فهرست مطالب

 • پیاپی 13 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود رضا توکلی ، محسن قربانی حسنارودی صفحات 9-30
  نوستالژی یا غم غربت Nostalgia عبارت است از حس دلتنگی انسان ها نسبت به وطن و گذشته و حسرت خوردن بر شرایط پیشین که در حال حاضر شاعر، حالتی آرمانی به خود گرفته. روانشناسان، نوستالژی را یک حالت هیجانی انگیزشی پیچیده می دانند که گاهی در غمگینی و تمایل بازگشت به وطن و گاهی در درماندگی ناشی از تفکر در مورد آن (وطن یا منزل) نمود می یابد. اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فقر، مهاجرت و دوری از وطن در ایجاد این حس تاثیر به سزایی دارد. مقاله حاضر سعی بر آن داشت تا به روش توصیفی تحلیلی، و با مطالعه دیوان شاعر، به بررسی غم غربت در آثار ابوماضی پرداخته و ابعاد شخصیتی و افکار وی را در ارتباط با این موضوع مورد مطالعه قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از آن بود که حس نوستالژی در آثار ایلیا ابوماضی شاعر معاصر لبنانی نمود بالایی دارد. دوری از وطن، خاطرات خوش دوران کودکی و جوانی، احساس تنهایی در جامعه، دوری از معشوقه و نفرت از استبداد داخلی و استعمار خارجی از مهمترین عوامل بروز احساس غربت در ابو ماضی به شمار می رود. غربت مکانی، غربت زمانی، غربت اجتماعی، غربت روحی، غربت عاطفی و در نهایت غربت سیاسی، از جمله نمودهای نوستالژیک بود که در اشعار شاعر مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر پذیری شاعر از شرایط محیطی و ویژگی های خاص شخصیتی در بروز عناصر نوستالژیک در شعر ابو ماضی، از مهم ترین نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر به شمار می رود.
  کلیدواژگان: غم غربت، ایلیا ابو ماضی، شعر معاصر عربی، دوری از وطن
 • امیر سلطان محمدی صفحات 31-58
  داستان «لیلی و مجنون» یکی از نامه های «نامی» است که مربوط به عهد زندیه است. نامی که خود وقایع نگار کریم خان زند بوده است، علاوه بر «لیلی و مجنون» ، صاحب نامه های «گنج گهر» ، «خسرو و شیرین» ، «وامق و عذرا» و همچنین اثر منثوری با عنوان «تاریخ گیتی گشا» است. البته «یوسف و زلیخایی» نیز بدو منسوب است که در این مقال به بررسی صحت و سقم این ادعا پرداخته می شود. اما حکایت «لیلی و مجنون» از زبان نامی، گونه ای پرداخت همان حکایت «لیلی و مجنون» با سوز و گداز عاشقانه نظامی است. البته به ظاهر «نامی» علاوه بر نظامی، از بین کسانی که صاحب لیلی و مجنون بوده اند، از «مکتبی» نیز تاثیر زیادی پذیرفته است. در این پژوهش ضمن نگاهی مجمل به زندگی نامی و آثارش، به بررسی و تحلیل داستان و عناصر آن و مقایسه آن با داستان لیلی و مجنون نظامی پرداخته شده است. علاوه بر این سعی شده است که تاثیر لیلی و مجنون سرایان دیگر مانند: مکتبی، جامی و امیر خسرو نیز بر منظومه «لیلی و مجنون» نامی بررسی شود.
