فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد سوداگر ، نگین بیرانوند، رکسانا فلاحی صفحات 1-8
  توتیای دریایی گروه فراوان و متنوعی از خارپوستان بوده که بیش از 800 گونه از آنان در اشکال و اندازه های مختلف، در هزاران زیستگاه های مختلف دریاها و مکان های متنوع از نظر شرایط محیطی شناسایی شده اند و غالبا در اقیانوس های سرد و گرم سراسر جهان پراکندگی دارند. این موجودات کفزی، همانند هم شاخه های خود، اسکلت داخلی از نوع کربنات کلسیمی داشته و در طول چرخه زندگی، تقارن شعاعی دارند و اغلب رسوب خوار و برخی نیز معلق خوار هستند. توتیاهای دریایی دارای چندین نقش اساسی و عمده در جوامع آبزی بوده که از آن جمله می توان به اهمیت آن ها درتغذیه برای گونه های مختلف آبزیان، جابجایی و چرخش مواد غذایی در بوم سامانه آبی و نقش آن ها در ساختار زنجیره غذایی یک سامانه اشاره کرد؛ خاصیت زیبایی شناسی توتیاهای دریایی نیز به دلیل جذابیت رفتاری، حرکتی و رنگ آمیزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جهت زیبایی سازی محیط آکواریوم به عنوان همزیست با برخی از ماهی ها، نرم تنان و سخت پوستان مورد استفاده قرار می گیرند. توتیاهای دریایی در بازار جهانی ارزش تجاری بالایی دارند و سالانه میلیاردها دلار ارزآوری داشته که در برخی کشورها به عنوان یک غذای گران قیمت و گاهی برای تهیه یک محصول خشک و حتی به عنوان یک خوراک و یا دارو استفاده می شوند و در برخی کشورها؛ از جمله کشور ما به عنوان وسیله تزئینی و سوغات کاربرد دارد؛ علاوه بر این به دلیل خاصیت زیبا شناسی و ارزش های زیستی در محیط های آکواریومی نیز قابل استفاده می باشند.
  کلیدواژگان: توتیای دریایی، آکواریوم آب شور، زینتی
 • علینقی سرپناه صفحات 9-18
  تکثیر و پرورش ماهیان زینتی با رویکرد اقتصادی و تزئینی از فعالیت های مهم صنعت آبزی پروری تجاری بشمار می رود که در دهه های اخیر رشد و توسعه فراوانی داشته و سهم وسیعی از تجارت بین المللی را بخود اختصاص داده است. در راستای این رشد و توسعه، یکی از مهمترین چالش های پیش روی این صنعت ظهور و بروز بیماری های مختلف از جمله درگیری با انگل های تک یاخته و پریاخته می باشد که سبب بروز مشکلات عدیده ای در این ماهیان، از جمله کاهش رشد، تاخیر در بلوغ جنسی و یا عقیمی ماهی، بروز تلفات، هزینه بالای درمان و کنترل انگل های مزبور می شوند. همچنین انگل ها اغلب زمینه را برای بروز بیماری های دیگر مانند آلودگی های باکتریائی، ویروسی و قارچی فراهم می سازند و سبب مرگ و میر شدید ماهیان می گردند. بنابراین، در این مطالعه به بررسی انواع انگل های بیماریزای ماهیان زینتی و ارائه راهکارهای کنترل و درمان آنها پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: ماهیان زینتی، تک یاختگان، ترماتود، نماتود، سخت پوستان، آلودگی های انگلی
 • رعنا حق پرست ، بابک تیزکار صفحات 19-25
  این تحقیق به منظور بررسی روند تولید مثل ماهی طلایی و نحوه رسیدگی جنسی تخمک ها در زمان رسیدگی مولدین ماده در مجتمع تکثیرو پرورش شهید دکتر یوسف پور به انجام رسید. به این منظور تعداد 250 قطعه مولد ماده با وزن متوسط 74/23 گرم در حوضچه نگهداری شدند. ماهیانه تعداد 50 مولد ماده از حوضچه بطور تصادفی انتخاب و پس از توزین و اندازه گیری طول، وزن، وزن گناد و کبد مولدین ماده، میزان شاخص کبدی و گنادی مولدین تعیین گردید. در هر ماه از سه مولد نمونه بافت تخمدان تهیه گردید. از هر نمونه تخمدان از سه ناحیه جلو، وسط وعقب نمونه تهیه شد. نتایج نشان داد که در ماه های اولیه رسیدگی جنسی (آذر ماه) درصد فراوانی تخمک های مرحله یک و دو به نسبت تخمک های سه و چهار در ناحیه جلو بیشتر از ماه فروردین است. در تمامی ماه ها در هر سه ناحیه جلو، وسط و عقب تخمک های مرحله سه و چهار مشاهده می شد. فراوانی تخمک های مرحله چهار با افزایش مرحله رسیدگی جنسی (فروردین) در ناحیه جلو تخمدان بیشتر از دو ناحیه دیگر بود.
