فهرست مطالب

رادار - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پژوهشی
 • نادعلی زارعی، محمد مهدی نایبی، احمدرضا امین، میثم رییس دانایی، حبیب الله اعلمی صفحات 1-10
  از بین تکنیکهای مختلف جنگ الکترونیک در دریا، چف به دلیل وابستگی آن به شرایط جوی و ساده¬گی کاربری، از اهمیت ویژه¬ایی برخوردار بوده و با وجود قدمت زیاد، کار تحقیقاتی چندانی برای تشخیص آن منتشر نشده است. عدم امکان اجرای تستهای چف در اتاق آنتن، موضوعی است که مطالعه رفتار آن را با مشکل مواجه کرده است. لذا شبیه¬سازی راهی مناسب می¬باشد. در این مقاله شبیه¬سازی ویژگیهای مختلف هدف و چف در فضای چند بعدی که هر کدام از ویژگی¬ها وابسته بهم باشند، ارائه شده است و از دستاوردهای این تحقیق می¬باشد. علاوه بر این، ساختار پردازشی مبتنی بر طبقه¬بندها برای تشخیص ارائه گردید. مقایسه دقت تشخیص طبقه¬بندهای مختلف در مواجهه با داده¬های شبیه¬سازی شده و داده¬های واقعی و نیز پیشنهاد طبقه¬بند مناسب در کاربرد دریایی، از دستاوردهای دیگر این پژوهش می¬باشد.
 • سید محمد ذبیحی مداح، سید علیرضا سیدین صفحات 11-24
  دراین مقاله روابط مربوط به سیگنال دریافتی از هدف متحرک با شتاب ثابت در یک حالت خاص از رادار روزنه مصنوعی دوپایه، به نام تک پایه ایستان (one-stationary) در صفحه برد مایل استخراج شده است. در ساختار تک پایه ایستان معمولا به دلیل پهنای پرتو وسیع و با فرض حرکت شتابدار هدف، انحناءی برد به وجود آمده وابهام داپلر بسیار بزرگ می باشد، بنابراین روش هایی مانند تبدیل رادون و تبدیل کی استون کارایی خود را برای تخمین مرکز داپلر و حذف مهاجرت برد از دست می دهند. در این مقاله الگوریتمی دومرحله ای برای تخمین دقیق مرکز داپلرکه تلفیقی از تبدیل رادون و یک الگوریتم جستجو است ارائه می شودو سپس با استخراج یک دستگاه معادلات، تخمین دقیقی از سرعت و شتاب هدف حاصل می شود و در نهایت الگوریتم تشکیل تصویر هدف ارائه می گردد. شبیه سازی، دقت روابط و قدرت الگوریتم پیشنهادی را در حضور نویز و کلاتردر مقایسه با الگوریتم های مرسوم تایید می کند.
 • حسن زیبائی نژاد ، حبیب الله عبیری صفحات 25-31
  در این مقاله نشان داده شده است که شکل دهی کاتد مگنترون در راستای محور تقارن، منجر به تغییر منحنی های هال و هارتری آن می شود به طوری که مجموعه ای از منحنی ها به جای دو منحنی ایجاد می شود. این امر سبب می شود که احتمال تحریک همه مدها و هارمونیک ها فراهم شود. درنتیجه مگنترونی پهن باند به وجود می آید. برای نمونه بدون اعمال تغییر در ساختار آند مگنترون، کاتد مگنترون نسبیتی A6 را با حفظ تقارن محوری در راستای محور شکل دهی سهموی نمودیم و با استفاده از یک شبیه ساز سه بعدی ذره در سلول، نشان دادیم که توان خروجی به بیش از 400MW رسید در حالی که گستره فرکانسی 5-20GHz می باشد.
