فهرست مطالب

میراث و گردشگری - پیاپی 6 (تابستان 1396)

نشریه میراث و گردشگری
پیاپی 6 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد جواد رنجکش * صفحه 13
  گردشگری، پس از صنایع خودرو، نفت و محصولات شیمیایی، چهارمین صنعت درآمدزا و اشتغال آفرین جهانی است. لیک برخلاف صنایع رقبای خود از زمره و رسته خدمات است. توفیق کشورها در ایجاد یا معرفی جاذبه های گردشگری و جلب گردشگر به عوامل بسیار متعدد بستگی دارد. کشور ایران، طبق آمارهای سازمان جهانی یونسکو، جزو ده کشور اول دنیا به لحاظ داشتن دارایی های گردشگری است؛ اما سهم کشورمان در جذب گردشگر و درآمدهای حاصله تفاوت معناداری با پتانسیل های نهفته در این حوزه دارد که حکایت از موانع و چالش های متعدد بر سر راه این امر دارد. این نوشتار بر آن است که یکی از موانع عمده و تهدیدهای حوزه گردشگری در ایران، بازنمایی باژگونه ایماژ ایران در اذهان و ادراک گردشگران از ایران به عنوان مقصد گردشگری به واسطه تعارضات ساختاری سیاست خارجی ایران با جهان هژمون را بررسی کند؛ لذا، ضرورت اصلاح و بازسازی این تصویر برساخته با استفاده از ابزارهای در دسترس پیش شرط تسهیل جذب گردشگر در کشورمان به ویژه حوزه گردش پذیر خلیج فارس است. این نوشتار با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای و رهیافت گفتمانی- ادراکی درصدد تایید انگاره مطروحه است.
  کلیدواژگان: گردشگري، ايران، رسانه، بازنمايي، برند
 • فریبا نوروزی، بهار بیشمی صفحه 35
  شهر تهران که در زمرة بزرگ ترین شهرها در سطح جهان، منطقه و کشور محسوب می گردد واجد ظرفیت و پتانسیل های متعدد گردشگری ملی و بین المللی است که علی رغم حجم زیاد سفر در این شهر، مغفول مانده و مورداستفاده قرار نگرفته است. بین توسعه گردشگری و ایجاد زیرساخت ها رابطه متقابلی وجود دارد. می توان گفت، نه تنها توسعه گردشگری در شهرها سبب بهبود زیرساخت ها می شود بلکه توسعه زیرساخت ها به ویژه جاذبه های انسان ساخت و خدمات رفاهی سبب توسعه گردشگری در شهرها نیز می شود. اثرات زیرساختی گردشگری قادر است که بنیان های جغرافیایی یک منطقه گردشی را دگرگون سازد و باعث رشد و ترقی ابعاد مختلف فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه شود. ازآنجایی که یکی از مهم ترین مسائل برای تصمیم گیری برای سفر وضعیت اقامتگاه ها است و با توجه به این که کلان شهر تهران مقصد اول گردشگران خارجی و پایتخت کشور جهت برگزاری رویدادهای فرهنگی و سیاسی است، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای وضعیت اقامتگاه های تهران موردبررسی قرار گرفته و با مقایسه اجمالی با شهر استانبول وضعیت گردشگری در تهران موردارزیابی قرار گرفته است. همچنین عوامل و معیارهای مؤثر در برنامه ریزی برای توسعه گردشگری بررسی می شود و ملاحظاتی را در پاسخ به نیازهای گردشگری با تاکید به وضعیت زیرساخت های گردشگری و به طورخاص مراکز اقامتی ارائه می کند. با بررسی های به عمل آمده می توان نتیجه گرفت با اتخاذ سیاست هایی برای توزیع مراکز و تسهیلات گردشگری می توان به رونق گردشگری کمک کرد.