  کلیدواژگان: لیلی و مجنون، نامی، نظامی، مقایسه محتوایی و ساختاری، عناصر داستان
 • زینب شیخ حسینی ، محمد امیر مشهدی صفحات 59-86
  نظامی گنجوی، در پایان قرن ششم نظم داستان های بزمی و غنایی را به نهایت کمال رسانیده است. بعد از او شاعران زیادی سعی کردند تا با نوشتن نظیره هایی در برابر منظومه های او، مهارت های خود را به نمایش بگذارند؛ که یکی از آنها هاتفی است، اما هیچ یک از آنها به جایگاه والای نظامی نرسیده است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با تجزیه و تحلیل عناصر سازنده داستان در دو منظومه «خسرو و شیرین» نظامی و «شیرین و خسرو» هاتفی، نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرده و به شناخت بیشتری نسبت به آنها دست یابیم. در این پژوهش وجوه تمایز این دو داستان در زمینه طرح داستان (کشمکش، گره افکنی، گره گشایی، حادثه) ، شخصیت پردازی و صحنه پردازی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که هاتفی در تقلید از منظومه نظامی خوب عمل نکرده و عناصر داستان در اثر او به صورتی ضعیف نمایان شده است که این امر سبب شده طرح داستان هاتفی سست تر از نظامی باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: شیرین و خسرو، هاتفی، خسرو و شیرین، نظامی، عناصر داستان
 • محمد فولادی ، مریم رحمانی صفحات 87-107
  همزمان با آغاز نگرش های نوینی که در قرن بیستم نسبت به متون ادبی آغاز شد، «جوزف کمبل» با مطرح کردن «کهن الگوی سفر قهرمان» ، تحولی جدید در حوزه مطالعات نقد اسطوره گرایی پدید آورد. او با بررسی ساختاری اسطوره ها در فرهنگ ملل گوناگون، به این نتیجه دست یافت که حرکت قهرمان از آغاز تا پایان داستان، بر اساس فرمولی ثابت است که به صورت یک دستور زبان ذهنی در همه داستان های ملل مختلف، با اندکی تغییرات جزئی تکرار می شود. داستان «بیژن و منیژه» از جمله داستان های شاهنامه است که قابلیت مطالعاتی بر اساس نقد اسطوره ای را دارد. بنابراین در این مقاله سعی می شود، ضمن تطبیق مراحل گذر قهرمان از مراحل مختلف «کهن الگوی سفر قهرمان کمبل» با داستان «بیژن و منیژه» ، میزان این انطباق و همچنین نقش هایی که هر یک از شخصیت ها در این داستان ایفا می کنند، بر اساس این نقد، بررسی شود. بر اساس این بررسی نمایان می شود که طبق نقد کهن الگوی کمبل، قهرمان داستان یعنی «بیژن» ، از دنیای عادی بیرون می آید و موفق می گردد تا با گذر از سه مرحله اصلی «عزیمت» ، «رهیافت» و «بازگشت» ، در نهایت با شخصیتی دگرگونه، در قالب ازدواج با منیژه، دوباره به سرزمین خود باز گردد.
  کلیدواژگان: نقد اسطوره ای، سفر قهرمان، داستان بیژن و منیژه، جوزف کمبل
 • حمیدرضا قانونی ، پروین غلامحسینی صفحات 109-133
  در ادب فارسی کمتر شاعری را می توان پیدا کرد که شعرش به اندازه سعدی از قرآن و روایات تاثیر گرفته باشد؛ او از همان ابتدای بوستان تسلط بی نظیر خود را به کلام الله و احادیث نشان می دهد. وی مانند دیگر گویندگان و نویسندگان پارسی گوی به شیوه های بدیعی و گوناگون از قرآن و حدیث بهره برده است. گاه از بخشی از آیه یا حدیث، گاه به معنی و مفهوم آن ها و گاه با تلمیح و اشاره به یک واژه، سخن خود را مرشح کرده است. در واقع الگو و ساختار اصلی سعدی در آثارش، «قرآن» است. وی در طرح فلسفه اخلاق خویش، قرآن را نصب العین قرار داده است. او از آیات در زمینه مدح و ستایش خداوند، آموزش نکات اخلاقی اسلامی و نتیجه های کاربردی در زندگی بهره گرفته است. اساس تاثیرپذیری سعدی از قرآن کاربرد مستقیم نیست؛ بلکه بنیاد آموزه های قرآن را در آفرینش فضای اشعار و حکایت ها به کار می گیرد. نوع جمله بندی ها، واژگان و تمایل به سجع و فاصله وحتی آهنگ جملات وی، رویکردی قرآنی دارد.
  کلیدواژگان: تلمیح آیات، احادیث، اساطیر، داستان ، بوستان سعدی
 • مهتاب افشاری ، لیلا هاشمیان صفحات 135-154
  موسیقی شعر از عوامل موثر و مهمی است که به شکل ‎گیری ساختار شعر و تاثیرگذاری آن کمک می ‎کند. شعر اساسا وسیله بیان و آیینه انعکاس احساسات درونی هر شاعر است که ابزار بیان این عواطف و احساسات، موسیقی شعر است. تلاش نویسندگان در این پژوهش بر این‎ است تا با بررسی چهار بخش موسیقی بیرونی، کناری، درونی و معنوی شعر بدرالدین چاچی به سوالاتی از قبیل: وضعیت موسیقی بیرونی و کناری در قصاید بدرالدین چاچی چگونه است؟ عناصر سازنده موسیقی درونی در قصاید وی کدامند؟ عناصر موسیقی معنوی و صورخیال در قصاید او به چه صورت است؟، پاسخ دهند. نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته، بیانگر این است که موسیقی و نظم در بیان، یکی از مهم‎ترین عناصر شاعرانه بدرالدین چاچی به حساب می آید. وی با استفاده از اوزان متداول و رایج، ردیف‎ها‎ی دشوار و سنگین، قافیه‎ های کمیاب، جناس، تکرار و… به موسیقی شعر توجه ویژه ای داشته ‎است.