  کلیدواژگان: ماهی طلایی، تولید مثل، تخمدان، رسیدگی جنسی
 • جواد مهدوی جهان آباد ، ابوالحسن راستیان نسب، رقیه محمودی، اسماعیل کاظمی، محمد میثم صلاحی اردکانی، حبیب الله گندمکار صفحات 27-39
  در این مطالعه اثرات نانوذرات سلنیوم بر کیفیت اسپرم و عملکرد تولید مثلی ماهیان بررسی شد. امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان، تامین غذای سالم و کافی یکی از مسائل و مشکلات بحرانی بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد. آبزیان می‎توانند نقشی حیاتی در تامین مواد مغذی مورد نیاز جامعه داشته باشند. کنترل تولید مثل ماهیان موضوعی کلیدی در آبزی پروری است. کیفیت گامت ماهیان یکی از عوامل محدود کننده موفقیت تولید مثلی می باشد. علاوه بر این، کیفیت گامت ماهیان می تواند بسیار متغیر باشد و تحت تاثیر تعداد زیادی از عوامل خارجی قرار گیرد. وجود مواد معدنی ناچیز در جیره ضروری می باشد، حتی تغییرات جزئی سطوح این مواد اثرات معنی داری بر سلامت و عملکرد تولید مثلی دارد. سلنیوم یک ماده معدنی ناچیز ضروری می باشد که به عنوان جزء سازنده آنزیم هایی مانند گلوتاتیون پراکسیدازها و همچنین سلنوپروتئین ها، نقش مهمی در فرایندهای بیولوژیک مختلف شامل دفاع آنتی اکسیدانی، باروری نرها و ماده ها، متابولیسم تیروئید، عملکرد ایمنی، عملکرد غدد درون ریز، و تکامل و عملکرد ماهیچه ایفا می کند، همچنین به عنوان مرکز کاتالیزوری در جایگاه فعال آنزیم آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز عمل می نماید. ماهیان و به ویژه آزادماهیان ممکن است برای محافظت از سطوح بالای اسیدهای چرب چند غیر اشباع (PUFA) خود که مستعد پراکسیداسیون هستند، به طور نسبی نیاز بالایی به خواص آنتی‎اکسیدانی سلنیوم داشته باشند. بنابراین سلنیوم و سلنوپروتئین ها زنده مانی اسپرماتوزوآ را تضمین نموده و از آن در برابر گونه های اکسیژن فعال (ROS) محافظت می نمایند، و همچنین عملکرد تولید مثلی نیز ممکن است از طریق سلنیوم افزایش یابند.
  کلیدواژگان: آزاد ماهیان، بیوتکنولوژی، گلوتاتیون پراکسیداز، سلنیوم، نانو ذرات
 • سیده زهرا معصومی زاده صفحات 41-48
  تولید مثل تضمین کنند بقاء هر جاندار است که موجودات برای تولید مثل رفتارها و استراتژی های خاص دارند. شناخت سیستم های جفت گیری در شناخت رفتارهای تولید مثلی مانند نحوه مراقبت والدینی و استراتژی های بقا موثر است. سیستمهای جفت گیری به دو دسته تک همسرس و چند همسری تقسیم می شوند. سیستم چند همسری، به سه دسته چندگانگی نر، چندگانگی ماده و سیستم جفت گیری گروهی تقسیم می شود. در سیستم چند همسری جانور نر می تواند با چندین ماده جفت گیری کند و یا یک ماده می تواند با چند نر جفت گیری کند که که فراوانی نوع اول بیشتر است. در این حالت موجود نر و یا ماده ای که با چند فرد دیگر جفت گیری می کند بزرگترو یا زیباتر بوده و به عبارت دیگر جذابتر است. در این مقاله عوامل دخیل در سازگاری یک جنس به سیستم تک همسری توضیح داده شده است. با وجود تنوع در سیستمهای جفت گیری و استراتژی های تولید مثل در جانداران، اما جانداران مختلف برای بقای خود حداکثر تلاش را انجام می دهند. بدین منظور سیستمهای تولید مثلی نیز تحت تاثیر تنوع شرایط اکولوژیکی و سیر تکاملی جانداران متنوعند.
