فهرست مطالب

 • پیاپی 51 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/12
 • تعداد عناوین: 25
|
 • شراره سادات میرصفدری *، یعقوب محمدی فر صفحات 5-20
  با در نظر گرفتن رشد صنعت توریسم در دنیا و قرارگیری آن بعد از درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد و جامعه به نظر می رسد یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد، مطالعه و سرمایه گذاری در این بخش است. استان همدان با داشتن پیشینه تاریخی و موقعیت مناسب جغرافیایی و توانمندی های فراوان در گردشگری دارد که متاسفانه درصد بسیار اندکی از این توانایی امروزه مورد استفاده است. هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل ها و پیشنهاد راهکارهایی در بهره برداری از این توانمندی ها است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است و با هدف کاربردی دنبال می شود. اطلاعات جمع آوری شده برمبنای مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. آنچه در نتیجه این واکاوی به دست آمد، این بود که توانمندی های بالفعل و بالقوه استان همدان در بسیاری از زمینه های گردشگری است و به نظر می رسد با برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در این زمینه، گردشگری همدان قابلیت ارتقا، به عنوان یکی پایگاه های گردشگری کشور را دارا است که این مهم جز با بسترسازی مناسب فرهنگی، تقویت زیرساخت های شهری، الگوبرداری از پروژه های موفق توریسم در دنیا میسر می باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، استان همدان، توریسم تاریخی، توریسم ورزشی، توریسم درمانی، توریسم مذهبی
 • سیده آذین نیک نام اصل، کاوه بذرافکن *، پریسا علیمحمدی صفحات 21-38
  فرآیند تولید محصول نه آنقدر پیچیده است که انسان از فهم آن عاجز باشد، و نه تا اندازه ای ساده است که هرکسی بداند از کجا شروع شده و دقیقا کجا به پایان می رسد. اما چیزی که بسیار واضح است محصولی است که از این فرآیند بدست می آید و در معماری به آن عینیت بخشیدن به ایده های ذهنی و تولید عناصر محسوس گفته می شود. در حقیقت، سابقه تبدیل ایده به محصول به زمان سکونت در غارها می رسد و این تجربه طراحی معماری سابقه ای چندین هزار ساله دارد. با به بوجود آمدن کامپیوتر، بشر توانست از آن در بعضی کارها کمک بگیرد. اما به تازگی و در دهه های اخیر تجربه معماری رایانه محور، افق های نو و بدیعی را برای معماران گشوده است البته تمام تاثیراتی که رهیافت محاسباتی بر معماری گذاشته مثبت و به نفع معماری نبوده است ولی در کل ما در این بحث به تاثیرات مثبتی که این معماری می تواند بر روی معماری امروز ما بگذارد را شرح می دهیم. اکنون این سوالات مطرح است که آیا در آینده رایانه جای معمار را خواهد گرفت؟ و طراحی ها نیازی به وجود معمار به عنوان خالق اثر نخواهد داشت؟ همچنین حلقه مفقوده بین معماری سنتی و معماری مدرن کجاست؟ و آیا رهیافت رایانه ای می تواند نقشی در اتصال این دو را بازی کند؟ در نهایت لازم است بگوییم این پژوهش دارای ماهیتی «تبیینی» است و از سوی دیگر با توجه به کلیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش «کاربردی» می باشد.
  کلیدواژگان: ایده، معماری، تولید، محصول، رهیافت رایانه محور
 • مهدی داداشی، منصور سپهری مقدم *، حسین ذبیحی صفحات 39-54
  انسان امروزی، بیش از نود درصد زندگی خود را در فضاهای بسته سپری می کند. فضاهایی که در آنها زمان افراد می گذرند به طور قطع نقش بسزایی در سلامت رفتاری، و فیزیکی آنها دارد. مطالعات زیادی در زمینه روانشناسی ثابت کرده اند که رفتارهای اکتسابی تحت تاثیر مستقیم کیفیت طراحی فضاها شکل می گیرند. در راستای ارتقای این کیفیت، همگام با پیشرفت های تکنولوژی، صنعت و توجه به شرایط جهانی محیط زیست، بسیاری از بناها به رویکردهای زیست محیطی پرداخته اند. با توجه به تبلیغات گسترده ،ارتباطات رسانه ای و در نظر گرفتن پتانسیل های مفید ساختمان ها با رویکرد پایداری و سبز، این بناها غالبا در ذهن مخاطب به نیکی جا افتاده اند، اما همانطور که گروهی از محققین باور دارند، عدم تطابق رضایت ساکنین با ذهنیت جمعی این فضاها محرز شده است. تا جاییکه این عدم تطابق کیفیت خواستگاه ساکنین که از عواملی همچون ورودی خوش آمدگو، فضای بازی کودکان، لابی و سالن اجتماعات، و در مجموع رفاه و آسایش جمعی در راستای تعاملات اجتماعی ساکنین شکل می گیرد، بعضا سبب بهم ریختگی های رفتاری ساکنین می شود. از این رو، این مطالعه قصد دارد تا با پوشش دهی اهداف تحقیق ارزیابی سطح کیفی تجربه ساکنین نسبت به فضاهای مشترک ساختمانهای مسکونی با رویکرد زیست محیطی در تهران بپردازد. محدوده این تحقیق در چهار ساختمان مسکونی با رویکرد زیست محیطی در شهر تهران بوده است. در این راستا، 204 پرسشنامه در این چهارساختمان مسکونی توزیع شده است. روند تحلیل توسط برنامه K-S و AVALUE در ابزار آماری (SPSS) پیش برده شده است. محقق سعی بر آن دارد تا متمرکز بر نقش فضاهای عمومی و مشاعات در ساختمان های مسکونی تهران و تاثیر تعاملات اجتماعی ساکنین در سطح کیفی تجربه ساکنین در راستای مولفه پایداری اجتماعی بپردازد. این تحقیق کمی می تواند توجه محققان و معماران را نسبت به اهمیت فضاهای عمومی در ساختمان های فعلی و آینده جلب نماید.
  کلیدواژگان: رویکرد زیست محیطی، ساختمان های مسکونی، فضاهای مشترک، پایداری اجتماعی، ادراک ساکنین، تجربیات ساکنین
 • شهرام باسیتی *، مهدی عامری، ام لیلا لشگری صفحات 55-73
  هدف از این مقاله بررسی رابطه «سنت و تجدد» در شکلگیری معماری دوران قاجار در سالهای 1298-1344 هجری قمری است. ضرورت تحقیق نیز در این نکته نهفته است که در دوران قاجار، ارزش ها و سنت های حاکم بر جامعه تا حدودی رنگ باخت و به جای آن، گرایش های تجددطلبانه و فرهنگ نوگرایانه برگرفته از غرب اوج پیدا کرد و عدم درک درست دولت قاجار از این شرایط تاریخی جدید موجب شد تا تحول به وجود آمده، همراه با تقابل های بسیار صورت گیرد که مهمترین آنها، تقابل سنت و تجدد در جامعه بالاخص در ابعاد جامعه شناختی بوده است؛ چنانچه معماری نیز که تا این زمان، در ارتباط با اصول معماری سنتی و در قالب ساختارهای یک شهر سنتی شکل گرفته بود، به تدریج فرم های کهن خود را از دست داد و ظاهری غربی به خود گرفت. لذا در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی با ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات اسنادی و منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود به برهمکنش سنت، مدرنیسم در قالب هویت معماری این دوران پرداخته شده است. در پایان نیز این تحولات در حوزه معماری مورد بررسی قرار گرفته و یافته هایی به تفصیل بالاخص در ابعاد جامعه شناختی در این رابطه مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: هویت، سنت، تجدد، بافت شهری و معماری شهری، اواخر قاجار
 • احسان رخشان، حسین ذبیحی *، حمید ماجدی صفحات 75-86
  مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن آخرین دستاوردهای پژوهشی پیرامون نماهای شهری و نقش هویت بخش آن ها، به دنبال شناخت مدلی جامع از انسان و ابعاد ادراکی او، در جهت طراحی مناسب جداره های شهری می باشد. با توجه به رابطه متقابل محیط و انسان بر یکدیگر سوال تحقیق این موضوع می باشد که، محیط با چه مولفه هایی می تواند بر شکل گیری هویت در فرد و جامعه موثر باشد. با توجه به آموزه های اسلامی و ساحات حیات انسان نیاز های وی در دو ساحت مادی و معنوی دسته بندی می گردد سیمای شهری زمانی می تواند به وجوه هویتی سازی برای فرد و جامعه دست یابد که به ابعاد وجودی و نیازهای متفاوت فرد توجه داشته باشد. فضای معماری قابلیت دارد نیازهای مادی و روانی انسان را به صورت نسبی تامین نماید، اما تنها می تواند بستری برای تامین نیازهای عقلانی و روحانی او فراهم آورد، زیرا سیر تکامل انسان ها امری آگاهانه و اختیاری است. سازندگان فضا می توانند با اگاهی از مولفه های اثربخش بر ادراک فرد از محیط با طراحی محیطی غنی و تاکید بر مولفه های ادراکی به اثر بخشی محیط، کمک کنند. محیطی که نظام های کالبدی، ادراکی، معنایی و کارکردی درآن به درستی عمل کند، می تواند با استفاده از ارزش گذاری های مناسب فردی و جمعی به تربیت ادراکات فرد در محیط بپردازد و به غنای فرهنگی دامن بزند. این موضوع زمانی رخ می دهد که نگاه حاکم بر طراحی محیطی متناسب با ارزش ها و هویت جامعه باشد و با احترام به هویت فردی و جمعی می تواند به این همانی فرد و محیط دست پیدا کند.
