فهرست مطالب

تحقیقات مالی - پیاپی 50 (تابستان 97)
 • پیاپی 50 (تابستان 97)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عادل آذر، علیرضا سارنج *، علی اصغر صادقی مقدم، علی رجب زاده، هاشم معزز صفحات 130-150
  هدف
  یکی از دغدغه‏ های متولیان بازار پیش‏ بینی تاثیرات استراتژی‏ های جدید باتوجه به ناهمگن بودن، عقلانیت محدود و عوامل رفتاری در تصمیم‏ گیری سهامداران است. بازار سهام ایران همواره با نواسانات شدیدی روبرو بوده، آگاهی از تاثیرات استراتژی‏ ها قبل از اجرا به متولیان در جهت کاراتر نمودن بازار کمک می‏ نماید. هدف اصلی این تحقیق ایجاد یک بازار مصنوعی مطابق با بازار سهام ایران بوده به نحوی که بتوان سناریوهای مختلف را شبیه‏ سازی نمود.
  روش
  یکی از حوزه‏ های نوظهور در تحقیق در عملیات « تحقیق در عملیات رفتاری» است که با ابزار مدلسازی مبتنی برعامل، ما را در حل این مسئله یاری می‏ رساند. در این پژوهش با تمرکز بر قابلیت‏ های مدلسازی مبتنی بر عامل، سهامداران، اوراق قابل معامله شامل انواع سهام و اوراق بدون ریسک و قوانین معاملاتی مدلسازی می‏ شوند.
  یافته ‏ ها
  عامل‏ ها در این بازار مصنوعی در هر دوره معاملاتی مطابق با استراتژی معاملاتی و یادگیری‏ های صورت پذیرفته اقدام به پیشنهاد خرید، فروش و در نهایت بازارساز مطابق با مکانیزم حراج، شروع به تطبیق سفارشات و انجام عملیات تسویه و پایاپای می‏ نمایند. جهت بررسی اعتبار مدل، خروجی آماری این بازار را با مشخصه ‏ های آماری بازارهای مالی تطبیق داده و پس از تایید اعتبار مدل، سناریو حذف دامنه نوسان قیمت و حذف سهامداران آگاه و تاثیرات آن بر روی قیمت سهام بررسی شدند.
  نتیجه گیری
  مطابق با سناریوهای‏ های شبیه‏ سازی شده بازار سهام ایران با توجه به نابالغ بودن با حذف مکانیزم‏ های کنترلی مثل دامنه نوسان قیمت در کوتاه مدت به شدت پر نوسان بوده اما در بلند مدت بازار به سمت کارایی هر بیشتر متمایل می‏ شود.
  کلیدواژگان: بازار سهام، بازار مصنوعی، تحقیق در عملیات رفتاری، شبیه سازی، مدل سازی مبتنی بر عامل
 • محمد علی رستگار *، فریده تیموری، بهنام باقریان صفحات 151-172
  هدف
  بازار بورس ایران در سال های گذشته تغییراتی در آن اعمال شده و در انتظار تغییرات جدی تر است. در این پژوهش یک مدل بهینه سفارش گذاری با رویکرد ریزساختار بازار ارائه شده که در ساخت بازار مصنوعی استفاده شده و در انتها عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  با کمک شبیه سازی بازار می توان به مواردی همچون تنظیم بازار و بررسی عملکرد استراتژی های معاملاتی پرداخت. اما برای کشف قیمت تابلوی ثبت سفارش سهام از شبیه سازی عامل گرا (agent-based) استفاده کرده ایم که الگوریتم تصمیم گیری آن شامل انتخاب نوع سفارش (خرید یا فروش) ، انتخاب نوع اقدام معامله گران (ثبت سفارش جدید یا لغو سفارش در صف) ، انتخاب استراتژی معاملاتی و انتخاب قیمت بهینه ی سفارش - برای یکی از عامل ها (agent) - است. از آنجاکه یکی از چالش های مهم سرمایه گذاران، یافتن قیمت بهینه ی سفارش گذاری است، در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است و سعی شده بازار بورس تهران به گونه ای شبیه سازی شود تا تغییرات ریزساختار بازار را مطالعه کند.
  یافته ها
  داده های پژوهش شامل داده های درون-روزی تابلوی ثبت سفارش سهم فولاد مبارکه اصفهان در 5 سطح و برای 71 روز معاملاتی است. در سیستم شبیه سازی پژوهش، با بررسی داده های تاریخی سهم فولاد مبارکه اصفهان، رفتار معاملاتی عامل ها استخراج شده است. همچنین با توجه به بحث ریزساختار بازار، تقابل بین ریسک اجرای معاملات و کنترل واکنش بازار به عنوان یک هزینه معاملاتی، مدل سازی شده است. بازار برای مدت 30 روز شبیه سازی شده و نتایج حاکی از آن است که استراتژی سفارش گذاری بهینه شده، از لحاظ میانگین قیمت خرید سهم، میانگین زمان انتظار برای اجرای معامله هر سهم و میانگین حجم معامله شده از سفارش، در مقایسه با سایر استراتژی های مورد بررسی در بازار عملکرد بهتری داشته است.
  نتیجه‎ گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد به کارگیری ریسک اجرایی شدن سفارش و هزینه معاملاتی بطور هم زمان در استراتژی سفارش گذاری، عملکرد بهتری نسبت به استراتژی های مبتنی بر درجه ی تهاجمی بودن معامله گران بازار دارد.
  کلیدواژگان: استراتژی سفارش گذاری، ریزساختار بازار، شبیه سازی عامل گرا، معاملات الگوریتمی
 • محمدهاشم بت شکن، محمد جواد سلیمی، سعید فلاحتگر متحدجو * صفحات 173-192
  هدف

  هدف این پژوهش ارائه رویکردی جدید برای انتخاب متغیرهای موثر در پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از نظر خبرگان و الگوریتم های تصمیم گیری است.
  روش

  بدین منظور 29 نسبت مالی برای شرکت های تولیدی درمانده مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت و به همان تعداد شرکت سالم به صورت تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1395 با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای یک، دو و سه سال قبل از درماندگی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از آزمون آماری و الگوریتم های تصمیم گیری دیمتل و تودیم فازی، بهترین نسبت های مالی به همراه ضریب اهمیت هر یک انتخاب و با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، پیش بینی درماندگی مالی انجام شد.
  یافته ها

  آزمون مقایسات زوجی نشان داد که اختلاف دقت مدل پیشنهادی در پیش بینی درماندگی مالی برای هر سه سال t-1، t-2 و t-3 نسبت به دقت مدل های آلتمن و رگرسیون لجستیک در سطح خطای 5 درصد معنادار بوده است.
  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج آزمون های تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که مدل پیشنهادی در یک، دو و سه سال پیش از وقوع درماندگی مالی، به طور معناداری از عملکرد بهتری در پیش بینی درماندگی نسبت به روش رگرسیون لجستیک و مدل آلتمن برخوردار است.
  کلیدواژگان: انتخاب ویژگی، تصمیم گیری چندمعیاره، تودیم، درماندگی مالی، دیمتل