 • شهریار توانائی پور ، محمدعلی جزو وزیری صفحات 33-38
  در این پژوهش تاثیر گرمایش آیرودینامیکی بر روی عملکرد آنتن های موج نشتی در پرتابه های ماوراء صوت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا با شبیه سازی آیرودینامیکی پرتابه، دمای سطح آن به دست آورده شده است. سپس با شبیه سازی حرارتی آنتن موج نشتی طراحی شده در باند فرکانسی X، دمای آن با فرض قرار گرفتن سطح بالایی آن در سطح خارجی پرتابه، محاسبه شده است. درگام بعدی با بررسی تغییرات شکل آنتن و تغییر خصوصیات مواد به کار رفته در آن به بررسی تغییر در عمل کرد آنتن پرداخته شده است. مهم ترین تغییر عمل کرد در پارامتر S11 بوده که در دمای 1880 درجه ی کلوین دچار جا به جایی فرکانسی در حدود 140 مگاهرتز شده است. از دیگر بررسی های انجام شده می توان به تغییر جهت پرتو اصلی و همچنین سطح گلبرگ کناری اول نسبت به تغییرات دما اشاره کرد.
 • علیرضا رضائی، ظاهر چراغی صفحات 39-48
  این مقاله به شرح اصول طراحی و ساخت تقویت کننده ی توان در فرکانس 4. 3GHz که متشکل از 3 ماژول 45W است می¬پردازد. اجزای این تقویت کننده که شامل تقسیم¬کننده توان، ترکیب¬کننده توان و ایزولاتر است، به صورت کامل طراحی شده اند. این تقویت کننده در فرستنده ماهواره های مخابراتی کاربرد دارد. برای طراحی تقویت کننده توان 100 واتی از ترکیب سه ترانزیستور TIM4450-60SL شرکت توشیبا استفاده شده است. به منظور شبیه سازی نیز مدار بایاس درین، گیت ، ترکیب کننده توان و تقسم کننده توان مایکرواستریپ، در نرم افزار AWR شبیه سازی شده است. طراحی ساده، تکنولوژی بومی، بازدهی بالا و سهولت ساخت از ویژگی های اصلی این طرح می باشد. در ورودی تقویت کننده از یک ایزولاتور استفاده شده است. بنابراین اگر به هر دلیلی ورودی تقویت کننده باز بماند و یا کابل ورودی به خوبی بسته نشده باشد تقویت کننده به نوسان نخواهد افتاد.
 • کاظم حیدری، پاییز عزمی ، بیژن عباسی آرند صفحات 49-60
  در سیستم های راداری موج پیوسته، کارآمدی گیرنده نیمه فعال شکارچی در تعقیب هدف از اهمیت بالایی برخودار است. در حالتی که هدف و شکارچی نسبت به هم دارای سرعت متغییر با زمان باشند، سیگنال دریافتی دارای داپلر متغییر با زمان خواهد بود. در این مقاله، ابتدا گیرنده، تخمینی از پارامترهای سیگنال دریافتی را با استفاده از تبدیل کوتاه زمان-فرکانس در زمان شتابدار بودن هدف یا شکارچی بدست می آورد. سپس با استفاده از فیلتر منطبق پارامترهای تخمین زده شده از سیگنال دریافتی، دقت زوایه ای ردگیری مونوپالس مورد سنجش قرار می دهد. در نهایت با ارائه شبیه سازی های لازم، روش ارائه شده با الگوریتم های مبتنی بر ماکزیمم طیف سیگنال در بین تبدیل فوریه سریع و الگوریتم بهبود واریانس مبتنی بر متوسط طیف سیگنال مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این شبیه سازی حاکی از آن است که الگوریتم فیلتر منطبق با تقریب پارامترهای سیگنال دریافتی، در مقایسه با سایر الگوریتم ها کارآیی قابل توجهی را ارائه می دهد.
|
 • nadali zareei , mohamadmehdi naeini, ahmadreza amini, meysam raeesdana, habibolah alami Pages 1-10
  Among the various techniques of electronic warfare in sea, Chaff has a special importance because of its simplicity of application and dependence on weather conditions. In spite of long antiquarian, research about its discrimination not published. In addition, the study of its behavior is faced with problem because of the lack of antenna’s testing room for Chaff. Therefore, simulation can be an alternative. In this paper, simulation of various features of target and Chaff are presented in a multidimensional space that features are dependent together, that is achievement of this research. Also, the processing structure is provided based on various classifiers for distinguish. In the sense of accuracy, the comparison between discrimination of various classifiers with simulated and real data from the practical tests and also proper classifier is presented in sea application, that is other achievement of this paper.