  کلیدواژگان: نما و منظر شهری، زیبایی شناسی، هویت، نیازهای انسان
 • ساسان مرادی، مهرداد متین *، ریما فیاض، مزین دهباشی شریف صفحات 87-106
  از دیدگاه محیطی، حیاط مرکزی به منزله دستگاهی کارآمد و پاسخده، وظیفه خود را در حفاظت ساکنین از شرایط نامساعد جوی و محیطی و بهره مندی از انرژی های غیر فعال در مناطق (گرم و خشک) و (گرم و مرطوب) به خوبی انجام داده است. کشف زوایای پنهان عملکرد محیطی و اقلیمی حیاط مرکزی در مساکن سنتی مناطق سرد کشور موضوع مجهولی است که این پژوهش در پی پاسخ آن است. بدین منظور خانه های سنتی حیاط دار تبریز به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شده است. این پژوهش قصد آن دارد که با بررسی ساختار کالبدی، الگوها و گونه های متنوع حیاط مرکزی در مساکن سنتی تبریز بر اساس مولفه های موثر بر رفتار حرارتی حیاط ها به گونه شناسی این خانه ها بپردازد. به منظور اجرای پژوهش 120 نمونه از خانه های سنتی تبریز در محدوده تاریخی این شهر، شناسایی و تعداد 64 خانه که واجد اطلاعات و مدارک کامل بودند جهت گونه بندی، برگزیده شدند. نتایج حاصل از گونه بندی غالب بودن عامل قبله را نسبت به عوامل دیگر در تعیین زوایای حاکم بر جهت گیری خانه ها قوت می بخشد. خانه های حیاط دار یک جبهه ساخت (با توده ساختمانی در وجه شمالی حیاط) دارای بیشترین و خانه های چهار جبهه ساخت دارای کمترین میزان فراوانی در میان نمونه های مورد مطالعه هستند. گونه بندی توده گذاری طبقات؛ بر کثرت گونه های دو طبقه (زیرزمین/ اول) تاکید دارد. بیشینه فراوانی عرض به طول حیاط ها به نسبت های 8/0 و 9/0 اختصاص دارد و این به مفهوم آن است که حیاط ها عمدتا به شکل مربع نزدیک تر هستند. حیاط های با مساحت (100 الی 300 متر) دارای بیشترین میزان فراوانی در بین نمونه های مورد مطالعه هستند. کاهش مساحت و افزایش محصوریت حیاط ها بدلیل ایجاد سایه های عمیق در سطوح مجاور حیاط، گرمایش غیرفعال فضاهای مجاور حیاط ها را در فصول سرد با دشواری مواجه می سازند. بیشینه فراوانی نسبت طول به ارتفاع، به گروهی از حیاط ها تعلق دارد که طول آن ها 5/2 برابر ارتفاع آن هاست و حیاط های با عرض 2 برابر ارتفاع بدنه ها، واجد بیشترین تعداد فراوانی هستند. افزایش ارتفاع جداره ها بویژه در وجه جنوبی منجر به ایجاد سایه های وسیع در سطوح مجاور حیاط و به تبع آن منجر به کاهش کیفیت آسایش حرارتی در فصول سرد این مناطق خواهد شد.
  کلیدواژگان: گونه شناسی، حیاط مرکزی، خانه های سنتی، تبریز، تناسبات کالبدی، عملکرد اقلیمی
 • گیتی صلاحی اصفهانی *، علی ایرانشاهی، سید رامین غفاری، مصطفی تالشی صفحات 107-128
  فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سیاسی است که از دیرباز از بزرگ ترین مشکلات انسان بوده است و در حال حاضر نیز جامعه بشری، علی رغم تحولات بسیار عظیمی که در زمینه های مختلف علوم روی داده،با آن روبرو می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و بر پایه مطالعات انجام شده در این زمینه و تحلیل محتوی مبانی نظری و استخراج شاخص های تعدیل فقر از یک سو و از سوی دیگر با تکیه بر نظرات کارشناسان ذی ربط، با بهره گیری از مدل دلفی و استفاده از ابزار مصاحبه عمیق، پرسشنامه و همچنین استفاده از نرم افزار SPSS در تحلیل های آماری و افزار ARC-GIS GEODA TMو تحلیل های آمار فضایی انتخاب شده است. تحلیل ها نشان می دهد 8 روستا در طیف فقر خیلی زیاد، 21 روستا در طیف زیاد، 8 روستا در طیف متوسط، 5 روستا در طیف کم و 5 روستا در طیف خیلی کم قرار گرفتند. همچنین نتایج نشان می دهد 3 خوشه سرد: فقر روستایی پایین (LL) ، و 5 خوشه داغ فقر روستایی بالا (HH) در منطقه شناسایی گردید که بزرگترین لکه داغ در جنوب شرق شهرستان و در نزدیکی سمنان قرار دارد و روستاهای قرار گرفته در این لکه دارای فقر روستایی بالایی هستند و در مجاور همدیگر قرار گرفته اند و بزرگترین لکه سرد شمال غرب شهرستان و در نزدیکی شهرستان تهران و ری قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فقر روستایی، تحلیل فضایی، شهرستان پاکدشت، خودهمبستگی فضایی
 • محبوبه احمدی، سارا خدادادی فر، سید محمد غفاری خلف محمدی *، احمدرضا کرمیان بلداجی صفحات 129-146
  مکان های عمومی به مردم امکان می دهد هر طور که دلشان می خواهد با هم ارتباط برقرار کنند، زیرا برای هر قشری از جمله، خانواده ها، گروه های اجتماعی و فرهنگی، دوستان، همسایگان، همکاران و…امکان حضور و استفاده هست. هرچه روابط گروه ها و قشرهای مختلف راحتتر و بهتر باشد، روابط اجتماعی همگن تر می شود. با این حال در تحقیق مشاهده شد که گروه های مختلف تمایلی به برقراری ارتباط با یکدیگر ندارند، و جدایی بین آنها کاملا مشهود و محسوس می باشد. این تحقیق به بررسی اماکن عمومی مختلف در مناطق شهری در طول یک سال می پردازد، که نمونه موردی شهر آیلسبری در جنوب شرقی انگلستان با جمعیت تقریبی 69000 می باشد. هدف از تحقیق پی بردن به این نکته است که افراد مختلف چگونه از فضاهای عمومی استفاده می کند و تعاملات با توجه به سن و جنسیت و مکان چگونه تغییر می کند. یافته ها با توجه به سیاستگذاری ها در زمینه ایجاد فضاهای عمومی مناطق مورد نظر بررسی می شود. روش تحقیق ترکیبی از تحقیق کمی و کیفی می باشد، که شامل مصاحبه هایی از اسکیت سواران، مدیران و برنامه ریزان شهری، صاحبان مشاغل و فروشگاه ها، و مردم رهگذر در این مکانها می باشد. این تحقیق توسط 46 نفر (16 تا 73 ساله) در طول 12 ماه انجام شده است (از اکتبر 2004 تا سپتامبر 2005). مشاهدات درکل در 3 مکان یعنی مناطق مسکونی، فضاهای سبز، مراکز شهر، از 7 صبح تا 1 نصف شب صورت گرفته است. در این پژوهش به ارزیابی صحت ویژگی های اجتماعی و جمعیتی خاص که ناظران آنها را شناسایی کردند نیست. بلکه، تفسیر ناظران از روش هایی است که گروه های تعیین شده در آن فعالیت و تعامل می کنند. در نتیجه، زبان و برچسبی که برای هر گروه در نظر گرفتتند در این نوشتار از آنها استفاده خواهد شد. همچنین این پژوهش تجزیه و تحلیل اینکه آیا تعاملات نسبت به سن و یا با محل متفاوت است. و یا آیا حضور مردم یا گروه های خاص استفاده از فضای عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تعاملات اجتماعی، شهروندان آیلسبری، برنامه ریزان شهری، فضای عمومی
 • داوود پوریان * صفحات 147-162
  دردهه چهار دهه اخیر، بیشینه ساختمانها بالاخص ساختمانهای بلندمرتبه شهرها با بهره گیری از سیستمهای سازه ای فلزی به طراحی بناهای معماری شهری پرداخته اند. در خالی که سازه های فلزی با این حال شامل ضعف های فراوانی در ارتباط با اقیلم و مولفه های طراحی بیوکلیماتیک، ضعف و دشواری اجرا و مولفه های سازه ای در ابعاد عمرانی و سیالیت و شناوری و مولفه های اجتناب از صلبیت فرمی و پویایی حجمی از جنبه معماری می باشند. از سویی دیگر، سازه های پوسته ای توانسته اند تاحدود زیادی معایب فوق الذکر را ارتقا داده و امکان طراحی متعادل تری را فراهم کنند. در این مقاله انواع سازه های پوسته ای و ویژگی ها و تحلیل های سازه ای انها مورد اشاره قرار گرفته و نمونه های موردی بکار رفته آن در معماری ساختمانهای بلندمرتبه و سایر فضاهای معماری مرود اشاره قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ساختمانهای بلند، ابعاد طراحی، پوسته ها، تحلیل سازه ای
 • زینب محسنی نیا، منوچهر طبیبیان * صفحات 163-182
  امروزه بروز و ظهور معضلات و بحران های زیست محیطی، تهدیدی برای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی کالبدی زندگی جوامع انسانی می باشد. تاجایی که طرح مسائلی چون امنیت زیست محیطی و ارائه رویکردی جامع نگر و سیستمی مانند رویکرد اکولوژیک در تامین آن بخصوص در بستر شهر، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. به دلیل ارتباط دو سویه امنیت محیط زیست شهری با اقتصاد شهر و تسلط سودجویانه اقتصاد سرمایه داری و آثار مخرب آن بر منابع طبیعی، این نوشتار سعی دارد تا علاوه بر طرح مبانی امنیت اکولوژیک در شهر و مفهوم اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش خسارات ناشی از تهدیدات زیست محیطی به تبیین جایگاه این مفهوم نوین در بهبود امنیت اکولوژیک شهر بپردازد. چرا که با توجه به خاستگاه اسلامی اقتصاد مقاومتی، عنصر طبیعت و محیط زیست در آن از جایگاه مهمی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی اصول 24 گانه مندرج در سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم (زیدعزه) که اثری مستقیم و غیرمستقیم بر مسایل زیست محیطی و موضوع امنیت اکولوژیک دارد، پرداخته شده است. به طور کلی این مقاله از منظر اهداف ، تحقیقی توصیفی و از منظر اقدام محقق، پژوهشی تحلیلی در خصوص امنیت اکولوژیک در شهر و رهیافت نظام اقتصاد مقاومتی در ارتقاء آن می باشد. در راستای پیشبرد این تحقیق و در چارچوب روش شناسی، روش اسنادی و البته روش تحلیل محتوا در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. کتابها و مقالات داخلی و خارجی در حوزه اکولوژی در شهر، امنیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی از مراجع و منابع اصلی این مقاله می باشند. بر مبنای نتایج به دست آمده، رهیافت اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق امنیت اکولوژیک در شهر، در دو حوزه برنامه ریزی اقتصادی و برنامه ریزی فرهنگی قرار می گیرد و اقداماتی نظیر بررسی وضع موجود فرهنگ، سرمایه انسانی و امکانات فیزیکی برای تولید، جهاد اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه برنامه ریزی فرهنگی و برطرف کردن موانع تولید و تقویت تولید در حوزه محیط زیست و در بستر شهر را پیشنهاد می دهد. در نهایت اقتصاد مقاومتی با بالهای پر قدرت خود یعنی جهاد اقتصادی، عدالت اقتصادی و تقویت تولید، اهداف تامین، بهبود و ترویج امنیت اکولوژیک در شهر را محقق می کند.