 • محمدصادق داوری *، علی محمد علاءالدین صفحه 55
  میان باستان¬شناسی و گردشگری فرهنگی و حوزه¬های مرتبط، ارتباط تنگاتنگ و تعامل دوسویه وجود دارد. باستان¬شناسی به عنوان یک رشته کارکردگرایانه با فعالیت های خیره کننده¬ ای شناختی ارزشمند از زندگی گذشته و آداب و رسوم به دست می دهد، همچنین با کاوش¬های باستان¬شناسی گذشته را بازسازی می کند و احساس جامعه را درباره میراث باستانی برمی انگیزد. باستان¬شناسی به موازات پژوهش و فعالیت های تخصصی خود، ویژگی های متعدد اعم از مناطق قدیمی و باستانی، قومیت ها، سنت های فرهنگی، دست ساخته های هنری و اقلیم و زیست بوم متنوع ایران را جهت جذب گردشگر معرفی می کند. باستانشناسی علاوه بر ایجاد انگیزه و معرفی زمینه¬های جذب گردشگر، می تواند زمینه را برای مشارکت نهادهای دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی، جهت ارائه تسهیلات و احیاء ابعاد تاریخی- فرهنگی مهیا نماید. با توجه به ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی متنوع و خاص کشور ایران، می توان صنعت گردشگری را به عنوان یک اقتصاد غیرنفتی جایگزین مناسبی برای اقتصاد وابسته به نفت دانست. با رونق و ارائه تسهیلات به این صنعت و علوم وابسته به آن ازجمله: باستان¬شناسی که در این مقاله به کاربرد آن در جذب گردشگر پرداخته شده است، مرمت و احیاء بافت¬های تاریخی، مردم¬شناسی، زبان¬شناسی، هنرهای سنتی و دیگر علوم وابسته، می توان بستر مناسبی جهت رشد و توسعه اقتصادی و به همراه آن توسعه اجتماعی و علمی را در سطح منطقه و جهان برای جامعه ایران فراهم نمود.
  کلیدواژگان: باستان¬شناسی، سایت موزه، گردشگری فرهنگی، بهره¬وری، نفت فرهنگی
 • مسعود صفایی¬پور، صفیه دامن باغ * صفحه 71
  یکی از مشکلات اساسی برای مسلمانان در گردشگری این است که ساختار فرهنگی بسیاری از کشورهای جهان با قواعد دینی اسلام همسو نیست و علی رغم تشویق دین مبین اسلام به سفر، مسلمانان در بسیاری از سفر ها با محدودیت هایی مواجه هستند. در این راستا یکی از انواع گردشگری که به تازگی بر سر زبان ها افتاده گردشگری حلال است. به همین دلیل برخی از کشورها در کنار انواع فرصت هایی که برای جذب توریسم داخلی تدارک دیده¬اند امکاناتی را نیز برای استفاده گردشگران مسلمان فراهم کرده¬اند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی این مسئله بوده که آیا ایران مکان مناسبی برای توسعه این نوع گردشگری هست یا خیر؟ این پژوهش از نوع کیفی است و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش نیز از منابع کتابخانه¬ای و روش پیمایشی استفاده شده است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از تعدادی از کارشناسان امر گردشگری نظرسنجی شد. نتایج نشان داد که کارشناسان برداشت های متفاوتی نسبت به موضوع گردشگری حلال در ایران دارند. به اعتقاد موافقان طرح گردشگری حلال، ایران می تواند به قطب گردشگری اسلامی و حلال در جهان تبدیل شود و از آنجا که ایران کشوری با رویکردهای اسلامی است، بهتر از هر کشور دیگری می تواند این شرایط را برای گردشگران مسلمان مهیا کند. از طرف دیگر، طبق نظرات مخالفان طرح گردشگری حلال، این سبک از گردشگری را برای ایران، بی مورد و اشتباه می¬دانند؛ بنابراین رونق گردشگری حلال در ایران نمی تواند منطقی باشد و برای ایران که در آن اصول حلال به طور طبیعی رعایت می شود، کاربردی نیست.