  کلیدواژگان: سیستمهای جفت گیری، تک همسری، چند همسری، جانوران آبزی
 • رضا قربانی واقعی ، علی حسین پور، علیرضا علیپور، هوشنگ یگانه صفحات 49-57
  با توجه به قدمت ماهیان خاویاری، زیبایی و جذابیت ظاهری آنها تمایل برای نگهداری این ماهیان در آکواریوم در حال افزایش است. 27 گونه از خانواده ماهیان خاویاری در جهان وجود دارند که در دریاچه ها و رودخانه های نیم کره شمالی کره زمین سکنی گزیده اند. در دریای خزر 6 گونه از ماهیان خاویاری وجود دارد. در بین ماهیان خاویاری دریای خزر و حوضه آن، ماهیان استرلیاد (Acipenser ruthenus) و اوزون برون (Acipenser stellatus) ، برای نگهداری در آکواریوم مناسب تر از سایر گونه های ماهیان خاویاری میباشند. ولی ماهی استرلیاد جهت نگهداری در آکواریوم از اهمیت بیشتری برخوردار است. البته امکان نگهداری سایر گونه های ماهیان خاویاری نیز در آکواریوم وجود دارد، ولی با توجه به سرعت رشد بیشترآنها، در طولانی مدت نگهداری آنها دشوار تر بوده و به آکواریوم هابی با ابعاد و حجم آبگیری بیشتری نیاز خواهند داشت. برای نگهداری ماهی خاویاری در یک آکواریوم، طول و عرض آکواریوم باید به اندازه کافی بزرگ باشد به گونه ای که ماهی بتواند آزادانه شنا نموده و به آسانی بچرخد. این بدین معنا است که، طول آکواریوم باید حداقل 6 برابر طول ماهی و عرض آن حداقل 2 برابر طول ماهی باشد. عمق آب از اهمیت کمتری برخوردار بوده، ولی بیشتر بودن حجم آب، شرایط زیست محیطی پایدار تری را فرآهم مینماید. ماهیان خاویاری در کل سال تغذیه مینمایند ولی مقدار غذای مصرفی آنها در زمستان کمتر می باشد. غذای مورد نیاز آنها با ماهیان گوشتخوار قابل مقایسه است. بطور کلی ماهیان خاویاری از نظر اختصاصات زیستی حد واسط آزادماهیان و کپور ماهیان میباشند.
  کلیدواژگان: ماهیان خاویاری، آکواریوم، نگهداری، تغذیه
|
 • Mohammad Sudagar , Negin Beyranvand Pages 1-8
  Sea Urchin is a large and diverse group of aborigines, of which more than 800 species have been identified in various shapes and sizes in thousands of different habitats of various seas and locations in terms of environmental conditions, and are often found in hot and cold oceans around the world. Scattered. These creatures, like their branches, have an internal skeleton of calcium carbonate and have a radial symmetry throughout the life cycle, often sedimentary, and some are also suspended. Marine tafts have several important roles in aquatic communities, including the importance of them in feeding for different species of aquatic animals, the displacement and rotation of food in the aquatic system and their role in the structure of the food chain of a reference system The aesthetic value of tributaries is also of particular importance due to the attractiveness of behavior, movement and coloring, and is used to aesthetize the aquarium environment as a symbiosis with some fish, Sea turtles in the global market have a high commercial value and have billions of dollars annually, which in some countries are used as an expensive food and sometimes for the preparation of a dry product, even as a feed or drug, and in some countries; Our country's sentences are used as decorative and souvenir items; in addition, due to their aesthetic and biological values, they can also be used in aquarium environments.
  Keywords: Sea Urchin, Salt Water Aquarium, Ornamental
 • Sarpanah A.* Pages 9-18
  The proliferation and cultivation of ornamental fish with an economic and decorative approach is one of the important activities of the aquaculture industry, which has grown over the recent decades and occupies a significant part of international trade. In addition to this growth and development, one of the most important challenges facing the industry is the emergence and occurrence of various diseases, including the involvement of protozoan parasites, which cause many problems in these fish, including growth retardation, delayed sexual maturation or fish infertility, casualties, high cost of treatment and control of parasites. Also, parasites often provide the basis for other diseases, such as Bacterial, Viral and Fungal infections, which cause severe mortality and morbidity. Therefore, this study reviewed the types of pathogens of ornamental fish and presented solutions for their control and treatment.