  کلیدواژگان: امنیت، اقتصاد، امنیت شهری، امنیت اکولوژیک در شهر، اقتصاد مقاومتی
 • مصطفی آقاعلیخانی *، عباس بخشنده نصرت، محمود رحمانی صفحات 183-198
  گردشگری بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه زیربنایی می دانند؛ کشور ایران به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی و قومی، تاریخ تمدن کهن و اثار باستانی و داشتن در جاذبه های اکوتوریسم دارای جایگاه ویژه ای است که در صورت پرداختن به حل مشکلات آن و ارائه خدمات مناسب، می تواند به نقطه مناسبی برسد. شهر رامسر به دلیل داشتن شرایط خاص جغرافیایی، پتانسیل زیادی در زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. گسترش جریانهای گردشگری در این منطقه، با برنامه ریزی نامناسب و ضعف زیرساختها و مدیریت گردشگری اثرات منفی زیادی از لحاظ زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشته است. این تحقیق، در پی شناخت نقش عوامل مدیریتی در توسعه پایدار گردشگری شهر رامسر می باشد. روش تحقیق در پژوهش از نوع کاربردی- توصیفی می باشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عالی سازمان های وابسته به شهرداری و کلیه شهروندان شهرستان رامسر می باشد و با توجه به گستردگی جامعه آماری و میسر نبودن امکان اجرای تحقیق بر روی کل جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات یدست آمده با استفاده از روش دلفی و تکنیک تاپسیس تحلیل نموده و در نتیجه به رتبه بندی معیارها پرداخته شده که نفش مدیریت شهری در برقراری تعامل استفاده از جادبه های طبیعی و انسان ساخت با کسب امتیاز 654286/0 توانسته است در صدر معیارهای مورد بررسی قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت، گردشگری، توسعه پایدار، رامسر
 • گلاره شاه حسینی *، حمیدرضا صارمی صفحات 199-212
  مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، نوین ترین رویکردی است که با هم افزایی اندیشه ها و قابلیت های شهروندان، حرکت از اداره شهری به حکمروائی را محقق می سازد. هدف غایی این رویکرد تمرکززدایی، شفافیت، ایجاد وفاق و عدالت در عرصه مدیریت شهری است. پژوهش پیش رو، با باورمندی لزوم حرکت به سمت بهره گیری از اندیشه های شهروندی در مدیریت شهرهای جدید، برآن است تا با بررسی موشکافانه مفاهیم مشارکت شهروندی ، میزان همبستگی بین مشارکت و عوامل موثر را ارزیابی نماید. شهر جدید پرند به عنوان محدوده مکانی این پژوهش انتخاب شده است. نوع پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه (380 عدد بر مبنای فرمول کوکران) و مصاحبه با شرکت عمران (مدیریت شهر پرند) انجام شده و ارزیابی میزان همبستگی عوامل اثرگذار با میزان مشارکت، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و رگرسیون چندمتغیره صورت گرفته است. نتایج بیانگر آن است که تمامی زیر متغیرهای مستقل شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی شهروندان (فرضیه اول) و میزان اطلاع رسانی (فرضیه دوم) ، با میزان مشارکت شهروندان ارتباط معناداری دارند. نوع مالکیت مسکن (زیر متغیر اقتصادی) بیشترین همبستگی مستقیم- شدید (0. 56) را با میزان مشارکت دارا بوده و بین متغیر اطلاع رسانی به شهروندان و میزان مشارکت، نیز همبستگی مستقیم- نسبتا قوی (0. 27) وجود دارد. در نهایت با توجه به اولویت اهمیت تاثیر متغیرها، پیشنهادهایی با هدف بسترسازی جهت ارتقا مشارکت ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مشارکت شهروندی، مدیریت شهری، شهر جدید، عوامل اثرگذار
 • حامدرضا صبحی، محمود رحیمی *، مهدی روانشادنیا صفحات 213-224
  امروزه تحلیل و افزایش تاب آوری نسبت به سوانح طبیعی به حوزه ای مهم و گسترده تبدیل شده است به طوریکه در حال حاضر از حرکت همزمان و متقابل توسعه پایدار و مدیریت سوانح به سمت افزایش تاب آوری بحث می شود. بر این اساس، تحلیل و افزایش تاب آوری سیستم های انسانی و محیطی در برابر سوانح طبیعی در مسیر نیل به آرمان توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. این پژوهش غیر آزمایشی دارای همبستگی بر اساس هدف کاربردی به آسیب پذیری و تاب آوری منطقه 15 تهران در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است. در این مقاله، بر اساس مبانی نظری و تجربی تاب آوری اجتماعی در برابر زلزله در ارتباط با انتخاب شاخص های مناسب جهت سنجش تاب​آوری در مقیاس اجتماعات منطقه 15 تهران، از ابعاد چهارگانه (اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی- محیطی) استفاده شده است. هرچه میزان بعد اجتماعی در بین شهروندان بالاتر باشد، بر میزان تاب آوری نیز افزوده می شود. بین تاب آوری و ابعاد چهارگانه آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رابطه بین ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی- محیطی کاملا معنادار می باشد. در کل با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مسیر می توان گفت که بعد اجتماعی بیشترین تاثیر را در میان ابعاد در تبیین میزان تاب آوری دارد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، آسیب پذیری، زلزله، تهران، مدیریت بحران
 • محسن نوغانی *، حمید مسعودی صفحات 225-242
  هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد می باشد. در این پژوهش با استفاده از سامانه جامع اعضای شورای اجتماعی محلات اطلاعات مربوط گردآوری شده است. از سوی دیگر با استفاده از روش تحلیل بقاء به بررسی سه مسئله میزان بقاء، عوامل موثر بر بقاء و نمودار بقاء اعضای شورا پرداخته شده است. در بین عوامل بقاء سه حیطه عوامل فردی، شواری و منطقه در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که 70 درصد احتمال بقاء در شورای اجتماعی محلات می باشد. از سوی دیگر، شاخص های مرتبط با عملکرد شورا بیشترین تاثیر را بر بقای اعضا دارد. احتمال ترک عضویت زنان و افراد جوان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر متغیرهای تعداد جلسات، مصوبات و محله افزاینده بقای اعضا و متغیرهای کاهنده تعداد غیبت، تعداد اعضای شورا، رتبه اعتبار مالی، رتبه منزلت اجتماعی، تعداد شورای منطقه، جمعیت محله و مشکلات محله میزان بقای اعضای شورا هستند. در پایان مقاله نیز به ارائه پیشنهادهایی با توجه به یافته های پژوهش همچون تناسب مصوبات و جلسات با توان اعضا، حمایت سازمانی و مدیریت ستادی شوراها همت گمارده شده است.