  کلیدواژگان: دین اسلام، مسلمانان، گردشگری اسلامی، گردشگری مذهبی، گردشگری حلال
 • مجتبی حسین زاده *، حسن سلامی صفحه 99
  شرایط و وضعیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که ضرورت دارد با بازنگری در امکانات و توانمندی های موجود چاره ای برای مقابله و مواجهه با معظلاتی همچون افزایش نگران کننده بیکاری نیرو کار، فقر و مهاجرت یافته شود و توسعه گردشگری و کارآفرینی ازجمله فرصت های هستند که چنآنچه به درستی شناخته و بالفعل تبدیل شوند می توانند در رفع بسیاری از مشکلات ذکر شده مؤثر باشند؛ ولی متاسفانه هنوز به صورت علمی به درک طیف وسیعی از مسائل مهم کارآفرینی در گردشگری و توسعه صنعت گردشگری پرداخت نشده است درنتیجه این دو موضوع گردشگری و کارآفرینی هریک در مسیرهای مختلفی پیشرفت کرده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه تبلیغات در ترویج ایرانگردی انجام شده است و سؤال اصلی آن این است که آیا تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری نقش دارد؟ و تا چه اندازه می تواند بر توسعه کارآفرینی مؤثر باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایش است جامعه آماری این پژوهش تعداد 100 نفر از مسافران خارجی هتل های 5 ستاره مشهد بوده اند که برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS جهت تعیین رابطه معنی داری و پاسخ به سؤالات استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد تاثیر تبلیغات در جذب گردشگران از نظر مسافران کم بوده است، و همچنین بین ویژگی های زمینه ای (سن، جنس، تاهل، ملیت، دین، شغل و درآمد) با نوع استفاده از وسیله ارتباطی رابطه معنی داری وجود دارد. و بین ویژگی های زمینه ای با نوع بازدید از مکان های گردشگری رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری، تبلیغات، کارآفرینی، ایرانگردی
 • مهری رحیمی، فرهاد حسینعلی، مهران رفیعی صفحه 129
  تعیین حریم مجموعه¬ها، محوطه¬ها و تپه¬های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم آنها، یکی از اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ بنابراین، باید تغییرات موجود پیرامون آثار و ابنیه تاریخی بررسی و آشکارسازی شود تا کاربری اراضی آن ها مشخص گردد. داشتن اطلاعات بهنگام از کاربری¬های موجود، لازمه مدیریت صحیح عرصه¬های طبیعی است و یکی از مبانی مدیریت منابع طبیعی، اطلاعات مربوط به تغییرات کاربری اراضی است؛ بنابراین نیاز به آشکارسازی، پایش و پیش¬بینی چنین تغییراتی در یک اکوسیستم از اهمیت بالایی برخوردار است. برای کشف این تغییرات، استفاده از داده¬های چندزمانه سنجش ازدور و سیستم اطلاعات مکانی امکان تحلیل¬های باارزشی را فراهم می¬سازد. در این پژوهش از عکس¬های هوایی 3 دوره 1352، 1361 و 1377 به همراه تصاویر ماهواره¬ای سال های 1384 و 1389 و 1396 مربوط به شهر زنجان استفاده شد. نتایج بررسی¬های انجام شده مشخص کرد که تغییرات واضحی در هسته مرکزی شهر و پیرامون آثار تاریخی ثبت شده در طی این سال ها به وجود آمده است. شهر زنجان برای رسیدن به توسعه پایدار قدم¬های بزرگی در طی این 44 سال برداشته است که البته برای رسیدن به وضعیت مناسب و مطلوب میراث فرهنگی راه زیادی باقی مانده است. آگاهی و توجه به نوع، میزان و روند این تغییرات می تواند حائز اهمیت و تصمیم¬ساز باشد. همچنین باید مزیت استفاده از علوم و فناوری جدید و توان علم سنجش ازدور و سیستم اطلاعات مکانی برای مسئولان مشخص و روشن گردد تا بتوان از آن ها در راستای اهداف مذکور بهره¬ لازم را گرفت.
  کلیدواژگان: آشکارسازی تغییرات، میراث فرهنگی، سنجش ازدور و سیستم اطلاعات مکانی، شهر زنجان
 • حسین تاج آبادی، فاطمه اردیبهشت صفحه 155
  پژوهش حاضر با بررسی تاثیر اخلاق محوری در گردشگری بر ابعاد توسعه پایدار، تاکیدی با محوریت شرکت های هواپیمایی ایران به انجام رسید. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان پنج شرکت هواپیمایی ایران (ایران ایر، آسمان، ماهان، قشم ایر و کیش ایر) و حجم نمونه طبق فرمول جامعه نامحدود کوکران 386 نفر و به طور تصادفی انتخاب گردیدند. جمع¬آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد و نیز پرسشنامه¬ها در میان مشتریان توزیع گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم¬افزار SPSS استفاده شد. روش های آماری مورداستفاده در این تحقیق آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن نمونه ها و آزمون رگرسیون جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تمامی متغیر مستقل تحقیق (اخلاق محوری در گردشگری) بر ابعاد توسعه پایدار (پایداری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی) تاثیری مثبت و معناداری دارند که این نتایج می تواند راهنمای سیاستگذاری در جهت برنامه های آینده در جهت توسعه گردشگری پایدار باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق، گردشگری، توسعه پایدار، شرکت های هواپیمایی، ایران