  Keywords: Ornamental fish, Protozoa, Trematode, Nematode, Crustacean, Parasites Infestation
 • Rana Haghparast Dr , Babak Tizkar Dr Pages 19-25
  This research was conducted to investigate the production process of goldfish and sexual maturity of oocytes at the time handling of breed. In the mosquito breeding complex, Dr. Yusefpour was take. For this purpose, 250 nambber female mature with middhe weiths 23.74g . Monthly, 50 female breed from tank selected randomly and after weighingand measure the length, gonad and liver weith, liver and gonadotropic index were determined. Each month, three ovarian tissue samples were prepared and, after the dehydration and clarification stages, the coloring was crried out on samples. Of each sample ovary was prepared the three areas, front, center and behind. The resulths showed that in the early months of sexual (December), a percentage of oocytes stage One and Two in compared to the oocytes of Three and Four than (April). In all months in each Three area front, center and behind oocytes were seen in stages three and four. The frequency of oocytes in stagevfour increased with increasing of sexually stage (April), increased in the ovary front.
  Keywords: sexual, , ovary, goldfish, reproduction
 • Javad Mahdave jehanabad , Aboalhassan Rastiannasab Doctor, Roghay Mahmodi Doctor Pages 27-39
  In this study, the effects of selenium nanoparticles on sperm quality and reproductive performance of fish were investigated. Today, given the growing world population, providing healthy and adequate food is one of the critical issues in many countries in the world, especially in developing countries. Aquatic animals can play a vital role in providing the nutrients needed by the community. Fish reproduction control is a key issue in aquaculture. Fish quality is one of the factors limiting the reproductive success. In addition, the quality of gamet fish can be very variable and affected by a large number of external factors. The presence of minerals in the diet is essential, even minor changes in levels of these substances have significant effects on reproductive health and reproductive performance. Selenium is a negligible mineral that, as a component of enzymes such as glutathione peroxidases, as well as selenoproteins, plays an important role in various biological processes including antioxidant defense, male and female fertility, thyroid metabolism, immune function, endotracheal function, and muscle development and function Also acts as a catalytic center in the active site of the antioxidant enzyme glutathione peroxidase. Fish, and in particular free fish, may have relatively high levels of antioxidant properties in selenium to protect themselves from high levels of highly unsaturated fatty acids (PUFAs) that are susceptible to peroxidation. Selenium and selenoproteins, therefore, guarantee the survival of spermatozoa and protect against reactive oxygen species (ROS), and reproductive performance may also be increased through selenium.
  Keywords: salmon trout, Selenium, Nanoparticles, Biotechnology, Glutathione Peroxidase
 • Reza Ghorbani Vaghei , Ali Hosseinpour , Ali Reza Alipour , Hooshang Yeganeh Pages 49-57
  Due to the stature and the beauty of sturgeons, tendency to keep them in the aquarium has increased. There are 27 species of sturgeon in the world that have inhabited the lakes and rivers of the northern hemisphere. There are 6 sturgeon species in the Caspian Sea. Amongest the sturgeons of the Caspian Sea and its catchment area, Sterlet (Acipenser ruthenus) and Stellate sturgeon (Acipenser stellatus) are more suitable for keeping in the aquarium than other species of sturgeon. But Sterlet is more important for keeping in the aquarium. Ofcource, it is possible to keep other sturgeon species in the aquarium. However, due to their higher growth rate, they were more difficult to maintain in the long time and needed aquariums with more water volume and dimensions. To maintain sturgeon in an aquarium, the length and width of the aquarium should be large enough so that the fish can swim freely and swing easily. This means that, the length of the aquarium should be, at least 6 times the length of the fish and its width at least 2 times the length of the fish. Water depths are less important, but more water volume, provide more sustainable encvironmental condition. Sturgeons feeds throughout the year, but the amount of food consumed is lower in the winter. Their food is comparable to other carnivorous fish. In general, from the aspect of existence specific, sturgeon fish are intermediate salmonids and cyprinids.
  Keywords: Sturgeons, Aquarium, Maintenance, Feeding