  کلیدواژگان: شورای اجتماعی محلات، تحلیل تاریخچه رویداد، شهر مشهد، تحلیل بقاء
 • اصغر مولایی *، محمدتقی پیربابایی صفحات 243-258
  فضاهای مذهبی نقش مهمی در ساختار فضایی شهرهای ایرانی و حیات فردی- اجتماعی شهروندان دارد. این فضاها ضمن داشتن مرکزیت در استخوان بندی شهرهای ایرانی، بستر رویدادها و حیات فرهنگی- اجتماعی شهروندان در مناسبتها و ایام خاص می باشد. اما تحولات فرهنگی- اجتماعی دوره معاصر، تغییراتی قابل توجه را در برنامه ها، طرح ها، سرمایه گذاری های شهری موجب شده است. تحولاتی که اغلب زمینه های بومی را نادیده می گیرد. یکی از این زمینه ها، زمینه دینی و مذهبی شهروندان و فضاها و مراکز مربوط به آنهاست. حال این پرسش به ذهن متبادر می شود که فضاهای دینی و مذهبی در نظر مردم چه جایگاهی دارند؟ تحقیق حاضر به بررسی جایگاه فضاهای مذهبی در تصویر ذهنی مردم در شهرهایی با مراکز مذهبی شاخص مانند شهر ری با مرکزیت مذهبی حرم شاه عبدالعظیم (ع) ، می پردازد. در این تحقیق با روش تحقیق با تکنیک استخراج تصویر ذهنی شهروندان و پرسش گری در مورد تعلق خاطر به فضاهای عمومی و همگانی، مورد بررسی قرار گرفته است. طی این مطالعات، ضمن مصاحبه و پرسش از 68 نفر از ساکنان، عابران و مراجعین فضاهای مذهبی شهرری در نقاط مختلف شهر، نقشه ذهنی 40 نفر از شهروندان استخراج گردید: در این نقشه های ذهنی، فضاهای مذهبی به عنوان گره ها و نشانه هایی مهم و نقطه آغازین، کانونی و محل تاکید نقشه ها بوده اند. همچنین در پرسشنامه های مذکور که 54 نفر آن را پاسخ داده اند (فضاها و مکانهای مورد علاقه خود را به ترتیب اولویت نام ببرید): فضاهای مذهبی بالاترین و بیشترین اولویتهای انتخابی و تلعق خاطر شهروندان را داشتند. این فضاهای عبارتند از: حرم حضرت شاه عبدالعظیم (ع) و فضاهای پیرامونی، مجموعه آرامگاهی ابن بابویه و امامزاده عبدالله. همچنین نتایج نشان می دهد که فضاهای عمومی جدیدالاحداث مانند پارک رازی، سینمای جدید، بزرگراه کمربندی شهرری، پاساژها و مجموعه های تجاری و… در تصویر ذهنی مصاحبه شوندگان و اولویت های موردعلاقه شان جایگاهی نداشته اند. بنابراین «شناخت، تحلیل و ارزیابی» برنامه ها و طرحهای شهری از طریق مراجعه به تصویر ذهنی شهروندان و پرسش از آنها و مدنظر قرار دادن تصویر ذهنی و آرای مردمی، امری ضروری و مهم در توسعه شهری به سمت پایداری ارزشهای بومی و زمینه ای می باشد.
  کلیدواژگان: فضاهای مذهبی، تصویر ذهنی، نشانه، شهرری، حرم حضرت عبدالعظیم(ع)
 • مهدی عوج اختری *، سید جمال الدین دریاباری صفحات 259-278
  آلودگی زیست محیطی امروزه به تصویر ماندگار چهره کلانشهرها تبدیل شده است. نگاه نوین حل مساله، سوق جریان فعالیتها به سمت فضاهای مجازی است تا در شرایط دوفضایی شدن شهری و در بستر فناوری اطلاعات، بتوان کاهش مشکلات زیست محیطی را شاهد بود. آنچه پیش رو است، بخشی از دستاورد رساله دکتری با عنوان «تحلیل نقش سیاست دوفضایی در توسعه پایدار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی کلانشهرها. نمونه موردی؛ کلانشهر تهران» است و در نظر دارد تاثیر دوفضایی شدن را در پایداری توسعه شهر تهران مورد بررسی قرار دهد. سوال پژوهش اینست که این روند در شهر تهران چه تاثیری در تحقق توسعه پایدار زیست محیطی آن دارد؟ مطالعات اسنادی و میدانی (پرسشنامه) با تحلیل های نرم افزادی (SPSS) حاکی از آن است که توسعه فعالیتها در فضای مجازی می تواند منجر به کاهش تردد خودروها، کاهش آلودگی صوتی و هوا و نیز افزایش فضاهای باز و سبز شهری شود.
  کلیدواژگان: دوفضایی شدن شهری، توسعه پایدار، زیست محیطی، تهران
 • مظفر صرافی، ژیلا سجادی، حسن محمدیان مصمم، شیدا آزادی * صفحات 279-296
  بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی می کنند. در صد سال اخیر روند روبه افزایش آن سکونتگاه های همجوار شهرها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نواحی همجوار شهرها عموما به صورت خودرو توسط مهاجرین و ساکنین کم درآمد شکل می گیرند. نایسر نیز سکونتگاه کوچک مجاور شهر سنندج که کمتر از دو دهه با انفجار جمعیتی شدید مواجه و به شهر سنندج ملحق گردید. تحقیق حاضر به بررسی دگردیسی فضایی ناحیه پیراشهری از دیدگاه سه گروه اجتماع حرفه ای، دانشگاهی، ساکنین نایسر پرداخته است، که دگردیسی فضایی و عوامل اثرگذار بر آن را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و مدیریتی نهادی را مورد تحلیل قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل فقر شهری، مجاورت، دسترسی، عدم نظارت مدیریت شهری بر معاملات زمین و تغییر کاربری اراضی واقع در حریم شهر را بر افزایش جمعیت محدوده مورد مطالعه موثر تشخیص داده اند. مهاجرین وارد شده به نایسر به دلیل شرایط نامتعادل اقتصادی، نایسر را انتخاب نموده اند، انتخابی از سر اجبار و نه اختیار، نایسر با تغییر ویژگی های جمعیتی، تغییر کاربری اراضی به ساخت وسازهای غالب مسکونی به سرعت در حال تغییر بوده است و می توان گفت از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به تدریج ویژگی های شهری را بدست آورده است.
  کلیدواژگان: عوامل موثر بیرونی و درونی، پیراشهری، دگردیسی فضایی، نایسر
 • سید حمید موسوی *، سید نورالدین الیاس زاده صفحات 297-308
  نوسازی بافت های فرسوده در سالیان گذشته به گونه ای عمل شده است که گویا شهرداری بدون مشارکت مردم قصد نوسازی بافت های فرسوده، آن هم از طریق تملک محل های کسب و سکونت مردم را دارد و تنها حق قانونی مردم واگذاری خانه های خود به قیمت روز و کوچ اجباری از منطقه خود که سالها بدان تعلق خاطر داشتند و را در آن جستجو می کردند. منطقه 12 با توجه به فرسودگی بافت ها رو به زوال است. اگر تا چند سال آینده شهرداری با استفاده از مشارکت ساکنان و بر اساس طرح تفصیلی منطقه به ساماندهی بافت های فرسوده نپردازد بسیاری از آثار و بناهای تاریخی و همچنین بناهای مسکونی تخریب می شوند. هدف از این پژوهش بررسی رویکرد مشارکت جویانه در ساماندهی بافت های فرسوده منطقه 12 شهر تهران است. پژوهش حاظر از نوع کاربردی توصیفی- تحلیلی می باشد و اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان می باشد و از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است و اطلاعات یدست آمده با استفاده از روش تاپسیس، تحلیل شده است و نتایج نشان می دهد که معیار بی دوام و قدیمی بودن ساختما نها و خطر تخریب در اثر زلزله با امتیاز (0. 735193) توانسته است رتبه اول را به خود اختصاص دهد و به منظور عملیاتی نمودن رویکرد مشارکت جویانه در ساماندهی بافت های فرسوده می توان از فرآیند همکاری پایدار به عنوان روشی جامع استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، منطقه 12، رویکرد مشارکتی
 • محمد سالاری، سیدجمال الدین دریاباری * صفحات 309-325
  سرعت و اندازه رشد جمعیت شهری و افزایش تعداد شهرها در کشورهای درحال توسعه به صورتی بوده که عموم شهرها به ویژه کلانشهرهای را گرفتار مسائل و مشکلاتی متعددی نموده است. این مشکلات به طور عمده، به سبب تطابق نداشتن نیازهای گسترده و روزافزون شهری با توانایی مدیریت شهری در پاسخگویی و رفع آنها پدید آمده اند. در این میان، نقش مدیریت شهری بعنوان سکاندار اداره شهرها بیش از پیش رخنمون می گردد. نقطه بحرانی مساله آنجاست که خلاء های ناشی از عدم تدقیق نقش و جایگاه مدیریت شهری در دل مجموعه حاکمیتی کشور و نیز فقدان یکپارچگی مدیریت شهری، بر ناکارامدی های متعدد دامن می زند. کلانشهر تهران بعنوان پیشرو در شهرنشینی ایران، در کشاکش حساس تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حول ارزشهای دموکراسی در عصر مدرن و پسامدرن، نیاز به تغییرات و تحولاتی را به مجموعه حاکمیتی گوشزد می کند. از همین رو این تغییرات حول محور تعیین کننده جایگاه مطلوب مدیریت کلانشهر تهران در ساختار سیاسی مدیریتی کشور می چرخد. پژوهش حاضر به همین منظور و با استفاده از شیوه پژوهش اسنادی و میدانی تلاش نموده است تا الگوی مناسبی را برای چنین نقش و جایگاهی ارایه نماید. نتایج پژوهش نشانگر آن است که در ترسیم مدل بهینه مدیریت شهری کلانشهر تهران و جایگاه شایسته آن در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور، ضمن ترسیم وضعیت عمومی سیاسی و مدیریتی در کشور و انجام مطالعات تطبیقی مدیریت کلانشهرهای دنیا که در دل نظام های مختلف (متمرکز و غیرمتمرکز) قرار دارند، لازم است در یک نگاه سیستمی، فرایندهای بالا به پایین و پایین به بالا و روابط مدیریت شهری با شهروندان، حکومت مرکزی و نهادهای غیردولتی و دولتی محلی و بازار به عنوان بازیگر اصلی مدیریت شهری به درستی تنظیم گردد. این اتفاق و نقطه مطلوب، اگر بخاطر محدودیت های ناشی از ساختار سیاسی و قانون اساسی، در شمایل دولت محلی قابل تحقق نباشد، دست کم اجازه پوشیدن ردای مدیریت محلی را جهت سوق به سمت مدیریت واحد و یکپارچه شهر دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، مدیریت محلی، ساختار سیاسی-مدیریتی، مدیریت یکپارچه، کلانشهر تهران
