فهرست مطالب

معمار - پیاپی 111 (مهر و آبان 1397)
 • پیاپی 111 (مهر و آبان 1397)
 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • یادداشت
 • معماری بومی و محلی ایران (استان گلستان)
  صفحه 2
 • نقد و نظر
 • دیوار بزرگ گرگان
  جبرئیل نوکنده، ابرهارد سوئر صفحه 3
 • گنبد قابوس، استان گلستان
  منیره چوپانی صفحه 9
 • معماری گرگان در سال های 20 - 1300
  یعقوب رشتچیان صفحه 14
 • آرامش پس از طوفان، معماری ارامنه گلستان
  ستاره حجتی صفحه 26
 • معماری
  قاسم علی بیدگلی صفحه 28
 • اوی: مسکن سنتی عشایر ترکمن
  ابراهیم کلته صفحه 35
 • معماری آب، معماری حیات
  کیانا نبی قدس، علی غفاری جدیدی صفحه 38
 • گونه شناسی مسکن روستایی
  مریم اخوت صفحه 41
 • روزنه، پنجره ها و بازشوهای بافت تاریخی گرگان
  احمدرضا مسعودی، محسن محمدنژاد، سید محسن حسینی صفحه 46
 • ساختمان تاریخی بانک ملی، واقع در کارخانه پنبه پاک کنی، شهرستان بندرگز
  مصطفی صادقی فر، فاطمه هراتی، مصطفی محمدخانی صفحه 52
 • ورود صنعت به استان گلستان و تحول تکنولوژی ساخت خانه های مسکونی گرگان
  فاطمه احمدی، حامد صمدی آذر صفحه 56
 • حوزه علمیه کریم ایشان
  سهراب سردشتی صفحه 62
 • معماری فضاهای فرهنگی در گرگان، از آغاز دوران پهلوی تا امروز
  وحیده شعبانپور صفحه 66
 • تایپوشهر ، نقش گرافیک و تایپ در فضای شهری گرگان
  عبدالحمید زنگانه صفحه 76
 • زیارت در پس ابر تخریب
  المیرا زارع صفحه 80
 • بندرگمیشان به روایت تصویر / عکس ها: صالح بازیار
  صفحه 84
 • پروژه
 • بنای شورای شهر سایناتسالو، فنلاند، 1952-1949
  آلوار التو ترجمه: رضا امیررحیمی صفحه 86
 • یتیم خانه شهرداری آمستردام، هلند، 1960-1955
  آلدو وان ایک ترجمه: رضا امیررحیمی صفحه 91
 • نوسازی ها و افزوده ها در مونته کاراسو، تیسینو، سویس، 1979 تا امروز
  لوییجی اسنوتزی ترجمه: رضا امیررحیمی صفحه 96
 • دفتر زدنک فرانک ، داور جایزه معمار 97
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 100
 • کتاب و نشریات
  صفحه 108