  کلیدواژگان: موسیقی، شعر، بدرالدین چاچی، قصاید
 • فاطمه یاوری ، عباسعلی وفایی، ملک محمد فرخزاد، رحیم طاهر صفحات 155-183
  در این پژوهش با بهره گیری از نظریه تکامل یافته انسجام هلیدی و حسن (1985) در زبان شناسی نقش گرا، به تحلیل انسجام و پیوستگی در ابیاتی که با رویکرد به «واژه های مکرر» در دیوان منوچهری بوده پرداخته ایم تا روشن نماییم ابیات این دیوان ارتباط معنایی زنجیره های انسجامی را چگونه محقق می سازند. بر اساس این نظریه، «انسجام» روابط میان عناصر سازنده متن است اما صرف دست یافتن به عوامل انسجام در متن، آن متن را منسجم نمی کند؛ بلکه پس از نشان دادن این عوامل، بررسی پیوستگی متن مورد نظر بر پایه هماهنگی انسجامی ضروری است. در این پژوهش اثبات شد که ابیات منوچهری از انسجام و پیوستگی بالایی برخوردار است. از کل 456 گره انسجامی این مقاله، در «انسجام واژگانی» ، از مجموع «4/41%» گره به ترتیب: «تکرار با بسامد 1/26%» ، «باهم آیی 4/7%» ، «تضاد معنایی 2/4%» ، «هم معنایی 2%» و «شمول معنایی 1/7%» کمترین بسامد واژگانی را به خود اختصاص داده اند. در «انسجام دستوری» نیز به ترتیب: «ارجاع شخصی و اشاری 7/21%» ، «ادات ربط 8/15%» ، «حذف 9/14%» ، «ارجاع سنجشی 4%» و «جانشینی 2/2%» به چشم می خورند.
  کلیدواژگان: انسجام، پیوستگی، هماهنگی انسجامی، منوچهری
|
 • mahmoud reza tavakkoli, mohsen ghorbani hosnarodi Pages 9-30
  Nostalgia is the psychological state of humanitarian crystallize in reference to return to the self and tendency to the past and show on it bemoaning the past. Psychologists believe that the Nostalgia is a feelings of psychological complex, rebellion, homesickness and dimension and cores. Political and social conditions and distance from home, poverty and deprivation prominent impact in this matter. Elia Abu Madi of contemporary Arab poets and we see Alienation clearly in his poems. The poet in his life and faced a lot of individual and social calamities and afflictions such as alienation and tyranny, colonialism and distance from home and far from Adored, which affected all of these things in himself and led to the emergence Nostalgia in his poems. The article tried to study the phenomenon of alienation in the notification of this great poet and sheds light on the different aspects of analytical manner. The spatial and temporal alienation and social alienation and spiritual alienation, political alienation is one of the most important implications of which have been addressed in this regard
  Keywords: Nostalgia, Elia Abu Madi, modern Arabic poetry, Alienation
 • AmirSoltan Mohammadi Pages 31-58
  The miter of leili & majnoon hs on of the chapters in the “Nami” which is relaled to the zandi dynasty . he was chronology man of Karim khan. In addition he owned the hiteratures of Gandj-e-Gouhar,Khosro-Shirin and Wamagh & Azra, also his poem under the little of Guity Gousha history. Of course a literature in the name of “Yoosef & Zouleikha” has been also attributed to him which is here veritfied.
  The story of Leily & Madjnoon, in the Nami dialogue, is a type of processing of the same story of Leily & Madjnoon, with the amorously trials and trbulations of Nezami, of course Nami has apparently been greatly influenced by a school from whom had earlier owned The Leily & Madjnoon of Nami in the present thesis we have engaged in examining the story and analyzing it,s elements, and also in it,s precise compression with Nezami,s story. We have also tried to examine an other influence of the composers of Leily & Madjnoon such as Amir khousro, Jami, Maktabi
  Keywords: Nami Esfahani, Leily & Madjnoon, Nezamis Leily & Madjnoon
 • mohammadamir mashhhadi Pages 59-86
  Ganjavi's Nezami, at the end of the sixth century, has brought the order of stories to the finest. After him, many poets tried to portray their skills by imitating their poems in this field; one of them was Hatefi, but none of them reached a high military position. In this research, we have tried to identify the strengths and weaknesses of them by analyzing the constructive elements of the story in the two poems of Khosrow and Shirin Nezami, and Shirin and Khosrow Hatefi, and gain more knowledge about them. The means of differentiating these two stories into storytelling (strife, knitting, knitting, incident), personality and scenery were examined. Studies carried out in this area show that Hatefi did not work well in imitation of the military system, and the elements of the story appear weak in his work, which has led to a looser than story plot of Nezami . This research has been done descriptively and analystica
  Keywords: Shirin, Khosrow, Hatefi, Khosrow, Shirin, Nezami, Elements of the story
 • mohammad fouladi, maryam rahmani Pages 87-107
  With the rise of the scientific study of mythology in the twentieth century, mythological approaches were widely applied to the analysis of literary texts. In doing so, the critic attempts to penetrate into the deep layers of the meaning of a text and extract a recurrent pattern that is shared by other stories.