 • مازیار آصفی *، پریسا هاشم پور، مهدی حمزه نژاد، مظفر مهاجری صفحات 327-344
  پیرو انقلاب های صنعتی، کارگری، سوسیالیستی و به تبع آن ورود به دوران مدرنیته در قرون معاصر، دو جریان، هموارکننده مسیر صنعتی سازی و تولید انبوه بوده اند. جریان اول، دیدگاه های رو به رشد سوسیالیستی و حافظ منافع کارگران می باشد که به دنبال ایجاد شرایط بهتر سکونت برای طبقه کارگر، از طریق ساخت شهرک های مسکونی با رویکرد صنعتی بودند. جریان دوم، عقبه سرمایه داری معاصر بود که به دنبال حفظ و گسترش منافع خود، ناگزیر از حمایت اندیشه های اینترناسیونال برای رسیدن به بازار ساخت و ساز جهانی بوده است. دین اسلام به عنوان دینی کامل، دارای اصول و دستوراتی است که جایگاهی اجتماعی دارند. به نظر می رسد، ساخت ساز صنعتی به عنوان بخشی از فرآیند صنعتی سازی، به دنبال ایجاد آرمان هایی است که می تواند با اهداف اجتماعی دین اسلام دارای اشتراکاتی باشند. در عرصه ساخت و ساز پرسش اساسی تحقیق این است که سیستم های ساخت صنعتی همآوا با اهداف اسلامی چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که معیارهایی در آموزه های مرتبط با مسکن اسلامی وجود دارند که قابلیت ارزیابی سیستم‎های ساخت صنعتی را دارند. هدف از این تحقیق دسته بندی سیستم های ساخت صنعتی در راستای معیارهای اسلامی مسکن است. هدف این تحقیق این بوده است که با دسته بندی معیارهای اسلامی مرتبط با مقوله مسکن به ارزیابی سیستم های ساخت صنعتی بپردازد. پس از آن، نتایج به دست آمده از ارزیابی، با نمونه های واقعی مورد آزمون قرار گرفته و همبستگی نتایج آن تایید گردید. در این تحقیق از روش تحقیق AHP، به عنوان سیستم تحلیل سلسله مراتبی برای دقت در رسیدن به نتایج استفاده شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و استفاده از پایگاه های یکپارچه اینترنتی بوده است. همچنین از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان برای رسیدن به معیارهای منتخب اسلامی و صنعتی بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج این پژوهش معیارهایی در معماری و مسکن اسلامی وجود دارند که قابلیت تحقق بیشتر توسط برخی سیستم های ساخت صنعتی را دارا می باشند. به طوریکه سیستم پیش ساخته کامل و پیش ساخته با اتوماسیون کامل، بیشترین امتیاز را در رسیدن به معیارهای منتخب اسلامی کسب کردند. نتایج پژوهش حاضر در راستای غنی کردن ادبیات مرتبط با حوزه معماری صنعتی و مسکن اسلامی به کار خواهد رفت و می تواند به عنوان منبعی فکری، جهت کمک به فرآیندتصمیم‎گیری مدیران و سازندگان، عمل نماید.
  کلیدواژگان: معیار اسلامی، مسکن اسلامی، سیستم صنعتی ساخت، سیستم تحلیل سلسله مراتبی
 • رضا ابراهیم زاده *، شراره حقیقت، علی همتی صفحات 345-356
  هدف این تحقیق ارائه مدلی به منظور ارزیابی اثربخشی تبلیغات شهری با رویکرد مالی - اقتصادی و شناسایی ابعاد و روابط بین آنها بود. روش تحقیق بر مبنای روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان شهر اصفهان به تعداد2017780 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 393 نفر حجم نمونه محاسبه و از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پنج پرسشنامه بود که روایی آن به صورت محتوایی، صوری و عاملی مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین، جداول فراوانی و نمودارها) و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس و لیزرل صورت گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که ابعاد اثربخشی تبلیغات مشتمل بر جاذبه های بصری، باورپذیری، مربوط بودن، قابلیت اقناع، بعد محتوایی و اطلاعاتی تبلیغ و قابلیت یاداوری تبلیغات با ضرایب تاثیر 39/0، 43/0، 36/0، 25/0، 33/0 و 31/0 بر گرایش و علاقه به تبلیغ تاثیر داشته و از این طریق آگاهی از تبلیغ، تصور از تبلیغ در ذهن مخاطب و تمایل به استفاده از پیامهای تبلیغ را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تبلیغات، اثربخشی تبلیغات شهری، گرایش به تبلیغ، تصور از تبلیغ، آگاهی از تبلیغ، موسسات تبلیغات شهری وابسته به شهرداری
 • امیرحسین نادعلی جلوخانی، سید رسول آقاداوود *، مهدی کرباسیان، عبدالمجید عبدالباقی صفحات 357-368
  هدف پژوهش حاضر، طراحی ساختار شکست ریسک و اولویت بندی سطوح آن در شهرداری اصفهان بوده و در این راستا، ارائه اهداف پروژه های عمرانی در مدیریت ریسک پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در خصوص تعیین ساختار شکست ریسک از طریق مطالعات تطبیقی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه حاصل شد و در انتهاء اولویت بندی سطوح ساختار شکست ریسک، اهداف پروژه ها توسط تکنیک تاپسیس فازی سلسله مراتبی بهبود یافته انجام گرفت. با توجه به اینکه در تاپسیس کلاسیک مقدار میانگین و انحراف از استاندارد، معیار کاملی برای مقایسه دو عدد فازی نیستند در این راستا جهت رفع این نقیصه از ضریب تغییر استفاده شده است. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و با ماهیت کاربردی و از نظر زمان مقطعی است. ابزار گردآوری داده ها شامل مرور مستندات، تکنیک دلفی و پرسشنامه های محقق ساخته از طریق ترسیم نردبان انتزاعی است که روایی صوری و محتوایی آن به روش لاوشه و پایایی آن توسط شیوه تعیین همسانی درونی مورد تایید قرار گرفت و به طور کلی 29 دسته ریسک در سطح سوم شناسایی گردید که در سه سطح طبقه بندی شده و در دو سطح دوم و سوم اولویت بندی گردیده است.
  کلیدواژگان: ساختار شکست ریسک، اهداف پروژه ها، اولویت بندی، ریسک پروژه های عمرانی
 • علی بهنام والا، ایرج اعتصام *، سعید کاردار صفحات 369-384
  در رابطه با چرایی نبود سیستم آموزشی کارآمد در آموزش آفرینشگری و خلاقیت بالاخص در معماری با الگوبرداری از طبیعت، اولین گام پیش از اقدام عملی برای آموزش، تعیین اهداف آن و تطبیق سازگاری محتوای برنامه های عملی کلاسی و فرایند آموزش در دروس و بالاخص دروس طراحی است. برای سنجش کارآیی هر محتوای آموزشی، ارائه نتایج تجربه آموزش این دروس می تواند امری راهگشار در خلال تجربه های آموزش خلاق معماری بشمار رود. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از روش «توصیفی- تحلیلی» و «روش عملی- پراگماتیسمی» بر اساس روش های آموزش خلاق در جهان در یک جامعه آماری از دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است. لذا در این مقاله ضمن اشاره به مفهوم آموزش بطور عام، به آموزش معماری بطور اخص پرداخته شده و سپس در رویکردی تحلیلی، به مقوله روش ها و مدل های آموزش در معماری پرداخته می شود. در پایان نیز به ارائه برخی مدلها و الگوهای آموزشی در این زمینه اقدام می شود.
  کلیدواژگان: الگوهای اموزش معماری، روش های طراحی خلاقیت، دروس طراحی
 • فاطمه بیان فر * صفحات 385-398
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر مدیریت نگرش های ناکارآمد منفی ومدیریت هیجانات در دانشجویان رشته شهرسازی بود. این آموزش بر اساس نظریه های شناختی تیزدل طراحی شده است. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان رشته شهرسازی با عدم مدیریت نگرش های ناکارآمد منفی و ضعف در مدیریت هیجانات تشکیل دادند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس بود. با توجه به معیارهای ورود و خروج، 30 دانشجوی رشته شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران که در مقیاس ارزیابی نگرش های ناکارآمد (DAS) و مقیاس هوش هیجانی شوت نمره پایینی کسب کردند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15n=) و کنترل (15n=) قرار داده شدند. ابزار پژوهش، مقیاس نگرش های ناکارآمد بک و مقیاس هوش هیجانی تجدیدنظر شده شوت بود. آزمودنی ها ی 8 جلسه 2 ساعته آموزش ذهن آگاهی را دریافت کردند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد و آموزش ذهن آگاهی به طور معنی داری موجب مدیریت نگرش های ناکارآمد منفی و مدیریت هیجانات در دانشجویان رشته شهرسازی شده است (P<0/01). لذا انجام مداخلات بر اساس این رویکرد میتواند در مدیریت نگرش های ناکارآمد منفی و مدیریت هیجانات در دانشجویان رشته شهرسازی مفید باشد.