 • mohamad zabihi madah, alireza seyedin Pages 11-24
  In this paper, the received signal equation of moving target with constant acceleration in a special case of BSAR, named one-stationary,in slant range plane is derived. In one-stationary geometry, usually range curvature and Doppler ambiguity is very large due to wide beam-width and assumption of accelerating movement of target. Hence, transforms such as Radon and Keystone have little accuracy for both estimating Doppler centroid and removing range cell migration. In this paper two-step algorithm is proposed for exact estimation of Doppler centroid. That is a combination of radon transform and a search algorithm.Then, by extraction of a system of equations, an accurate estimation of target’s velocity and acceleration is obtained and finally, an image formation algorithm is presented. Compared to usual algorithms, the accuracy of the derived equations and the strength of the proposed algorithm in the the presence of noise and clutter is confirmed by simulations.
 • hassan zibaeinejad, habibolah abiri Pages 25-31
  In this paper, it is demonstrated that shaping of the cathode along the symmetry axis in a relativistic magnetron, leads to a shift in Hull and Hartree curves in such a way that a set of curves is obtained instead of only two curves. This results to excitation of numerous harmonics and so proposing a broadband tube. As an example, without any changes in the anode structure, A6 relativistic magnetron cathode has been subjected to parabolic shaping parallel to the symmetry axis preserving the axial symmetry. To perform a study in this regard, employing a 3D particle in cell simulation, it will be shown that the output power can exceed 400MW while the frequency ranges from 5GHz to 20 GHz.
 • shahriyar tavanaeipoor, mohamadali jezovaziri Pages 33-38
  In this study, the effect of aerodynamic heating on the performance of leaky wave antennas in supersonic projectiles has been investigated. For this purpose, first the projectile’s surface temperature is obtained using aerodynamic simulations. Then, with thermal simulation of the leaky wave antenna designed in the X frequency band, its temperature is calculated with the assumption that the upper surface of the antenna lies on the exterior surface of the projectile. The next step is to investigate the changes in antenna’s performance by studying the changes in its shape and the properties of its materials. The most significant change in performance is observed for the S11 parameter, which has a frequency shift of around 140 MHz at 1880 Kelvin. Finally, changes of the main beam direction as well as the level of the first sidelobe with respect to temperature changes have been studied.
 • alireza rezaei, zaher cheraghi Pages 39-48
  This article describes the first stage in designing and realizing three 100W C-band power amplifier alternatives based on the GaAs-technology for use in TT&C-transmitters. The operational frequency range spanned from 4.3GHz to 4.5GHz. A Gysel power divider was used to feed each branch in the second stage. The amplifiers were capable of delivering 100W output power. This distributed design of the microwave SSPA results in built in redundancy and graceful degradation of output power should any individual PA section fail. Each branch includes a current sense alarm indication which is monitored and fed to the RF SSPA controller. The amplified outputs of all the symmetric branches are summed up in a passive combing network which routes the resultant high power to the output of the RF SSPA.
 • kazem heydari, paeiz azmi, bijan abbasi arand Pages 49-60
  In continuous wave (CW) radar systems, the efficiency of semi-active chaser receiver in the pursuit of target great importance is paramount. In a situation where the target and chaser has variable speed (accelerated motion) relative to each other, in the semi-active chaser receiver, the received signal has Doppler characteristics and variable with time. In this paper, semi-active receiver with hierarchical features, first acquires parameters estimation of the received signal using the short time-frequency transform (STFT) at time of acceleration target or chaser. Then, monopulse angular tracking accuracy is achieved using match filter of signal parameters. Eventually, provide the required simulation, the proposed method is compared by maximum signal spectrum and average signal spectrum methods. The results imply that matched filter-based algorithm has better performance than other algorithm offers.