 • سیده سمیرا میردیلمی *، هاجر مزیدی صفحه 181
  یکی از انواع گردشگری، اکوتوریسم است که بخش در حال افزایشی از سفرها را امروزه به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، بازاریابی در تمامی حوزه های خدماتی ازجمله گردشگری به امری ضروری تبدیل شده است. توسعه ی هر چه بهتر این بخش نیازمند درک و شناخت صحیح از فرایندها و سازوکارهای دخیل در امر بازاریابی مقصدهای اکوتوریسم است. پژوهش حاضر از نظر روش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جهت گردآوری داده ها از منابع اطلاعاتی ثانویه و اولیه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق یک نمونه تصادفی 100نفره ازگردشگران داخلی هستندکه شهرستان های کردکوی و گنبدکاووس را به عنوان مقصدگردشگری اکوتوریسم انتخاب کرده اند. برهمین اساس، پرسشنام های مبتنی بر ویژگی های شخصی و رفتاری و همچنین عناصرآمیخته بازاریابی گردشگری اکوتوریسم طراحی شده است. سپس با استفاده از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی یک نمونه ای و دو نمونه ای و فریدمن هر یک از عناصرآمیخته بازاریابی گردشگری اکوتوریسم تحلیل شد. به طورکلی نتایج حاصل از آزمون فریدمن برمبنای اولویت نه"پی" بیانگر آن است که در مورد عناصر تبلیغات، مشارکت، برنامه ریزی، مکان ضعف وجود دارد.
  کلیدواژگان: گردشگری، بازاریابی، اکوتوریسم، آمیخته بازاریابی، شهرستان های کردکوی و گنبدکاووس، استان گلستان
 • فرشید نمامیان، فوزیه طاهری مینا * صفحه 201
  جنبش پدیدارشناسی یکی از مهم ترین جنبش های فلسفی قرن بیستم است که درنتیجه سرخوردگی فزآینده نسبت به فلسفه های علمی ظهور کرد. جهانی شدن بهداشت و درمان منجر به شکل گیری نوع جدیدی از گردشگری با عنوان گردشگری سلامت شده است. با توجه به این که شهر همدان در منطقه غرب کشور از نظر بهداشت و درمان در حال رشد و پیشرفت سریع است، مستعد برای تبدیل شدن به یک شهر جذب کننده توریسم سلامت است. این مطالعه یک مطالعه کیفی توصیفی از نوع پدیدارشناسی به شیوه فراترکیب است. محیط پژوهش در این مطالعه بیمارستان قلب شهر همدان است که در آن تعداد 9 نفر از بیماران جهت رسیدن به اشباع اطلاعات مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های به دست آمده از مصاحبه با شرکت کنندگان، حاصل تلاش در جهت تبیین و تفسیر تجربه بیماران از پدیده توریسم سلامت بود که به منظور کسب بینش عمیقی درباره این پدیده انجام گرفت. نتایج مطالعه درک عمیقی از علت سفر بیماران، چگونگی احساس ها، چالش های موجود در شهر غریب و روند درمان آن ها را فراهم می کند و بیان می کند توجه به جامعه میزبان در محیط های گردشگری و میزان رضایت مندی و خشنودی آن ها از این فعالیت ها در توسعه گردشگری سلامت مؤثر است.
  کلیدواژگان: توریسم، سلامت، پدیدارشناسی، فراترکیب، همدان
|
 • Mohammad javad Ranjkesh * Page 13
  Tourism, after the automotive industry, petroleum and chemical products, is the fourth largest global manufacturing and manufacturing industry. Unlike its rivals, the company is classified as a "service." Countries are involved in creating or introducing tourist attractions and attracting tourism to agents. It depends on many. Iran, according to the UNESCO World Statistics Organization, is among the top ten countries in terms of tourism assets. However, the share of our country in attracting tourists and the resulting revenues has a significant difference with the potential of this area, which has many obstacles and challenges. This paper states that one of the main obstacles and threats to tourism in Iran is the representation of Iran's image in the minds and perception of tourists from Iran as a tourist destination due to the structural conflicts of Iran's foreign policy with the hegemony world. Therefore, the need for reform and reconstruction this image is constructed using available tools, a precondition for facilitating the attraction of tourists in our country, especially the Persian Gulf. This paper tries to validate the proposed idea by using the documentary and librarian method and discourse-perception approach.