  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، مدیریت نگرش های ناکارآمد منفی، مدیریت هیجانات، دانشجویان شهرسازی
 • گودرز سهرابیان، فرح حبیب *، حمید ماجدی صفحات 399-412
  موضوع کیفیت همواره دغدغه اصلی طراحی شهری بوده و حرفه مندان متعددی از این حیث به بیان و تشریح کیفیت های طراحی شهری پرداخته اند. دو تا از کیفیت های اصلی که همواره موضوع طراحان شهری بوده است، ایمنی و خوانایی می باشند. اهمیت ایمنی و خوانایی در شب شهر که از یک طرف زمان تاریکی بوده و از طرف دیگر زمان حضور انسان ها در فضاهای شهری و گذران اوقات فراغت می باشد، پر رنگ تر می شود. از این حیث مقاله حاضر ابتدا به تشریح این دو مولفه پرداخته و در ادامه ی بحث منظر شهری و عناصر و اجزائ تشکیل دهنده آن را معرفی کرده است. سپس منظر شبانه شهر با تعبیر منظر خود نمایانه تعریف شده و مفاهیم منظر شبانه ایمن و منظر شبانه خوانا به عنوان دو تا از کیفیت های اصلی منظر شبانه شهر معرفی و اهداف اصلی هر یک از این مولفه های کیفی تبیین و نقش هر یک از اجزاء منظرشبانه شهر در این مولفه ها تشریح گردیده است. در نهایت به عنوان هدف اصلی پژوهش، اهداف اصلی و نقش هر یک از اجزا و عناصر تشکیل دهنده منظر شبانه شهری در مولفه های ایمنی و خوانایی منظر شبانه در قالب جداولی جمع بندی شده است.
  کلیدواژگان: منظر شبانه شهر، ایمنی، امنیت، خوانایی، نورپردازی
|
 • Sharare sadat Mirsafdari * Pages 5-20
  Considering the growth of the tourism industry in the world and its post-oil revenues and its impact on economic development, it seems that one of the ways of developing economics, studying and investing in this sector. The province of Hamedan has a history and a good geographical position and abilities in tourism, which, unfortunately, has a very small percentage of this ability today. The purpose of this research is to explore potentials and suggest ways to exploit these abilities. The present research is descriptive-analytic and applied. The data collected is based on library and field studies. The result of this analysis is the potential and potential capabilities of Hamedan province in many areas of tourism, and it seems to be with short-term and long-term programs In this regard, tourism in Hamedan has the potential to be promoted as one of the country's tourism sites, which is important only with the proper cultural foundation, strengthening of urban infrastructure, modeling of successful tourism projects in the world
  Keywords: Tourism, Hamedan Province, Historical Tourism, Sport Tourism, Medical tourism, Religious Tourism
 • Kaveh Bazrafkan * Pages 21-38
  The process of manufacturing production is not too hard to understand, and is not so easy that everyone know how it begins and where it should be finished. But the obvious matter is the production which is obtained and its name in architecture is objectification to subjective ideas and manufacturing the tangible elements. In fact, the history of transforming idea to production is related to the caveman and it has thousands years antiquity. By appearance of computer, the human can make it help them. Nowadays, especially in recent decades, the computer-aided experience makes their eyes open in new areas. Although some of the computing approaches are not positive and good for them, but we focus on the positive parts of this fact. Now we must answer to some questions: would computer sit on the architectural position? And doesn't design process need to architect as a producer? Also there is some another question that where is the front ring between the traditional and modern architecture? And does computer-aided approach play the same role as a linker factor? Finally, it is necessary to say that the nature of this research is explanatory; also, considering the holistic subject, the main approach is operative.
  Keywords: Idea, Architecture, Manufacture, Production, Computer-aided Approach
 • Mansour sepehrimoghadam * Pages 39-54
  We spend more than ninety percent of our lives in enclosed spaces. Spaces where people spend most of their time definitely play a significant role in their behavioral and physical well-being. Number of studies in the field of psychology has proven that acquired behaviors are directly influenced by the design of spaces. On the other hand, through the development of buildings quality, along with the advancements in technology, industry, and attention to the global environmental conditions, many buildings have addressed environmental approaches. By related advertisement, media communication and the consideration of the potentials of buildings with a sustainable and green approach, these buildings have often fallen positive into the minds of the audience, but, as a group of researchers believes, mismatches of residents' satisfaction within the environment of these spaces is established. The quality level that inhabitant experiences is shaped by factors such as welcoming entrances, children's play spaces, lobby, indoor and outdoor gathering spaces and community hall, which in general shape social well-being and comfort among inhabitants towards social interactions. This study aims to cover the research objectives by assessing the quality of the inhabitants experience compared to the common spaces of residential buildings with an environmental approach in Tehran. The research has been conducted in four residential buildings with environmental approach in Tehran. In this regard, 204 questionnaires are distributed in these four residential buildings. The analysis process has been implemented by the K-S and AVALUE programs in the SPSS2 tool. The researcher is trying to focus on the role of public spaces and common areas in Tehran's residential buildings and the impact of social interactions of residents on the quality level of residents' experience in terms of the component of social sustainability. This quantitative research can draw the attention of researchers and architects to the importance of public spaces in current and future residential buildings.
  Keywords: Environmental oriented buildings, residential buildings, common areas, social sustainability, residents 'perception, residents' experiences
 • dr shahram baseti * Pages 55-73
  The purpose of this paper is to investigate the relationship of tradition and modernity in the formation of qajar s architectural architecture in 1298 - 1344. the necessity of study also lies in the fact that in qajar period, the values and traditions dominating the society have faded to some extent, and the lack of proper understanding of the qajar state from these new historical conditions has led to a change in the society, and the most important of which has been the interaction of tradition and modernity in the society in particular in sociological dimensions. As far as this time, in connection with the principles of traditional architecture and within the structures of a traditional city, the architecture gradually lost its old forms and assumed a western appearance. in this paper , a descriptive - analytical method with data collection tools includes documentary studies and library sources and documents and documents available to the interaction of tradition, modernism in the context of architectural identity of this era. at the end, these developments in the architectural field have been studied and discoveries especially in sociological dimensions are considered in this regard.
 • hossein zabihi * Pages 75-86
  The present paper aims to consider the latest research achievements surrounding urban views and their role, seeking to understand a comprehensive model of human and perceptual dimensions, in order to fit the structure of the urban wall. Considering the reciprocal relationship between the environment and the human, the question of what components can affect the formation of identity in an individual and society. According to the teachings and human life categories, his needs are grouped in two physical and spiritual arenas, and the urban features can be achieved when people and society are formed into identity dimensions and the different needs of the individual. Architectural spaces provides the physical and psychological needs of man in a relative manner, but can only provide a platform to provide his spiritual and spiritual needs, as the evolution of human evolution is a conscious one. Space builders can help with knowledge of the effective elements on the individual's perception of the environment with a rich environmental design and emphasis on perceptual elements as part of the environment. the environment in which physical, perceptual, semantic, and functional systems function properly can be used by appropriate individual and collective valuating to train individual perceptions in the environment and stimulate cultural wealth. This happens when the dominant eye on environmental design fits into society's values and identity, and by respecting individual and collective identity, it can achieve this person and the environment.
  Keywords: View, Urban Landscape, aesthetics, Identity, human needs
 • mehrdad matin * Pages 87-106
  From the peripheral vision, the central court has performed well as an efficient and efficient means to protect residents from adverse weather and environmental conditions and to benefit from non - active energies in the regions (hot and dry) and (warm and humid). The discovery of the hidden angles of the environmental and climatic function of the central courtyard in the traditional urban settlements of the country is an unknown issue that this study seeks to answer. For this purpose, traditional house houses of Tabriz have been selected as a study sample. This study aims to study the physical structure, patterns and variations of the central courtyard in traditional housing units of Tabriz based on effective elements on thermal treatment of حیاط ها to their typology. In order to perform the research of 120 examples of traditional houses of Tabriz in the historical range of the city, the identification and number of 64 houses that had full information and documents were selected for typology. The results of typology the factor towards other factors in determining the governing angles on the direction of the houses. It is in the sense that courtyards are closer to a square shape. Courtyards of area (100 - 300 m) have the highest frequency among the studied samples. The depletion of the area and the increase of the compound confinement face difficulty in the cold season due to deep shadows on adjacent surfaces of the courtyard, non - active heating of the adjacent spaces adjacent to the compound. The maximum frequency ratio is to a group of yards, the length of which is 2. 5 times the height of them and the courts with a width of 2 equal to the height of the bodies are the highest. The rise of the sidewalls, especially in the south, will lead to vast shadows in the adjacent surfaces of the courtyard and thus reduce the quality of thermal comfort in the cold seasons of these regions.
  Keywords: typology, central court, traditional houses, Tabriz, physical proportions, climatic performance
 • giti salahi esfahani * Pages 107-128
  Poverty is a social, economic, political, cultural and political phenomenon that has long been the greatest of human problems, and human society, in spite of the tremendous changes that has taken place in various fields of science, is now struggling with. The present research is applied in a descriptive and analytical manner and is based on the studies conducted in this field and the analysis of the content of theoretical foundations and the extraction of indicators of poverty reduction on the one hand, and on the other hand, relying on the opinions of the relevant experts Using the Delphi model and the use of deep interviewing tools, the questionnaire, as well as the use of SPSS software in the statistical analyzes and ARC-GIS, GEODA TM and spatial statistics analysis were selected. The analysis shows that 8 villages in the high poverty range, 21 villages in a wide range, 8 in the medium range, 5 in low and 5 in the low range. The results also show that 3 cold clusters (LLL) and 5 hot clusters (HH) were identified in the region, which is the largest hot spot in the southeast of the city near Semnan and is located in villages In this spot, there is a high rural poverty and are adjacent to each other and is the largest cold spot in the northwest of the city and near the city of Tehran and Ray.
  Keywords: rural poverty, spatial analysis, Pakdasht city, spatial dependency
 • seyedmohamad ghafari khalafmohamad * Pages 129-146
  Public places allow people to communicate as they like, because it is possible for everyone to be involved, including families, social and cultural groups, friends, neighbors, colleagues, etc. the more convenient and better the relationships of the groups and the different strata, the social relations are more difficult. However, in this study, different groups are reluctant to communicate with each other, and the separation between them is obvious and tangible. This study investigates the different public places in urban areas over a year, a case study of the city of Ayeslbury in the south - east of England with an estimated population of 69000. The purpose of this research is to find out how different people use public spaces and how interactions vary according to age and gender and location. The findings with respect to the policy of public spaces of regions are considered. The method of research is a combination of qualitative and quantitative research, which includes interviews of horsemen, managers and urban planners, business owners and shops, and passersby in these places. The study was carried out by 46 (16 - 73 years) over 12 months (from October 2004 to September 2005). Observations in general were made in 3 places, residential areas, green spaces, city centers, from 7 am to 1 in the night. In this study, we evaluate the accuracy of the social and demographic characteristics that observers have identified. Rather, the interpretation of observers is one of the ways determined by the groups assigned to it. As a result, the language and label that are used for each group will be used in this document. The study also analyses whether the interactions are different from the age or with the location. Or does the presence of people or special groups influence the use of public space.
