveal that pinch-off time is a very weak function of projectile mass and impact velocity on free water surface; while the pinchoff depth significantly increases along with increased this parameters. Additionally, the projectile mass has a subtle effect on viscous dissipation energy, while increasing the impact velocity on free water surface leads to decrese in dissipation energy.
  Keywords: Water Entry, Spherical Projectile, Mass, Impact Velocity
 • Mohammad Hadi Hajmohammad, Allireza Naddaf Oskouie *, Mohsen Azizpourian, Shahabe Maleki Pages 49-57
  This paper Analyzed buckling of steel cylinders in other researches. Here by using MATLAB software, a program to buckling pressure range of steel cylindrical shell under external pressure is provided. By comparing the output results and analysis charts, the risk of buckling in the cylinders can be detected with very good accuracy. After determining the proper correlation to predict buckling, hydrostatic pressure testing system with record pressure and volume changes for online registration prepared. In order to prevent suddenly destruction, buckling test equipment with volume control method has been prepared and the hydrostatic pressure tests were carried out on specimens of steel. So from overall load which make buckling will be prevented. By this method, prediction of buckling pressure and prevention of samples destruction can be done with about 16% error.
  Keywords: Non, destructive testing buckling, hydrostatic pressure, steel cylinder
 • Saeed Ghaffarpour Jahromi *, Roohollah Izanloo Pages 59-68
  Pile foundations provide support for structures, transferring their load to layers of soil or rock that have sufficient bearing capacity and suitable settlement characteristics. There are a very wide range of foundation types available, suitable for different applications, depending on considerations. There are various methods to estimate the axial bearing capacity of the pile such as experimental, analytical and in-situ experiments. Accurate estimation of bearing capacity is essential in geotechnical engineering due to the high cost of implementing deep foundations, that use of artificial intelligence and genetic algorithms can be helpful in this regard. In this study compressive bearing capacity for two prefabricated concrete and steel pipe evaluated under harmonic load using modeling in finite element software (Plaxis 2D), and the results were compared with the Dynamic Load Testing (PDA) data in a case study. In this research, the results of 100 numerical analyzes have been optimized using a genetic algorithm that resulted in the introduction of an estimated relationship with the accuracy of the pile bearing axial bearing capacity for concrete and metal piles. In this study, comparing different methods of assessing the bearing capacity of piles indicates the fact that most empirical methods provide a much larger load capacity compared to actual values.
  Keywords: Pile, Bearing Capacity, Genetic Algorithm, Artificial Intelligence, Driven Pile
 • Rouhollah Amirabadi *, Ahamd Rezaee Mazyak, Ali Ghasemi Pages 69-79
  Caisson breakwater is one the most common coastal protection structures which their main application is to reduce wave energies and create a calm basin for berthing of the ships in ports. A simple approach to achieve this is to build a solid wall against the waves which are know as caisson breakwater. In this paper interaction of irregular waves with normal and perforated-wall caisson breakwater using FLOW-3D is studied. In this paper, the appropriate numerical model has been selected and then the model setup is explained. After the model setup, sensitivity analysis, calibration and verification of the model results with available laboratory data are presented. When the model performance is verified, the interaction of irregular wave with the perforated-wall caisson breakwaters is evaluated. The modeling results show that the perforated caisson breakwater compared to the vertical breakwater has a better hydraulic performance. In comparison to perforated-wall caisson breakwater results and euro top 2016 results, define a new dimensionless number to consider width of chamber to be recommended.
  Keywords: Perforated caisson breakwater, Interaction of wave, structure, Wave overtopping, Wave reflection
 • Ali Kabiri, Habib Hakimzadeh * Pages 81-94
  One of the major and effectual issues in designing of floating breakwater is its geometry. In this study, effect of geometry of floating breakwater on wave transmission coefficient for the periods ranging from 0.63 to 1.26(s) will be discussed using Flow_3D software, which is mainly based on trapezoidal geometry and curvature in various sections.
  First, the numerical results of the base model were verified against the experimental model and then seven various geometries are designed in two groups. For the first group, the draft was assumed to be constant and to provide this particular draft, different geometrical sections were examined, using various masses and densities. In the second group, the cross-sectional area, mass and hence density were assumed to be constant and the proposed models were evaluated at different drafts. Finally, within the range of periods stated, the geometry having the best performance and economical is suggested for the related projects.
  Keywords: Floating breakwaters, Wave transmission coefficient, Numerical simulation, Geometric shape
 • Siyavash Filom, Roozbeh Panahi* Pages 95-110
  Marine transportation industry, as the main basis of world trade, is of great importance. Here, collision and grounding are the most frequent ones, threatening the industry. To study collision accident and assessment of its occurrence risk, we need to identify ship routes, in which Automatic Identification Systems introduces the best tool. Here, based on the concept of safety domain applied on traffic, high collision concentration locations are identified. Accordingly, probability of collision occurrence in the high risk locations is examined based on the Bayesian network. This study just show sample result of implementing new approaches in accident analysis, which has no previous record in our country.
  Keywords: Maritime transportation, Ship collision, AIS, Bayesian network, Persian Gulf
 • Nasser Shabkhty *, Ebrahim Jabbari, Seyed Javad Salehi Pages 111-117
  Marine vessels may cause accidental damage to the offshore platforms during uploading oil and gas production in the storm conditions or incorrect navigation by ship’s captain. This impact of sea-going vessels is source of local or global deformations in the offshore structures. In this research the reliability indexes of damaged members under vessels impact are estimated for a platform in the phase 19 of the South Pars using the first-order reliability method (FORM).Only deformation of structural members are considered as damage impact and energy dissipation during collision is not addressed in this research. The time consuming Monte Carlo simulation Method (MCS) and Important Sampling (I.S.) are used to verify the first-order reliability method because the limit state function in FORM is linear-zed by the Taylor series. At first, the wave force is applied into the safe structure, and reliability indexes are estimated for structural members. Then, in addition to the wave loads, the deformations caused by the assumed collision are also taken into account and structural reliability is estimated in the damaged state and corresponding results are compared with each other. Finally, combinations of wave and current, wave directions, and damages scenarios in chord, vertical and horizontal bracing are considered and results are compared.
  Keywords: Ship impact, Damage in offshore platform, First, order reliability method, Monte Carlo simulation