  Keywords: Tourism, Iran, Media, Representation, Brand
 • Fariba norouzi , Bahar Beishami Page 35
  Tourism industry is one of the greatest and high-yielding economic activities with the highest added value. It affects directly and indirectly other social, economic and cultural activities. Developments of urbanization and life style in the modern times have made tourism planning and management an inevitable requirement. Tehran as one of the greatest cities in the country, region and in the world possesses various international tourism capacities; however, despite the large number of travels in the city, these capacities have remained unused. There is a mutual relationship between tourism development and establishment of infrastructures: tourism development in cities causes improvement of the infrastructures, and infrastructural developments improve urban tourism. The latter is able to change geographical bases of a tourism region and provide it with cultural, social, economic and spatial growth and development. Since, one of the most crucial problems of the tourism decision makers is accommodation, and since Tehran metropolitan is the first destination of foreign tourists and as the country's capital is the center for holding cultural and political events, this paper has considered Tehran’s accommodation centers situation, using an analytical-descriptive method. Instrument of the research consists of documentary and library studies. A comparative study was briefly conducted to compare tourism industry in Tehran and Istanbul. In addition, effective factors and criteria for tourism development planning were assessed. This paper would present some considerations, concerning the tourism requirements, with an emphasis on the current situation of the tourism infrastructures and specifically accommodation. The results of the study reveal that adopting appropriate policies for distribution of tourism facilities in different tourism centers may improve tourism industry in the country.
  Keywords: Istanbul, Infrastructure requirements, Tourism, Accommodation centers.
 • Masoud Safaeipour, Safiyeh Daman Bagh * Page 71
  One of the main problems for Muslims tourism is the culture of many countries of the world not consistent with Islamic religious rules. Despite encouraging Islam to travel, Muslims in many journeys are limited. In this regard Halal tourism is one of the tourists who just over hyped. For this reason some countries besides the variety of opportunities that are provided for domestic tourism, have provided possibilities for Muslim tourists. The aim of this study has been investigating this issue that is Iran a good place to develop this type of tourism or not? This is a qualitative study and it has been done descriptive and analytical method. To collect research information, the library and the survey method has been used. The survey was the number of experts’ tourism. The results showed that experts have different understandings about the issue of halal tourism in Iran. Proponents believe that halal tourism plan, Iran could become a global halal hub for Islamic tourism and since Iran is an Islamic country approaches better than any other country can provide the conditions for Muslim tourists. On the other, the opposing views halal tourism plan, this style of tourism to Iran, unnecessary and wrong. So halal tourism don’t be logical and applicable to Iran, where the principles of naturally respected solvent.
  Keywords: Islam, Muslims, Islamic Tourism, Religious tourism, Halal tourism
 • Mojtaba Hosseinzadeh *, Hassan Salami Page 99
  The situation and the economic situation of our country are such that it is necessary to find a solution to the challenges and challenges faced by workaholic unemployment, poverty and immigration by reviewing existing capabilities and capabilities, and the development of tourism and entrepreneurship are among the opportunities. Which, if properly understood and actualized, can be effective in addressing many of the problems mentioned. Unfortunately, however, it has not yet been scientifically understood to cover a wide range of important issues of entrepreneurship in tourism and the development of the tourism industry. As a result, these two issues of tourism and entrepreneurship have progressed in different ways. Therefore, the present study aims to explain the position of advertising in the promotion of tourism, and the main question is whether advertising plays a role in the development of the tourism industry and how much it can affect entrepreneurship development. The research method is descriptive survey. The statistical population of this study was 100 foreign travelers of 5 star hotels in Mashhad. For analyzing the research data, descriptive statistics were used in SPSS software to determine the relationship and answer the questions. The results show that the effect of advertising on attracting tourists is low in terms of passengers, and also there is a significant relationship between the characteristics of the ground (age, sex, marriage, nationality, religion, occupation and income) with the type of use of the communication device. There is a significant relationship between the land characteristics and the type of visitation of tourism sites.