  Joseph Campbell redefined the field of mythological criticism by developing the idea of "hero's journey archetype" which was later modified by his followers including Christopher Vogler. After studying a wide variety of myths from different nations, Campbell asserted that the hero progresses in the story in a formulaic pattern which is repeated in all stories, with minor variations, in form of a mental grammar and which ultimately leads to the perfection of the hero's personality.
  Many stories from Shahnameh readily lend themselves to an analysis based on hero's journey archetype. The story of Bizhan and Manizheh is not an exception. In this story, Bizhan responds to the invitation of an external call, i.e. Keykhosrow, and leaves the ordinary world behind. Having overcome the problems, he then comes back to his land with a personality change which is represented by his marriage to Manizheh. This paper seeks to offer an analysis of the story of Bizhan and Manizheh based on the pattern of hero's journey archetype
  Keywords: mythological criticism, hero's journey, Bizhan, Manizheh, Joseph Campbell
 • hamidreza ghanooni, parvin gholamhoseini Pages 109-133
  In Persian literature, less poetry can be found that his poetry has influenced Sa'di as much from the Qur'an and narrations; from the very beginning of the Boostan, he presents his unique mastery to the word of Allah and the Hadith. Like other Parsiigian speakers and writers, And various uses of the Quran and Hadith. Sometimes a part of the verse or hadith sometimes has its meaning and meaning, sometimes with a word and a reference to a word. In fact, the main pattern and structure of Sa'di is in his writings of the Qur'an. In his philosophy of ethics, he has installed the Quran al-Ain. He used the verses in praising the Lord, teaching ethical-Islamic points of view, and applying practical results in life. The basis of Sa'di's influence on the Qur'an is not directly applicable; it is based on the teachings of the Qur'an in creating the atmosphere of poetry and tales. The type of sentence, vocabulary, and tendency to the distance and even the words of his sentences has a Quranic approach.
  Keywords: Allegorical verses, traditions, myths, stories, Saadi's Bustan
 • mahtab afshari, leila hashemian Pages 135-154
  Music of poetry is one of important factors that helps the formation of the poem and its influence. Poetry is essentially a means of expression and a mirror that reflects the poet's inner feelings. Music of poetry can be considered as a means of expressing these emotions. The present study aims to investigate the music of poetry in Badre Chachi. He is the poet that uses ambiguity in his odes therefore the present paper investigate his poems in four parts of outer, side, internal and spiritual music to answer these questions that how is the status of the outer and side music in the odes of Badre Chachi? What are the building blocks of the inner music in the odes Badre Chachi? What are the elements of spiritual and imagery music in the odes of Badre Chachi? As a result of this study which was conducted by the use of bibliotheca means and through a descriptive analytical method it can be conclude that music and poetry are one of the most important poetic elements of Badre Chachi.He uses prevalent metre, difficult and heavy Radifs, rare rhymes, pun, repetition, etc…. and had particular attention toward poetry.
  Keywords: Poetry Music, Badre Chachi, Odes
 • fatemeh yavari, Abbas Ali Vafaei, Malak Mohammad Frokhzad, Rahim Taher Pages 155-183
  This article analyzes the cohesion and correlation at Manoochehri’s Divan with approach of reduplicated words, employing Halliday and Hassan’s theory (1985) in functionalist linguistics, in order to indicate how the verses of this Divan verify the semantic relation of the cohesive chains. According to this theory, the cohesion is the relations within the elements construct the text. Not only getting the elements of cohesion of text can’t make the text cohesive, but after inserting the elements, it is necessary to evaluate the correlation of the considered text based on the cohesive harmony. It was cleared that Manoochehri’s verses possess high cohesion and correlation. Using the scientific principles of this theory, it can be determined the degree of cohesion and correlation of Manoochehri’s verses quantitatively. Of 456 cohesive nodes in this article in the words with total 41.4% cohesive nodes, the element has had the highest cohesion 26.1% in the verses , coming together word 7.4%, semantic contrast 4.2%, synonym 2% and hyponym 1.7 & the lowest respectively.In grammatical cohesion the elements : personal referral and allusion has had 21.7%, conjunctions 15.8%, omission 14.9% , measurement referral 4% and substitution 2.2% of cohesive node coming in the text. The tables are given.
  Keywords: cohesion, correlation, cohesive harmony, Manoochehri’s Divan