  Keywords: social interactions, urban planners, public space
 • dr davod Pooriyan * Pages 147-162
  During the last four decades, the maximum buildings, especially tall buildings in cities have designed urban architectural buildings using structural metal systems. While metal structures include many weaknesses in relation to the climate and components of bioclimatic design, weakness and difficulty of implementation and structural components in developmental dimensions and fluidity and flotation and components of avoiding form rigidity and volumetric dynamic from architectural aspect. On the other hand, shell structures could promote the mentioned disadvantages to a large extent and provide more balanced design. In this paper, types of shell structures and their structural characteristics and analysis are mentioned and the examples used are mentioned in the architecture of tall buildings and other architectural spaces.
  Keywords: Tall Buildings, Design Dimensions, Shells, Structural Analysis
 • manochehr tabibian * Pages 163-182
  Today the emergence of problems and environmental crises is a threat to the different aspects of social, cultural, economic and even physical aspects of human societies. the attention of many researchers has attracted as far as the design of environmental security and a systematic approach and system such as ecological approach to supply it especially in the city. because of the reciprocal relationship between city environment and city economy and the domination of capitalism and its destructive effects on natural resources, in addition to the plan of urban security and economic swing in the city to reduce the damages caused by environmental threats, it tries to explain the position of modern theory of Moghavemati economics to improve the urban ecological security. Because of Islamic origin, resistive economy theory, nature and environment are important in the theory of Moghavemati economics. In this paper, descriptive analytical method has been proposed to examine the principles set forth in proof of a Moghavemati economy by The Leadership which has a direct and indirect effect on environmental issues and the issue of ecological security. based on the results, the Moghavemati economics approach towards achieving ecological security in the city is located in two spheres of economic planning and cultural planning and the Moghavemati economy with strong wings , namely economic jihad, economic justice and strengthening of production, aims at providing , improving and promoting ecological security in the city.
  Keywords: security, economics, urban security, ecological security, Moghavemati economics
 • mostafa aghaalikahni * Pages 183-198
  Tourism is the largest and most diverse industry in the world Many countries regard this industry as the main source of income, employment, private sector growth and infrastructure development; Due to the climatic and ethnic conditions, the history of ancient civilization and ancient works and its special status in the attractions of ecotourism, If it solves its problems and provides appropriate services, it can reach the right point. Due to geographical conditions, the city of Ramsar has a great potential in attracting domestic and foreign tourists. The expansion of tourism flows in this region has led to adverse environmental, economic and social impacts due to inappropriate planning and the weakness of infrastructure and tourism management. This research seeks to understand the role of management factors in the sustainable development of tourism in Ramsar. The research method is descriptive-applied research and has been used to collect information through documentary and library methods. The statistical population of this research includes high school administrators of municipal organizations and all citizens of Ramsar Due to the wide extent of the statistical society and the impossibility of conducting research on the whole society, a multistage cluster sampling method has been used. And the data was analyzed using the Delphi method and the Topsis Technique As a result, the ranking of the criteria has been addressed The impact of urban management on interacting with the use of natural and man-made jokes has been able to rank at the top of the criteria by gaining a score of 0.654286.
  Keywords: Management, Tourism, Sustainable Development, Ramsar
 • gelareh shahhosseini * Pages 199-212
  Citizen participation in urban management is the newest approach that is trying to make synergy among the ideas and capabilities of citizens in order to bring into force moving from management to governance. The ultimate goal of this approach is to reach decentralization, transparency, creation of unity and justice in the field of urban management. This research believing the need to move towards utilizing the views of citizens in the management of cities, aims at detailed study of the concepts and practices of citizen participation, and having a model of citizen participation level in this process. The Parand new town new was selected as the case study .This research is Descriptive and analytical and the method of study has been quantitative and qualitative using questionnaires, interviews, and combining the results with official statistics. In order to identify the effective indicators and measure them different scientific instruments were used. Data analysis in two stages: Describing the data using frequency distribution tables and central measures and dispersion. Testing the hypothesis and investigating the relationships between variables using the statistical methods of Pearson correlation, variance analysis and multiple regressions were performed. The results show that among all independent variables related to personal, economic, social characteristics of the citizens and informing them of the process or citizen participation, there is a significant correlation. The Variable of the type of home ownership has the biggest correlation or the level of participation and it seems that is the stronger people’s economic base is, the higher their participation is, and vice versa. Finally, Since there is a direct correlation between the independent variables and the dependent variable of citizen participation, improving the status of each of mentioned factors can contribute to a significant increase in the participation of citizens in the management of Parand new town That should be on the agenda with regard to prioritization based on the correlation between the independent variables and level of participation. Among the independent variables of the first hypothesis, type of home ownership with a correlation coefficient of 0.56 has the highest correlation with the level of participation, so taking measures as regards affordable and cheap housing in order to overcome the problem of ownership of housing can play an important part in increasing the participation of citizens;. Increasing the level of Information delivery by Development Company of the new town of Parand can play an important role in increasing citizens' participation. This can be achieved through strengthening citizens' participation in the management of the new town of Parand and boosting the culture of participation, holding public meetings, conducting polls in various fields and inform them about the plans and programs of development.
  Keywords: Citizen Participation, Urban management, new town, effective factors
 • mahmoud rahimi * Pages 213-224
  Today, our analysis of natural disasters has become an important and broad range that is currently being discussed at the simultaneous and interdependence of sustainable development and disaster management. Accordingly, the analysis and development of human and environmental systems against natural disasters in the way of achieving sustainable development is of particular importance. This non - experimental study has correlation based on the practical goal of earthquake vulnerability in the region of 15 Tehran against earthquakes using hierarchical analysis method. in this paper, four dimensions of social, economic, institutional and physical - physical aspects have been used in this paper based on theoretical and empirical bases of social against earthquake. The higher the level of social dimension among citizens, the higher the swing rate is added. There is a positive and significant relationship between vulnerability and its four dimensions. The relationship between the four dimensions of social, economic, institutional and physical - environment is quite meaningful. in general, due to the results of path analysis, the social dimension has the greatest impact among the dimensions in explanation.
  Keywords: vulnerability, earthquake, Tehran, crisis management
 • Mohsen Noghani * Pages 225-242
  This study aimed to analyze the factors affecting the survival of the membership of the Social Council of the city of Mashhad. In this study, using a comprehensive system, information is collected about the neighborhood community council members. On the other hand, using survival analysis to has been examine three issues, the survival, factors affecting the survival and the survival graph of Council members. Among the survival factors three areas is considered, individual factors, the council and the region. The findings show that 70 percent chance of survival in the Social Council communities. Indicators related to the performance of the council have the greatest impact on member’s survival. Leaving Probability of women and young people are more than others. The variables meetings Number, decisions and community members increase survival and variables that reduce its the number of missing, number of council members, credit rating, ranking social status, number of Council in Regional, local population and local problems are survival of its members. The end of article, regarding the research findings provide recommendations as appropriate approvals and meetings with potential members, organizational support and headquarters management by the council.
  Keywords: Social Council of Neighborhoods, event history analysis, Mashhad, survival analysis
 • dr Asghar Molaei * Pages 243-258
  The Urban design is a course, profession and art that aims to upgrading environmental qualities. In this field, attention to vernacular contexts especially religious and cultural places and citizen’s cognitive image is very essential. Religious places as unifier complexes, has a basic role in urban life. Iranian cities has many religious spaces, as valuable contexts that are threatened by adverse urban construction. Now this question are introduced that though contemporary evolutions, what importance of religious places in urban life and citizen’s cognitive image? This research aims to studying the importance of religious places especially religious places in citizen’s cognitive image as identical themes in cultural, social and physical aspects of Iranian cities. The research methods that used in this paper is descriptive, analytical, and exploratory and case study research method with questionnaire usage, interview from people about their cognitive image techniques. In case study, via interview from 40people of Shahr_e_Ray citizens, the cognitive image of Ray citizen’s has questioned. This questionnaire showed the religious spaces are the basic, important, essential signs and places in urban life. Also religious places are maximum interests between other places. Shah-Abdol-Azim Shrine, Ebn-e-Babouye cemetery and Imamzadeh- Abdollah are the most interesting places. Against, other modern spaces such as parks, cinema, mall and highway have very low role in people’s cognitive images.
  Keywords: Religious Spaces, cognitive image, Shahr-e-Ray, Shah-Abdol-Azim Shrine
 • Mehdi Oojakhtari * Pages 259-278
  Environmental pollution today has become a permanent image of metropolitan faces. The new look at problem solving is to move the activities towards virtual spaces in order to reduce the environmental problems in the context of the urbanization of the two regions and in the context of information technology. What follows is part of the achievement of the doctoral dissertation titled " city of two spaces” policy in sustainable environmental, economic and social development of metropolises. Case Study; Tehran Metropolis, and intends to examine the impact of diphasing on the sustainability of Tehran's development. The research question is: How does this trend affect Tehran's sustainable environmental development? Documentary and field studies (questionnaires) with soft analyze (SPSS) indicate that the development of activities in cyberspace could reduce vehicle traffic, reduce air and noise pollution, and increase the open and green spaces of the city.