  Keywords: Tourism, Advertising, Entrepreneurship, Trave
 • Mehri Rahimi, Farhad Hosseinali, Mehran Rafiee Page 129
  One of the Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization’s (ICHTO) goal is determination of boundaries of historical and ancient monuments and their specific architectural design and interior design. Changes in the historical and ancient monuments must be monitored and explored. Thus their surrounding landuses must be determined to protect this legacies. So having updated information from existing land uses is essential for the proper management of the natural arenas. One of the basics of natural resource management is information on land use changes. Therefore, the need to detect, monitor and anticipate such changes is of great importance. To explore these changes, the use of multi-sensory remote sensing and Geospatial Information Systems (GIS) can provide valuable analytics. In this research, aerial photos of 3 period of 1973, 1982 and 1998 and satellite imagery of 2005, 2010 and 2017 were used for Zanjan city. The results of the survey revealed that there is a clear change in the core of the city and around the historical monuments recorded during these years.Ultimately, all of these changes and construction have led to the expansion of the city and it should be noted that in view of the issue of sustainable development, Zanjan city has taken great steps during this 44 years to achieve this goal. Of course, in order to achieve the desired situation of the cultural heritage and in view of the objectives of the Cultural Heritage Organization, preserving the historical buildings is an important task. Awareness and attention to the nature and extent of the process of these changes can be important and decisive for officials and practitioners of the historical and cultural heritage of Zanjan, as well as nationally. It should also be noted that the advantage of using new science and technology and the ability of remote sensing science and GIS for authorities is to enable them to take advantage of these goals.
  Keywords: Change detection, Cultural Heritage, Geospatial Information System, Remote Sensing, Land use, Aerial, Satellite images, Zanjan City
 • Hossein Tajabadi, Fatemeh Ordibehesht Page 155
  Present study is conducted to investigate and examine the impact of ethics in tourism field on sustainable development aspects by emphasis on the orientation of Iranian airlines. This is a survey-type study in which the population consists of all customers of five Iranian airlines (Iran Air, Asseman Airline, Mahan Airline, Qeshm Air and Kish Air) while its sample size (n = 386) is selected randomly by Cochran unlimited population formulation. Data collection is conducted by questionnaire and the questionnaires were distributed among customers. Likewise, SPSS software package is used for data analysis. Utilized statistical methods in present study include Kolmogorov – Smirnov test to determine the normality of samples as well as regression test to study the impact of independent variable on depended ones. The findings indicate that all research independent variables (e. g. ethics in tourism) have positive and significant impacts on sustainable development aspects (e. g. economic, social, cultural and environmental sustainability). Such findings and results can be used and utilized as a guide for policy making toward future programs and plans of sustainable tourism development.
  Keywords: Ethics, Tourism, Sustainable development, Airlines, Islamic Republic of Iran
 • Sayyeda Samira Mirdilami , Hajar Mazidi Page 181
  Ecotourism is one of the many types of tourism which is nowadays a growing part of travel On the other hand, marketing has become essential in all service areas, including tourism The better development of this sector requires the proper understanding of the processes and mechanisms involved in the marketing of ecotourism destinations.
  The present study is a descriptive-survey method and for data collection, they have been used the secondary and primary information sources.The statistical population of this research is a random sample of 100 domestic tourists who have selected Kordkuy and Gonbad Kavous cities as ecotourism destinations.Based on this, a questionnaire has been designed based on the personal and behavioral features as well as the elements of marketing of ecotourism tourism. Then, using Kolmogorov-Smirnov tests, the one sample and two sample T, and Friedman were analyzed as the elements of mix marketing of ecotourism tourism. Generally speaking, the results of Friedman test based on the priority of "P9" indicate that there is a weakness in the elements of advertising, participation, planning, and place.
  Keywords: Tourism, Marketing, Mix marketing, Kordkuy, Gonbad Kavous cities, Golestan province.
 • Farshid Nemamian , Fozieh Taheri Mina * Page 201
  The phenomenological movement is one of the most important philosophical movements of the twentieth century, which arose as a result of a growing disillusionment with scientific philosophies (Shariati Mazinani, 1394). Globalization of health care has led to the formation of a new type of tourism called Health Tourism (Nemati et al., 1395). Given the fact that the city of Hamedan in the western part of the country is fast growing in terms of health care, it is prone to becoming a city attracting health tourism. This study is a qualitative descriptive study of the phenomenological type in the broader way. The research environment in this study was the Heart Hospital of Hamedan, in which 9 patients were interviewed for information saturation. The findings from the interview with the participants were the result of an attempt to explain and interpret patients' experiences of the health tourism phenomenon in order to gain a deep insight into this phenomenon. The results of the study provide a profound understanding of the cause of patients' travel, how they feel, the challenges in the strange city and how they treat them, and states that attention to the host community in the tourist environments and their satisfaction and satisfaction with these activities Health tourism development is effective.
  Keywords: Tourism, Health, Phenomenology, More than that, Hamedan.