  Keywords: city of two spaces” policy, Sustainable Development, Environmental, Tehran
 • sheida azadi * Pages 279-296
  More than half of world's population lives in urban areas. Permanent increasing population has also affected peri-urban areas during this 100 years. Peri-urban areas are formed in an organic and without planning sense by new comers who belong to the lower middle class and low-income urban residents. Naysar was formerly a small settlement placed in the east of Sanandaj, but during two very recent decades it has experienced a tremendous increasing amount of settlers then merged into Sanandaj City immediately. The purpose of this study is to investigate the metamorphosis of peri-urban areas emphasizing on Naysar according to the view three different groups of community including: specialists, academics, and settlers of Naysar. The analysis has been done by considering social, economic, environmental, and institutional management approaches. The findings of the research show several factors influencing on spatial metamorphosis: urban poverty, neighboring and accessibility, The lack of supervision of urban management on land transactions and the change in the use of land located in the city on the increase in the population identified the effective study area. Economic problems lead the lower middle class community to settle in Naysar and land use of Naysar has been changed in parallel with changing characteristics of population. Through the findings, we can observe that Naysar has been gradually gaining economically, socially and physically gained urban characteristics.
  Keywords: External, internal Effective Factors, Peri-Urban Spatial metamorphosis, Naysar
 • seyed Hamid Mousavi * Pages 297-308
  Renovation of worn-out tissues has been activated in recent years, as if the municipality, without the participation of people, intends to renovate worn out tissues, also through the possession of people's places of business. And the only legal right of the people was to give their homes their homes at the expense of the day and forced displacement of their area, which they had for many years admired and searched for. Zone 12 is deteriorating due to the deterioration of tissues. If, in the next few years, the municipality does not use the residents' participation and based on the detailed plan of the region to organize the worn out textiles, many monuments and monuments as well as residential buildings will be destroyed. The purpose of this research is to investigate the participatory approach in organizing the worn out tissues of the 12th district of Tehran. The research is descriptive-analytical and data collection is done using library and field method. The statistical population of this research includes experts. The multi-stage random sampling method has been used and the information has been analyzed using Tapsis method. And the results show that the benign and old criteria of construction and the risk of earthquake damage (0.735193) have been able to rank first. In order to operationalize the participatory approach in organizing the worn out texture, the sustainable partnership process can be used as a comprehensive approach.
  Keywords: Worn out texture, area 12, collaborative approach
 • seyed Jamaledin Daryabari * Pages 309-325
  The speed and size of urban population growth and the increase in the number of cities in the in developing countries have been the result of many problems and problems. These problems are mainly due to the need to meet the widespread and increasing needs of urban management with the ability of urban management to respond and resolve them. Meanwhile, the role of urban management as the helm of the city is more than ever. The critical point is that the gaps due to the scrutiny of the role and status of urban management in the heart of the nation's sovereign complex as well as the lack of integration of urban management on numerous. Tehran metropolis as a leading role in urban urbanization, in the critical conflict of social, economic and political changes surrounding the values of democracy in modern and modern times, requires changes and transformations to a sovereign set. Hence, these changes are around the determinants of optimal position of management of Tehran metropolis in the country's administrative structure. in this thesis, using documentary and field research, the present study tries to provide a suitable model for such a role and position. the results of this study show that in drawing the optimal model of urban management of Tehran metropolis and its proper place in the political and administrative structure of the world, it is necessary to map a system look, top and bottom processes and urban management relations with citizens, central government, and local government and market as the main actor in urban management. If the local government icon is not realized because of the limitations of the political structure and the constitution, it is at least allowed to wear the local management mantle to be directed toward the integrated and unified management of the city.
  Keywords: urban management, local management, political - management structure, integrated management, Tehran metropolis
 • dr Mazyar Asefi * Pages 327-344
  Following the industrial, labor and socialist revolutions and, consequently, the entry into the modern era in recent centuries, there have been two streams leading to the industrialization and mass production. The first stream was associated with growing socialist viewpoints safeguarding the interests of workers, which sought to provide better living conditions for the working class through the construction of residential settlements with an industrial approach. The second stream was the consequence of contemporary capitalism, which was supposed to support international thoughts in order to protect and develop its own interests by achieving the global construction market. The Islam as a comprehensive religion presents principles and instructions which have a social status. It seems that industrialized construction as part of the industrialization process aims to establish ideals that can be shared with social goals of the Islam. In construction industry, the fundamental question of the research is that which industrialized building systems coincide with the Islamic goals. In this study, the research hypothesis suggests that there are criteria in the teachings related to Islamic housing, which can evaluate industrialized building systems. This study aims to classify industrialized building systems in accordance with Islamic criteria of housing. The study seeks to evaluate industrialized building systems by categorizing Islamic criteria of housing. Subsequently, the results of evaluation are examined in comparison with actual cases and the correlation between the results is confirmed. In this study, the analytic hierarchy process (AHP) is employed for the accuracy of results. This study is an applied research. The information is collected through library research and Internet websites. Semi-structured interviews with experts are also used to satisfy the selected Islamic and industrial criteria. According to the results of this research, there are criteria in Islamic architecture and housing that can be realized more by some industrialized building systems. Hence fully prefabricated building system and fully automated prefabricated building system gain the highest score in meeting the selected Islamic criteria. The results of this study will be utilized to enrich the industrialized architecture and Islamic housing literature and can serve as a source of thoughts to help the process of decision making by managers and builders.
  Keywords: Islamic criteria, Islamic housing, industrialized building system (IBS), analytic hierarchy process (AHP)
 • Reza Ebrahimzadeh *, Ali hemati Pages 345-356
  The aim of this research was to present a model in order to evaluate the effectiveness of urban advertising with financial - economic approach and identify dimensions and relations between them. The research method was based on descriptive method of correlation type. The statistical population of this study consisted of 2017780 people in Isfahan with Cochran s formula, 393 sample sizes was calculated and selected through sampling method. The research tool consisted of five questionnaires whose validity was approved as content, formal, and factor. Data analysis in two descriptive levels (mean, frequency, graphs) and inference (structural equation model) using spss software spss there was lizard. the results of the research with structural equation modeling showed that the effectiveness of advertising including visual attractions, availability, content, content, content and promotional ability of advertising were affected by 39, 43, 36, 33, of 0, of 0, of 0, imagination, and 31.
  Keywords: advertising, effectiveness of urban advertising, trend of promotion, brand image, advertising awareness, city - dependent city advertising agencies
 • Dr Seyed Rasoul Aghadavood * Pages 357-368
  The purpose of this study was to design a risk breakdown structure and prioritize its levels in Isfahan municipality. In this regard, the presentation of the objectives of the construction projects in project risk management has been considered. This research was conducted to determine the risk breakdown structure through comparative studies, semi-structured interviews, and a questionnaire. Finally, prioritizing the levels of risk breakdown structure, the objectives of the projects were accomplished through improved hierarchical fuzzy topology technique. Due to the fact that in classical Tapis, the mean value and standard deviation are not a complete measure for comparison of two fuzzy numbers, in order to eliminate this defect, the coefficient of variation has been used. This descriptive survey is of a survey type of a practical nature and periodic time. The data gathering tool included review of documentation, Delphi technique and researcher-made questionnaires by drawing an abstract ladder, its content and content validity was evaluated by Lavasheh method and its reliability was confirmed by the internal consistency determination method and in general 29 risk categories in The third level was identified and ranked in three levels and ranked in the second and third levels.
  Keywords: risk breakdown structure, Projects Objectives, Prioritization, Risk of Construction Projects
 • Dr Iraj Etesam * Pages 369-384
  In conjunction with the reasons for the absence of an effective training system in teaching and creativity, particularly in architecture with benchmarking of nature, the first step ahead of practical action for training is to determine its goals and match the content of classroom practical programs and the process of training in courses and lessons in particular. in order to measure the efficiency of any educational content, it is possible to provide the results of training experience of these subjects during creative learning - learning experience. the present research method is a combination of the method of "descriptive - analytic" and "the practical - method" based on the methods of creative learning in the world in a statistical society of the islamic Azad University of damavand. in this paper, we study the concept of general education in particular, and then in an analytical approach, to the category of methods and models of training in architecture. in the end, some models and training patterns are presented in this regard.
  Keywords: architectural training patterns, design methods, design studies.
 • Fatemeh Bbayanfar * Pages 385-398
  In this research the effectiveness of mindfulness training on the dysfunctional attitude and emotional regulation on urban management students was examined .A total of 30 urban management students (8male and 22 females) were randomly selected and assigned into training and control groups. All participants filled the Dysfunctional Attitude Scale and Schulte Emotional Regulation Questionnaire before and after the beginning of training group .The training group received 8 weekly Two- hours’ sessions of mindfulness training. While the control group did not receive any training. The results of analysis of covariance showed a significant reduction in dysfunctional attitude and increase emotional regulation of the training group as compared to the control group (P<0.1).The qualitative observation showed that this method could also be effective in increasing the participants concentration.
  Keywords: Mindfulness Training, Dysfunctional Attitude Management, Emotional Regulation Management, Urban Management Student
 • Farah Habib * Pages 399-412
  The quality of quality has always been the main concern for urban design has been proposed to describe the qualities of urban design. Two of the main qualities that have always been subject to urban designers are safety and readability. The importance of safety and readability in the night of the city, which is one side of the dark time and the presence of humans in urban spaces and leisure time, is more colorful. in this regard, the present paper outlines the two components and has introduced the urban landscape and its constituent elements and components. Then, the city's nightlife is defined as two of the principal qualities of the city overnight, and the main objectives of each of these components are explained and the main objectives of each of these components are explained and the role of each of these components is explained in these components. Finally, as the main purpose of the research, the main objectives and the role of each component and the elements of the urban night landscape in the safety and elements of the night aspect is summed up.
  Keywords: city overnight, safety, security, readability, lighting